Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
Aleksander Bartnikowski
Id rekordu informacji: 50550
Weteran 1863, felczer, służył w oddziale Czerwińskiego, uczestniczył w bitwie pod Chruśliną i Tuczapami.
Lista kwalifikacyjna Centralnej Biblioteki Wojskowej.
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Franciszek Białokur, Udział felczerów w powstaniu styczniowym, 1863-64
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bartnikowski


Aleksander Bartnikowski
Id rekordu informacji: 50551
Weteran 1863, felczer, służył w oddziale Czerwińskiego, uczestniczył w bitwie pod Chruśliną i Tuczapami.
Lista kwalifikacyjna Centralnej Biblioteki Wojskowej.
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Franciszek Białokur, Udział felczerów w powstaniu styczniowym, 1863-64
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bartnikowski


Kazimierz Berezowski
Id rekordu informacji: 56956
Ranny pod Tuczapami na wylot kulą stożkową dużego kalibru. Wzięty do niewoli, wykradziony przez jedną z okolicznych obywatelek, wygoił się szczęśliwie z tej ciężkiej rany.
źródło: nad. GP, za: Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Berezowski


Stanisław Bieniecki
Id rekordu informacji: 23959
uczeń gimnazyum Lwowskiego, poległ pod Tuczapami 19 Maja 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieniecki


Adam Biliński
Id rekordu informacji: 56953
Adam Biliński-Słotyło (błędnie Bieliński) w maju 1863 dowódca kompanii pieszej u Zapałowicza składającej się z akademików. Walczyli pod Tuczapami.
źródło: nad. GP, za: Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Biliński


Antoni Bogdański
Id rekordu informacji: 23979
urodził się we Lwowie 5 Paździer. 1841 r. i tamże kończył nauki techniczne z najlepszym postępem. Gdy wybuchło powstanie zaciągnął się do oddziału Zapałowicza i odbył pod nim bitwę jako szeregowy pod Tuczapami w Lubelskiem. Potem przeszedł do oddziału majora Edmunda Szlaskiego we Wrześniu, który to odział był pod główną komendą jen. Waligórskiego, spieszącego za nim z osobnym oddziałem, ale na granicy Rzeszowskiego obwodu przez wojsko austryackie ze wszystkiego obranym, przyszło do bitwy w Lubelskiem na samej granicy Ga licyi, między Łączkiem a Borowem niedaleko Janowa 22 Październik:», gdzie Bogdański jako porucznik na czele plutonu ranny w nogę, nietylko niechciał dla rany zejść z plaeu boju, ale owszem zachęcał do wytrwałości, lecz później ugodzony kulą w piersi, poległ za sprawę narodową z tem przekonaniem i zadowoleniem, z jakim wstępował i piersi nadstawiał, że pełni święty obowiązek.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bogdański


Chłopicki
Id rekordu informacji: 24079
w skutek ran otrzymanych pod Tuczapami, zmarł w r. 1863.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Chłopicki


Chmielewski
Id rekordu informacji: 22812
ranny pod Tyszowcami (15 V), zamordowany przez kozaków we dworze mołozowskim po klęsce pod Tuczapami
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Chmielewski


Chmielowski
Id rekordu informacji: 24084
z Sambora, ranny pod Dubiczami, został dobity na placu boju przez żołdaków moskiewskich. Imionospis Stupnickiego podaje, że pod Tuczapami.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Chmielowski


Czerkaski
Id rekordu informacji: 24165
z Galicyi zginął pod Tuczapami w Lubelskiem r. 1863.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Czerkaski


Włodzimierz Czerkawski
Id rekordu informacji: 56937
W oddziale konnym Tomisława Rozwadowskiego w partii Zapałowicza. Pod Tuczapami na rekonesansie konnym.
źródło: nad. GP, za: Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Czerkawski


Ignacy Czerwiecki
Id rekordu informacji: 24172
z Sambora poległ pod Tuczapami w 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Czerwiecki


Jan Czerwiński
Id rekordu informacji: 23131
dowódca oddziału powstańczego w Lubelskiem. Czas jakiś współdziałał z Żalplachtą Zapałowiczem, ale opuścił go przed starciem pod Tuczapami. Odmówił również współdziałania z partią Antoniego Jeziorańskiego w czasie jego wyprawy majowej w Lubelskie (Kobylanka 1 - 6 V 1863), tłumacząc się brakiem uzbrojenia. Po powstaniu pracował w sądownictwie w Monasterzyskach jako auskultant
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Czerwiński


