Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Chrzanowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Chrzanowski
Id rekordu informacji: 55167
był pułkownikiem w oddziale Langiewicza jako dyktatora.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Chrzanowski
Id rekordu informacji: 55917
informacja taka sama jak rekord nr 24105
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Chrzanowski
Id rekordu informacji: 55918
informacja taka sama jak rekord nr 24106
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Chrzanowski
Id rekordu informacji: 55767
informacja taka sama jak rekord nr 34119
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Chrzanowski
Id rekordu informacji: 34119
powieszony w Łomży w r. 1864.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Chrzanowski
Id rekordu informacji: 19771
stracony na szubienicy w Łomży roku 1864.
źródło: [StupSP]


Chrzanowski
Id rekordu informacji: 24106
wieku lat 30 służył jako oficer w oddziale Chmielińskiego, dowodził kompanią "starą gwardyą" zwaną, poległ pod Ociesękami.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Chrzanowski
Id rekordu informacji: 24105
żołnierz z oddziału pułkownika Czachowskiego poległ między Blizinem a Bobrzą, 10 Czerwca 1863 r. zostawiwszzy żonę i dwoje dzieci.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Aleksander Chrzanowski
Id rekordu informacji: 13892
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Bronisław Chrzanowski
Id rekordu informacji: 19956
1849 - 1907
źródło: Lwów, cm. Łyczakowski, pole nr 40 (kw. powstańców styczniowych)


Bronisław Chrzanowski
Id rekordu informacji: 21732
1849-1907, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]


Bronisław Chrzanowski
Id rekordu informacji: 32622
ur. 1810, um.36 I 1868, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Franciszek Salezy Chrzanowski
Id rekordu informacji: 58017
Grób rodzinny w Kłomnicach
źródło: nad. GP+, za: nagrobek


Franciszek Salezy Chrzanowski
Id rekordu informacji: 57946
h. Suchekomnaty. Ur. ok. 1823 Żuchowice, syn Michała i Teresy Bilskiej (Bialskiej). Dziedzic dóbr Rzeki. Brał udział w bitwie pod Kruszyną 29.8.1863. W podzięce za uratowanie życia podczas ucieczki przed Kozakami wystawił kapliczkę stojącą na pograniczu wsi Rzeki i Karczewice. Ożeniony z Eufemią Dąbrowską. Zm. 7.10.1897. Pochowany Kłomnice. (tablica pamiątkowa w kościele św. Marcina w Kłomnicach). Córka Stefania wyszła za Bronisława Szwejcera, powstańca, syna Wincentego organizatora Powstania.
[1] Sobczak-Waliś M., Waliś G., Miejsca pamięci Powstania Styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego, PTH Kalisz 2013
[2] Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, APŁódź
[3] Nagrobek, tablica
źródło: nad. GP, za: zbiór źródeł


Franciszek Salezy Chrzanowski
Id rekordu informacji: 58016
Tablica pamięci w koście w Kłomnicach
źródło: nad. GP+, za: tablica


Kazimierz Chrzanowski
Id rekordu informacji: 47271
porucznik powstańczy w woj. sandomierskim (lipiec 1863). W 1864 r. w stopniu sztabskapitana dowodził 11 kompanią pułku miechowskiego. Prawdopodobnie swoją kompanię rozformował po potyczce po Klonowem. Jego podkomendnym był. m.in. Karol Jabłoński z Psar.
źródło: nad. DHRP, za: Kulpiński J., Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery... Miej.-Gmin. Bibl. Publ. w Bodzentynie, 2012


