Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Dowódcy Powstania na Litwie
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Andruszkiewicz związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 50122
gmina/wieś Łomża, przestępstwo: był naczelnikiem województwa augustowskiego, data zarządzenia: 24.12.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 37222
(Andrusikiewicz?) powstaniec
źródło: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy


Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 23878
poległ w Augustowskiem 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 19663
poległ w utarczce z Moskalami w Augustowskiem r. 1863.
źródło: [StupSP]


Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 23800
Z Mroczkowskim i Hłaskim walczył w Augustowskim
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Aleksander Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 42704
pułkownik
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Aleksander Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 45684
uczestnictwo w potyczkach: augustowskie: (Kozłowa Ruda 1.04.1863)., Lokajcie 9.04.1863, Jastrzębna 19.04.1863, Czarny Bród 23.04.1863, wileńskie: (Polimsza 19.05.1863)., augustowskie: (Kadysz 21.05.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Alexander Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 52616
urodził się w augustowskim i był naczelnikiem siły zbrojnej tego województwa, w randze pułkownika wyruszył w kwietniu 1863 r. na czele powstańców na spotkanie Moskali. Poprzednio połączył się z byłym kapitanem dwunastej kompanii kotromskiego pułku piechoty Kulczyckim, który nie chcąc strzelać, w dniu 8 kwietnia 1861 r. na bezbronnych braci, podał sie do dymisji, przystąpił do organizacji, jako naczelnik stacji w Grodnie, urządził warsztat ślusarski na stacji Łapach, gdzie naprawiano broń, osadzano kozy i sporządzano groby oblane, a następnie zwerbowawszy robotników wyruszył osobnym pociągiem pod rozkazy Andruszkiewicza. W lesie Poligwajcie przyszło do spotkania z ruchomą kolumną podpułkownika Karpowa. Zaciętą i krwawą z obu stron była bitwa. Andruszkiewicz poległ na miejscu. Kulczycki popadł w niewolę i został zabity przez żołdaków. pozbawiony komendy powstańcy ulegli przemocy, a były oficer z 1831 r. Konstanty Ramotowski objął dowództwo nad siłami województwa augustowskiego.
źródło: nad. Karolina Szlęzak, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Benedykta Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 52127
Córka Wincenty, szlachcianka z kowieńskiej gub. 13 lat. Wysłana do aresztu do Franciszkanów wraz z młodszymi siostrami: Marianną (3 lata) i Franciszką (2 lata). Dalsze losy nieznane.
źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Bronisław Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 51065
powstaniec 1863, poch. Warszawa - Powązki Wojskowe
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: www.genealogiczne.pl


Franciszek Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 36136
uwięziony w Kownie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268


Leonard Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 37229
(1841 lub 1844 -?)
Syn Justyna lub Józefa, szlachcic z Litwy. Za udział w Powstaniu aresztowany w maju 1863r, więziony w Mińsku. Został skazany na 10 (6) lat ciężkich robót i zesłany do Siwakowej. Na osiedlenie został przeniesiony do gm. Bratskiej okr. nieznieudyński, w 1867 r. otrzymał pożyczkę na zagospodarowanie (50 rubli). Powrócił do kraju (?)
Literatura: Rok 1863 na Mińszczyźnie, Spisy oskarżonych..., s. 86, MWP, arch. A. Kr. 71-II, Zesłanie s.3, "Syberia" - Spis fot" GARF, GAIO za: [KEK]
źródło: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy


Marianna Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 52125
77-letnia mieszczanka z Grodzieńszczyzny (białostockie). Skazana za ukrywanie syna Karola po powrocie z powstania. 1.8.1864 skazana na wysłanie do Moskwy na dalsze zarządzenie.
źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Stanisław Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 38052
Siemienow, mężcz. 37 lat na 1868 r., żytiel Kowieńskiej gub., warunki zesłania nieznane, z 1866 r. przebywał w Tomskiej gub. Kainskom okręgu, kriesćjańskiie raboty, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. Z. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Wincenta Andruszkiewicz
Id rekordu informacji: 52126
45-letnia szlachcianka z kowieńskiej gubernii (Wołk.). Powód skazania nieznany. Wysłana do aresztu u Misjonarzy. Jej córki (Benedykta, Marianna i Franciszka) do Franciszkanów. Dalsze losy nieznane.
źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Andruszkiewicz
Genealogia rodziny Andruszkiewicz


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.