Roman Dallmajer
Id rekordu informacji: 37115
Syn Ferdynanda, oficjalisty w sądzie okręgowym, urodził się w Samborze 5 lutego 1844 r. W roku 1863, będąc uczniem VI klasy gimnazjum w Drohobyczu, pod pozorem wyjazdu do dziadka, porzucił szkołę i udał się do powstania. Został przyjęty do I roty pułku "Żuawów Śmierci" Rochebruna, gdzie był najmłodszym żuawem. Z Rochebrunem przeszedł szlak bojowy od bitwy Miechowskiej, poprzez Sosnówkę, Giebułtów, Chroberz, po bitwę na Grochowiskach, gdzie w walce otrzymał rany cięte głowy i czoła. Z wojskiem Langiewicza powraca do Tarnowa w Galicji. Ale już niedługo, w oddziale Jana Zapałowicza - Żalplachty, w dniu 13 maja wkracza w Lubelskie, bierze udział w potyczce pod Tyszowicami, a następnie 19.V.1863 r. w bitwie pod Tuczapami został ranny bagnetem w ramię i bok. Udało mu się zbiec ze stodoły podpalonej przez Kozaków i powrócić do Galicji.
Po kuracji zdrowotnej, po raz trzeci powraca do walki. Z początkiem 1864 roku jest pod komendą hr. Wojciecha Komorowskiego (którego znał z Żuawów), i dnia 18 stycznia 1864 r. walczy pod Starą Wsią w Lubelskiem. Po przegranej bitwie udało mu się przekroczyć granicę i schronić się w klasztorze w Sokalu. Następnie ukrywał się w Samborze, gdzie przy rewizji domu rodzinnego został aresztowany i osadzony w więzieniu. Po odbyciu kary udaje się na emigrację. Ukończył studia medyczne, przez wiele lat był lekarzem w armii serbskiej. Dłuższy czas przebywał w Obernowaczu nad Sawą, koło Belgradu. Założył rodzinę, awansował w wojsku do stopnia pułkownika. Chciał powrócić do kraju, ale wybuch wojny bałkańskiej uniemożliwił mu realizację tych planów. Na obchody 50-lecia wybuchu powstania styczniowego spisał "Moje wspomnienia z powstania 1863 - 1864 roku", które opublikował w Lipsku, w roku 1912. (Data i miejsce śmierci nieznane).
źródło: nad. Janusz Uhma, za: www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Dallmajer


Władysław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 58230
magister farmacji, ur. w r. 1841 w Panasówce, służył jako szeregowiec, po tem jako porucznik w oddziałach Czachowskiego, Zapałowicza, Wiśniewskiego i Lelewela, Walczył między innemi pod Hutą Krzeszowską, Tuczapami i Zwierzyńcem.
źródło: nad. GP+, za: Wacław Sokolewicz, Farmaceuci w Powstaniu 1863, Warszawa 1931
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Dąbrowski


Jan Dyczyński
Id rekordu informacji: 24274
urodzony na Powiślu w 1842 roku, kończył szkoły w Sandomierzu, a następnie zajmował się gospodarką. W początkach Kwietnia 1863 r., wszedł do oddziału Czerwińskiego w Lubelskiem i brał czynny udział w potyczkach pod Chruśliną 28 Kwietnia, pod Tyszowcami 18 Maja, pod Tuczapami 19 maja. Po rozbiciu i wejściu oddziału do Galicyi, Dyczyński z kilkoma innymi kolegami udał się w okolice Urzędowa i wszedł do tworzącego się dopiero oddziałku Wagnera. Pod tym dowódzcą był w bitwie pod Sobieszczanami 30 Czerwca. Następnie z tym oddziałkiem przeszedł pod rozkazy pułkownika Wierzbickiego około 10 Lipca i był w bitwach pod Polichną 18 Lipca, pod Kanią Wolą 26 Lipca, pod Chruśliną 4 Sierpnia, pod Żyżynem 8 Sierpnia. W tej bitwie dostał silnej kontuzyi w prawą rękę od skorupy granata, kilka dni przepędził w domu, wkrótce jednak pomimo, że jeszcze cierpiał na rękę, pospieszył napowrót do swego odziału i w trzy dni po przybyciu poległ w nieszczęśliwej bitwie pod Fajsławicami w okrutny sposób zamordowany, kilkadziesiąt pchnięć bagnetami i kilkanaście cięć pałaszem mu zadano.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Dyczyński


Albin Filipowski
Id rekordu informacji: 54214
z Chłopczyc, z oddziału Zapałowicza, ranny od czterech kul w bitwie pod Tuczapami
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 261, 22.12.1863
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Filipowski


Wilhelm Fusek
Id rekordu informacji: 23710
Walczył w powstaniu styczniowym, w oddziale majora Jana Zapałowicza (Żalplachty). Brał udział w bitwach pod Tuczapami i Tyszowcami, gdzie został ranny. Zmarł 23 grudnia 1914 r. w Bieczu. Został pochowany z należytymi weteranowi honorami.
http://www.muzeum.biecz.pl
źródło: Muzeum Ziemi Bieckiej
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Fusek


