Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
Jadwiga Bielińska
Id rekordu informacji: 55104
Szlachcianka z Kowna. Zesłana za pomoc w powstaniu 1863
LVIA 378-1865-14b k. 2


Franciszek Bieliński
Id rekordu informacji: 51049
h. Szeliga, Uczestnik powstania 1863 r.
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Czas, nr 588, 1910 r.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieliński


Franciszek Bieliński
Id rekordu informacji: 55096
Hrabia h. Junosza, burmistrz miasta Mrzygłód. W czasie powstania wg podań rodzinnych wspomagał je finansowo, za co prawd. był więziony lub skazany.
Nadawca jest potomkiem Franciszka. Fotografia wykonana w Moskwie.
źródło: nad. Krystyna Bielińska, za: informacje rodzinne
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieliński


Jan Bieliński
Id rekordu informacji: 33
z majątku Stanisławowo
powiat Lidzki gubernia wileńska Genealogia Bielińskich
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieliński


Jan Sebastian Bieliński
Id rekordu informacji: 50337
Ur. ok. 1813 Zm. 4.2.1900 w Przemyślu. Uczestnik powstania 1831 i 1863. Odznaczony orderem Virtuti Militari. Właściciel dóbr.
źródło: nad. GP, za: Kurier Lwowski 4.2.1900
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieliński


Jan Sebastian Bieliński
Id rekordu informacji: 55112
Żołnierz 1831 (Virt. Milt.), powstanie 1863, zm Przemyśl 2.1900, lat 87
za: DP 1900/37


Józef Bieliński
Id rekordu informacji: 55102
Szlachcic z powiatu kowieńskiego, aresztowany za udział w powstaniu 1863. Notowany 1867 Kowno.
LVIA 378-1865-270 k 25
LVIA 378-1867-73 cz. III, k. 5


Ksawery Bieliński
Id rekordu informacji: 55110
kowal i sołtys wsi Sypyłki w pow. bialskim. Ukrywał ks. Brzóskę, aresztowany 29.4.1865, skazany na karę śmierci, którą Berg zmienił na osiedlenie się na Syberii.
za: Zarys Powstania Styczniowego s. 341


Sebastian Bieliński
Id rekordu informacji: 55111
Woźny Kasy Głównej Królestwa Polskiego pomagał przy zaborze skarbca na rzecz RN, emigrował.
za: Zarys Powstania Styczniowego, s. 180


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 231
ppor. (1842) Lwów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieliński


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 21901
1842-1893 dr, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieliński


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 30439
dr. praw, adwok. kraj., syndyk Wydziału kraj. ur. w Bernie w Szwajcaryi r. 1842. .Jako słuch, praw na uniwersyt. lwowsk. służył przy kawał i był komis, policji narodow. dzieln. II. we Lwowie. W marcu 1863, spiesząc do oddz. Czechowskiego aresztów, wstąpił po wypuszczeniu do oddz. Zapałowicza i brał udział w bitwach : pod Tyszowcami i Tuczępami, później w oddz. jener. Wysockiego walczył pod Radziwiłłowem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieliński


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 33037
h. Junosza, dr., zm. 21 IV 1893, powstaniec styczniowy, poch. Lwów Łyczaków, kw. 40
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieliński


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 55106
Doktor, zm. 1923 Łyczaków, kw. 53
CDIAL 195-1-59 k. 39 Towarzystwo Weteranów


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 55107
h. Junosza, doktor, powstaniec 1863. Senior adwokatów polskich, długoletni Syndyk Wydziału Krajowego, były poseł na Sejm itd. Urodzony 24 lutego 1842 w Bernie w Szwajcarii po długich i ciężkich cierpieniach przeniósł się do wieczności dnia 21.4.1923r.
Obrzęd pogrzebowy odbędzie się dnia 23 kwietnia o godz. 4 po południu z kaplicy Boimów na cmentarz Łyczakowski, na który zaprasza w smutku pogrążona rodzina.
(tak samo KEK - dodaje: kawaleria, komisarz policji narodowej, walczył pod Zapałowiczem i Wysockim (Radziwiłłów))
źródło: nad. GP, za: Słowo Polskie 1923
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieliński


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 55117
Ur. 1842 Szwajcaria, słuchacz prawa ULw. w 1863 był w oddziale powstańczym, Tysowce, Tuczapy, Radziwiłłów, komendant policji narodowej we Lwowie, potem dr praw, adw. krajowy.


