Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Cielecki związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Izabella Cielecka
Id rekordu informacji: 32280
właśc. pensyon. dla panien obywatelskich we Lwowie, pracowała w organizacji.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Janina Cielecka
Id rekordu informacji: 31038
ur. Łańcucie r. 1819 pracowała w organiz.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Cielecki
Id rekordu informacji: 55768
informacja taka sama jak rekord nr 34123
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Cielecki
Id rekordu informacji: 34123
oficjalista, pochwycony i na mocy przypuszczenia jakoby brał udział w powstaniu, powieszony w m. Warcie, w pierwszéj połowie maja 1864 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Cielecki
Id rekordu informacji: 24117
poległ między wsiami Strzegowem i Jakterami w powiecie Łęczyckim 9 Lipca 1863 r. jako porucznik (Czas Nr. 163.)
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Cielecki
Id rekordu informacji: 19777
porucznik jazdy kujawskiej, poległ w utarczce pod Strzygowem dnia 9. lipca 1863.
źródło: [StupSP]


Cielecki
Id rekordu informacji: 44258
udział w potyczkach: mazowieckie: Ktery 9.07.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Cielecki
Id rekordu informacji: 44259
udział w potyczkach: zob. Bartczak.
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Cielecki
Id rekordu informacji: 19779
zginął przy przejściu Wisły pod Gaczą 20. czerwca 1863.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [StupSP]


Aleksadner Cielecki
Id rekordu informacji: 47481
Sfotografowany jako weteran - Poznań 1932
ur. 18.7.1849, zm. 18.10.1937. Poch. Poznań, Cmentarz Garnizonowy (Cytadela), kwatera Powstańców Styczniowych [DHRP - z natury]
źródło: nad. DHRP, za: NAC


Aleksander Cielecki
Id rekordu informacji: 51072
powstaniec 1863, poch. Warszawa - Powązki Wojskowe
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: www.genealogiczne.pl


Aleksander Cielecki
Id rekordu informacji: 51062
powstaniec styczniowy
ur 1847 -zm.10.1937 Poznań, pochowany na cmentarzu garnizonowym.
źródło: nad. Bożenna Kuliberda, za: Ilustracja Poznańska 1937.10.31


Aleksander Cielecki
Id rekordu informacji: 36405
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Aleksander Cielecki
Id rekordu informacji: 57956
ur. 16 lipca 1849 roku w majątku Wingrany. Był synem Antoniego i Katarzyny z domu Grygo. W chwili wybuchu powstaniu uczył się w 5 klasie gimnazjum w Suwałkach. Wraz z grupą uczniów wstąpił do oddziału 58013[psi]Konstantego Ramotowskiego „Wawra”[/psi]. Brał udział w kilku potyczkach, m.in. pod Balinką, Gruszkami i na Kozim Rynku. Po krwawej bitwie pod Sieburczynem i częściowym rozproszeniu oddziału przedostał się do Prus, gdzie przez blisko rok ukrywał się m.in. u Kosobudzkiego w Borzymowie, a następnie przez rok pracował jako uczeń ogrodniczy u rolnika Bera. Później przedostał się do Księstwa Poznańskiego. Tam pracował jako gorzelny i piwowar. Po kilku latach otrzymał w Kwilczy posadę ekonoma, a następnie rządcy. Dziesięć lat później, w związku ze śmiercią Arsena Kwileckiego, był zmuszony do ustąpienia z zajmowanego stanowiska. Z paszportem niemieckim wyjechał do Królestwa Polskiego. Pracował w Lubelskiem, Radomskiem i przy remoncie gorzelni na Wołyniu. W 1914 roku wyjechał do Warszawy. Tu jako poddany pruski został aresztowany i zesłany do Ałtyrowa. Po czterech latach pobytu w niewoli udało mu się uciec. Dotarł do Poznania. Znalazł się w ciężkich warunkach materialnych. Pomógł mu kredyt udzielony przez Niemojewskiego z Śliwników. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 275/1920. Był odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Zmarł 18 października 1937 roku w Poznaniu. W Kwaterze Powstańców 1863 roku na warszawskich Powązkach znajduje się tablica poświęcona jego pamięci
źródło: nad. GP , za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)


Aleksander Cielecki
Id rekordu informacji: 51061
ur.1847 -zm.10.1937 Poznań
źródło: nad. Bożenna Kuliberda, za: Ilustracja Poznańska 1937.10.31


Aleksander Cielecki
Id rekordu informacji: 53455
W poniedziałek rano 18.10.1937 o godzinie 4 w mieszkaniu własnym przy ulicy Szamarzewskiego 30 zmarł porucznik - weteran Aleksander Cielecki, uczestnik walk o wolność w powstaniu z 1863 r. Śp Aleksander Cielecki, który piastował godność prezesa Stowarzyszenia Weteranów z 1863 r. na okręg poznański do ostatniej chwili, zmarł po stosunkowo niedługiej chorobie.
Śp. porucznik Aleksander Cielecki urodził się w dniu 18 lipca 1849 r. w Wingranach w Ziemi Suwalskiej.

