Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Dąbrowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Anna Dąbrowska
Id rekordu informacji: 19383
powszaniec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Izabela Dąbrowska
Id rekordu informacji: 53647
siostra miłosierdzia, z Konstantynopola,
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Joanna Dąbrowska
Id rekordu informacji: 36898
z Dzikowa, 26 l żona gorzelnika, na 3 tygodnie więzienia. Skazany za "zbrodnię zaburzenia spokojności publicznej według par. 66 c.k.k." przez Sąd wojenny we Lwowie, w miesiącu czerwcu 1864.
Sąd ten w przeważającej większości sądził powstańców.
źródło: Czas 1864 nr. 89


Pelagia Dąbrowska
Id rekordu informacji: 54767
Jarosławowa, ze Zgliczyńskich, zmarła 10 lutego 1909 r. w Krakowie licząc lat 66. Wyszła za mąż przed powstaniem za Jarosława Dąbrowskiego, wyższego oficera armii rosyjskiej, którego niepospolite zdolności znane były w rosyjskim sztabie. Dąbrowski opuścił służbę i przeszedł do powstania. Dostał się do niewoli, przybył do Moskwy, skąd wyżsi oficerowie wespół z jego towarzyszami więzienia ułatwili mu ucieczkę. Pelagia będąc wówczas na wygnaniu, dzięki swemu heroizmowi zdołała umknąć z wygnania i połączyła się z mężem w Paryżu. Dąbrowski poległ jako głównodowodzący Komuny Paryskiej w r. 1871. Wtedy Pelagia zjechała do Krakowa z trojgiem dzieci i niezwłocznie zabrała sie do pracy jako nauczycielka i gospodyni gimnazjum żeńskiego, pracując ciągle do samej śmierci, która nastąpiła 10 lutego 1909 r. w Krakowie. Żywot tej niepospolitej pod każdym względem kobiety był tak bogatym w nadzwyczajne wypadki, że na tle tego co przeżyła, widziała i w czym czynny udział brała, można by spisać część dziejów powstania polskiego z r. 1863 i dzieje Komuny Paryskiej w r. 1871.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Pelagia Dąbrowska
Id rekordu informacji: 26515
zob. Pelagia Zgliczyńska
źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]


Zofia Róża Dąbrowska
Id rekordu informacji: 54842
z Toplickich, urodzona w 1799 r. w Krotoszynie, pow. wiłkomierskim. W 20 roku życia wszyła za Ferdynadna Dąbrowskiego. Owdowiawszy rozdała majątek dzieciom, a sama przeniosła sie do klasztoru Dominikaów w Poporci, pow. trockim. W r. 1856 przeniosła sie do Wilna, a w r. 1857 kupiła dom na Śnipiszkach i tam utworzyła pierwszy dom dobroczyności na 9 ubogich. Wkrótce towarzystwo to tak się rozkrzewiło, że miało swoje filie w Kownie, Szawlach, Dyneburgu, Krasławicach, Oświeju w Drohiczynie i innych. Miała nawet ajentów w Konstantynopolu i różnych miejscach północno-zachodniego kraju dla stosunków z buntownikami. Dąbrowska zmarła w r. 1864, a wszystkie domy tego Towarzystwa zostały skonfiskowane, a tzw. zakonnice porozsyłane do miejsc rodzinnych.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Zofia Róża Dąbrowska
Id rekordu informacji: 56757
zaangażowanie w sprawy powstańcze
źródło: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe, Tow. św. Michała Archanioła, 1933


Dąbrowski
Id rekordu informacji: 34160
były oficer wojsk rosyjskich, rozstrzelany w fosie Cytadeli warszawskiéj 12 czerwca 1863 r. za udział w powstaniu (Dz Poz. Nr 136.).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Dąbrowski
Id rekordu informacji: 34782
oficer 1831 r., typowany na zastępcę Kurowskiego po klęsce miechowskiej
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Dąbrowski
Id rekordu informacji: 42760
pułkownik
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Dąbrowski
Id rekordu informacji: 24201
rzemieślnik z Warszawy, służył w oddziale Lelewela, zginął pod Różą w Podlaskiem 23 Czerwca 1863 roku mając lat 40. (Czas Nr. 6. 1864.)
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Dąbrowski
Id rekordu informacji: 24202
służył w strzelcach w oddziale Buskiego, zginął pod Bodzanowem, Krzywosiądzą lub Dobrem w powiecie Włocławskim w 1863 r. i tam pochowany. Akt zejścia spisany.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Dąbrowski
Id rekordu informacji: 44311
udział w potyczkach: kaliskie: Kleczew 13.05.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Dąbrowski
Id rekordu informacji: 44312
udział w potyczkach: podlaskie: Ossowa 31.12.1863 r
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Dąbrowski
Id rekordu informacji: 44313
udział w potyczkach: sandomierskie: (Szydłowiec 23.01.1863), (Wąchock 3.02.b3.), krakowskie: Ma­łogoszcz 24.02.1863 ranny, Pieskowa Skała 4.03.1863, Chroberz 17.03.1863
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Dąbrowski
Id rekordu informacji: 44314
udział w potyczkach: sandomierskie: Kunów 20.01.1864, Przedbórz 23.01.1864 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Dąbrowski
Id rekordu informacji: 24199
z Rawy, żołnierz w szeregach powstańczych, internowany następnie w jednej z twierdz państwa austryackiego, jako ochotnik w r. 1864, wstąpił w szeregi armii meksykańskiej, tamże przy oblężeniu miasta Tlaxali w Grudniu 1866 r. w upartej bitwie zginął.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Dąbrowski
Id rekordu informacji: 35257
zm. 1863.02.04, Tomaszów, zginął w Powstaniu 1863 r. asesor kolegialny lekarz wolnopraktykujący
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.02.24 R. 5 nr 44, karta 2


