Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Dowódcy Powstania na Litwie
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Chmieleński związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Ignacy Chmieleński
Id rekordu informacji: 35146
(Chmieliński) (1837-1871), syn właśc. ziemskiego, student Uniw. Kijowskiego, działacz lewicy czerwonych, jeden z organizatorów Kom. Miejskiego. W r. 1862 organizował zamachy na Konstantego i Wielopolskiego. Członek RN „wrześniowego" i z jego ramienia komisarz pełn. RN w Galicji. Po powstaniu na emigracji
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Zygmunt Chmieleński
Id rekordu informacji: 22811
(1833 lub 1835-1863) - porucznik artylerii rosyjskiej, uczestnik wojny krymskiej. Zaangażowany w działalność konspiracyjną w Warszawie, zbiegł we wrześniu 1861 na Zachód. Był wykładowcą w Polskiej Szkole Wojskowe] we Włoszech i tam zbliżył się do Mierosławskiego, Od kwietnia 1863 walczył w powstaniu jako samodzielny dowódca partii we wrześniu mianowany naczelnikiem woj. krakowskiego. Podporządkowany następnie Haukemu był jego szefem sztabu. Ranny pod Bodzechowem (16 XII) i wzięty do niewoli, został rozstrzelany w Radomiu 23 XII
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Zygmunt Chmieleński
Id rekordu informacji: 42950
20 października 1863 r. pod Oksą (ob. woj. świętokrzyskie), podczas powstania styczniowego, doszło do bitwy między powstańcami z oddziału Zygmunta Chmieleńskiego (1835-1863) a Moskalami. Podczas bitwy został ranny Faustyn Gryliński (1830-1866) i awansował na stopień pułkownika.

Oto relacja powstańca Leonarda Gaszyńskiego:
"Chmieleński dowiedział się teraz, że major rosyjski Bentkowski z batalionem piechoty i szwadronem dragonów idzie od Włoszczowy przez Oksę do Jędrzejowa. Chciał więc tu zrobić na niego zasadzkę, lecz nie zdążył wyprzedzić go, jak planował, i pozostał w pozycji obserwacyjnej w lasach pod Oksą. Bentkowski zaś zatrzymał się tu wraz z wojskiem we dworze i zabudowaniach dworskich, osłonięty ze wszystkich stron budynkami i parkami. Wprost zabudowań dworskich był tu mały lasek modrzewiowy, w rodzaju parku, gdzie ulokowali się jego dragoni, a w zabudowaniach samych pozostała piechota. Chmieleński zamierzył zaatakować ich w tej pozycji nocną porą. W tym celu po północy wyszedł ze swym oddziałem z lasu i uszykował swój front tak, aby przy ataku mógł otoczyć zabudowania, a będąc pewien zwycięstwa i chcąc przeciąć odwrót Moskalom w stronę Jędrzejowa posłał w tym kierunku całą swą kawalerię, zaleciwszy jej czekać w pewnej odległości i być przygotowaną atakować nieprzyjaciela w stosownej chwili. Kiedy piechota nasza rozwiniętym frontem ruszyła spod lasu przez łąki, spostrzegła ją placówka kozacka i wystrzałami zaalarmowała swoich. Nasi jednak zaatakowali folwark, który się pierwszy nastręczał, i po krótkim oporze wyparowali stąd rotę rosyjską, która teraz szukała schronienia we dworze i w gorzelni i tu się gotowała do obrony.

