Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT

Wykaz bitew 1863/4 - alfabetycznie
Wykaz bitew 1863/4 - pełny katalog
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Abramowicz związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Abramowicz
Id rekordu informacji: 19651
dziedzic Sołowijówki pod Berdyczowem, zamordowany przez wzburzone chłopstwo w maju 1863.
źródło: [StupSP]


Abramowicz
Id rekordu informacji: 52606
porucznik z Kijowa, należał do … wojskowej i skazany został na 3 miesiące więzienia
źródło: nad. Karolina Szlęzak, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Abramowicz
Id rekordu informacji: 44118
udział w potyczkach: Ukraina: Sołowijówka 9.05.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Abramowicz
Id rekordu informacji: 47125
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Józefówka , pow. berdyczowski, dz. 3000.
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Abramowicz
Id rekordu informacji: 47126
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Mecherzyńce Wołoskie , pow. Berdyczowski
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Andrzej Abramowicz
Id rekordu informacji: 52642
emigrant, podczas ostatniego powstania był w Królestwie, Dziennik Poznański nr. 115 podaje tylko, że zmarł 12 maja 1863 r. w Wieruszewie w Wielkim Księstwie Poznańskim, nie podając żadnych szczegółów.
źródło: nad. Karolina Szlęzak, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Anna Abramowicz
Id rekordu informacji: 52115
Szlachcianka gubernii mohylewskiej (Homel.) 17.3.1864 wyrok za przyrządzanie opatrunków
źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Anthony Abramowicz
Id rekordu informacji: 13385
syn Pankracego, szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Abramowicz
Id rekordu informacji: 38012
Pankratow, mężcz. 35 lat na 1865 r., ziemianin Kowieńskiej gub., zesłany administratiwno na osadzenie, przebywał w Tobolskiej gub. Tobolskom okręgu, potem w Omskie, kawaler
GU GAOO. F. 3, Op. 5.d. 7601.Ł.22ob.-23,206 ob.-207,f. 14.Op. 1. d. 496.Ł. 807-810,873, d. 520.Ł. 7ob.-8.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Bronisław Abramowicz
Id rekordu informacji: 19895
(1837-1912), artysta malarz, kapitan i adiutant gen. Langiewicza w powstaniu 1863
http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/spisRakow.html
źródło: Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie


Bronisław Abramowicz
Id rekordu informacji: 31796
ur. r. 1887 w Załudiowie pow. Kowelski, służył jako sł. szk. szt. pięknych w Warszawie w oddziałach Zdanowicza i Langiewicza, ostatecznie w randze kapitana. Był ranny w bitwie pod Grochowiskami. Po powst. artysta-malarz.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Bronisław Abramowicz
Id rekordu informacji: 50513
ur. r.1837 Załuchów, pow. Kowelski, służył jako sł.szk.szt.pięknych w Warszawie w oddziałach Zdanowicza i Langiewicza ostatecznie w randze kapitana .Był ranny w bitwie pod Grochowiskami. po powstaniu artysta-malarz.
źródło: nad. z Krakowa, za: Chołodecki-Białynia, Księga Pamiątkowa w czterdziestą rocznicę powstania 1863/1864 , Lwów 1904r


Feliks Abramowicz
Id rekordu informacji: 38014
Pankratow, mężcz. 32 lata na 1865 r., ziemianin Kowieńskiej gub., soiełan administratiwno na osadzenie, przebywał w Tobolskom okręgu, potem w Omskie zanimałsja sozdaniiem muzykalnych instrumientow, zesłany razem z rodziną, kawaler
GU GAOO. F. 3. Op. 5.d. 7601.Ł. 22 ob.-23, 206 ob.-207,f. 14. Op. 1.d.496.Ł. 807-810, 873,d. 520.Ł. 7ob.-8.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Feliks Abramowicz
Id rekordu informacji: 13386
syn Pankracego, szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ignacy Abramowicz
Id rekordu informacji: 47322
Weteran 1863, poch. cmentarz w Krasnem nad Uszą w powiecie Mołodeczno, ob. Białoruś
źródło: nad. Ewa Wojtaszczak, za: fot. własne


