Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Bogdanowicz związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 50103
gmina/wieś Łomża, przestępstwo: uczył w gimnazjum pieśni patriotycznych, data zarządzenia: 09.12.1863
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 54542
Dwa bracia z Tustobab, którzy wzięli udział w nieudanej wyprawie na Radziwiłłów w oddziale Torosiewicza w maju 1863.
źródło: nad. GP, za: Kurjer Stanislawowski. 22.09.1912


Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 44193
udział w potyczkach: zob. Bohdanowicz Kazimierz
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 44194
udział w potyczkach: zob. Bohdanowicz Paulin
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Adam Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38272
mężcz. 23 lata na 1865 r., ziemianin Kowieńskiej guberni nie potwierdzony w haroldii, zesłany bez pozbawienia praw na osadzenie, potem na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Zachodniej Syberii, żył w Omskie, w 1872 r. wyjechał do Królestwa Polskiego, zesłany razem z matką i braciami, kawaler.
GU GAOO. F. 3. Op. 5. d. 7547, 7601. Ł. 20 ob. 21, 204 ob.-205, F. 14. Op. 1. d. 496. Ł. 597, 598, 626, 627, D. 520. Ł. 11 ob.-12.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Adam Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 15838
szlachcic z Kowna prowincji nie jest zatwierdzony przez herbarza
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Adolf Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 59275
urzędnik, uczestnik powstania, notowany: Wilno
źródło: nad. GP+, za: Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim


Adolf Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 51720
zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Ratki , pow. świeńciański został przymusowo sprzedany
źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 3.1.1868


Anaklet Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 62903
Kapitan z powstania polskiego z r. 1863, inżynier.Mieszka w Bukareszcie. Ma powierzony od rządu rumuńskiego pomiar świeżo sekularyzowanych dóbr cerkiewnych na Wołoszczyźnie. Jest to ten sam Bogdanowicz, który przyjeżdżał z dr Izydorem Kopernickim do Jass w czasie tamtejszych ostatnich zaburzeń, o czym już wyżej mówiliśmy. Jest to człowiek zdolny i ma wiele stosunków z dygnitarzami rządu rumuńskiego, wreszcie jest w przyjaźni i solidarności politycznej z dr Izydorem Kopernickim.
źródło: nad. GP+, za: Tyrowicz Marian, Emigracja polska w Ksiestwach Naddunajskich, raport agenta austriackiego z r. 1866, W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 12-14, Kraków 1961


Barbara Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 16634
(żona Bogdanowicza) właścicielka ziemska kowieńskiej guberni nie utwierzdiennaia gieroldiiej
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Benedykt Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38273
mężcz. 27 lat na 1865 r., ziemianin Kowieńskiej guberni nie potwierdzony w haroldii, zesłany bez pozbawienia praw na osadzenie, potem na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Zachodniej Syberii, żył w Omskie, zesłany razem z matką i braciami, kawaler.
GU GAOO. F. 3. Op. 5. d. 7547, 7601. Ł. 20 ob. 21,204 ob,-205, F. 14. Op. 1. d. 496. Ł. 597, 598, 626, 627, d. 520. Ł. 11 ob.-12.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Dominika Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 16633
właściciella ziemska kowieńskiej guberni nie utwierzdiennaia gieroldiiej
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Elonza Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 17062
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Felician Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38281
mężcz. ziemianin Kowieńskiej gub., warunki zesłania nieznane, z 1864 r. przebywał w Kaińskie, potem w Narymie, przy nim dziecko i żona.
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Felician Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 14225
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Feliks Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38270
Osipow, mężcz. 29 lat na 1868 r., ziemianin Wileńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw, przebywał w Kaińskie, rodziny nie posiadał.
GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Feliks Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 15359
Syn Józefa, szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Franc Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38276
Józefow, mężcz. 35 lat na 1868 r., ziemianin Wileńskiej gub., warunki zesłania nieznane, z 1863 r. przebywał w Tomskie, rodziny nie posiadał.
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Franc Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38278
mężcz. 33 lata na 1868 r., jednodworzec Wileńskiej gub., warunki zesłania nieznane, z 1864 r. przebywał w Tomskim okręgu, kriesćjańskiie raboty, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał.
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Franciszek Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 16724
odnodworec Wileńskiej gub.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Franciszek Józefow Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 15910
szlachcic z Wilna prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Gabrel Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 13998
szlachcic Grodno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Gawryła Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 58838
Powstanie, szlachcic.
źródło: nad. Martyna, za: Ewa Bozik. Bohaterowie sprzed 150 lat.


