Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

Osoby o nazwisku Chmielewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Scholastyka Chmielewska
Id rekordu informacji: 52286
włościanka, zamężna, z m. Bobły, kowieńskiej guberni, przekazana do śledztwa za ukrywanie rzeczy powstańców, 1864-12-04
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Chmielewski
Id rekordu informacji: 55381
informacja taka sama jak rekord nr 19758
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Chmielewski
Id rekordu informacji: 24081
podług Czasu N. 32 i 40 Chmieliński Kazimierz, kuśnierz, podeszłego wieku, z m. Tomaszowa, tamże podczas bitwy wywleczony z własnego domu przez moskali, i na ulicy zamordowany 5 Lutego 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Chmielewski
Id rekordu informacji: 19758
poległ w utarczce pod Dartką na Wołyniu r. 1863.
źródło: [StupSP]


Chmielewski
Id rekordu informacji: 50335
Powstaniec, zesłaniec do ciężkich robót. Kawaler. Mieszkał w miasteczku Tigrickoje na Syberii wraz innym kawalerem Korewą (Korejwa). Po odbyciu kary wraz z Czernyszewskim , autorem powieści rosyjskiej "Co robić?" obaj zostali osiedleni w okolicach Minusińska, gdzie cieszyli się wielką sympatią ludu za swą uczynność i dobre serce. Obaj mieli rodzinę nieprawą, obaj dopomagali naturalnemu synowi Korewy - Markowi Makiejewowi. Ten jednak chciał zagarnąć ich mienie i wraz z kozakiem i Czerkiesem urządził napad w którym zamordowali Chmielewskiego a ciało zakopali za miastem.
źródło: nad. GP, za: Kurier Lwowski 8.2.1900


Chmielewski
Id rekordu informacji: 22812
ranny pod Tyszowcami (15 V), zamordowany przez kozaków we dworze mołozowskim po klęsce pod Tuczapami
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Chmielewski
Id rekordu informacji: 19759
samborzanin, raniony pod Tuczampami na polu walki, został zamordowany przez żołdaków moskiewskich.
źródło: [StupSP]


Chmielewski
Id rekordu informacji: 44252
udział w potyczkach: lubelskie: Suchelipie 14.01.1864
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Aleksander Chmielewski
Id rekordu informacji: 60284
(18l —1882), syn Wincentego, uczestnik powstania listopadowego, następnie urzędnik, prezes Kowień­skiej Izby Cywilnej, radca stanu, działał na polu piśmiennictwa oraz na rzecz uwłaszczenia. W powstaniu naczelnik cywilny województwa kowieńskiego; zesłany początkowo do gub. orenburskiej, sądzony ponownie w Wilnie i skazany na osiedlenie w Tomsku, z utratą praw i konfiskatą majątku. W I 873 uzyskał zgodę na powrót — początkowo do Królestwa Polskiego, z czasem na Kowieńszczyznę. Konrad Chmielewski (1837—1899), za udział w powstaniu zesłany do Tobolska, skąd wyjechał do gub. orenburskiej do przebywającego tam ojca; również w ślad za ojcem przeniósł się do Tomska. Po powrocie w 1869 do Królestwa Polskiego jeden z założycieli zakładu leczniczego w Nałęczowie, którego był dyrektorem od 1886.
źródło: nad. GP+, za: Ostromęcka J., Pamiętnik z lat 1862-1911, (oprac. Anna Brus) Warszawa 2004


Aleksander Chmielewski
Id rekordu informacji: 47611
Radca stanu i prezes izby cywilnej w Kownie. Zesłany 6.5.1865 do guberni tomskiej jako podejrzany w narodowej organizacji w charakterze naczelnika województwa kowieńskiego. Zarejestrowano jego pobyt w więzieniu w Petersburgu w trakcie przejścia na zesłanie.
źródło: nad. Lech Prawdzic Orliński, za: Syberia, oprac. Orliński L., Kalinowski Sz., wyd. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego, 2013