Leon Chrzanowski
Id rekordu informacji: 34275
(1828 - 1899), dziennikarz i polityk w Galicji, w 1853 r. w redakcji "Czasu". W przededniu powst. związany z białymi. Należał do Kom. Galicji Zach. i brał udział w montowaniu dyktatury Langiewicza. Po powstaniu był posłem na Sejm i do Rady Państwa we Wiedniu
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Leon Chrzanowski
Id rekordu informacji: 57209
poseł do austriackiej Rady Państwa, członek Akademii Umiejętności w Krakowie, były wieloletni poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie, były członek Wydziału Krajowego, były członek rady miasta Krakowa, radca zarządu Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Urodzony w 1823 r. w Ojcowie, syn Józefa i Elżbiety z Brzeskich. Wychowaniec generała Chrzanowskiego, przepędził z nim pierwsze lata młodości w Paryżu, a potem we Włoszech. Po powrocie do kraju w 1854 r. wstępuje do redakcji ‘‘Czasu’‘ i przez 10 lat zasiada przy stole wspólnej pracy. Przydzielonym mu zostają dział spraw krajów polskich pod rządem rosyjskim oraz sprawozdania z wypadków wojennych. Od początku ruchu 1861 r. do swego wystąpienia z ‘‘Czasu’‘ w 1864 r. zajmował w gronie redakcji stanowisko najbardziej wyzywające i niedopuszczające myśli jakiejkolwiek transakcji. Był jednym z organizatorów krakowskich. Zakończył życie w Szczodrkowicach w Królestwie Polskim w powiecie olkuskim dnia 17 marca 1899 r.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Leon Chrzanowski
Id rekordu informacji: 20828
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Leon Chrzanowski
Id rekordu informacji: 37792
stracony Lemany pow. Łomżyński 3.5.1864
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno


Leon Chrzanowski
Id rekordu informacji: 30975
synowiec jener. Wojciecha Chrzanowskiego, przez lat wiele poseł do Sejmu i Rady państwa, autor pism o rzeczach wojskowych i politycznych, pracował w czasie powstania r. 1863/64 w organizacji.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Leon Chrzanowski
Id rekordu informacji: 27070
Szlachcic powiatu Łomżyńskiego, wsi Leman. Skazany na mocy konfirmacji Wojennego Naczelnika Łomży i powiatu. Rozstrzelany we wsi Lemany, pow. Łomżyńskiego, 21 kwietnia 1864 roku, za udział w powstaniu z orężem w ręku.
Wyrok w brzmieniu oryginalnym, może nie być całkiem zgodny ze stanem faktycznym.
źródło: [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]


Leopold Chrzanowski
Id rekordu informacji: 49607
gmina/wieś Śniadowo, przestępstwo: dowodził po wsiach żandarmami, zbierał podatki i
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Ludomir Chrzanowski
Id rekordu informacji: 55766
informacja taka sama jak rekord nr 34118
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Ludomir Chrzanowski
Id rekordu informacji: 34118
z wsi Kaimów, wydany przez pruskiego regencyjnego radcę Mejera, rozstrzelany został w Lemanie 1864 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Stefan Chrzanowski
Id rekordu informacji: 61232
powstaniec, szlachcic zamieszkały w powiecie berdyczowskim, wieś Radziwiłówka
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Stefan Chrzanowski
Id rekordu informacji: 43813
rodem z sandomierskiego, oficer huzarów, a następnie porucznik piechoty w wojsku rosyjskiem, do którego zmuszonym był wstąpić z konskrypcji. Przybywszy ze swym pułkiem na Ukrainę, poznał tam pannę Hilarję Kamieńską, siostrę mego przyjaciela i kolegi Władysława, ożenił się z nią, wziął dymisję i osiadł na wsi w powiecie berdyczowskim. W czasie powstania wstąpił do oddziału Krzyżanowskiego jako oficer plutonu, za co skazany został do ciężkich robót w Usolu, dokąd przybył wraz z żoną. Utrzymywali tu krowy i wypiekali chleb. Przeniesieni do Permy, później do kraju, zamieszkiwali kolejno w Radomiu, w Berdyczowie, a obecnie w Zawichoście. Dzieci nie mieli.
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Włodzimierz Władysław Chrzanowski
Id rekordu informacji: 19924
(1828-1902), lekarz, chirurg, powstaniec 1863/4
http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/spisRakow.html
źródło: Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie


Wojciech Chrzanowski
Id rekordu informacji: 34276
(1793 - 1861), gen., szef sztabu głównego w powst. listopadowym, po upadku powst. na emigracji. W latach 30-tych doradca sztabowy armii tureckiej. W r. 1849 dowodził armią piemoncką
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Chrzanowski
Genealogia rodziny Chrzanowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.