Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Accord związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Cyariak Accord
Id rekordu informacji: 22581
ur. 1827, s. Józefa i Małgorzata Wieworowskiej. W r. 1863 wziął nader czynny udział w organizacji powstańczej wojew. augustowskiego. Po stłumieniu powstania, gdy na głowę jego wysoką naznaczono cenę, uszedł za granicę rozstawionymi końmi wyścigowemi Michała hr. Wołłowicza (żoną i dziećmi na razie opiekowali się p.p. Filipkowscy).
źródło: [Gieysztor J., Pamiętniki...]


Cyriak Accord
Id rekordu informacji: 61754
1827-1881, pochodził z województwa augustowskiego. Uczył się najpierw w Sejnach i Suwałkach, później w Warszawie. Ze szkół został wydalony za czytanie nielegalnych książek i udał się do Królewca, gdzie wstąpił na uniwersytet. Działał w sprzysiężeniu przygotowującym wybuch rewolucji w 1846 r. na terenie województwa augustowskiego. Został aresztowany i skazany na 10 lat katorgi. Powrócił do kraju na mocy amnestii po wstąpieniu na tron Aleksandra II. Na zjeździe obywateli 30.01.1863r. w Antonowie namówił białą szlachtę, aby przystąpiła do powstania i tamże został mianowany naczelnikiem cywilnym. Dzierżawił majątek Berżniki koło Sejn. Bardzo czynny udział brał w organizowaniu powstania 1863 roku jako naczelnik powiatu augustowskiego. Przed grożącym mu aresztowaniem uszedł do Niemiec i jako agent Rządu Narodowego w Lipsku i Dreźnie pośredniczył w przesyłce broni. Bawił też jakiś czas w Szwecji, biorąc udział w przygotowaniach oddziału powstańczego w Malmo, który miał być morzem przetransportowany na Żmudź. Po powstaniu działał przeciw polityce rosyjskiej w Konstantynopolu, Raguzie i Sarajewie. We Lwowie uzyskał dyplom inżyniera dróg i mostów. Pracował w Rzeszowie, gdzie zmarł 25.08.1881 r
źródło: nad. Martyna, za: Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim.


Cyriak Accord
Id rekordu informacji: 48677
W 1857 r. właścicielem dworu w Berżnikach był Cyriak Accord z Sejn, wychowanek tamtejszych szkół, działacz rewolucyjny i niepodległościowy, w okresie przed powstaniem styczniowym aktywny członek organizacji "białych" i komisarz wojewódzki z jej ramienia. Odmiennie niż Paszkiewicz z pobliskich Hołn, Accord zgłosił swój akces do powstania i przyłączył się do stronnictwa "czerwonych", pociągając za sobą okoliczną szlachtę. Piastował funkcję naczelnika cywilnego województwa augustowskiego. Zagrożony aresztowaniem, wyjechał do Niemiec, gdzie działał jako agent Rządu Narodowego, organizując przerzuty broni dla powstańców przez Prusy Wschodnie. Po upadku powstania wyjechał do Turcji, a po powrocie do kraju osiadł w Galicji.
źródło: nad. Wanda, za: Grzegorz Rąkowski ,,Polska Egzotyczna" cz.II , s. 130-131. Oficyna Wydawnicza ,,Rewasz" Pruszków 2005.


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Accord
Genealogia rodziny Accord

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.