Dąbrowski
Id rekordu informacji: 35330
zm. 1863.06.12, Warszawa, rozstrzelany w fosie cytadeli warszawskiej, oficer
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.06.20 R. 5 nr 138, karta 2


Adam Dąbrowski
Id rekordu informacji: 37455
Dąbrowski v. Dombrowski, ДОМБРОВСКIЙ Адамъ,szlachcic (дворянин),mieszkał w majątku Isobrody hrabiny Mogilewej ? w powiecie nowoaleksandrowskim (проживал Новоалександровского уезда в имении Исоброды, графини Могилевой.,gubernia kowieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Aleksander Dąbrowski
Id rekordu informacji: 47455
Bez zatrudnienia na utrzymaniu żony. Zam.Kraków, ul.Rajska.
Ur. 17 lutego 1842 Kraków. Bezdzietny.

Przed powstaniem: Wyrobnik.

W powstaniu: Walczył pod Miechowem pod dowódcą Kurowskim, pod dowódcą Rąbajłą, po rozbiciu został wzięty do niewoli i wysłany na Sybir skuty w kajdany przez trzy lata tam trzymany, po trzech latach wrócił do Ojczyzny. Świadkami jest jeszcze dwóch żyjących Andrzej Lajczak i Ignacy Wykurz. Zwolniony z opłaty.
Oświadczenie przystąpienia do „Towarzystwa wzajemnej pomocy uczestników powstania w roku 1863/4”
W charakterze członka czynnego
źródło: nad. Małgorzata Bednarska, za: Archiwum Narodowe w Krakowie


Aleksander Dąbrowski
Id rekordu informacji: 31948
ur. w Krakowie r. 1842. Walczył pod Miechowem i Borzęcinem. Wzięty do niewoli przebył w rotach aresztanckich lat 4. Powrócił do kraju w r. 1867, poczem zajmował się przemysłem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Ammedrzei Dąbrowski
Id rekordu informacji: 35606
zm. 1863.11.12, Warszawa, powieszony za udział w powstaniu
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.15 R. 5 nr 262


Andrzej Dąbrowski
Id rekordu informacji: 44064
ksiądz, reformat z klasztoru w Lutmiersku, lat 42 powstaniec z oddziału mjr Roberta Skowrońskiego, kpt. Roberta Szumlańskiego, poległ 10.09.1863 pod Dalikowem. Pochowany w zbiorowej mogile 55 powstańców na cmentarzu w Dalikowie (woj. łódzkie)
źródło: nad. Grażyna Słupczyńska, za: fotografia własna, oraz ROPWiM - Powstanie styczniowe, mogiły ...


Andrzej Dąbrowski
Id rekordu informacji: 50503
udział w Powstaniu Styczniowym, został ranny i trafił do niewoli, z której uciekł pod koniec 1864 roku
Mieszkaniec wsi Pławno koło Murowanej Gośliny ( niedaleko Poznania ). Żył w latach 1819 - 1875
źródło: nad. dwaldek, za: legenda rodzinna


Antoni Dąbrowski
Id rekordu informacji: 48186
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: witebska, miejsce zsyłki: katorga, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 648 /-/ op. 125, d. 3225, k. 101 /-/ Kubicki, cz. 2, 2, s. 144
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Antoni Dąbrowski
Id rekordu informacji: 57224
Józef, syn Adama, urodzony 13 czerwca 1827. W 1863 r. przyjmował udział w powstaniu i rannym był w rękę. Później mieszkał w Warszawie i trudnił się drobnym handlem siana, owsa i pszenicy, a pomimo podeszłego wieku odznaczał się szczególną siłą fizyczną. Prawdopodobnie w przypływie melancholii w dniu 10 grudnia 1897 r. na gruntach przylegających do osady Kaskada w gminie Młociny w powiecie warszawskim spalił się sam polawszy wiązki siana naftą i położywszy sie na nich.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Bartłomiej Dąbrowski
Id rekordu informacji: 48992
gmina/wieś Zambrów Sasiny, przestępstwo: nie zjawił się z bandy, data zarządzenia: 15.05.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Bernard Dąbrowski
Id rekordu informacji: 59611
syn Michała, ur. ok. 1816 lub 1846 (?), rodem z Płocka, szlachcic. Za udział w powstaniu zesłany na podstawie rozporządzenia MSW do gub. kazańskiej pod dozór policji. Wyruszył z Warszawy 5 maja 1864 w trzydziestej partu zesłańców. W Jadrymu mieszkał od 16 czerwca 1864 do co najmniej 1866. Rodzina pozostała w Płocku.
AGAD, ZGR 10/8019-20, NART/GACzR (mf. W Pawłowa), RGIA, z. 1286, inw. 50, wol. 468, k. 13 2v.-I3 3 ("kart. J. Sztakelberga), MWR zb. A. Kręckiego
źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999