Iwan-Eduard Abramowicz
Id rekordu informacji: 38010
Pawłow, mężcz. 40 lat, ziemianin Kijewskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1867 r. przebywał w Omskie, rodziny nie posiadał, kawaler
GU GAOO. F. 14. Op. 1. d. 520. Ł. 7 ob.-8.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jan Pawłow, Edward Abramowicz
Id rekordu informacji: 16135
szlachcic z województwa kijowskiego.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef-Pankracy Abramowicz
Id rekordu informacji: 14385
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef-Pankratij Abramowicz
Id rekordu informacji: 38013
mężcz. 80 lat na 1865 r., ziemianin Kowieńskiej gub., zesłany administratiwno na osadzenie, przebywał w Tobolskom okręgu, potem w Omskie, zesłany razem z 5 dziećmi
GU GAOO. F. 3. Op. 5. d. 7601. Ł. 22 ob.-23, 206 ob.-207,f. 14. Op. 1. d. 496. Ł. 807-810, 873, d. 520.Ł. 7 ob.-8.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Józefa Abramowicz
Id rekordu informacji: 52116
Obywatelka mińskiej guberni (Borys.). 16.11.1864 skazana za 4-krotne śpiewanie hymnu narodowego. Zwolniona z więzienia w 1864
źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Julian Abramowicz
Id rekordu informacji: 38015
Pankratow, mężcz. 48 lat na 1865 r., ziemianin Kowieńskiej gub., zesłany administratiwno na osadzenie, przebywał w Tobolskom okręgu, potem w Omskie, w 1877 r. wyjechał w Tambowskuju gub., kawaler
GU GAOO. F. 3. Op. 5.d. 7601.Ł. 22 ob.-23, 206 ob.-207,f. 14. Op. 1.d.496.Ł. 807-810, 873,d. 520.Ł. 7ob.-8.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Julian Abramowicz
Id rekordu informacji: 13387
syn Pankracego, szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Julius Abramowicz
Id rekordu informacji: 15448
szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Justin Abramowicz
Id rekordu informacji: 38019
Walenćiew, mężcz. 33 lat, ziemianin Kijewskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1867 r. przebywał w Omskie, w 1870 r. wyjechał w Еkatierinosławskuju gub., rodziny nie posiadał, kawaler
GUGAOO. F. 3 Op. 6. d. 7918. Ł. 2A-3, 14. Op. 1. d. 520. Ł. 7ob.-8.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Justyn Abramowicz
Id rekordu informacji: 52618
Dziedzic Sołowijówki pod Berdyczowem, zamordowany przez zburzone chłopstwo 10 maja 1863 r., które naprowadzili zjemi (?) moskiewski na dwór, który zrabowali i jego wraz z żoną i dziećmi zamordowali.
źródło: nad. Karolina Szlęzak, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Justyn Walente Abramowicz
Id rekordu informacji: 16138
szlachcic z województwa kijowskiego.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Karolina Abramowicz
Id rekordu informacji: 52117
Zamężna, 35 lat, z kowieńskiej gubernii (Rasim.) Za dostarczanie powstańcom zapasów i koni zesłana do Tomska 24.11.1864
źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Kazimierz Abramowicz
Id rekordu informacji: 52607
obywatel z Wołynia, walczył w oddziale Krzyżanowskiego.
źródło: nad. Karolina Szlęzak, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Mateusz Abramowicz
Id rekordu informacji: 13739
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Matwiej Abramowicz
Id rekordu informacji: 38020
mężcz. szlachcic , zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1865 r. przebywał w Jałutorowskie, w 1871 r. zmarł
GUTO GA w r. Tobolskie. F. 152. Op. 6. d. 699. Ł. 187.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Michał Abramowicz
Id rekordu informacji: 11514
Handlowiec obwód Mińsk.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Michał Abramowicz
Id rekordu informacji: 38017
mężcz. 39 lat na 1868 r., mieszczanin Mińskiej gub., zesłany na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Tomskie, podienszczyk, rodziny nie posiadał, kawaler
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Romuald Abramowicz
Id rekordu informacji: 38016
Pankratow, mężcz. 50 lat na 1865 r., ziemianin Kowieńskiej gub., zesłany administratiwno na osadzenie, przebywał w Tobolskom okręgu, potem w Omskie, zesłany razem z rodziną, kawaler
GU GAOO. F. 3. Op. 5.d. 7601.Ł. 22 ob.-23, 206 ob.-207,f. 14. Op. 1.d.496.Ł. 807-810, 873,d. 520.Ł. 7ob.-8.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Romuald Abramowicz
Id rekordu informacji: 13388
syn Pankracego, szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wicenty Abramowicz
Id rekordu informacji: 13389
syn Pankracego, szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wicientij Abramowicz
Id rekordu informacji: 38011
Pankratow, mężcz. 38 lat na 1865 r., ziemianin Kowieńskiej gub., zesłany administratiwno na osadzenie, przebywał w Tobolskom okręgu, potem w Omskie, przy nim 1 dziecko i żena
GU GAOO. F. 3 Op. 5. d. 7601. Ł. 22 ob.-23,206 ob.-207, F. 14. Op. 1. d. 496. Ł. 807-810, 873, d. 520. Ł. 7 ob.-8.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Wilgielm Abramowicz
Id rekordu informacji: 38018
Stanisławow, mężcz. 30 lat na 1870 r., ziemianin Kijewskiej gub., warunki zesłania nieznane, z 1866 r. przebywał w Tobolskiej
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 10388.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Wilhelm Abramowicz
Id rekordu informacji: 13396
syn Stanisława, szlachcic z województwa kijowskiego.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Abramowicz
Genealogia rodziny Abramowicz


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.