Aleksander Chmielewski
Id rekordu informacji: 22562
s. Wincentego. W organizacji powstańczej został wojewodą kowieńskim. W lipcu r. 1863 wysłany został jako podejrzany o sprzyjanie powstaniu do Wierchnieuralska (gub. orenburska), lecz w r. 1864 powrócony z żandarmami do Wilna, pod zarzutem, że pełnił w powstaniu funkcje wojewódzkie w Kownie. Tylko zeznania członków Wydziału litewskiego (zwłaszcza Gieysztora) i przytomność umysłu ocaliły Chmielewskiego. Skazano go na osiedlenie, w Tomsku, z pozbawieniem niektórych praw. W Tomsku, dokąd przybyła żona z dwoma małymi synami, spotkał się z synem najstarszym d-rem Konradem. A. Ch. znalazł w» Tomsku pracę i był jakby patryjarchą całej kolonii polskiej. W r. 1873 pozwolono mu, stopniowo się zbliżając, wracać do kraju. Przybył tedy do Warszawy, następnie do Kowna.
Zm. 13.4.1882.
źródło: [Gieysztor J., Pamiętniki...]
Nota biograficzna: Aleksander Chmielewski


Aleksander Chmielewski
Id rekordu informacji: 38494
Wikienćiew, mężcz. 51 lat na 1868 r., czynownik Kowieńskiej gub., warunki zesłania nieznane, z 1865 r. przebywał w Tomskie, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Aleksandr Wikientiew Chmielewski
Id rekordu informacji: 12407
mieszkaniec kowieńskiej gub.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Chmielewski
Id rekordu informacji: 26572
Mieszczanin, był porucznikiem w partii żandarmów wieszających, 4 sierpnia 1864 r powieszony w Grobowcu.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Antoni Chmielewski
Id rekordu informacji: 42738
naczelnik oddziału straży narodowej, stracony 4.8.1864 w Grabowcu
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Antoni Chmielewski
Id rekordu informacji: 43540
Powstaniec, zesłany do ciężkich robót w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Antoni Chmielewski
Id rekordu informacji: 67485
W Usolu między 1866-68
Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem
źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku


Bolesław Chmielewski
Id rekordu informacji: 31150
ur. r. 1830 w Ostrowie. W r. 1848 brał czynny udział jako żołnierz w bitwach pod Raszkowem, Miłosławiem i Wrześnią i był ranny w głowę i rękę. Za karę wzięty do wojska prusk. wyjechał po odsłużeniu do Król. polsk. Rok 1863 zastał go rządcą dóbr Wysokie mazowieckie. Mianowany przez Rząd naród, naczelnikiem okręgowym dla spraw cywilnych i wojskowych, został 4. lipca 1863 aresztowany i siedział kilka tygodni w więzieniu w Łomży. Wypuszczony pełnił dalej obowiązki narodowe. W grudniu 1863 wyjechał w Poznańskie, skąd w r. 1866 przybył do Galicji.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Ferdynand Chmielewski
Id rekordu informacji: 66485
Ur. 1844 Radolin, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: I-147
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Ferdynand Chmielewski
Id rekordu informacji: 54049
ur. 26.5.1837 Jasienica k. Brzozowa. Po powstaniu osiadł w Kombornii, ale mieszkał w dworze Wysockich w Jasienicy. Zmarł 23.11.1904, pochowany: Kombornia.
źródło: nad. Piotr Klaja, za: Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997


Ferdynand Chmielewski
Id rekordu informacji: 31252
ur. r. 1837 w Jasienicy, służył jako sierżant żandarm, w oddz. Czarneckiego i Miniewskiego. Walczył w lasach Olkuskich, pod Krzykawką i pod Chechłami. Po powstaniu leśnik.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Franciszek Chmielewski
Id rekordu informacji: 64906
Ur. 1838, miejscowość w 1923: Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-320
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Gracjan Chmielewski
Id rekordu informacji: 33833
1840-1930, poch. Lublin, cm. przy ul. Lipowej
źródło: oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl


Gracjan Chmielewski
Id rekordu informacji: 21541
h. Wieniawa (1840 - 17 maja 1930) - pedagog, polski botanik, powstaniec styczniowy 1863 r., kawaler Krzyża Virtuti Militari,student Instytutu Politechnicznego w Puławach, wstąpił w styczniu 1863 r.zgrupowania powstańczego Leona Frankowskiego i Antoniego Zdanowicza, zwanego oddziałem lubelsko-puławskim. Walczył w Sandomierskiem, w oddziałach gen. Mariana Langiewicza i po powrocie w Lubelskie, w kawalerii Tomasza Wierzbickiego (Wagnera). Brał udział w największych bitwach powstańczych na Lubelszczyźnie: pod Kaniwolą (23 lipca 1863), Żyrzynem (8 sierpnia 1863), Chruśliną (14 sierpnia 1863).
Aresztowany i więziony, pozostawał później przez długi czas pod nadzorem policyjnym.
źródło: Biografia


Gracjan Chmielewski
Id rekordu informacji: 42877
Kawaler orderu Virtuti Militari za udział w Powstaniu Styczniowym
fot: Album zjednoczenia: pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości, Wyd. T.W.Rubikon, Warszawa 1934, za: ZBC
źródło: Szwedo B., Weterani Powstania Styczniowego odznaczeni Orderem Virtuti Militari, wyd. 2013r. w 150 rocznicę Powstania.


Gracjan Adam Chmielewski
Id rekordu informacji: 339
ppor. (1841) Wymysłów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Gracjan Adam Chmielewski
Id rekordu informacji: 36395
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Gracjan Adam Chmielewski
Id rekordu informacji: 63873
Zm. przed 1919, żona: Aniela, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-335
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Hipolit Chmielewski
Id rekordu informacji: 38498
Pietrow, mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Tarskom okręgu, potem w Omskie
GUGAOO. F. 14. Op. 1. d. 597.Ł. 18-32.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Hipolit Pietrow Chmielewski
Id rekordu informacji: 17351
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Chmielewski
Id rekordu informacji: 340
ppor. (1639) Będzin
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Jan Chmielewski
Id rekordu informacji: 65053
Ur. 1839, miejscowość w 1923: Będzin, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: IV-45
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Józef Chmielewski
Id rekordu informacji: 38495
mężcz. mieszczanin Radomskiej gub., zesłany w woienno-ariest. roty, przebywał w Omskie.
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 6314. Ł. 39-40.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Józef Chmielewski
Id rekordu informacji: 38496
mężcz. ziemianin Wileńskiej gub., zesłany na osadzenie, z 1865 r. przebywał w Tomskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał, żenił się w Syberii
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960, 10388. Ł. 326-327.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Józef Chmielewski
Id rekordu informacji: 12290
mieszczanin ramoskiej gub.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Chmielewski
Id rekordu informacji: 51190
Powstaniec, poległ w bitwie pod Janikiem. Pochowany Kunów - cmentarz parafialny.
źródło: nad. GP, za: www.jezewski.ostrowiec.pttk.pl


Józef Chmielewski
Id rekordu informacji: 635
s. Marcina lat 23, własciciel wsi Lebiodka, z oddziału Czudowskiego - zesłany do gub. tomskiej
powiat Lidzki gubernia wileńska
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...


Józef Chmielewski
Id rekordu informacji: 13649
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Chmielewski
Id rekordu informacji: 15938
szlachcic z Wilna prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Chmielewski
Id rekordu informacji: 47683
umarł 1863.11.24, lat 20, Żołnierz Wojsk Polskich z Galicji Austriackiej, , zmarł z ran odniesionych w potyczce w szpitalu polowym w Kurozwękach. Tam pochowany.
Lista oficerów i żołnierzy Wojsk Polskich zmarłych w Szpitalu w Kurozwękach w latach 1863 – 1864 opracowana na podstawie Księgi Zmarłych Parafii Kurozwęki, oprac. ks. proboszcz J. Rybusiński, na podstawie księgi zmarłych. Poprawki Anna Tomczyk. Lista za portalem powstanie1863.zsi.kielce.pl
źródło: nad. DHRP, za: [par.] - akt zgonu 1863/114