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 57039
Apollo, walczył w oddziale generała Wysockiego. Obywatel ze zwiahelskiego powiatu w województwie wołyńskim. Właściciel części miasta Lubar. Zginął jako szeregowiec pod Minkowcami.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieliński


Karol Bielkie
Id rekordu informacji: 21571
Strzelec.Powstaniec z oddziału dr Dworzaczka poległ w bitwie pod Dobrą 24 lutego 1863
Cmentarz rzymskokatolicki (gm. Stryków).Dobra- Powiat zgierski, woj. łódzkie - grób zbiorowy
źródło: ROPWiM Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bielkie


Józef Bielski
Id rekordu informacji: 30443
Dr. Wołyniak, pracował jako lekarz przy rannych i chorych przez cały przeciąg powstania w szpitalu 00. Bernardynów w Sokalu i w szpitalach w Poturzycy i Walawie. Zmarł we Lwowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bielski


Józef Bielski
Id rekordu informacji: 32785
Dr., powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bielski


Osip Bielski
Id rekordu informacji: 38184
Stanisławow, mężcz. żytiel Kowieńskiej gub., zesłany na zamieszkanie, przebywał w Omskim okręgu, potem w Omskie, usłużeniie, w Fotografii.
GU GAOO. F. 3, Op. 6. d. 7882. Ł. 233 234, F. 14. Op. 1. d. 597. Ł. 18-32.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bielski


Paweł Bielski
Id rekordu informacji: 23955
urodził się w Województwie Lubelskiem 1809 roku, w powstaniu listopadowem zaciągnął się do wojska i odbył całą kampanię, dostawszy się na wychodźtwo, służył jeszcze w wojsku piemonckiem, a przez długi czas był korespondentem dzienników krajowych z Paryża. Gdy wybuchło powstanie 1863 roku, udał się do Galicyi w celu ofiarowania krajowi swych usług, ale zrujnowane już zdrowie zmusiło go do prędkiego powrotu. Umarł w Paryżu 31 Sierp. 1863 r. Spoczywa na cmentarzu Montmartre. (Roczniki Towarzystwa literacko-historycznego w Paryżu).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bielski


Emilia Bieławicz
Id rekordu informacji: 52182
szlachcianka, gub grodzieńska (Wołk.). Zamieszana w powstanie. Zwolniona z aresztu.
źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieławicz


Franciszek Bien
Id rekordu informacji: 20783
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bien


Stanisław Bieniecki
Id rekordu informacji: 19695
uczeń 6. klasy gimnazjalnej lwowskiej, poległ pod Tuczampami dnia 19. maja 1863.


Stanisław Bieniecki
Id rekordu informacji: 23959
uczeń gimnazyum Lwowskiego, poległ pod Tuczapami 19 Maja 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieniecki


Stanisław Bieniecki
Id rekordu informacji: 55368
informacja taka sama jak rekord nr 19695
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieniecki


Władysław Bieniedzicki
Id rekordu informacji: 58161
H. Łodzia. syn Karola i Sabiny z Wiśniewskich, ur. w r. 1839 we Wrzawach, w pow. tarno-brzeskim. Studya gimnazyalne odbył częścią w Rzeszowie, częścią w Krakowie. Po śmierci ciotecznego dziadka, Fran¬ciszka Wiśniewskiego odziedziczył po nim dożywotnio majątek ziemski. Kozinę. Polska gorąca natura ideowo rozbudzona w 20-letnim młodzieńcu, pchnęła go wcześnie na drogę czy¬nów rycerskich w imię ideałów wolności narodowej. Na wzór młodzieży polskiej, walczącej w epoce porewolucyjnej w szeregach napoleońskich, Bieniedzki uniesiony prądem idei repu¬blikańskiej, zaciągnął się pierwotnie w szeregi wielkiego rewolucyonisty Garibaldiego i z pułkiem węgierskim jako ochotnik powstańczy walczył za wolność i zjednoczenie Włoch. Tam nauczył się musztry i taktyki wojennej. Po skończonej kam¬panii powrócił w progi rodzinne, gdzie ojciec jego prowadził administracyę majątku jemu jako najstarszemu synowi przeka¬zanego. W kilka lat po kampanii włoskiej wybuchło powstanie polskie z r. 1863. Jako dawny ochotnik włoski, rozgrzany nadzieją oswobodzenia własnej Ojczyzny od tyrańskiej grabieży ciemięzców, pospieszył Władysław Bieniedzki na pole rozpaczliwej, bohaterskiej walki polskich, pełnych męczeństwa patryo- tów z barbarzyńskimi, wrogimi zastępami. Wyćwiczony w pow¬staniu włoskiem i obeznany z taktyką wojenną, wyróżniał się Bieniedzki w pośród bezładnie zebranych ochotników i został niebawem mianowany porucznikiem małego oddziału, walczą¬cego w szeregach naczelnego dowódcy Wiśniowskiego. Oddział ten wyszedł z Tarnopola i w Sokalskiem przeszedł granicę. Brał udział w kilku mniejszych potyczkach z wyćwiczoną armią rosyjskich kozaków w potrójnie przeważającej liczbie. W końcu rozbity, zdziesiątkowany, mały oddział z kilkunastu ludzi złożony, dowlókł się i przedostał napowrót przez granicę do Galicyi, przeprowadzony lasami przez Bieniedzkiego. Tenże po powrocie z powstania i dojściu do pełnoletności objął w zarząd własny majątek, w 10 lat później ożenił się i do końca życia pracował na roli jako krzewiciel i obrońca polskości na kresach granicznych Galicyi wschodniej w powiecie skałackim. Był opiekunem i ojcowskim doradcą wiejskiego ludu a przejęty szlachetną tradycyą polskiej gościnności miał dom i serce otwarte dla braci rodaków, dając w domu swym do końca życia przytułek rodzinie, wskutek długoletniej choroby ojca samoistnego utrzymania pozbawionej. Z wysokiego poziomu kulturalnego, niezwykłej pamięci i zdolności znany był w ca¬łej okolicy. Umarł po krótkiej chorobie sparaliżowany w r. 1901 w 62 roku życia jako prawy obywatel-patryota.
źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieniedzicki


Jan Bieniedzki
Id rekordu informacji: 20782
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieniedzki


Jan Bieniedzki
Id rekordu informacji: 58192
h. Łodzia. młodszy brat Władysława, ur. w r. 1845 w Kopkach, majątku Eustachego br. Horocha. którym podówczas zarządzał towarzysz broni z listopadowego powstania, śp. Karol Bieniedzki, ojciec Władysława i ]ana. Ten drugi obdarzony nadzwyczajnemi zdolnościami, chlubą i nadzieją był całej rodziny — uczył się w Rzeszowie a następnie po przesiedleniu się rodziców do Koziny w gimnazyum w Tarnopolu. Z siódmej klasy w lutym jako 18-letni młodzieniec zaciągnął się w szeregi powstańcze wraz ze starszym bratem Władysławem. Początkowo walczyli obok siebie, los jednak rozdzielił ich z chwilą, gdy Władysław został mianowany porucznikiem. ]an został ranny na polu walki w nogę a wskutek tego ubezwładniony dostał się do niewoli wroga, który nie znał względów litości dla bohaterów małoletnich. Pędzony pieszo rok cały od etapu do etapu, bity i katowany został wreszcie zagnany w Sybir. Z opisów historycznych i powieściowych aż nadto dobrze są znane nieprzesadzone bynajmniej dzieje martyrologii uczestników powstania na posileniu i w katorgach. Jan Bieniedzki przeżył je w najcięższych warunkach w czasie sześcioletniego odbywania karnego pochodu przez przeklętą krainę tortur fizycznych i moralnych, zadawanych nieszczęśliwym skazańcom przez dzikich siepaczy barbaryi i wstecznictwa. Nabawiwszy się ciężkich nieuleczalnych chorób reumatyzmu i wady serca powrócił Jan Bieniedzki do kraju jak nędzarz o kiju żebraczym w 25 roku życia, ofiara krwawej walki cywilizowanej ludzkości o wolność i niepodległość narodu. Wędrowca w łachmanach poznali pierwsi koledzy z ławy szkolnej w Tarnopolu ze łzami radości, współczucia i uwielbienia owacyjnie witali Sybiraka. Żądny dalszej nauki i łaknący pracy ukończył Jan Bieniedzki dwie najwyższe klasy gimnazyalne prywatnie w przeciągu kilku miesięcy, poczem złożył egzamin dojrzałości, i udał się do Krakowa, gdzie się poświęcił studyom medycznym. Utrzymywany przez brała Władysława ukończył w przeciągu czterech lat medycynę budząc zdolnościami swemi podziw kolegów i profesorów. Niezwykłe zalety serca i cierpieniem wyrobionego charakteru, pełnego typowej szlachetności, zjednały mu cześć i ogólny szacunek otoczenia, miłość i zaufanie towarzyszy i wprost fanatyczne uwielbienie rodziny. Przed złożeniem ostatniego rygorozum medycznego uległ chorobie serca w Krakowie w r. 1873 budząc przedwczesnym zgonem żal w szeregach młodzieży, czczącej w nim bohaterskiego męczennika sprawy ojczystej i wielkie nadzieje rokującego w kołach uniwersyteckich, żal i boleść nieopisaną rodziny, wśród której żyje zawsze pamięć najlepszego syna i brata.
źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieniedzki


Władysław Bieniedzki
Id rekordu informacji: 22778
h. Łodzia (1839 - 1901) - ur. we Wrzawach, brat Jana. W 1360 służył pod rozkazami Giuseppe Garibaldiego we Włoszech. W 1863 walczył pod rozkazami Wiśniowskiego w randze porucznika. Po powstaniu osiadł w majątku Kozin
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieniedzki


Antoni Bienkowski
Id rekordu informacji: 20784
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bienkowski


Aleksander Bieńczycki
Id rekordu informacji: 32490
ur. 1814, zm. 14 VII 1902, powstaniec styczniowy, poch. Lwów-Łyczaków, kw. 40
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieńczycki


Jan Bieńczyk
Id rekordu informacji: 36377
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieńczyk


Wincenty Bieńkiewicz
Id rekordu informacji: 58478
rolnik, ur. w 1847r. w Wólce Grodziskiej. Walczył w szeregach powstania w Puszczy Białowieskiej. Zesłany na Sybir. Po powrocie z wygnania był pod nadzorem policji do 1873r.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieńkiewicz


Artur Bieńkowski
Id rekordu informacji: 23960
lat 22, nauki kończył w Paryżu, zkąd na hasło powstania pospieszył do szeregów, w potyczce pod Rygoltą w Augustowskiem będąc rannym, 21 Maja 1863 r. wzięty do niewoli, umieszczony w szpitalu w Suwałkach, podług jednych tamże umarł, podług innych podań ztamtąd na Syberyę wywiezionym został.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieńkowski


Feliks Bieńkowski
Id rekordu informacji: 32671
ur. 1838, zm. 11 Xli 1896, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieńkowski


Feliks Joachim Stanisław Bieńkowski
Id rekordu informacji: 30620
ur. r. 1888 w Radomiu. Inżynier Zarządu komunik. lądów, i wodn. w Warszawie. Służył jako podpor. jazdy w oddz. inżyn. wojew. krakowsk.. następnie w jeździe oddziału Brzezińskiego, wreszcie w jeździe ruskiej Różyckiego. Walczył pod Pieskową skałą. Glanowem i Imbramowicami. Po powstaniu inżynier Wydziału kraj. we Lwowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieńkowski


Stanisław Bieńkowski
Id rekordu informacji: 33685
oficer wojsk moskiewskich, rozstrzelany w Włocławku 15 października 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieńkowski


Stanisław Bieńkowski
Id rekordu informacji: 35605
zm. 1863.10.15, Włocławek, rozstrzelany za udział w powstaniu
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.05 R. 5 nr 253, k2
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieńkowski


Poprzednie wyniki     Następne wynikiDlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.