Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Bieliński związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Jadwiga Bielińska
Id rekordu informacji: 55097
patrz: Jadwiga Jurewicz zam. Bielińska
źródło: nad. GP, za: KEK


Jadwiga Bielińska
Id rekordu informacji: 36015
szlachcianka uwięziona w Kownie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268


Jadwiga Bielińska
Id rekordu informacji: 55104
Szlachcianka z Kowna. Zesłana za pomoc w powstaniu 1863
LVIA 378-1865-14b k. 2
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Jadwiga Bielińska
Id rekordu informacji: 52180
Szlachcianka związana z powstaniem. Brak dokładniejszych danych.
źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Jadwiga Bielińska
Id rekordu informacji: 55101
Szlachcianka, niema żadnych wskazówek.
LVIA 1248-1-622 / 61
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Bieliński
Id rekordu informacji: 55120
brak inf.
za: CDIAL 102-1-33 k. 114
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Bieliński
Id rekordu informacji: 55122
brak inf.
za: CDIAL 102-1-33 k. 117
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Bieliński
Id rekordu informacji: 55121
dow. komp. w oddz.
za: Rozw
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Bieliński
Id rekordu informacji: 55754
informacja taka sama jak rekord nr 33683
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Bieliński
Id rekordu informacji: 55119
Rozkazem dziennym nr 1 z 16.4.1863 mian. por.
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Bieliński
Id rekordu informacji: 33683
rozstrzelany w Ostrowie 5 czerwca 1864 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Bieliński
Id rekordu informacji: 55118
Rozstrzelany w Ostrowie 5.6.1864
za: CDIAL 102-1-33 k. 113
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Bieliński
Id rekordu informacji: 19694
rozstrzelany w Ostrowie dnia 5. czerwca 1864.
źródło: [StupSP]


Bieliński
Id rekordu informacji: 26512
Sołtys wsi prawd. Stary Dwór. Wiózł Antoninę Konarzewską z misją od ks. Brzóski do Warszawy (styczeń 1865). Ten dowódca ukrywał się u niego w chwili aresztowania. Przewieziony do Cytadeli Warszawskiej. Potem zesłany na Sybir na ciężkie roboty.
Ksawery [KEK]
źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]
Nota biograficzna: Bieliński


Bieliński
Id rekordu informacji: 44173
udział w potyczkach: patrz w przypisach do Żurawnia 17.09.1863 płockie
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Bieliński
Id rekordu informacji: 55099
Urzędnik, wysłany jako nieprawomyślny pod względem politycznym do gub. orenburgskiej. Wrzesień 1863
LVIA 378-1863-824
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Antoni Bieliński
Id rekordu informacji: 55129
23 lata
z Sokołowa Siedleckie z gub. lubelskiej
Mężczyzna
Mieszczanin
Za przebywanie w oddziale powstańczym
Po konfirmacji namiestnika, pozostając w Cytadeli Warszawskiej od 23.6.1863 (nr. 2576) (w tekście 23.7 spr. 7799)
W aresztanckie roty na 4 lata
Odprawiony w Nowogeorgiewską Twierdzę w carstwie 22.12.1863 w 14 partii.
naczelnik permskiej gubernii.
akt po ros., za: AGAD ZGP 7801/216
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Antoni Bieliński
Id rekordu informacji: 55128
Lat 23 (1840) ur w Sokołowie Siedleckim, mieszczanin, Oskarżony o pobyt w oddziale powstańczym. Cytadela 1863 Konfirm. man-ka z 23.6.1863 został skazany na 4 lata rot aresztanckich licząc z 25.4/7.5. 1863
za: AGAD, Zarz.Gen-Pol., sygn. 13., k. 124
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Antoni Bieliński
Id rekordu informacji: 55133
Po rozpoznaiu dostawiony był w Nowogiegirgiewską twierdzę, przebywał tam w 34 rocie aresztanckiej. Był odprawiony z twierdzy w cesarstwo 22.12.1863 (3.1.1864) w aprtii 14-tej. (Opuściła Warszawę 24.12. 1863).

