Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Czarnecki związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Czarnecki
Id rekordu informacji: 55389
informacja taka sama jak rekord nr 19798
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Czarnecki
Id rekordu informacji: 19798
inżynier prywatny, aresztowany w sierpniu 1863. w podróży, umarł w cytadeli warszawskiej na torturach.
źródło: [StupSP]


Czarnecki
Id rekordu informacji: 34136
inżynier, aresztowany w okoIicy Radomska 15 sierpnia 1863 r., odwieziony do Cytadeli warszawskiéj i tam badany przez komisyę śledczą aby na nim wymódz wyznanie, że pieniądze przy nim znalezione są pieniędzmi narodowemi, wkrótce zmarł (Czas Nr.198.).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Czarnecki
Id rekordu informacji: 54792
Obywatel z Litwy, wywieziony został do Tobolska. W czasie jego pobytu tamże, Moskale powiesili mu zięcia i rozstrzelali narzeczonego córki. Dowiedziawszy się o tym, stroskany ojciec, gdy nadto wyzuty został z majątku, który mu władze rosyjskie skonfiskowały, popadł w ciężkie zmartwienie i tak boleśnie uczuł nieco później nastąpioną śmierć jednej z córek, że sobie postanowił życie odebrać. Zamiaru tego dokonał w 1865 r.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Czarnecki
Id rekordu informacji: 20031
powstaniec
źródło: nad. barabaranna, za: pomnik w Monachium


Czarnecki
Id rekordu informacji: 44279
udział w potyczkach: kaliskie: Lubstów 17.03.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Czarnecki
Id rekordu informacji: 44280
udział w potyczkach: mazowieckie: Izbica 29.06.1863, Złaków Kościelny 25.07.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Aleksander Czarnecki
Id rekordu informacji: 45711
(Bończa), uczestnictwo w potyczkach: podlaskie: Wólka Plebańska 15.04.1863, Między­rzecz 6.05.1863, Dołha 6.05.1863 dostał się do niewoli
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Aleksander Czarnecki
Id rekordu informacji: 34137
(Buńcza), obywatel z Podlaskiego, lat 52, były oficer wojsk polskich. Po rewolucyi r. 1831 udał się za granicę, dostawszy się do Konstantynopola, wstąpił do wojska tureckiego, w którym dosłużył się stopnia majora. Powróciwszy za amnestyą do kraju, pospieszył w szeregi powstańcze, a w kwietniu objął dowództwo nad oddziałem zorganizowanym przez Kazimierza Bogusławskiego. W dniu 5 maja uderza na Międzyrzec wraz z oddziałem Krysińskiego, gdzie po kilkogodzinnéj bitwie otrzymawszy wiadomość o zbliżaniu się znaczniejszych sił rosyjskich dążących z Białéj w porządku się wycofał, ubiwszy 16 szeregowców i raniąc śmiertelnie 2 oficerów, zaś ze swéj strony stracili 15 zabitych i 4 rannych. Przy wycofaniu się z miasta w lesie pod Dołhem miało miejsce krótkie ale silne starcie (O téj bitwie podaje korespondent z Warszawy do Czasu Nr 109. zaś Dz. Pow. Nr 106 podaje w raporcie swoim o znacznych stratach jakie oddziały polskie przy napadzie na Międzyrzec poniosły, i jak są ścigane, a Bończa ujęty.) i tam Czarnecki schwytany i odwieziony do Siedlec, gdzie dnia 15 czerwca został rozstrzelany.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Aleksander Czarnecki
Id rekordu informacji: 58487
kolejarz, ur. w 1844r. w Łęcznej. Walczył pod dowództwem Zdanowicza, Wierzbickiego i Cwieka. Brał udział w bitwach pod Rakowem, Zyżynem i Fajsławicami. Wzięty do niewoli. Uciekł. Złapany powtórnie i uwięziony we Lwowie, a potem w Koenigsgraetz.
źródło: nad. Martyna, za: Internetowy Polski Słownik Biograficzny


Aleksander Czarnecki
Id rekordu informacji: 36409
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Aleksander Czarnecki
Id rekordu informacji: 35494
zm. 1863.06.15, Siedlice, rozstrzelany
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.07.12 R. 5 nr 156, k 2


Alexander Czarnecki
Id rekordu informacji: 19797
rozstrzelany w Siedlcach dnia 15. czerwca 1863.
źródło: [StupSP]


Anastazy Marjan Czarnecki
Id rekordu informacji: 386
ppor. (1848) Lublin
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


AnastazyMarian Czarnecki
Id rekordu informacji: 33960
1848-1925, poch. Lublin, cm. wojskowy
źródło: oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl


Edmund Czarnecki
Id rekordu informacji: 48029
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1863 miejsce wysyłki: wołyńska, miejsce zsyłki: tambowska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 12, 414 /-/ op. 150, d. 224, k. 72
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Edward Czarnecki
Id rekordu informacji: 53961
Przebywał na zesłaniu w Usolu Permskim, gdzie pracował w wydobyciu soli w fabryce Stroganowych.

