Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Burzyński związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Burzyński
Id rekordu informacji: 55484
informacja taka sama jak rekord nr 24061
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Burzyński
Id rekordu informacji: 55485
informacja taka sama jak rekord nr 24062
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Burzyński
Id rekordu informacji: 24061
pisarz miejski z Piotrkowskiego służył jako żołnierz w oddziale Taczanowskiego, poległ pod Rudawą dnia 23 Czerwca 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Burzyński
Id rekordu informacji: 24062
rymarz z miasta Makobody, żołnierz w piechocie, ciężko raniony w folwarku Szydłowinie, w Siedleckiem, wkrótce zmarł. (Czas Nr. 75).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Burzyński
Id rekordu informacji: 44240
udział w potyczkach: kaliskie: Widawa 22.06.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Burzyński
Id rekordu informacji: 44241
udział w potyczkach: podlaskie: Patrykozy 4.03.1863 ranny (poległ)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Burzyński
Id rekordu informacji: 44242
udział w potyczkach: sandomierskie: Opatów 21.02.1864
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Adolf Burzyński
Id rekordu informacji: 43503
brat Tomasza, posieleniec, za zezwoleniem władzy przeniósł się z włości, do której był naznaczony pierwotnie, do Usola, gdzie wspólnie z bratem pracował. Dalszych losów jego nie znam.
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Franciszek Burzyński
Id rekordu informacji: 49140
gmina/wieś Bożejewo Bronowo, przestępstwo: wrócił z bandy
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Franciszek Burzyński
Id rekordu informacji: 37786
stracony Posfol 4.1.1864
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno


Jakub Burzyński
Id rekordu informacji: 47445
ksiądz, zakonnik zgromadzenia Reformatów w Kazimierzu Dolnym
źródło: nad. DHRP, za: Akcja Katolicka Parafii Kazimierz Dolny (oprac) Powstanie Styczniowe w Kazimierzu Dolnym 147. rocznica wybuchu, na: wkazimierzudolnym.pl


Jakub Burzyński
Id rekordu informacji: 58754
Ksiądz, zm. 26.02.1889r., żył lat 62, pochowany Bogoria
źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek


Jan Burzyński
Id rekordu informacji: 34263
(ur. ok. 1837), dca plutonu w 2. Pułku Jazdy Ruskiej
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Jan Burzyński
Id rekordu informacji: 36390
h. Trzywdar, ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Jan Burzyński
Id rekordu informacji: 30572
h. Trzywdar, ur. na Wołyniu, właściciel dóbr ziemsk., wystawił wraz z braćmi: Stanisławem, Tadeuszem i Kazimierzem dwa całkowicie uzbrojone plutony konnicy, z któremi oddali się wszyscy czterej bracia pod komendę jener. Różyckiego i brali udział we wszystkich starciach, aż do chwili wkroczenia oddz. pod Palczyńcami do Galicji. Internowany w Ołomuńcu uciekł Jan Burzyński do Galicji a następnie do Drezna. Ostatecznie osiadł na własnym majątku w Uhrynowie górnym pod Stanisławowem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Burzyński
Id rekordu informacji: 42874
Kawaler orderu Virtuti Militari za udział w Powstaniu Styczniowym
fot: Album zjednoczenia: pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości, Wyd. T.W.Rubikon, Warszawa 1934, za: ZBC
źródło: Szwedo B., Weterani Powstania Styczniowego odznaczeni Orderem Virtuti Militari, wyd. 2013r. w 150 rocznicę Powstania.


Jan Burzyński
Id rekordu informacji: 34042
Lat 27, dowodził plutonem u gen. Różyckiego, dowodził plutonem w 2 Pułku Jazdy Ruskiej, w 9.5.1863 nominowany na stopień porucznika, "gorliwy".
źródło: Lista imienna oficerów 2 Pułku Jazdy Ruskiej, Tarnopol 28.1.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...


Jan Burzyński
Id rekordu informacji: 314
ppor. (1837) Stanisławów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Jan Burzyński
Id rekordu informacji: 58468
Ur. w Borkowcach pow. żytoierskiego. Był w powstaniu w Jeździe Wołyńskiej pod dowództwem Edmunda Różyckiego oraz formacji zorganizowanej w Galicji pod gen. Anitańskim. Po bitwie pod Salichą został mianowany porucznikiem. Brał następnie udział w potyczkach pod Lubarem, Połonnem, Miropolem i Łaszkami. Internowany w Ołomuńcu przez trzy miesiące. Uciekł do Tarnopola, gdzie wstąpił do partii gen. Anitańskiego. Po ogłoszeniu stanu oblężenia w Galicji udał się na emigrację do Paryża.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.