Polityczny przestępca, katorżnik
Odprawiony z Tobolska 20.1.1866 w 109 partii konnej. Przybył do Tomska 14.12.1866. Odprawiony z Tomska do wyznaczonego celu w jenisiejskiej gubernii 16.12.1866 w 205 konnej partii. Przybył do gubernii jenisiejskiej w 1867, był skierowany do Bałatyńskiego powiatu, okręgu Aczyńskiego (rano 6.2.1868)

Prosił o możliwość powrotu do rodziny. Zezwolenie nie dotarło do 18.5.1868
GARF 109-1-1867-54-31-134
GARF 109-1-1868-127-2-40 i 41
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Antoni Bieliński
Id rekordu informacji: 55130
pow. oszmiański, gub. wileńska
Na mocy wyroku Sądu Okręgu Wileńskiego (19.10.1863-1.1.1864) - skazany bez pozbawienia praw stanu, lecz z sekwestrem majątku na zamieszkanie w guberni woroneskiej.
za: CGARF. zesp. 109 I eksp, 1863 col 23. cz. 416, k 122
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Antoni Bieliński
Id rekordu informacji: 55131
syn. Andrzeja, rodem z Warszawy. W 1874 39 lat., Przyjął prawosławie, szlachcic. Za amoralne i wyzywające zachowanie przeniesiony na mocy decyzji (6.6.1868) tobolskiego gubernatora z Tyruńska do Surgutu, gdzie był sądzony za pobicie i awantury. Odesłany przez sąd w Tobolsku 25.9./6.11.1872 i 20.6.1873 do więzienia na 8 miesięcy. Był też podejrzewany o zabójstwo (1874).
za: Tf GATO 152-6-699 k. 156-7
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Apollo Bieliński
Id rekordu informacji: 23953
obywatel z Zwiachelskiego powiatu, Wołyńskiego Województwa, właściciel części miasta Lubaru, zginął jako szeregowiec pod Minkowcami.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Apollo Bieliński
Id rekordu informacji: 55123
Obywatel ze zwiahelskiego powiatu. Szeregowiec w oddziale. Poległ pod Minkowcami
za: CDIAL 102-1-33 k.116
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Franciszek Bieliński
Id rekordu informacji: 51049
h. Szeliga, Uczestnik powstania 1863 r.
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Czas, nr 588, 1910 r.


Franciszek Bieliński
Id rekordu informacji: 55126
h. Szeliga. Żołnierz 1863. Zmarł w Glinnikach p. Jasłem. Właściciel dóbr.
za: GL 1911/3; Rola 1911/1; W.Gal. 1911/2
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Franciszek Bieliński
Id rekordu informacji: 55096
Hrabia h. Junosza, burmistrz miasta Mrzygłód. W czasie powstania wg podań rodzinnych wspomagał je finansowo, za co prawd. był więziony lub skazany.
Nadawca jest potomkiem Franciszka. Fotografia wykonana w Moskwie.
źródło: nad. Krystyna Bielińska, za: informacje rodzinne


Franciszek Bieliński
Id rekordu informacji: 55125
Ur. 1837 Kraśnik, urzędnik pocztowy w Królestwie Polskim, żołnierz 1863, komisarz woj. Formował oddz. Bończy, Czachowskiego i Wagnera. Pod Jurkowicami ranny.
za: Chot.
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Franciszek Bieliński
Id rekordu informacji: 31141
ur. r. 183? w Kraśniku, urzędu. Dyrekc. poczt. Król. polsk., służył jako żołnierz i komisarz wojenny. Formował oddz. Bończy, Czachowskiego i Wagnera. Był w kilku bitwach. Pod .Jurkowicami ranny w nogę.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Franciszek Bieliński
Id rekordu informacji: 55127
W Glinniczkach pod Jasłem, Franciszek Bieliński, właściciel dóbr ziemskich, weteran z r. 1863
źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 5.1.1911


Iwan Bieliński
Id rekordu informacji: 38181
mężcz. 32 lata na 1868 r., mieszczanin Warszawskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw administratiwno, z 1864 r. przebywał w Tomskie, kuzniec rodziny nie posiadał, kawaler.
GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jan Bieliński
Id rekordu informacji: 55124
Absolwent medycyny uniwersytetu lwowskiego 1857, czynny w 1863 w N. Mieście i in.
za: Białynia: Pam. Tow. Lek. s. 117
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Jan Bieliński
Id rekordu informacji: 55109
Dr med. powst. 1863 twórca zakładu przyrod.-lecz. w N.Mieście n.Pilicą. Zm. 8.1919 Warszaw w wieku 85 lat
źródło: nad. GP, za: KEK


Jan Bieliński
Id rekordu informacji: 11539
Handlowiec Warszawa woj.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
Genealogia Bielińskich
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Bieliński
Id rekordu informacji: 33
z majątku Stanisławowo
powiat Lidzki gubernia wileńska Genealogia Bielińskich
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...


