Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT

Wykaz bitew 1863/4 - alfabetycznie
Wykaz bitew 1863/4 - pełny katalog
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Brzeziński związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Brzeziński
Id rekordu informacji: 55468
informacja taka sama jak rekord nr 24025
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Brzeziński
Id rekordu informacji: 24025
kapitan pułku extradycyjnego ze strony Austryi, zamordowany w Tomaszowie 5 Lutego 1863 r. (Dz. Poz. Nr. 43.)
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Brzeziński
Id rekordu informacji: 27031
odstawny oficer za zabicie Dolińskiego 10 lipca 1868 r rozstrzelany w rowie Aleksandrowskiej Cytadeli
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Brzeziński
Id rekordu informacji: 23080
pseudonim Aleksandra Krukowieckiego
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Brzeziński
Id rekordu informacji: 44228
udział w potyczkach: zob. Krukowiecki Aleksander
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Bronisław Brzeziński
Id rekordu informacji: 57194
Prezydent komitetu rewolucyjnego stworzonego w Warszawie przez Kurzynę w końcu r. 1863 dla przeciwdziałania Trauguttowi.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Hieronim Brzeziński
Id rekordu informacji: 48228
(Antoni) duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1865 miejsce wysyłki: mińska, miejsce zsyłki: katorga, 12 lat, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 223 /-/ op. 125, d. 3221, k. 108-111, 125-127 /-/ Kubi­cki, cz. 2, 2, s. 89
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Ignacy Brzeziński
Id rekordu informacji: 38402
mężcz. 22 lata na 1868 r., ziemianin Wileńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Tomskim okręgu, do 1869 r. wybył po widu, rodziny nie posiadał.
GU GAOO. F. 3. Op. 4. D. 6277. Ł. 38 ob., Op. 6. d. 10388.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Ignacy Brzeziński
Id rekordu informacji: 15387
szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Brzeziński
Id rekordu informacji: 36804
ur. 1828 Pabianice syn Karola i Salomei Lipowskiej, żona Domicella Boratyńska. zamieszkał w Łodzi. W 1861 uczestniczył w demonstracjach ulicznych. W 1863 stanął w szeregach powstańczych. W następstwie bitwy pod Dalkowem we IX.1863 został uwięziony, a potem skazany na ciężkie roboty na Syberii. Wiadomo, że przebywał tam jeszcze w 1870r.
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Nowakowie M. i T., Rodziny pabianickie Starego Miasta w XVII-IXI wieku cz.1, 1993 Łódź, oraz własne zbiory rodzinne


Jan Brzeziński
Id rekordu informacji: 36805
ur. 1840 Pabianice syn Konstantego i Anny z Lawinów czeladnik tkacki, należał do powstańców, oddany pod nadzór policji w Łodzi
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Nowakowie M. i T., Rodziny pabianickie Starego Miasta w XVII-IXI wieku cz.1, 1993 Łódź, oraz własne zbiory rodzinne


Józef Brzeziński
Id rekordu informacji: 33606
Był naczelnikiem sekcji 6 okręgu XI miasta Warszawy.Namawiał do powstania.Skazany na 12 lat ciężkich robót w twierdzach.
Autor : Cederbaum,Henryk(1863-1928) http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=172&t=17868
źródło: Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866 za:CBP


Józef Brzeziński
Id rekordu informacji: 57193
Onegdaj odbył się pogrzeb Józefa Brzezińskiego, powstańca w r. 1863. Zmarłego pochowano z honorami wojskowymi na starym cmentarzu rzeszowskim, gdzie zarząd miasta jako powstańcowi, użyczył miejsca na wieczny spoczynek. Przed pomnikiem śp. pułkownika Lisa Kuli pożegnał zmarłego krótkim przemówieniem imieniem Legionistów dr Węglowski, na cmentarzu oddał hołd dyr. K. Mazurkiewicz, wspominając o jego życiu i zasługach. Na trumnie złożono wieńce od przyjaciół, kolegów z urzędu drogowego i od Legionistów z napisem: ‘‘Bojownikowi o Wolność – Legioniści’‘. Obecnie przebywa w Rzeszowie już jeden tylko powstaniec z r. 1863, mianowicie Władysław Żemralski, mieszkający w domu p. Urbana przy ul. Jagiellońskiej.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Józef Brzeziński
Id rekordu informacji: 297
ppor. (1842) Rzeszów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Józef Brzeziński
Id rekordu informacji: 298
ppor.(1843) Skierniewice
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Józef Brzeziński
Id rekordu informacji: 46140
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Krośniewice 30.08.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Józef Brzeziński
Id rekordu informacji: 31042
ur. na Żmudzi w r. 1837, służył pod Ludkiewiczem na Żmudzi.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Konstanty Brzeziński
Id rekordu informacji: 20808
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Konstanty Brzeziński
Id rekordu informacji: 51555
powstaniec z terenu zaboru austriackiego, w niewoli rosyjskiej, upoważniony do powrotu rozkazem z dnia 14.6.1865
na spisie ołówkiem dopisany znak "+"
źródło: nad. GP, za: Arch. Ks. Ludwika Ruczki, seria 3 korespondencja z urzędami …


Konstanty Brzeziński
Id rekordu informacji: 36806
ur. 1844 Pabianice syn Konstantego i Anny z Lawinów czeladnik tkacki, należał do powstańców, oddany pod nadzór policji w Łodzi
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Nowakowie M. i T., Rodziny pabianickie Starego Miasta w XVII-IXI wieku cz.1, 1993 Łódź, oraz własne zbiory rodzinne


Konstanty Brzeziński
Id rekordu informacji: 54252
z Galicji, wraz z czterema innymi osadzonymi uciekł z twierdzy w Zamościu, schwytany tego samego dnia, został uwięziony w kazamacie o chlebie i wodzie, nastepnie zesłany do ciężkich robót na Syberii w grudniu 1863
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 250, 8.12.1863


Ludwik Brzeziński
Id rekordu informacji: 299
ppor. (1836) Stryków
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Mieczysław Brzeziński
Id rekordu informacji: 37364
БРЖЕЗИНСКIЙ Мечиславъ,szlachcic (дворянин) ,gubernia mohylewska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Mieczysław Brzeziński
Id rekordu informacji: 14828
szlachcic Mohylew województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Mieczysław Brzeziński
Id rekordu informacji: 52235
Z guberni mohylewskiej, uczeń instytutu w Hory-Horkach, brał udział w bitwie pod Hory-Horkami 6.5.1863, informacja o zauważeniu go w szeregach powstańczych pochodzi od listy dyr. Trautfettera
źródło: Komisja Śledcza LVIA f. 112, za: Maliszewski E., Rok 1863 na Kresach mohilewskich, 1920


Piotr Brzeziński
Id rekordu informacji: 36386
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Stanisław Brzeziński
Id rekordu informacji: 37233
Stanisław Doliwa Brzeziński. Brał czynny udział w powstaniu, zesłany na Syberię po kilku latach powrócił do rodzinnego Łańcuta; w podzięce za szczęśliwy powrót ufundował kapliczkę z Chrystusem zwanym Ogrodnikiem.
źródło: nad. Marek Muszyński, za: Bednarczyk Arkadiusz: Kapliczka powstańca styczniowego z Łańcuta w: podkarpackie.regiopedia.pl


Władysław Brzeziński
Id rekordu informacji: 300
ppor. (1844) Sieradz
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Brzeziński
Genealogia rodziny Brzeziński


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.