Józef Burzyński
Id rekordu informacji: 47858
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1862 miejsce wysyłki: lubelska diecezja, miejsce zsyłki: wołogodzka, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 150, d. 224, k. 19 /-/ Kubicki, cz. 2, 3, s. 686 /-/ Niebelski, s. 429
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Józef Burzyński
Id rekordu informacji: 20814
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Kazimierz Burzyński
Id rekordu informacji: 30569
h. Trzywdar brat Jana.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Kazimierz Burzyński
Id rekordu informacji: 42875
Kawaler orderu Virtuti Militari za udział w Powstaniu Styczniowym
fot: Album zjednoczenia: pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości, Wyd. T.W.Rubikon, Warszawa 1934, za: ZBC
źródło: Szwedo B., Weterani Powstania Styczniowego odznaczeni Orderem Virtuti Militari, wyd. 2013r. w 150 rocznicę Powstania.


Kazimierz Burzyński
Id rekordu informacji: 315
of.wet. (1847) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Kazimierz Burzyński
Id rekordu informacji: 33727
urzędnik bióra Naczelnika pow. Radomskiego, służył w oddziale Czachowskiego jako oficer i intendent, schwytany przez oddział jen. Czengierego w Opatowskiem, powieszony w Radomiu w lutym 1864 r. mając lat 25.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Michał Burzyński
Id rekordu informacji: 26837
Mieszczanin był żandarmem wieszającym, 28 kwietnia 1864 r powieszony w Siedlcach.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Stanisław Burzyński
Id rekordu informacji: 30570
h. Trzywdar brat Jana.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Stanisław Burzyński
Id rekordu informacji: 50558
Ur. w miejscowości Troszcza na Wołyniu, syn Karola i Faustyny z hr. Jabłonowskich, zmarł w Krakowie w lutym 1915 r. w wieku siedemdziesięciu kilku lat.

Rodzeństwo: brat Jan ożeniony z hr. Czapską i siostra zamężna za Janem Paszkowskim.

Po powstaniu styczniowym udał się na emigrację do Drezna, a później osiadł w Krakowie.
źródło: nad. Paweł Romanik, za:


Tadeusz Burzyński
Id rekordu informacji: 30571
h. Trzywdar brat Jana.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Tomasz Burzyński
Id rekordu informacji: 43471
Ukończył szkołę sztuk pięknych w Warszawie, a następnie wydział prawny w uniwersytecie kijowskim. Do Usola przybył z żoną z domu Kaczkowską, założył tu sklep spożywczy, który prowadził wspólnie z bratem Adolfem. Po uwolnieniu z ciężkich robót przeniósł się do Irkucka, gdzie otworzył handel z artykułami warszawskiemi. Burzyńscy mieli córkę jedynaczkę, urodzoną w Usolu, której wychowaniem sami się zajmowali. Przeszedłszy zwykłe koleje stopniowego zbliżania się do kraju, dostaj się wreszcie Burzyński do Warszawy, gdzie uzyskał godność i prawa obrońcy mecenasa. Stracił żonę i czas jakiś pracował w administracji dóbr hr. Feliksa Sobańskiego na Podolu. W końcu osiadł w Warszawie wraz z córką, która, wyszedłszy nieszczęśliwie za mąż jeszcze na wygnaniu, zmuszona była rozstać się z małżonkiem i przy ojcu z dzieckiem zamieszkała. Tomasz Burzyński wydał swe wspomnienia w IV. tomie „Materjałów do dziejów 1863 i 64 r." podpisane literami T. B. Zmarł w Warszawie po krótkiej chorobie w 1904 r.
źródło: nad. DHRP, za: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Wincenty Burzyński
Id rekordu informacji: 316
ppor. (1838) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Władysław Burzyński
Id rekordu informacji: 55483
informacja taka sama jak rekord nr 24060
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Władysław Burzyński
Id rekordu informacji: 24060
rodem z powiatu Marjampolskiego, szkoły ukończył w Suwałkach, poczem wstąpił do służby rządowej jako sekretarz magistratu, służył w oddziale Jastrzębskiego, Brandta, Andruszkiewicza i Wawra, odznaczył się w bitwach: pod Czystą Budą, Gruszkami, Kozim-rynkiem, Kadyszem Sieburczynem i Rząśnikiem , w ostatniej poległ jako podporucznik kosynierpw w Lipcu 1863 roku.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Władysław Burzyński
Id rekordu informacji: 50809
więziony w twierdzy dynaburskiej
Publikowana w prasie lista nie wskazuje, że osoby te brały udział w Powstaniu, lecz należy to podejrzewać ze względu na okoliczności i datę. Większość z tej listy to obywatele północnych Kresów z konfiskatą majątku
źródło: nad. GP, za: Chwila 25.3.1864 w: MBC


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Burzyński
Genealogia rodziny Burzyński


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.