Bolesław Gabriel Dąbrowski
Id rekordu informacji: 30518
h. Ogończyk, nr. r. 1837 w Kaliszu. Szkoły ukończył w Warszawie, gdzie był później urzędnikiem rządu gub. Używany pierwotnie do usług przez Rząd narodowy, wyszedł następnie z Warszawy do oddz. Jankowskiego i brał udział we wszystkicłi popotyczkach. Po rozbiciu oddz. Jankowskiego zebrał niedobitki i odprowadził je do najbliższego oddz., poczem popadł w długą chorobę. Zmarł w styczniu r. 1892.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Edmund Dąbrowski
Id rekordu informacji: 37548
elew gospodarczy, Grylewo, walczył w oddziałach powstańczych
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Paluch J., Wągrowieccy powstańcy


Edmund Dąbrowski
Id rekordu informacji: 33315
h. Radwan, Żądło ur. 1833, zm. 12 II 1915, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Edmund Dąbrowski
Id rekordu informacji: 20122
powstaniec, 1913 mieszkał w przytulisku dla weteranów powstania we Lwowie
źródło: [Grabiec J., Rok 1863...]


Edmund Andrzej Dąbrowski
Id rekordu informacji: 30545
h. Radwan, ur. r. 1833 w Łabuniu, koleg. registrator, w Sądzie głównym izby cywil. Żytomierza. W pierwszych dniach stycznia 1863 został wysłany z polecenia Rządu naród., przywiezionego przez Zygm. Miłkowskiego, do Stambułu, do Ambasady polsk. Służył jako szereg, w oddz. Artura Gołuchowskiego, potem w kozakach Weleżyńskiego. Po upadku powst. był na Mołdawii w Romaniu, później otrzymał posadę przy Wydziale kraj. we Lwowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Eugeniusz Dąbrowski
Id rekordu informacji: 53937
Powstaniec, ur. 2.2.1885, poch. Janów Lubelski
źródło: nad. Krzysztof Wojciechowski, za: nagrobek


Feliks Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49034
gmina/wieś Chlebiotki Ożarki, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 05.02.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Feliks Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49039
gmina/wieś Chlebiotki Ożarki, przestępstwo: był w bandzie Szajewskiego, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Franciszek Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49091
gmina/wieś Chlebiotki Rudniki, przestępstwo: był w bandzie Szajewskiego, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Franciszek Dąbrowski
Id rekordu informacji: 37551
zginał pod Mieczownicą 2.6.1865
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Paluch J., Wągrowieccy powstańcy


Franciszek Dąbrowski
Id rekordu informacji: 24203
lat 22 liczący, uczeń klassy VI gimnazyum w Łomży, służył w oddziale jenerała Zygmunta Padlewskiego, zginął pod Myszyńcem w powiecie Ostrołęckim 9 Marca 1863 roku.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Franciszek Dąbrowski
Id rekordu informacji: 34296
powstaniec zbiegły z oddziału Chranickiego
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Gustaw Dąbrowski
Id rekordu informacji: 61342
syn Jana, szlachcic, mieszkaniec miejscowości Bohusław w powiecie kaniowskim
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Henryk Dąbrowski
Id rekordu informacji: 42155
Poległ w bitwie pod Koziołkiem (koło Skępego) 16 IV 1863r. Pochowany został w Ligowie przez miejscowego proboszcza - ks. Ignacego Małkiewicza.
źródło: nad. kujawiak, za: Kalembka S. (red) Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej


Henryk Dąbrowski
Id rekordu informacji: 96
właściciel majątku, zamieszkały w Płocku, lat 31
http://www.ligowo.comyr.com/historia/powst_st_ligowo.html
źródło: Powstanie Styczniowe (1863) na ziemiach Ligowa i okolic


Iwan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 56511
lat 23, Galicjanin, wg relacji Edwarda Tuller Lettnera z dn18.12.1863 zesłany na Syberię z Kijowa
źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1


Jan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49332
gmina/wieś Bożejewo Wierciszewo, kara: aresztowany, przestępstwo: był w bandzie dwa dni, data zarządzenia: 28.11.1863
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Jan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 48051
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: kielecka, miejsce zsyłki: orenburska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 149 /-/ op. 150, d. 224, k. 31 /-/ Kubicki, cz. 1, 2, s. 48
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Jan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 30717
naczel. żandar. naród., zmarł we Francji.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 42761
naczelnik oddziału straży narodowej
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Jan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 30739
obywatel z Lubelskiego, zesłany na Sybir.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 52393
powstaniec, zesłaniec, po powstaniu proboszcz w Kunowie. Spisał pamiętnik.
źródło: nad. GP, za: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu G608/1