Jan Sebastian Bieliński
Id rekordu informacji: 50337
Ur. ok. 1813 Zm. 4.2.1900 w Przemyślu. Uczestnik powstania 1831 i 1863. Odznaczony orderem Virtuti Militari. Właściciel dóbr.
źródło: nad. GP, za: Kurier Lwowski 4.2.1900


Jan Sebastian Bieliński
Id rekordu informacji: 55112
Żołnierz 1831 (Virt. Milt.), powstanie 1863, zm Przemyśl 2.1900, lat 87
za: DP 1900/37
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Józef Bieliński
Id rekordu informacji: 55105
Notowany 1.7.1863-5.1.1864
LVIA 438-1-262 k 15
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Józef Bieliński
Id rekordu informacji: 55102
Szlachcic z powiatu kowieńskiego, aresztowany za udział w powstaniu 1863. Notowany 1867 Kowno.
LVIA 378-1865-270 k 25
LVIA 378-1867-73 cz. III, k. 5
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Józef Bieliński
Id rekordu informacji: 55100
Zesłany do guberni woroneskiej w 1863
LVIA 421-1-1486
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Koriolan Bieliński
Id rekordu informacji: 55115
dr medycyny z Kijowa, więzień w 1863 twierdzy kijowskiej
za: Białynia
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Ksawery Bieliński
Id rekordu informacji: 55113
brak informacji
CDIAL 102-1-33 k. 118
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Ksawery Bieliński
Id rekordu informacji: 55110
kowal i sołtys wsi Sypyłki w pow. bialskim. Ukrywał ks. Brzóskę, aresztowany 29.4.1865, skazany na karę śmierci, którą Berg zmienił na osiedlenie się na Syberii.
za: Zarys Powstania Styczniowego s. 341
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Ksawery Bieliński
Id rekordu informacji: 46344
uczestnictwo w potyczkach: patrz Sypyłki 29.04.65. podlaskie
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Nota biograficzna: Ksawery Bieliński


Ksawery Bieliński
Id rekordu informacji: 46897
W początkach marca ukrywał się ks. Brzózka u sołtysa i kowala zarazem Ksawerego Bielińskiego w Sypyłkach wraz ze swoim adjutantem Franciszkiem Wilczyńskim. (...) [Rosjanie] udali się na czele 10 kozaków i 2 żandarmów do Sypyłek, gdzie podczas dokonywania rewizyi w domu Bielińskiego, przywitani zostali strzałami.
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i potyczki...
Nota biograficzna: Ksawery Bieliński