źródło: nad. Bożenna Kuliberda, za: Orędownik 1937.10.20.nr 243


Aleksander Cielecki
Id rekordu informacji: 51063
Weteran powstania 1863roku
Wspomnienie pośmiertne
źródło: nad. Bożenna Kuliberda, za: Ilustracja Poznańska 1937.10.31


Aleksander Cielecki
Id rekordu informacji: 53456
Życiorys śp. Aleksandra Cieleckiego.
Śp. Cielecki urodził się 16 lipca 1847 r, w majątku rodzinnym Wingrany w Suwalszczyźnie.
Lata dziecięce spędza w domu rodzicielskim, w którym żywe były jeszcze tradycje powstania listopadowego. Jako 16-letni chłopiec, uczeń V klasy gimnazjum suwalskiego, razem z siedmiu kolegami rusza do powstania. Walczy jako żołnierz partii Wawra-Romatowskiego, oficera z 1830 roku, liczącej 1000 bagnetów i 250 szabel, która zorganizowała się w lasach augustowskich. Chrzest bojowy otrzymuje w bitwie pod wsią Gruszki, w której powstańcy zwycięsko przyparli watahę moskiewską do rzeki; poza masą zarąbanych, kilkudziesięciu Moskali utonęło. Partia brnęła przez bagna i moczary na zachód, obok miejscowości Balinka. W ostępie pozostać miałia zamiar przez czas dłuższy, lecz niestety chłopstwo ciemne, w braku zrozumienia wielkości sprawy i poświęcenia, niedość, że nie dopomogło, lecz zdradziecko przez bagnisko przeprowadziło Moskali. Wawer postanowił przeprawić się przez Narew, w kierunku Łomży. Uchodząc przed przeważającymi siłami moskiewskimi pod Wizną przyjęto bitwę u samego brodu. Artyleria rosyjska z Łomży zdecydowała nad losami bohaterskiej braci powstańczej, która niestety artylerii nie posiadała. Kartacze rosyjskie zdziesiątkowały powstańców, wielu z nich potonęlo w nurtach rzeki, a śp. weteran Cielecki otrzymał kulę moskiewską w plecy. Na nic się zdała brawura bohaterów, którzy na tratwach usiłowali sforsować rzekę... Oddział poszedł w rozsypkę. Śp. Aleksander Cielecki postanowił z kolegą przekroczyć granicę pruską aby dotrzeć do Prus Wschodnich i szukać schronienia. W miejscowości Borzymy szlachetny chłop, Mazur, Kossobudzki użyczył mu pierwszej pomocy i starannie chronił przed okiem tropiących żandarmów pruskich, oddających powstańców w ręce Rosjan. Ilekroć groziło niebezpieczeństwo, woził go o kilka mil do wsi
Cimożki, zabierając z ukrycia, gdy niebezpieczeństwo minęło. Gdy Prusacy wytropili ślad. Kossobudzki ukrył Śp. Cieleckiego u gospodarza Baera, koło Łęcka (Lötzen). Losem jego zajął się adwokat Giersch, mający znajomego w Kórniku, bibliotekarza Kostrzewskiego, do którego wyprawił pupila. Ten powierzył powstańca właścicielowi Olszowy pod Kępnem, Daszkiewiczowi, u którego miał schronienie przez dwa lata. Tegoż kuzyn Sulmierski z Domanina wyjednał Śp. Cieleckiemu u naczelnego prezesa Büllowa prawo azylu na czas odbycia praktyki gospodarskiej. Dzięki życzliwości bibliotekarza kórnickiego dostaje się do Kwilcza, jako ekonom hr. Kwileckiego; przebywa tam lat dziesięć. Tu żeni się z Anną Hilbscherówną. Życie mu jednak dalej cierniową słania drogę. Żona powiwszy syna, skutkiem obłędu umieszczona zostaje w zakładzie psychiatrycznym w Owińskach, w którym umiera w czasie jego niewoli w r. 1917, a syn, wychowany na obcych rękach, w czasie wojny umiera jako żołnierz artylerii niemieckiej w Żeganiu na Śląsku.
Otrzymawszy w r. I877 naturalizację, przenosi się do Małopolski w r. 1894, wreszcie do b. Królestwa, gdzie buduje gorzelnie etc. i w 1914 r. z Warszawy deportowany zostaje jako poddany pruski do Alatyra pod Kazaniem. W obozie jeńców, w ciasnym baraku, zajmowanym przez 700 braci niedoli, w brudzie i nędzy, o chłodzie i głodzie przeżywa ciężkie lata. Nastaje przewrót bolszewicki. Pod miasto ciągną Czesi. Jan Jaroszyński, wspólnie dzieląc nędzę niewoli, razem z śp. Cieleckim, 70-letnim starcem, chcąc uniknąć wcielenia do legionów czeskich, ucieka z obozu. Jako poddany pruski, od konsula szwedzkiego, uzyskuje zapomogę na podróż, w postaci kilku tysięcy rubli, z których większą cześć zabiera kasjer kolejowy jako łapówkę za ułatwienie ucieczki. Do Moskwy jedzie w pace od węgli. Tu dzięki misji wojskowej niemieckiej dostaje się razem z eszelonem rapatriantów do kraju. Brak pożywienia, wielotygodniowe postoje na stacjach, brud, choroby wyczerpują Śp. Cieleckiego całkowicie. Dobiwszy do Warszawy, pada bez sił na peronie. Ratuje Go policjant i Polski Czerwony Krzyż. Tuła się bez środków do życia. Sprzedaje buty na „Wołówce” w Warszawie, za 5O marek p. i dalej tuła się aż zostaje w Poznaniu, bez rodziny, zestarzały i opuszczony. Ima się pierwszej lepszej roboty. Pracuje jako pakier w Domu Konfekcyjnym, pracuje u tapicera, tapetuje apartamenty Starostwa Krajowego, para się z nędzą, mimo, że jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej dla Weteranów przy M. S. Wojsk. Wreszcie znajduje się w gronie ludzi dobrej woli. Wspólnie z śp. Bronisławem Śniegockim pracuje nad organizacją Tow. Pomocy Inwalidom Wojennym i Weteranom 63r.Jako najczerstwiejszy spieszy wszystkim swoim współtowarzyszom broni z pomocą i radą. Staje się prawą ręką Gł. Wydziału Opiekuńczego nad Inwalidami Wojennymi na Woj. Poznańskie. Po śmierci śp. prof. Calliera, oraz śp. Leitgebra obejmuje prezesurę Stow. Weteranów 63 roku i w promieniu swego zasięgu odchodzi ostatni z posterunku.
Ostatnie dni żywota pędził w skromnym mieszkanku przy ul. Szamarzewskiego 30. ciesząc się sympatią obywatelstwa jeżyckiego, a szczególnie dziatwy szkolnej. Odszedł w posępny poranek jesienny w zaświaty po wieczną nagrodę...
źródło: nad. Bożenna Kuliberda, za: Orędownik 1937.10.23 nr246