Jan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 26702
szeregowy, należąc do partii był w potyczce przeciw wojsku, 25 stycznia 1865 r, rozstrzelany
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Jan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 46063
uczestnictwo w potyczkach: sandomierskie: Kunów 17.06.1864 (dostał się do niewoli)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Jarosław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 57223
były oficer moskiewski, za udział w powstaniu rozstrzelany w Cytadeli Warszawskiej dnia 12 listopada 1863 r.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Jarosław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 32778
generał Komuny paryskiej, zm. 21 V 1871, powstaniec styczniowy, poch. Przemyśl
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Jarosław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 31266
ur. r. 1837 w Żytomierzu, oddany 1847 r. do Brześcia do korpusu kadet., jako podpor. wysłany na Kaukaz, bił się z Szamilem, dopóki nie obudziły się uczucia, których później był najgorętszym i najczynniejszym wyznawcą. Nie chcąc w tych warunkach pozostawać na Kaukazie wstąpił do Akademii general, sztabu w Petersburgu i jako kapit. znajdował się tamże w r. 1858/59 należąc już wówczas do kółka rewolucyjnego patryotów polaków, których zadaniem było szerzenie propagandy w wojsku na korzyść Polski. W r. 1861, przeznaczony jako kwatermistrz do Warszawy, stał się osią, około której skupił się cały ruch wojskowy. Ponawiązywał stosunki wojskowe z różnemi osobistościami, brał udział we wszystkich pracach przygotowawczych. Już było uplanowane nawet wydanie twierdzy Modlina powstaniu, gdy aresztowanie Dąbrowskiego przeszkodziło wykonaniu zamiaru. Pomimo uwięzienia wydawał polecenia i znosił się z komitetami Rz. N. za pomocą swej narzeczonej Pelagii Zgliszczyńskięj, która wraz ze swemi ciotkami z nadzwyczajną brawurą przemycała jego zlecenia i przeprowadzała porozumienie się z Komitetami po sobie następuj ącemi, dostarczała rewolwerów i narzędzi do wydostania się z więzienia niejednemu uwięzionemu. Słynny spisek w cytadeli był przez Dąbrowskiego zorganizowany, a miał na celu wydostanie się wszystkich więźniów na wolność. Na nieszczęście w dzień urzeczywistnienia, przez nieostrożność jednego ze spiskowych, plan został zdradzony. Dąbrowski skazany na śmierć, tylko cudem ocalał. Dnia 5. kwietnia 1864 wystarano się o pozwolenie wzięcia ślubu, na dwa dni przed rozstrzelaniem. Ślub odbył się w Cytadeli i spowodował zmianę wyroku śmierci na katorgę. Z początku grudnia wywieziony, w końcu grudnia uciekł z drogi. Do połowy maja 1865 przechowywał się w Petersburgu oczekując wiadomości, dokąd została wysłaną żona jego, uwięziona zaraz po ślubie i wywieziona wraz z ciotkami do Ardalowa. Ułatwiwszy ucieczkę żonie, udał się wraz z nią przez Petersburg do Szwecji Po kilkumiesięcznym pobycie, przybył do Paryża, gdzie przewodniczył we wszystkich pracach emigracyjnych, zarabiając jako rysownik w biurach transatlantyckich. Dnia 21. maja 1871r skończył na barykadach jako jenerał naczelnik miasta Paryża, kierując obronę miasta podczas komuny, dając dowody swej odwagi i wyższych zdolności. Zona jego Dąbrowska Pelagia ze Zgliszczyńskich ur. r. 1843 w Dubiance, znana gorąca patryotka i jako z najczynniej szych, największe oddająca usługi w organizacji narodowej, po śmierci męża przybyła do Galicji, gdzie przechodząc bardzo ciężkie chwile, wychowała z pracy rąk trzech synów. Obecnie przełożona gimnaz. żeńskiego w Krakowie, na tem stanowisku służy zaszczytnie idei i krajowi.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jarosław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 57050
urodzony w Żytomierzu na Wołyniu w 1837 r., lat 9 był w korpusie brzesko-litewskim, a następnie w szkole artylerii petersburskiej ( z tej szkoły również wyszedł Zygmunt Sierakowski), a potem lat 5 odbywał służbę na Kaukazie. Za usilnymi staraniami, przewieziony do Warszawy był pośrednikiem w konspiracji wojskowej rosyjskiej, a wkrótce objął naczelne kierownictwo sprawy rewolucyjnej. Miał on być według wymuszonych zeznań Miładowskiego (oficera drużyn) głównym petersburskim agentem Centralnego Narodowego Komitetu . Dąbrowski miał być powieszonym w r. 1862 lecz udało mu się uciec. Ucieczka ta bogata w epizody jakby z fantastycznych baśni, połączyła go z żoną, która dzięki swemu heroizmowi zdołała umknąć z wygnania. Dąbrowski zginął we Francji jako główno dowodzący armii komunardów w r. 1871.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Józef Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49361
gmina/wieś Bożejewo Wierciszewo, kara: tajny nadzór, data zarządzenia: 03.11.1863
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Józef Dąbrowski
Id rekordu informacji: 47356
(1842-1903) Powstaniec styczniowy, duszpasterz polonijny w Detroit, tam pochowany.
źródło: nad. DHRP, za: www.finagrave.com