Zmarł na zesłaniu, uratował życie Władysławowi Czetwertyńskiemu, który po powrocie z zesłania, w dowód wdzięczności pomagał rodzinie w Warszawie.
(fotografie rodziny, m.in. odbitka fotografii 3 osieroconych dzieci zrobiona w 1963 roku i wysłana do Usoli.)
źródło: nad. Zuzanna Janina Baranowska, za: archiwa rodzinne


Edward Czarnecki
Id rekordu informacji: 54392
Za udział w Powstaniu Styczniowym zesłany na ciężkie roboty do Usolia. Na miejscu uratował życie współzesłanego. Zmarł na zesłaniu.
Zachowała się jedna odbitka fotografii jego dzieci - wysłana do Usolia na zesłanie.
źródło: nad. Zuzanna Janin, za: przekazy rodzinne, fotografie rodzinne


Grzegorz Czarnecki
Id rekordu informacji: 61471
szlachcic, zarządzał wsią Niemierzyńce w powiecie berdyczowskim
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Jacek Czarnecki
Id rekordu informacji: 35369
zm. 1872., Monachium, weteran 1863 r w potyczce w lesie ibrahimowskim otrzmał 22 rany, z Proszowic
źródło: nad. Caseyy, za: Kurier Poznański, 1872.02.03 R 1 nr 27, karta 2


Jan Czarnecki
Id rekordu informacji: 49247
, kara: Kupiski Konarzyce, przestępstwo: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 11.02.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Jan Czarnecki
Id rekordu informacji: 34287
(1835-1887), właśc. ziemski w Galicji, mąż zaufania Mierosławskiego. W lutym 1863 r. dowodził pierwszą wyprawą młodzieży lwowskiej w Lubelskie. Aresztowany w czerwcu 1863 r., skazany został na 10 lat więzienia. Po amnestii zamieszkał we Lwowie, następnie w Szwajcarii IX, XXIV
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Jan Czarnecki
Id rekordu informacji: 58392
Herbu Prus. Ur. we wrześniu 1834. na Wołyniu, nauki pobierał we Lwowie a po ukończeniu gimnazyum wstąpił na uni wersytet w temże mieście i niebawem w szeregi wojskowe do 55. pp Odbywał służbę wojskową w kilku miastach jak w Peszcie, Grazu, Monzy. Mianowany oficerem w r. 1859. przebywał we Wiedniu, a gdy w jesieni tegoż roku pułk roz dzielono na kilka części celem wcielenia ich do innych pułków, przeniesiony został do Chebu do pułku 73. Na wieść o wybuchu powstania opuścił wojsko i wyruszył do Lwowa, gdzie pracował najpierw w organizowaniu oddziału pułk. Cze chowskiego, a w końcu stycznia 1863. udał się w lasy dzikowskie przez Ostrów i Wysocko. Otrzymawszy od pułk. Czechowskiego dowództwo nad kompanią walczył pod Biłgorajem i pod Janowem, poczem powtórnie wyruszył na pole walki pod Zapałowiczem. Żywy brał następnie udział w organizowa niu ochotników na Podolu, a zwłaszcza w Bor- szczowskiem. Mianowany kapitanem i instruktorem pracował w powiecie borszczowskim i husiatyń- skim, instruował szeregi oddziału, który jednak na pole nie wyszedł. Czarnecki porzucił tę służbę, lecz niebawem znów wyprawił się na pole walki i wziął udział w wyprawie na Poryck. Po rozbiciu oddziału powrócił do kraju; na granicy aresztowany przez patrol, zdołał zemknąć, chociaż później nie uszedł kary. Od r. 1871. pracuje w Krak. Tow. ubezp. i przebywa w Skalacie.
źródło: nad. GP , za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913


Jan Czarnecki
Id rekordu informacji: 32536
naczelnik oddziału, powstaniec styczniowy, poch. Kaczanówka
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Jan Czarnecki
Id rekordu informacji: 30890
służył jako kapit. w oddz. Komorowskiego. Po powst. agent krak. asekuracji w Skałacie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Czarnecki
Id rekordu informacji: 46061
uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Tomaszów 5.02.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Jan Czarnecki
Id rekordu informacji: 32285
właściciel ziemski na Podolu austr. był dowódcą oddziału dążącego ze Lwowa pod Tomaszów, dnia 5. lutego 1863. Po nieudałej wyprawie powrócił do G-alicji.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Julian Czarnecki
Id rekordu informacji: 48550
(1833 -...), po powstaniu urzędnik kolejowy.
źródło: nad. Jadwiga Duda, za: 182 Spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" - zeszyt 127/ 2012


Julian Czarnecki
Id rekordu informacji: 20213
uczestnik powstania z Wl.Ks.Poznańskiego
źródło: [Grabiec J., Rok 1863...]


