Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Brandt związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Brandt
Id rekordu informacji: 34755
usuwany z Krakowa przez policję narod.
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Stanisław Brandt
Id rekordu informacji: 37409
БРАНДТЪ Станиславъ,szlachcic (дворянин Волковыскаго уезда),jego ojciec posiadał majątek Zelzin ? W tym powiecie (у отца его есть имение "Зельзинъ" этого же уезда),gubernia grodzieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Władysław Brandt
Id rekordu informacji: 22799
(1836 - 1912) - ur. w Rudakach w pow. święciańskim, syn Kazimierza i Anieli z Iwaszkiewiczów. Przeszedł do powstania jako sztabskapitan libawskiego pułku piechoty. Walczył pod rozkazami Duchyńskiego, dowodził również samodzielnie (bitwa pod Kadyszem 21 V) oraz współdziałał z partiami Wiktora Hłaski i Pawła Suzina. W sierpniu 1863 walczył na Kurpiach. Od grudnia 1863 do 1880 przebywał w Paryżu. Wrócił do kraju i pracował w Wydziale Krajowym. Zmarł w grudniu we Lwowie
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Władysław Brandt
Id rekordu informacji: 61760
1836-1912, urodzony w Rudakach, syn Kazimierza i Anieli z Iwaszkiewiczów. Po ukończeniu szkół w Mołodecznie wstąpił do wojska rosyjskiego, gdzie pozostawał do marca 1863r., a następnie wraz z Barancewiczem i innymi oficerami stacjonującymi w Białymstoku przyłączył się do powstania.
Jest wspomniany przez Aramowicza na zgrupowaniu w Puszczy Knyszyńskiej. Po bitwie pod Waliłami przeszedł w Augustowskie i przejął od Andruszkiewicza oddział złożony z 10 osób, który powiększył do 110 piechoty i 18 jazdy. Na czele tego oddziału, wspólnie z oddziałem Hłaski, stoczył zwycięski bój pod Kadyszem 21.05.1863r., a w połączeniu z Suzinem – potyczki pod Olitą i Sargiszkami. W bitwie pod Gruszkami 28.06.1863r. walnie przyczynił się do zwycięstwa.
Uległ wypadkowi, a gdy wyzdrowiał, udał się na Kurpie, gdzie sformował oddział złożony z samych włościan (120 piechoty i 20 jazdy). Szczęśliwie walczył z Rosjanami, lecz wskutek egipskiej choroby oczu (jaglica) musiał oddział rozpuścić. Po wyzdrowieniu powrócił na Kurpie i znów zebrał niewielki oddział, z którym przegrał niewielką utarczkę z Moskalami w grudniu 1863r. i zmuszony został wyjechać za granicę. Mieszkał w Paryżu do 1880r., a następnie przybył do Galicji. Tu otrzymał posadę konduktora dróg krajowych. Zmarł w 1912r.
źródło: nad. Martyna, za: Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim.


Władysław Brandt
Id rekordu informacji: 46777
uczestnictwo w potyczkach: grodzieńskie: Walile 29.04.1863, augustowskie: Kadysz 21.05.1863, (Olita 20.06.1863), Stragiszki 21.06.1863, Gruszki 28.06.1863, Wincenta 18.09.1863, (Lemań 10.11.1863) Brase, grodzieńskie: Głęboki Kąt 30.08.1863
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Władysław Brandt
Id rekordu informacji: 33147
ur. 1835, major, zm. 1912, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Władysław Brandt
Id rekordu informacji: 48381
Ur. 1838 r., zmarł 1912 r., w 1863 r. pełnił funkcję kapitana wojsk rosyjskich w Białymstoku. W 1863 r. sformułował oddział liczący 120 osób i 20 kawalerii. 18 września 1863 r. zaatakowali komorę 1 klasy w miejscowości Wicenta i zdobyli, komorę wysadzili a jeńców puścili wolno. Niebawem oddział dopadła egipska choroba w związku z czym go rozwiązał. Następnie w rejonie Łomży zorganizował Oddział 40 strzelców, ale w grudniu 1863 r. uszedł za granicę. Władysław Brandt był oficerem armii rosyjskiej, w 1863 w stopniu kapitana pełnił służbę w Białystoku. Po wybuchu powstania styczniowego przeszedł na stronę powstańców, awansowany do stopnia pułkownika na czele własnego oddziału walczył w rejonie Grodna i Augustowa. Napisał książkę pt. Mój udział w powstaniu. W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego, wydaną we Lwowie w 1903.
źródło: nad. Tadeusz Dzwonkowski, za: oprac. własne


Władysław Brandt
Id rekordu informacji: 31223
ur. r. 1835 w woj. wileńskiem, porucznik •rosyj., dowódzca własnego oddziału w Augustowskiem, awansowany na majora, później na pułków, walczył pod Białymstokiem, Waliłami, Kadyszem, Balwierzyskami, Gruszkami, Wincentą, i na Kurpiach w Łomżyńskiem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Włodziemierz Brandt
Id rekordu informacji: 33426
Szlachcic, zarządca, ze wsi Kołodziąż, l. 47. Katolik, żonaty. Aresztowany we wsi Kołodziąż dn. 19 sierpnia 1864 r. Obwiniony o dowożenie produktów "buntownikom". Wydany przez
"przestępcę" Kamińskiego. W więzieniu od 20 sierpnia, w dn. 5 września przekazany naczelnikowi wojennemu powiatu.
źródło: Boczek A., Powstańcy styczniowi naszej okolicy, w: Witka nr 28 (oprac.)


Włodzimierz Brandt
Id rekordu informacji: 37507
Szlachcic, zarządca, ze wsi Kołodziąż, l. 47. Katolik, żonaty. Aresztowany we wsi Kołodziąż dn. 19 sierpnia 1864 r. Obwiniony o dowożenie produktów "buntownikom". Wydany przez "przestępcę" Kamińskiego. W więzieniu od 20 sierpnia, w dn. 5 września przekazany naczelnikowi wojennemu powiatu.
źródło: nad. wak, za: www.wolaw.republika.pl


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Brandt
Genealogia rodziny Brandt

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.