Józef Dąbrowski
Id rekordu informacji: 23136
Były oficer artylerii pruskiej, dowódca artylerii powstańczej. Poległ pod Małogoszczą
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Józef Dąbrowski
Id rekordu informacji: 19818
były oficer moskiewski, za udział w powstaniu rozstrzelany w cytadeli warszawskiej dnia 12. listopada 1863.
źródło: [StupSP]


Józef Dąbrowski
Id rekordu informacji: 53989
Do powstania wyruszył z miasteczka Dębowiec na Podkarpaciu. Wzięty do niewoli pod Komorowem, więziony w Radomiu, skazany na trzy miesiące więzienia.
źródło: nad. Piotr Klaja, za: Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997


Józef Dąbrowski
Id rekordu informacji: 56203
informacja taka sama jak rekord nr 34161
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Józef Dąbrowski
Id rekordu informacji: 51075
powstaniec 1863, poch. Warszawa - Powązki Wojskowe
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: www.genealogiczne.pl


Józef Dąbrowski
Id rekordu informacji: 34161
robotnik kowalski, z organizacyi miejskiéj warszawskiéj, powieszony w Warszawie na placu teatralnym dnia 12 listopada 1863 r. za usiłowanie spełnienia wyroku śmierci na jenerale Trepowie (Opis śledztwa Dz. Pow. Nr 257, Czas 259, 260, 261, 262.).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Józef Dąbrowski
Id rekordu informacji: 56403
ze wsi Bybytki w powiecie łomżyńskim, podobno organista, wydany przez włościan Moskalom umarł pod batami w czasie śledztwa w grudniu 1863 r.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Józef Dąbrowski
Id rekordu informacji: 35618
zm. 1863.11.12, Warszawa, powieszony za udział w powstaniu
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.17 R. 5 nr 263


Julian Dąbrowski
Id rekordu informacji: 24198
subjekt handlu z Włocławka, zginął pod Brdowem 29 Kwietnia 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Karol Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49519
gmina/wieś Kossaki Zanie, przestępstwo: był w bandzie nieznanego mu, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Karol Dąbrowski
Id rekordu informacji: 24204
b. oficer moskiewski, urzędnik Komory Celnej w Tomaszowie i zarazem Okręgowy w organizacyi narodowej, został zamordowany w domu własnym 5 Lutego podczas rzezi i rabunku w Tomaszowie spełnionych pod przewództwem pułkownika ros. Emanowa. (Czas N. 32, 40.)
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Karol Dąbrowski
Id rekordu informacji: 35250
zm. 1863.02.04, Tomaszów, zginął w Powstaniu 1863 r. urzędnik z komory celnej
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.02.24 R. 5 nr 44, karta 2


Klemens Dąbrowski
Id rekordu informacji: 23135
(1841-1911) ur. w Warszawie, syn ziemianina spod Wąchocka. Wałczył kolejno pod rozkazami Antoniego Jeziorańskiego, Langiewicza (ostatnio jako dowódca pułku) uczestniczył w bitwie pod Kobylanką oraz w działaniach partii Borelowskiego. Był więziony w Ołomuńcu, skąd zaciągnął się do legionu meksykańskiego. Po powrocie z Meksyku został kupcem. Zmarł w Krakowie w lipcu
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Klemens Dąbrowski
Id rekordu informacji: 19931
(1841-1911), kupiec, powstaniec 1863/4, więzień stanu, uczestnik kampanii meksykańskiej
http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/spisRakow.html
źródło: Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie


Klemens Dąbrowski
Id rekordu informacji: 31816
ur. w "Warszawie r. 1841, służył jako sierżant, i podpor. w oddz. Strój nowskiego (pod Bolimowem) , Jeziorańskiego (pod Gidlami), Langiewicza (we wszystkich bitwach i utarczkach), powtórnie pod Jeziorańskim, (pod Kobylanką), Lelewelem (pod Panasówką i Batorżem). Aresztowany w Galicji i intern, w Ołomuńcu wstąpił do wojsk meksykańskich. Ranny pod Kobylanką kulą przez lewy bok na wylot. Po powrocie do kraju właśc. realności w Krakowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Konstanty Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49577
gmina/wieś Puchały Gać, przestępstwo: był uczestnikiem powieszenia., pochodzenie informacji: spis przestęców
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Leon Dąbrowski
Id rekordu informacji: 23062
Nauczyciel gimnazjum w Słucku (od 1859 r.), w 1863 r. był jednym z kierowników ruchu powstańczego w pow. słuckim, utworzył oddział powstańczy z mieszkańców Słucka i uczniów gimnazjum, który po rozbiciu partii Maszewskiego w kwietniu 1863 r. przyłączył się do oddziału Stanisława Laskowskiego. Osadzony w więzieniu w Bobrujsku, skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach, zesłany na Sybir. W 1873 r. uzyskał prawo powrotu do kraju.
źródło: Trynkowski J., Dorpatczycy w powstaniu styczniowym, w: Korporacja Akademicka - Konwent Polonia, www.konwentpolonia.pl