Dragoni też z gaju modrzewiowego wpakowali się teraz w dziedziniec dworski, nasi zaś otoczyli wszystkich tu skoncentrowanych, przepuścili atak ze wszystkich stron naraz. Chmieleński energicznie zachęcał do boju, lecz naszych działających tu na odkrytym polu zaczęło dużo padać, Moskalom zaś na razie nic zrobić nie mogli. Pozostawał jedyny sposób: podpalić budynki, a tego się też najbardziej obawiali i oblężeni, jak mi to później opowiadał właściciel folwarku Wąsowicz, wspólnie z nimi oblegany. Po parogodzinnym więc bezskutecznym ataku i strzelaninie, Chmieleński rozkazał kapitanowi Nowickiemu pójść ze swoją kompanią do szturmu, a podszedłszy pod budynki podpalić je sposobem, jaki uzna za właściwy. Nie udało się to jednak dlatego, że budynki były murowane i niełatwo zapalnym materiałem kryte, śpiesznie więc podpalonymi być nie mogły, a żołnierz nasz długo pod ogniem nieprzyjacielskim wytrzymać nie mógł. Nowicki wprawdzie podstąpił ze swymi pod bramę i chciał ją rąbać, lecz przywitany gęstymi strzałami pierwszy padł trupem, kompania zaś jego cofnęła się. Wtedy Chmieleński posłał drugą kompanię z drugiej strony, gdzie był tylko parkan drewniany, aby tamtędy się wdarła do środka, trafiła tam jednak na sztachety, zza których powitaną została silnym rotowym ogniem i ona też cofać się musiała do sadu. Bentkowski zaś widząc, iż z tej strony ma tylko przed sobą jedną kompanię, sam rozkazał teraz wyłamać sztachety i poszedł ze swymi do ataku na nią. Kompania też nasza pierzchła i pierwsza dała przykład popłochu dla reszty oblegających folwark z różnych stron. Toteż atak ten się nie udał i Chmieleński z oddziałem cofnął się do lasów, utraciwszy kilkudziesięciu w zabitych, a co najmniej ze trzy razy więcej w rannych. Z kawalerią zaś swoją, pogonioną przez dragonów, złączył się dopiero dnia następnego. Spod Oksy poszedł on do wsi Kosowa i dalej do folwarku Kwilina, gdzie rozłożył się na noc"
źródło: nad. Krzysiek, za: www.dladziedzictwa.org/2012/10/20/powstanie-styczniowe-bitwa-pod-oksa/


Zygmunt Chmieleński
Id rekordu informacji: 42949
Naczelnik województwa krakowskiego, szef sztabu generała Hauke-Bosaka.
Ujęty pod Bodzechowem 16 grudnia 1863 r., został rozstrzelany 16 grudnia 1863 r. w Radomiu.

źródło: nad. Krzysiek, za: Powstanie Styczniowe na Kielecczyźnie w 140. rocznicę wybuchu. Wybór ze zbiorów WBP. w Kielcach. 2003


Zygmunt Chmieleński
Id rekordu informacji: 16462
szlachcicwarszawskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Zygmunt Chmieleński
Id rekordu informacji: 46880
uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Skalmierz 30.05.1863, (Książ 6.07.1863, Janów 28.07.1863, Złoty Potok 9.07.1863, Rudniki 28.07.1863, Obiechów 14.08.1863, (Pieskowa Skała 15.08.1863), (Imbramowice 15.08.1863), Biała 18.08.1863, sandomierskie: Przedbórz 3.09.1863, krakowskie: Cierno 22.09.1863, Warzyn 23.09.1863, Czarna 24.09.1863, Mełchów 30.09.1863, Stawy 9.10.1863, Oksa 20.10.1863, Kwilina 21.10.1863, (sandomierskie: Je­ziorko 29.10.1863), krakowskie: (Drugnia 4.11.1863), Strojnów 4.11.1863, Góry 5.11.1863, sandomierskie: Wólka 23.11.1863, krakowskie: (Strojnów 24.11.1863), sandomierskie: Opatów 25.11.1863, Ociesęki 28.11.1863, krakowskie: Sprowa 4.12.1863, Rakoszyn 5.12.1863, (Huta Szczecieriska 9.12.1863), sandomierskie: (Makoszyn 15.12.1863), Bodziechów 16.12.1863 (dostał się do niewoli), (Opatów 21.02.1864)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Chmieleński
Genealogia rodziny Chmieleński


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.