Edmund Cielecki
Id rekordu informacji: 42742
"Orlik" stracony 14.11.1863 w Przasnyszu
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Edmund Cielecki
Id rekordu informacji: 34124
(Orlik), syn obywatela z Łomżyńskiego, były oficer wojsk papiezkich, następnie były dowódzca kompanii zagranicznéj, w czasie powstania powrócił do kraju. W bitwie pod Stokiem (podług innych pod Gołyminem) w pow. Mławskim 11 października 1863 roku dowodząc oddziałem, ranny, wzięty do niewoli i więziony w Modlinie, następnie rozstrzelany w Przasnyszu 14 listopada 1863 roku. (Czas Nr 133 – 136 i 158).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Edmund Cielecki
Id rekordu informacji: 24116
patrz Zaremba.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Edmund Cielecki
Id rekordu informacji: 57212
podobno pseudonim Zaręba, wieku lat 20 z augustowskiego, jedynak majętnych rodziców, obywateli ziemskich . Wziął udział w manifestacjach i należał do zawiązanego w 1861 r. klubu delegacji miejskiej. W 1863 r. przybył do Krakowa i z nowo zorganizowanym oddziałem pod dowództwem generała Jordana szedł do Kongresówki i w bitwie pod Komarowem 19 czerwca 1963 r. ciężko raniony, odwieziony do szpitala w Stobnicy zmarł po kilkugodzinnych cierpieniach.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Edmund Cielecki
Id rekordu informacji: 19778
raniony ciężko i wzięty w niewolę, umarł w Stopnicy r. 1863.
źródło: [StupSP]


Nieznane Cielecki
Id rekordu informacji: 21619
Brat dziedzica z Rossoszycy pełnił funkcję okrążkowego powieszony we Warce w maju 1863
Cmentarz rzymskokatolicki Warta. Powiat sieradzki, woj. łódzkie
źródło: ROPWiM Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych


Pelagiusz Cielecki
Id rekordu informacji: 50533
był naczelnikiem cywilnym powiatu wieluńskiego w powstaniu styczniowym
źródło: nad. GP, za: Cmentarz Lututów - nagrobek


Władysław Cielecki
Id rekordu informacji: 46837
(Orlik), uczestnictwo w potyczkach: płockie: (Rydzew 8.09.1863), Gałomin 10.10.1863, Osówka 14.10.1863 ranny, dostał się do niewoli, patrz w przypisach do Osówki
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Włodzimierz Cielecki
Id rekordu informacji: 34278
(1829 — 1882), ziemianin galicyjski, poseł na Sejm i do Rady Państwa. W 1863 r. jeździł w misjach Dyrekcji białych oraz po zakup broni do Wiednia
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Cielecki
Genealogia rodziny Cielecki


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.