Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Chojnowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Chojnowski
Id rekordu informacji: 19766
były oficer moskiewski, za udział w powstaniu, za wyrokiem sądu wojennego stracony r. 1863.
źródło: [StupSP]


Andrzej Chojnowski
Id rekordu informacji: 48919
gmina/wieś Szumowo, kara: nadzór policyjny, przestępstwo: przekazany z Austrii, data zarządzenia: 22.12.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Andrzej Chojnowski
Id rekordu informacji: 48924
gmina/wieś Zambrów Głodowo, przestępstwo: był w bandzie Kobylińskiego
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Antoni Chojnowski
Id rekordu informacji: 48957
gmina/wieś Szczepanko wo Sierzputy, kara: zesłany na Syberię, przestępstwo: za przestępstwa polityczne, data zarządzenia: 15.03.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Franciszek Chojnowski
Id rekordu informacji: 49087
gmina/wieś Miastkowo Jankowo Młodzianow o, przestępstwo: był w bandzie Mystkowskiego, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Ignacy Chojnowski
Id rekordu informacji: 46019
uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Depułtycze 5.08.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Józef Chojnowski
Id rekordu informacji: 49388
gmina/wieś Kossaki Szczodruch y, przestępstwo: był w bandzie Grzymały, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Józef Chojnowski
Id rekordu informacji: 49431
gmina/wieś Kupiski, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 15.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Józef Chojnowski
Id rekordu informacji: 49418
gmina/wieś Miastkowo Czartoria, przestępstwo: wrócił z bandy Brandta, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Leopold Chojnowski
Id rekordu informacji: 354
ppor. (1835) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weteran


Leopold Chojnowski
Id rekordu informacji: 36396
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Ludomir Chojnowski
Id rekordu informacji: 355
ppor. (1843) Kalisz
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weteran


Ludomir Chojnowski
Id rekordu informacji: 36397
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Ludomir Chojnowski
Id rekordu informacji: 57749
Weteran - w 1933 mieszkał w Kaliszu. Otrzymał 150 zł daru honorowego z Urzędu Wojewódzkiego z okazji 70 rocznicy wybuchu powstania.
źródło: nad. Bożena Marczak, za: Pismo z UW w Łodzi, w: AP Kalisz, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, syg 20, k. 6


Ludwik Chojnowski
Id rekordu informacji: 49619
gmina/wieś Miastkowo, przestępstwo: był w bandzie Brandta, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Piotr Chojnowski
Id rekordu informacji: 49777
gmina/wieś Miastkowo Łuby, kara: zesłany na Syberię, przestępstwo: za przestępstwa polityczne, data zarządzenia: 15.03.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Piotr Chojnowski
Id rekordu informacji: 42740
naczelnik wojenny powiatu skwirskiego, stracony 5.1863 w Igołomii
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Piotr Chojnowski
Id rekordu informacji: 54797
Organizował oddział w pow. skwirskim (Litwa). B. oficer moskiewski, za udział w powstaniu wyrokiem sądu wojennego stracony w 1863 r. Ukrainiec, za udział w manifestacjach został wydalony z Petersburga (gdzie był w akademii wojskowej) do pułku saperów na Ukrainie konsystującego. Wróciwszy do Petersburga uczęszczał dalej do tejże akademii. Na samym ukończeniu takowej wybuchło powstanie. Chojnowski nakupiwszy ile mógł broni, potajemnie opuścił Petersburg i udał się do Kijowa. W kwietniu 1863 r. Wydział Krajowy zamianował go naczelnikiem wojennym powiatu Skwirskiego, gdzie zaraz wyjechał dla organizowania oddziału. Wkrótce otoczony przez Moskali pod lasami Jaropowieckimi w Iwnicy, a po zaciętym oporze i otrzymaniu kilku ran, schwytany i do Igłomierza odesłany. Tam w końcu maja 1863 r. rozstrzelany został.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Piotr Chojnowski
Id rekordu informacji: 46533
uczestnictwo w potyczkach: wołyńskie: Iwnica 10.05.1863 ranny, dostał się do niewoli
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Piotr Chojnowski
Id rekordu informacji: 34115
Ukrainiec, pierwiastkowe wychowanie odbierał w drugim gimnazyum kijowskim, poczem wszedł do uniwersytetu na wydział nauk matematycznych w Kijowie, po kilku zaś latach wyjechał do Petersburga, gdzie wstąpił do akademii inżynierów wojennych. Za udział w demonstracyach został wydalony z Petersburga do pułku saperów na Ukrainie konsystującego, zkqd po kilku latach pozwolono mu powrócić do Petersburga i znów do akademii wojskowéj wstąpić. Na samym ukończeniu takowéj, zastało go powstanie, nie wahał się ani chwili, opuścił potajemnie Petersburg, zakupiwszy ile mógł broni, z którą przybył do Kijowa około dnia 20 kwietnia 1863 roku. Wydział krajowy zanominował go na naczelnika wojennego powiatu Skwirskiego, gdzie zaraz wyjechał celem zorganizowania oddziału. Naznaczył dzień 21 zebrania się. Zamiast jednakże kilkuset ludzi, zebrało się zaledwie ośmdziesięciu, z tak więc nielicznym oddziałem nie mógł rozpocząć zaczepnych działań, ograniczał się tylko na ogłaszaniu ludowi manifestu rządu narodowego i starał się zgromadzić większe siły, wkrótce otoczony został na około przez Moskali pod lasami Jaropowieckiemi w Iwnicy, a po zaciętym oporze i otrzymaniu kilku ran, schwytany i do Igłomierza odesłany, i tam w końcu maja tegoż roku rozstrzelany został, odrzuciwszy podanie się do laski, które mu komisya śledcza proponowała. (Opis egzekucji p. Czas Nr 153 i 156 z r. 1863.).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Stanisław Chojnowski
Id rekordu informacji: 49876
gmina/wieś Bożejewo Kramkowo, kara: aresztowany, przestępstwo: był w bandzie, data zarządzenia: 28.11.1863
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Stanisław Chojnowski
Id rekordu informacji: 49886
gmina/wieś Miastkowo Łuby Kurki, przestępstwo: wydalony ze wsi, pochodzenie informacji: spis wydalonych nr 284
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wincenty Chojnowski
Id rekordu informacji: 52021
zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Chojnowo, część , pow. białostocki został przymusowo sprzedany
źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 20.12.1867


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Chojnowski
Genealogia rodziny Chojnowski


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.