Ksawery Bieliński
Id rekordu informacji: 60443
Więzień cytadeli warszawskiej. sołtys z Sypytek. Oskarżony o to, że "w początkach 1865 r. odwiózł ks. Brzóskę i Wilczyńskiego do Dejbla. Od początków lutego ukrywał ich w swoim domu, gdzie przebywali do chwili aresztowania" 29 kwietnia 1865 r. 17 lutego 1866 skazany na śmierć przez powieszenie. 24 lutego namiestnik hr. Berg zmienił wyrok na osiedlenie na Syberii. (Wyroki Audytoriatu: 296, 398).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Marceli Bieliński
Id rekordu informacji: 55116
Proboszcz w Krasieninie, naczelnik cywilny pow. lubelskiego
za: "Dokumenty Terenowych Władz Cywilnych"
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Mateusz Bieliński
Id rekordu informacji: 55103
W 1864 wysłany do guberni tomskiej.
LVIA 421-1-2229
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Romuald Bieliński
Id rekordu informacji: 55132
s. Ignacego. Trock Uj. Szlachcic. Posiadacz domu w m. Nieprakszty. 14.5.1864 zasądzono konfiskatę.
LVIA 391-16-918 l.22 poz. 47
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Sebastian Bieliński
Id rekordu informacji: 55111
Woźny Kasy Głównej Królestwa Polskiego pomagał przy zaborze skarbca na rzecz RN, emigrował.
za: Zarys Powstania Styczniowego, s. 180
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Sebastian Bieliński
Id rekordu informacji: 55114
Woźny Kasy Głównej Królestwa Polskiego, uczestnik jej zaboru, emigrant
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 21901
1842-1893 dr, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 57039
Apollo, walczył w oddziale generała Wysockiego. Obywatel ze zwiahelskiego powiatu w województwie wołyńskim. Właściciel części miasta Lubar. Zginął jako szeregowiec pod Minkowcami.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 55106
Doktor, zm. 1923 Łyczaków, kw. 53
CDIAL 195-1-59 k. 39 Towarzystwo Weteranów
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 30439
dr. praw, adwok. kraj., syndyk Wydziału kraj. ur. w Bernie w Szwajcaryi r. 1842. .Jako słuch, praw na uniwersyt. lwowsk. służył przy kawał i był komis, policji narodow. dzieln. II. we Lwowie. W marcu 1863, spiesząc do oddz. Czechowskiego aresztów, wstąpił po wypuszczeniu do oddz. Zapałowicza i brał udział w bitwach : pod Tyszowcami i Tuczępami, później w oddz. jener. Wysockiego walczył pod Radziwiłłowem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 55107
h. Junosza, doktor, powstaniec 1863. Senior adwokatów polskich, długoletni Syndyk Wydziału Krajowego, były poseł na Sejm itd. Urodzony 24 lutego 1842 w Bernie w Szwajcarii po długich i ciężkich cierpieniach przeniósł się do wieczności dnia 21.4.1923r.
Obrzęd pogrzebowy odbędzie się dnia 23 kwietnia o godz. 4 po południu z kaplicy Boimów na cmentarz Łyczakowski, na który zaprasza w smutku pogrążona rodzina.
(tak samo KEK - dodaje: kawaleria, komisarz policji narodowej, walczył pod Zapałowiczem i Wysockim (Radziwiłłów))
źródło: nad. GP, za: Słowo Polskie 1923


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 33037
h. Junosza, dr., zm. 21 IV 1893, powstaniec styczniowy, poch. Lwów Łyczaków, kw. 40
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 231
ppor. (1842) Lwów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Stanisław Bieliński
Id rekordu informacji: 55117
Ur. 1842 Szwajcaria, słuchacz prawa ULw. w 1863 był w oddziale powstańczym, Tysowce, Tuczapy, Radziwiłłów, komendant policji narodowej we Lwowie, potem dr praw, adw. krajowy.
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Tadeusz Bieliński
Id rekordu informacji: 60359
23 października: Umarł przedwczoraj Tadeusz Bieliń­ski, major inżynieryi i szef sztabu w 1831, człowiek nieskazitelnego charakteru. Zgasł w jednej chwili, czynny do ostatka. Zostawił wdowę z czworgiem dzieci, w rozpaczy. Bo­że! umocnij ich, a Jego przyjm do Swojej chwały. Oddano mu cześć licznem zebraniem się na pogrzeb — tak ogromnego pogrzebu nie pamiętają we Lwowie, oprócz pogrzebu śp. Smolkowej
źródło: nad. GP, za: Romanowiczówna Zofia, Z dni krwi i łez, wyd. Lwów 1913


Tadeusz Bieliński
Id rekordu informacji: 55108
Były major wojsk polskich 1831 w organizacji krakowskiej. Zmarł 20.10.1864 w krakowskiem.
CDIAL 102-1-39 k. 115
źródło: nad. GP, za: [KEK]


Tadeusz Bieliński
Id rekordu informacji: 55890
informacja taka sama jak rekord nr 23954
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Tadeusz Bieliński
Id rekordu informacji: 23954
Należał do organizacyi narodowej krakowskiej, b. major wojsk polskich 1831 zr. Zmarł 20 Października 1864 r. w Krakowskiem, według innych podań zmarł w Krakowie
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Bieliński
Genealogia rodziny Bieliński

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.