Konrad Chmielewski
Id rekordu informacji: 38499
Aleksandrow, mężcz. lekarz, warunki zesłania nieznane, przebywał w Tobolskiej gub.
GUGAOO. F. 3. Op. 13.d. 18459.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Konrad Chmielewski
Id rekordu informacji: 18190
syn. Aleksandra, powstaniec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Konrad Chmielewski
Id rekordu informacji: 63361
Ur. 1838 Wilno, lekarz, studiował i pracował w Moskwie a następnie w Kownie. Powstaniec i zesłaniec. przebywał: Wierchouralsk, Tobolsk, Tomsk. Powrócił w 14867. Ożenił się z Oktawią Meduniecką (1-v. Radziwiłlłowicz). W Warszawie prowadzili razem salon literacki. Następnie współtwórca zakładu leczniczego w Nałęczowie. Zm 10.8.1899. Poch. Nałęczów.
źródło: nad. GP , za: Nota zbiorcza GP


Konrad Chmielewski
Id rekordu informacji: 22563
Ur. 1838, s. Aleksandra, Wpływowy i czynny w ruchu przedpowstańczym aresztowany został w lutym r. 1863, jako jednostka, mogąca niezgodny z widokami rządu wpływ wywierać na ogół — osadzony został W twierdzy Dyneburskiej, a następnie zesłany do Wierchnieudińska, a stamtąd do Tobolska i Tomska. W Tomsku się spotkał z ojcem, a po kilkoletnim pobycie otrzymał pozwolenie na powrót do kraju
źródło: [Gieysztor J., Pamiętniki...]


Ksawery Chmielewski
Id rekordu informacji: 38497
mężcz. 40 lat na 1868 r., ziemianin Wileńskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw administratiwno, z 1864 r. przebywał w Tomskie, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Ksawery Chmielewski
Id rekordu informacji: 15945
szlachcic z Wilna prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ludwik Chmielewski
Id rekordu informacji: 49628
gmina/wieś Drozdowo Kossaki, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 15.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Maksymilian Chmielewski
Id rekordu informacji: 24082
wieku lat 26, fryzjer z Warszawy, służył w kawaleryi Parczewskiego jako żołnierz, poległ pod miastem Kutnem, przy alarmowaniu tegoż miasta w Maju 1863 r.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Paweł Chmielewski
Id rekordu informacji: 49748
gmina/wieś Miastkowo Dzierzgi, przestępstwo: był w bandzie Mystkowskiego, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Stanisław Chmielewski
Id rekordu informacji: 49868
gmina/wieś Zambrów Osowiec, kara: zesłany na Syberię, przestępstwo: za przestępstwa polityczne, data zarządzenia: 27.01.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Stanisław Chmielewski
Id rekordu informacji: 65449
Ur. 1841 Kraśnik, miejscowość w 1923: Wymysłów, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: VII-14
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Wincenty Chmielewski
Id rekordu informacji: 19102
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wincenty Chmielewski
Id rekordu informacji: 38493
mężcz. 39 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1865 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Wincenty Czesław Chmielewski
Id rekordu informacji: 341
ppor. (1838) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Wincenty Czesław Chmielewski
Id rekordu informacji: 66058
Ur. 1843 Laskowice, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: powstaniec, liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: XIV-8
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Władysław Chmielewski
Id rekordu informacji: 19172
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Chmielewski
Id rekordu informacji: 19173
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Chmielewski
Id rekordu informacji: 38492
mężcz. 30 lat na 1864 r., lekarz, zesłany bez pozbawienia praw na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Tobolskie, potem w Tjumieni, miedicińska praktika, rodziny nie posiadał, żonaty
GU GAOO. F. 3 Op. 4. d. 6770. Ł. 5 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Zygmunt Chmielewski
Id rekordu informacji: 63306
Powstaniec, weteran, 1903 mieszka w Stanisławowie, właściciel realności
źródło: nad. GP+, za: Kurjer Stanisławowski 1.2.1903


Zygmunt Chmielewski
Id rekordu informacji: 47501
Zygmunt Chmielewski rodem ze Stanisławowa. Był w oddziale kawalerji Zakrzewskiego pod Jeziorańskim i walczył pod Kobylanką. Ranny w szyję dostał się do szpitala w Cieszanowie, skąd uszedł. Zajęty jako pomocnik w masarstwie w Stanisławowie
źródło: nad. Małgorzata Bednarska, za: Nasi weterani (dokończenie) w: Kurier Stanisławowski Nr 1220, 24.01.1909, Archiwum Narodowe w Krakowie


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Chmielewski
Genealogia rodziny Chmielewski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.