Leon Dąbrowski
Id rekordu informacji: 31627
ur. r. 1844 w Zaleszczykach., prakt. gospodarczy, służył w oddz. Lelewela, hr. Komorowskiego, "Wiśniewskiego i Różyckiego. Walczył pod Tyszowcami i Batorzem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Leonard Dąbrowski
Id rekordu informacji: 46372
v. Leopold, uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Rudniki 28.07.1863, sandomierskie: Radkowice 4.04.1863 dostał się do niewoli
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Leonard lub Leopold Dąbrowski
Id rekordu informacji: 34158
rodem z Galicyi, służył w powstaniu jako oficer, schwytany i powieszony w Radomiu 16 maja 1864 roku.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Leopold Dąbrowski
Id rekordu informacji: 47781
(? -1864) – student filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pochodził z terenu powiatu starosądeckiego. Naczelnik obwodu sądeckiego w wykazie sporządzonym 26.12.1863 przy jego nazwisku odnotował "w oddziale Chmielińskiego jako oficer od pięciu miesięcy najwięcej walczy." Pod komendą ppłk. Zygmunta Chmieleńskiego uczestniczył w wielu potyczkach i bitwach zyskując doświadczenie w prowadzeniu działań partyzanckich.

W II Korpusie gen. Bosaka został dowódcą 10. kompanii w pułku miechowskim. Jego pododdział wraz z kompanią kpt. Waltera w styczniu 1864 przebywając czasowo we wsi Wola Szczygiełkowa wykonał manewr, który miał odwrócił uwagę dowódców rosyjskich od rozproszonego w rejonie Ostre Górki pułku stopnickiego. Rosjanie podjęli pościg i usiłowali nawiązać walkę z powstańcami pod Waśniowem, Chocimowem i Kunowem, ale ci z powodzeniem odpierali ataki, nie dali się okrążyć i osiągnęli linię lasów iłżeckich. Mjr Butkiewicz dowodzący rosyjską kolumną prawdopodobnie obawiając się zasadzki wstrzymał działania swoich pododdziałów i pomaszerował do Opatowa, aby objąć stanowisko wojennego naczelnika powiatu opatowskiego.

Natomiast nie natrafiliśmy na oryginalne dokumenty, które potwierdziłyby klęską pododdziału Dąbrowskiego pod Przedborzem, w której miał on rzekomo zginąć (23.01.64).

Po bitwie opatowskiej i rozbiciu doborowych batalionów dywizji krakowskiej w walkach odwrotowych gen. Bosak usiłował odtworzyć rozbite oddziały II Korpusu. Jest wielce prawdopodobne, że wyznaczył mjr Denisewicza na dowódcę pułku radomskiego, adiutanta kpt. Piotra Dolińskiego na dowódcę 11. batalionu tegoż pułku, a Dąbrowskiego na stanowisko dowódcy kompanii w tym batalionie.

W dniu 4.04.1864 r. w czasie potyczki na uroczysku Ostre Górki kpt. Dąbrowski z garstką swoich żołnierzy wycofywał się do Siekierna. Tutaj – zapewne po krótkim starciu - został ujęty do niewoli. W grupie jeńców zabrany do Radkowic, Wierzbnika, a stąd do Radomia. W trakcie śledztwa ustalono jego tożsamość, udział w partii Chmieleńskiego, Waltera i Dolińskiego, na stanowisku dowódcy kompanii w stopniu szabtskapitana, oraz udział w bitwie pod Siekiernem. Za powyższe Wojenno - Polowy Sąd w Radomiu orzekł (6.05.1864) karę pozbawienia wszystkich praw stanu i zesłanie na bezterminową katorgę do pracy w kopalniach. Gen. Bellegarde II nie aprobował wyroku i w konfirmacji został on zmieniony na śmierć przez rozstrzelanie. Kpt. Dąbrowski został rozstrzelany dnia 4 (16) maja 1864 r. w Radomiu.
AP-R, Urząd Naczelnika Woj.Oddz.Radomskiego, sygn.46, s.9: " (…) udział w bitwie przeciwko rosyjskim wojskom przy wsi Siekierno w końcu marca bieżącego roku ", oraz s.12
źródło: nad. Jan Kulpiński, za: Kulpiński J., Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery... Miej.-Gmin. Bibl. Publ. w Bodzentynie, 2012


Leopold Dąbrowski
Id rekordu informacji: 26806
Austryjacki poddany dowodził rotą w partii Dolińskiego, 2 maja 1864 r. rozstrzelany w Rodzinie.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Leopold Dąbrowski
Id rekordu informacji: 19820
kapitan, (były akademik krakowski) dostawszy się do niewoli moskiewskiej, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Radomiu dnia 16. maja 1864.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [StupSP]