Wilhelm Fusek
Id rekordu informacji: 58234
r. w r, 1842 w Kobiernicach. Jako student farmacji, służył w oddziale Żalpłachty (Zapałowicza). Walczył pod Tyszowcami i Tuczapami, Ranny był w nogę. Zmarł dn. 24 grudnia 1914 r., jako właściciel apteki w Bieczu, w Małopolsce.
źródło: nad. GP+, za: Wacław Sokolewicz, Farmaceuci w Powstaniu 1863, Warszawa 1931
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Fusek


Aleksander Giżyński
Id rekordu informacji: 55297
wieku lat 19, rodem z Białej pod Tarnopolem. Nie posiadając żadnych funduszów nauki w gimnazjum odbywał walcząc z wielkim niedostatkiem i jedynie z korepetycji utrzymywał siebie i matkę. W r. 1862 uczęszczał na Uniwersytet Lwowski, a w kwietniu 1863 r. zaciągnął się do oddziału Zapałowicza. Zginął w bitwie pod Tuczapami 6 maja 1863 r. w ataku na bagnety.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Giżyński


Aleksander Giżyński
Id rekordu informacji: 58177
wieku lat 19, rodem z Białej pod Tarnopolem. Nie posiadając żadnych funduszów nauki gimnazyalne odbywał walcząc nieraz z wielkim niedostatkiem, utrzymywał bowiem z lekcyi siebie i ubogą swą matkę. Wr. 1862 uczęszczał na uniwersytet lwowski i w kwietniu 1863 zaciągnął się do oddziału Zapałowicza. Zginął w bitwie pod Tuczapami w dniu 6. maja 1863 w ataku na bagnety.
źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Giżyński


Żegota Grzybiński
Id rekordu informacji: 58202
ur. w Tarnopolu w r. 1841, słuchacz akademii technicznej, był organizatorem oddziału Czechowskiego i Wiśniewskiego — żołnierzem, oficerem i zastępcą naczelnika w oddziałach Younga, Ruckiego, Wiśniewskiego i Zapałowicza. Ranny pod Tuczapami. Po powstaniu inżynier we Lwowie
źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Grzybiński


Jan Hardy
Id rekordu informacji: 53987
Ur. 1843 Dąbrówka k. Sanoka. W powstaniu w oddziale Żalplachty. Walczył pod Tyszowcami i Tuczapami. Dostał się do niewoli pod Radziwiłłowem. Zesłany do Irkucka. Do kraju powrócił w 1868.
źródło: nad. Piotr Klaja, za: Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hardy


Czesław Krulikowski
Id rekordu informacji: 54312
podoficer, odznaczył się męstwem i ogromną odwagą, walczył pod Junoszą, między Tuczapami a Mołozowem, w hrubieszowskiem
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 230, 14.11.1863
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Krulikowski


Michał Kuźniarski
Id rekordu informacji: 50329
Ur. ok. 1841. Weteran 1863. Walczył pod Chrobrzem, Tyszowicami i Tuczapami. Święcenia kapłańskie w 1871r. Kapłan archikatedry lwowskiej. Zmarł w Szpitalu Sióstr Miłosierdzia we Lwowie 20.6.1900.
źródło: nad. GP, za: Kurier Lwowski, 1900.06.20
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Kuźniarski


Józef Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 24875
rodem z Galicyi, po wysłużeniu lat w wojsku austryackióm, gdzie był podobno oddany za karę, otrzymał posadę nauczyciela szkoły realnej w Stryju w r. 1862. Powstanie powołało go w szeregi pod dowództwo Zapałowicza, zginął 19 Maja 1863 roku w potyczce pod Tuczapami w Lubelskiem.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Kwiatkowski


Izydor Monasiewicz
Id rekordu informacji: 25028
wieku lat 16, zginął w potyczce pod Tuczapami.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Monasiewicz


Narczewski
Id rekordu informacji: 25906
uczeń gimnazyum Warszawskiego wieku lat 16, zginął pod Tuczapami w Lubelskiem 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Narczewski


Juwenal Niewiadomski
Id rekordu informacji: 56949
Lekarz. Opatrywał rannych po bitwie pod Tuczapami. Zacna i sympatyczna była to osobistość! Optymista swobodnego i wesołego usposobienia, podtrzymywał ducha i krzepił osłabionych fizycznie. W nużących marszach, gdy chór śpiewaków odświeżał umysły, piękny i doniosły jego głos tenorowy dominował i prowadził śpiew, rozbrzmiewając wśród leśnego pustkowia. Zginął śmiercią męczeńską na swoim stanowisku następnego dnia – tj. 19.05.1863, spalony wraz z 19 rannymi w folwarku Mołozów przez dziką hordę moskiewską.
źródło: nad. GP, za: Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Niewiadomski