Julian Czarnecki
Id rekordu informacji: 31195
ur. r. 1833, służył jako szereg, i podofic. w oddz. Younga, w 4-tej komp. pod kapit. Manszem i porucz. Senato viczem i Łokietką. Był więziony w Niepołomicach i interno w. w Jarosławiu. Po powst. urzędn. kolejowy.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Juljan Czarnecki
Id rekordu informacji: 32854
powstaniec styczniowy, poch. Przemyśl
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Michał Czarnecki
Id rekordu informacji: 55945
informacja taka sama jak rekord nr 24157
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Michał Czarnecki
Id rekordu informacji: 24157
według Czasu N. 33 miał być stolarzem i malarzem z Tomaszowa, zamordowany tamże, poczem do studni wrzucony d. 5 Lutego 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Piotr Czarnecki
Id rekordu informacji: 46534
uczestnictwo w potyczkach: (krakowskie: Igołomia 4.05.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Rafał Czarnecki
Id rekordu informacji: 43902
h. Prus III (odm.). Ur. 1840 na Wołyniu, syn. Andrzeja. W hucie / Abaza k/Abakanu (tamtejsze muzeum techniki) istnieją notatki napisane własnoręcznie przez Rafała Czarneckiego. Potwierdzony pobyt w Abakanie i Minusińsku

W początkowych latach 60-tych XX wieku studiował w szkole artylerii w Petersburgu (był wojskowym armii carskiej). W 1863 r został skazany na zesłanie (tzw. "posielenije") - robił odrysy map terenów objętych powstaniem, bo miał jako artylerzysta do nich dostęp. Przebywał w Chakasji do 1871, pracował w zakładzie hutniczo-metalurgicznym; w Muzeum Techniki ww Zakładu - istnieje on po dziś dzień (w części XIX-wiecznej zorganizowano owo Muzeum Techniki) znajdują się notatki sporządzone ręką Rafała Czarneckiego. Po amnestii, (wyrok zadekretowany przez Imperatora Rosji - odpis w rodzinnych zbiorach) Rafał Czarnecki osiada w Czernihowie nad Desną (nie mógł decyzją cara przekroczyć - na Zachód - linii Dniepru, ani zamieszkiwać w gubernialnych miastach Imperium). W czasie pobytu w Czernihowie prowadził zakład fotograficzny. Zmarł w Czernihowie w początku XX wieku gdzie jest pochowany na miejscowym cmentarzu (nagrobek istniał jeszcze ok 1990r., bez pomnika, obok jest pomnik i nagrobek jego żony Kamili z d. Szperkowiczowej).
Nadawca jest prawnukiem powstańca. Artykuł nadawcy wydany w kwartalniku: "Rodacy"m 2008/42/1, s. 22-24

Jedyny syn: Rafał Czarnecki, ur. 27.02.1882 r, prawnik i sędzia, po rewolucji Rafał s. Rafała wraz z żoną (Lidia z d. Bielajewą i synem Wiktorem) przyjechał do Polski.
źródło: nad. Radosław S. Czarnecki, za: informacje prywatne


Stanisław Czarnecki
Id rekordu informacji: 37005
hrabia, dziedzic Pakosławia. Oskarżony w wielkim procesie politycznym, rozpoczętym 7.7.1864 przed Trybunałem w Berlinie dla 149 powstańców.
źródło: Czas 1864, nr 52 za: Dziennik Poznański


Stanisław Czarnecki
Id rekordu informacji: 35233
Z Pakosławia,komisarz wojenny na powiaty:krobski,krotoszyński i wschowski / na miejsce ks. Radeckiego/
http://www.gg.bt.pl/admin/pdf/76114681934560.pdf
źródło: Nowa gazeta gostyńska 5/06 Historia - Gostynianie w powstaniu styczniowym


Władysław Czarnecki
Id rekordu informacji: 24156
b. milicyant z Warszawy, służył w oddziale pułkownika Mielęckiego jako wachmistrz kawaleryi, znany z odwagi poległ pod Lubstowcm w Konińskiem w Marcu 1863 r. położywszy trupem 6 nieprzyjaciół. Liczył lat około 26. (Czas N. 73. Dz. Powsz. N. 76.)
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Władysław Czarnecki
Id rekordu informacji: 35454
h. Łodzia, wiek: 85 lat, zm. 1929.02.13, wetaran 1863 r
dnia 19 b.m. powieszono w miesteczku Szereszewie, w powiecie prużańskim, […] włościanina Jana Hrynczuka […] za udział w powstaniu
źródło: nad. Caseyy, za: Kurier Poznański, 75


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Czarnecki
Genealogia rodziny Czarnecki

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.