Leopold Dąbrowski
Id rekordu informacji: 50640
z powiatu starosądeckiego, ochotnik, oficer w oddziale Chmielińskiego
źródło: nad. GP, za: Wykaz poległych, rannych i w niewoli, AN Kraków 29/1571 skan 1215-16


Lucjan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 57225
Na cmentarzu w Stanisławowie ma pomnik z następującym napisem: Tu spoczywają zwłoki/ Lucjana Dąbrowskiego/ ziemianina, żołnierza/ pułkownika wojska polskiego/ ur. w Królestwie Polskim 1822 r./ Zmarł w Stanisławowie w 1881 r./ Cześć jego popiołom.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Lucjan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 34297
płk, przeszedł z Galicji w Lubelskie w końcu 1863 r.
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Łucjan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 32952
pułkownik, urn. 1881, powstaniec styczniowy, poch. Stanisławów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Łucyan Dąbrowski
Id rekordu informacji: 46412
uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Bratoszewiec 21.12.1863, (Żółkiewka 24.12.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Piotr Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49765
gmina/wieś Szczepankowo Żebry, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 04.03.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Stanisław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49862
gmina/wieś Chlebiotki Rudniki, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 25.02.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Stanisław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49893
gmina/wieś Drozdowo Piątnica, kara: do aresztanckiej kompanii, przestępstwo: za przestępstwa polityczne
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Stanisław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 48091
kapucyn duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: lubelska, miejsce zsyłki: kostromska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 140, 520 /-/ op. 125, d. 3220, k. 51, 55 /-/ d. 3225, k. 84 /-/ op. 150, d. 224, k. 31 /-/ Kubicki, cz. 1, 2, s. 63
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Stanisław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 47547
Ksiądz, za wspieranie postania zesłany do ciężkich robót. Zarejestrowano jego pobyt w więzieniu w Petersburgu w trakcie przejścia na zesłanie.
źródło: nad. Lech Prawdzic Orliński, za: Syberia, oprac. Orliński L., Kalinowski Sz., wyd. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego, 2013


Stanisław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 54511
Powstaniec. Zm. 1898 Agen, Francja. Malarz artysta. Kierownik muzeum w Agen i oficer w Akademii. Powszechnie szanowny w mieście.
źródło: nad. GP, za: Kuryer Lwowski, 20.09.1898


Stanisław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 55051
W Agen we Francji zmarł niedawno malarz artysta Stanisław Dąbrowski, powstaniec z r. 63, przeżywszy lat 60. Zmarły był artystycznym kierownikiem muzeum w Agen i oficerem Akademii. Znany to był Polak. Wśród ludności francuskiego miasta śmierć jego wywołała żal ogólny, gdyż wszyscy go tam szanowali.
źródło: nad. GP, za: Kuryer Lwowski 20.9.1898


Tadeusz Dąbrowski
Id rekordu informacji: 24197
gorzelany z Poznańskiego, skutkiem ran otrzymanych w bitwie pod Olszakiem 22 Marca w Konińskiem, zmarł 25 Sierpnia 1863 r., pochowany we wsi Zunie pod Kostrzynem w Poznańskiem. Dz. Pozn. N. 193, 194.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Tadeusz Dąbrowski
Id rekordu informacji: 19819
gorzelniany z Poznańskiego, poległ w bitwie pod Olszową r. 1863.
źródło: [StupSP]


Tadeusz Dąbrowski
Id rekordu informacji: 43309
Tad. Dąbrowski 25/VIII. + w kwiecie wieku z ran pod Olszakiem! w dn. 23/III. (nr 193 - śr. - 26/VIII.) Pogrz. 27-go w Iwnie pod Kostrzynem
źródło: nad. DHRP, za: Dziennik Poznański 1863 za: [Teki.]


Tadeusz Dąbrowski
Id rekordu informacji: 35248
zm. 1863.08.25, zmarł od ran poniesionych w bitwie pod Olszakiem pochowany Iwno 1863.08.27
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.08.26 R. 5 nr 193


Teofil Dąbrowski
Id rekordu informacji: 60980
Kleryk. Na zasadzie wy roku, który zatwierdził nmk Kr. P. 20 wrz. 1865 r. na przedstawienie audytorjatu polowego Nr. 1670 4 Teofil Dąbrowski, kleryk, pozbawiony wszystkich praw stanu, wysłany został na osiedlenie do Syberji.
źródło: nad. GP+, za: Kubicki P.F.., Bojownicy kapłani za sprawe Kosciola i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sandomierz 1933


Teofil Dąbrowski
Id rekordu informacji: 47402
lat 21, z Makowa Mazowieckiego, poległ w bitwie w borze pod Podosiem 8.02.1863.
źródło: nad. Lepak, za: Mogiła zbiorowa na cmentarzu w parafii Płoniawy Bramura