Jan Obertyński
Id rekordu informacji: 56933
W oddziale konnym Tomisława Rozwadowskiego w partii Zapałowicza. Pod Tuczapami w zastępstwie dowódca oddziału podczas rekonesansów. Na jesieni podczas odwrotu spod Porycka wykonał z oddziałem 40 jeźdźców szarszę z boku na atakując oddział Moskali, czym uratował powstańców przedzierających się do granicy.
źródło: nad. GP, za: Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Obertyński


Zdzisław Obertyński
Id rekordu informacji: 56934
W oddziale konnym Tomisława Rozwadowskiego w partii Zapałowicza. Pod Tuczapami na rekonesansie konnym.
źródło: nad. GP, za: Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Obertyński


Ludwik Ostrowski
Id rekordu informacji: 56936
W oddziale konnym Tomisława Rozwadowskiego w partii Zapałowicza. Pod Tuczapami na rekonesansie konnym
źródło: nad. GP, za: Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Ostrowski


Paweł Piersicki
Id rekordu informacji: 56957
Powstaniec Listopadowy. W 1863 ekonom folwarku Horoszczyce, własności Edwarda Rastawieckiego. Z wielkim oddaniem przyjął i dwa dni gościł oddział konny Rozwadowskiego po bitwie pod Tuczapami. Wysłał też służących do wywiedzenia się w sytuacji.
źródło: nad. GP, za: Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Piersicki


Pohl
Id rekordu informacji: 26018
z Galicyi, uczeń akademii Lwowskiej, służył w powstaniu jako oficer, poległ w bitwie pod Tuczapami.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Pohl


Ernest Poten
Id rekordu informacji: 56939
W oddziale konnym Tomisława Rozwadowskiego w partii Zapałowicza. Pod Tuczapami na rekonesansie konnym
źródło: nad. GP, za: Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Poten


Przedrzymirski
Id rekordu informacji: 26045
brat zabitego w Sołowijówce, zabity tamże. Imionospis podaje, że poległ pod Tuczapami 19 Maja 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Przedrzymirski


Seweryn Pulikowski
Id rekordu informacji: 58640
ur. w 1847r. we wsi Studzianki pow. Janowskiego. Walczył pod dowództwem Białobrzeskiego, Czerwińskiego, Wierzbickiego, Wagnera, Kruka. Brał udział w walkach pod: Modliborzycami, Tyszowcami, Tuczapami, Wiłkołazem, Polichną, Kaniowolą, Chruślnem, Zyżynem i Fajsławicami. Więziony w Lublinie oraz w Cytadeli Warszawskiej. Przebywał w rotach aresztanckich w Niżnim Nowgorodzie.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Pulikowski


Tadeusz Rozwadowski
Id rekordu informacji: 25287
porucznik jazdy, poległ w bitwie pod Tuczapami w Lubelskiem. Imion. Stupnic. podaje że zginął pod Starą-Wsią, 29go Maja 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Rozwadowski


Tadeusz Rozwadowski
Id rekordu informacji: 56931
W oddziale konnym Tomisława Rozwadowskiego w partii Zapałowicza. W bitwie pod Tuczapami z powodu owrzodzenia nogi poprosił brata o odkomenderowanie do piechoty akademików Adama Bilińskiego Słotyło. Ugodzony przypadkową kulą w głowę zmarł na miejscu.
źródło: nad. GP, za: Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Rozwadowski


Tomisław Rozwadowski
Id rekordu informacji: 56698
b. oficer 1. pułku ułanów austr., uczestnik kampanii włoskiej w r. 1859, z Tadeuszem Wiśniewskim organizował oddział konny w sokalskim, który przybył do oddziału Zapałowicza w maju 1863 w Hucie Różanieckiej. Został dowódcą kawalerii u Zapałowicza. Walczył pod Tyszowcami, Tuczapami gdzie wsławił się brawurowym atakiem. Na jesieni transportował broń dla powstańców oddziału Komorowskiego. Chodząc w mundurze często przeprowadzał powstańców pod nosem wojska austriackiego. W oddziale Komorowskiego dowodził kawalerią. Kupuje w r. 1880 majątek Łuczyce a ludność tut. okręgu, w uznaniu jego zasług, wybiera go w r. 1882 posłem do Sejmu krajowego, zaś w r. 1884 posłem do austr. Rady Państwa
źródło: nad. GP., za. Cichocki S., Sokalszczyzna w dobie powstania styczniowego, w: Ziemia sokalska nr. 26
Nota biograficzna: Tomisław Rozwadowski
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Rozwadowski


    Następne wynikiDlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.