Gawryła Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 62569
szlachcic
źródło: nad. GP+, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014


Hippolit Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 14785
szlachcic Mohylew województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Iwan Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38279
mężcz. 42 lata na 1865 r., ziemianin Kowieńskiej guberni nie potwierdzony w haroldii, zesłany bez pozbawienia praw na osadzenie, potem na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Zachodniej Syberii, żył w Omskie, usłużeniie, zesłany razem z matką i braciami, kawaler.
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jan Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 31122
ur. r. 1827 w Nadrybiu, wstąpił jako ziemianin w r. 1848 do gwardyi naród, lwowskiej a po zbombardowaniu Lwowa, wyjechał do Paryża. W r. 1858 wrócił do majątku swego, ożenił się. w roku 1862 zaś jako uczestnik organiz. naród, został aresztowany i wywieziony do Penzeńskiej gub. gdzie pozostawał do roku 1865.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 32218
urodź, w Krakowie r. 1881. służył jako szereg, w partyi Turkietego i był w bitwie pod Kozienicami, następnie z Kononowiczem był pod Niekłanią. Aresztowany w Galicji i odesłany do Ołomuńca, uciekł z tamtąd i wstąpił do oddz. Krukowieckiego, z którym był w bitwie pod Glanowem. Wzięty w niej do niewoli został zesłany do Tomskiej gub., Semipolińskiego okręgu, w sybirskie batal. a po ucieczce do rot areszt. Tobolskich, gdzie przebył lat 5.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 56371
wchodził w skład Komitetu Centralnego Narodowego, na którego czele stał Zygmunt Padlewski.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Karol Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 18055
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Karol Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 51933
zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Kozłówka , pow. sieniński został przymusowo sprzedany
źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 25.12.1867


Kazimierz Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 33829
1837-1863, poch. Lublin, cm. przy ul. Lipowej
źródło: oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl


Kazimierz Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38269
mężcz. 20 lat na 1865 r., ziemianin Kowieńskiej guberni nie potwierdzony w haroldii, zesłany bez pozbawienia praw na osadzenie, potem na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Zachodniej Syberii potem w Omskie, zesłany razem z matką i braciami, kawaler.
GU GAOO. F. 3 Op. 5. D. 7547, 7601. Ł. 20 ob. 21, 204 ob.-205, F. 14. Op. 1. D. 496. Ł. 597, 598, 626, 627, d. 520. Ł. 11 ob.-12.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Kazimierz Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 19706
przewódca powstania w Lubelskiem, dostawszy się do niewoli, rozstrzelany w Lublinie dnia 11. marca 1863.
źródło: [StupSP]


Kazimierz Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 22790
stracony w Lublinie 9.3.1863
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Kazimierz Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 15841
szlachcic z Kowna prowincji nie jest zatwierdzony przez herbarza
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Kazimierz Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 20714
ur. 1837 r. rozstrzelany 6 III 1863 r.Dowódca oddziału powstańczego.Mogiła/grób zbiorowy Lublin na cmentarzu rzymsko-katolickim, przy ul. Lipowej
źródło: ROPWiM Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych


Marcian Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38275
mężcz. 43 lata na 1868 r., warunki zesłania nieznane, z 1865 r. przebywał w Tomskim okręgu, potem w Tomsk // rodziny nie posiadał.
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Marciana Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38268
warunki zesłania nieznane, z 1866 r. znajdowała w Tobolskiej gub.
GU GAOO. F. 3 Op. 4. D. 5727. Ł. 100 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Marcjan Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 18420
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Martial Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 18434
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Michaił Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38271
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Tomskiej gub. w 1864 r. zmarł.
GU GAOO. F. 3. Op. 4. D. 5745. Ł. 56.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Michał Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 18502
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Norbert Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 18629
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Paulin Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 12860
Pomieszczyk kowieńskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Paweł Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 37729
O. Paulin, zginął w czasie powstania pod Piłsudami w Kowieńskiem 1.9.1863
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Przewodnik Katolicki 1939, nr 5


Pietr Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38274
Janow, mężcz. 22 lata na 1864 r., ziemianin Mogilewskoj gub., zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Omskie, w 1867 r. wyjechał w Kostromskuju gub., rodziny nie posiadał, kawaler.
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 7918. Ł.4A 5, F. 14.Op. 1.d. 487.Ł. Zob.-9, 16 ob, 52 ob, D. 496. Ł. 113-114.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Piotr Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 37351
БОГДАНОВИЧЪ Петръ,szlachcic (дворянин Слонимского уезда),powiat słonimski, z folwarku Karłowki (с фольварка Карловки),gubernia mohylewska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Piotr Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 14839
szlachcic Mohylew województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Piotr Janow Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 15866
szlachcic z Mohylewie prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38277
mężcz. 28 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał.
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Zygmunt Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 34250
poszukiwany przez policję austr. w Krakowie
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Еłonza Bogdanowicz
Id rekordu informacji: 38280
mężcz. 52 lata na 1868 r., zesłany na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał.
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Bogdanowicz
Genealogia rodziny Bogdanowicz

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.