Teofil Dąbrowski
Id rekordu informacji: 58079
Uczestnik powstania 1863r., zył lat 72, zm. 21.IV.1914r., pochowany Kruszyna
źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek


Wacław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 33102
ur. 1823, zm. 10 III 188/, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Wawrzyniec Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49987
gmina/wieś Bożejewo, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wawrzyniec Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49988
gmina/wieś Chlebiotki Maliszewo, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wiktor Dąbrowski
Id rekordu informacji: 49999
gmina/wieś Drozdowo Kownaty, kara: nadzór policyjny, data zarządzenia: 14.10.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wiktor Dąbrowski
Id rekordu informacji: 50012
gmina/wieś Miastkowo Dzieżgi, przestępstwo: był żandarmem, wykonywał wyroki śmierci przez powieszenie, pochodzenie informacji: spis przestęców str. 104
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wiktor Dąbrowski
Id rekordu informacji: 50949
z Bołszowiec, 35 lat, właściciel dóbr, (naczelnik obwodowy rządu narodowego) skazany przez sąd wojenny w Stanisławowie na rok więzienia za zbrodnię zaburzenia spokojności publicznej
źródło: nad. GP, za: Gazeta Narodowa, 18.8.1864


Wincenty Dąbrowski
Id rekordu informacji: 24200
włościanin z gminy Antonów powiatu Maryampolskiego, służył w oddziale Suzina, poległ pod Staciszkami w pow. Sejneńskim 20 Czerwca 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Władysław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 50059
gmina/wieś Chlebiotki, przestępstwo: oddalił się ze wsi, pochodzenie informacji: spis wydalonych nr 47
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Władysław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 58230
magister farmacji, ur. w r. 1841 w Panasówce, służył jako szeregowiec, po tem jako porucznik w oddziałach Czachowskiego, Zapałowicza, Wiśniewskiego i Lelewela, Walczył między innemi pod Hutą Krzeszowską, Tuczapami i Zwierzyńcem.
źródło: nad. GP+, za: Wacław Sokolewicz, Farmaceuci w Powstaniu 1863, Warszawa 1931


Władysław dąbrowski
Id rekordu informacji: 61211
szlachcic, urodził się w Królestwie Polskim, powstaniec, mieszkaniec Kowalówki w powiecie wasylkowskim.
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Władysław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 31428
ur. r. 1841 w Panasówce, służył jako szereg, potem porusz, w oddz Czechowskiego, Zapałowieża, Wiśniewskiego i Lelewela. Walczył pod Hutą krzeszowską, Tuczępami, Zwierzyńcem etc. Po powstaniu magister farm. i właśc. drogueryi w Kołomyi.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Władysław Dąbrowski
Id rekordu informacji: 36954
ze Lwowa, 26 l. pisarz prywatny, uwolniony z braku dowodów. Skazany za "posiadanie fałszywych dokumentów legitymacyjnych" przez Sąd wojenny we Lwowie, w miesiącu czerwcu 1864.
Sąd ten w przeważającej większości sądził powstańców.
źródło: Czas 1864 nr. 89


Wojciech Dąbrowski
Id rekordu informacji: 54172
lat 18, krawiec z Brodów, z oddziałów Czechowskiego i Komorowskiego, skazany przez sąd karny za udział w powstaniu na 10 dni więzienia, 23.12.1863
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 266, 29.12.1863


Wojciech Dąbrowski
Id rekordu informacji: 79
lat 23 Walczył w oddziałach powstańczych. Prawdopodobnie ranny w bitwie w dniu 14 lub 20.10.1863 roku w rejonie Osówki i Rudy. Zmarł 22.11.1863 rok
http://www.zielun.pl/1863_Powst_stycz.php
źródło: Cmentarz w Zieluniu mogiła zbiorowa powstańców styczniowych


Wojciech Dąbrowski
Id rekordu informacji: 60488
Więzień cytadeli warszawskiej. chłop ze wsi Mrozy w pow. stanisławowskim, lat 32. Katolik, ma dzieci, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Mrozach 21 lutego "za przechowywanie broni" 14 marca skazany na aresztanckie roty. (D-18).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Zygmunt Dąbrowski
Id rekordu informacji: 55039
w dniu 4 czerwca 1864 roku zapadł wyrok w sprawie 8 przestępcow politycznych w Cytadeli Warszawskiej w tym Zygmunta Dąbrowskiego który należał do składu straży narodowej w Warszawie . Skazany na 12 lat pracy w kopalni na Syberii Kopalnia w Kadai.
Pochowany na cmentarzu w Irkucku prawdopodobnie polskim cmentarzu Jerozolimskim

(Zdjęcie z książki - Powstanie Styczniowe zesłańcy syberyjscy - katalog fotografi z Muzeum Historycznego warszawy. strona 158 po rosyjsku nazwisko Dombroski)
Nadawca jest praprawnuczką powstańca
źródło: nad. Jolanta Sklodowska, za: Ksiega z 1911 roku - Cytadela Warszawska


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Dąbrowski
Genealogia rodziny Dąbrowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.