Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

Osoby o nazwisku Dunajewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Dunajewski
Id rekordu informacji: 19857
major nowo utworzonego oddziału, po stoczonej potyczce z Moskalami pod Gaczą dnia 20. czerwca 1863., utonął w Wiśle.
źródło: [StupSP]


Albin Dunajewski
Id rekordu informacji: 57014
ksiądz, biskup krakowski i kardynał. Będąc członkiem Nowego Rządu Narodowego od 17 października 1863 r. zarządzał departamentem spraw zagranicznych.
Urodzony 1 marca 1817 r. w Stanisławowie, nauki pobierał w Nowym Sączu, a na wydział praw uczęszczał we Lwowie. Niepospolite przymioty serca i umysłu przy gorącej miłości ojczyzny postawiły go wkrótce na czele związku patriotycznego, co zaprowadziło go do więzienia, w którym przebywał 8 lat, z czego 4 we Lwowie, a 4 okuty w kajdanach w Szpilbergu. Po wyjściu z więzienia różne przechodził koleje. Był w Trybunale Krakowskim, dyrektorem drukarni ‘‘Czasu’‘, sekretarzem hr. Adama Potockiego, w końcu wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie. W 1861 r. arcybiskup Feliński powołał go do Warszawy i zamianował rektorem seminarium, lecz w chwili, gdy go miano aresztować uciekł z Warszawy i został wikariuszem w Rudawie. Potem był administratorem w kościele na Piasku w Krakowie, gdy jako kapelan u Wizytek pozostawał i mieszkał w ukryciu, niespodziewanie 21 kwietnia 1879 r. powołanym został do zajęcia katedry biskupiej w Krakowie. Zmarł 18 czerwca 1894 r. pochowany w katedrze krakowskiej w grobowcu pod kaplicą św. Stanisława.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Edward Dunajewski
Id rekordu informacji: 42777
major, utonął 20.6.1863 przy przeprawie przez Wisłę
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Edward Dunajewski
Id rekordu informacji: 24267
major, zorganizowawszy oddział w Galicyi w sile 3o0 ludzi, przeprawił się z takowym w powiat Stobnicki do Kongresówki, napadnięty jednakże pod Gocami i Maniowem przez Moskali, po zaciętej utarczce, zmuszony był napowrót cofać się do Galicyi, podczas czego przy przeprawie rzucając się wpław przez Wisłę 20 Czerwca 1863 r., w nurtach tej rzeki utonął wraz z 40 towarzyszami. (Czas Nr. 160, Głos N. 26, Kronika Nr. 67 podaje, że ciało zostało wydobyte i pochowane w Szczuczynie.)
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Edward Dunajewski
Id rekordu informacji: 37650
mjr. Dowódca oddziału powstańczego
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Ożegalski J.I., Wspomnienia krwawych czasów 1863, Aneks do wspomnień: Rodzina Ożegalskich…, Kraków 1893


Edward Dunajewski
Id rekordu informacji: 45886
uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: (Komarów 20.06.1863), Gace 20.06.1863 poległ
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Józef Dunajewski
Id rekordu informacji: 54116
lat 18, więzień cytadeli kijowskiej, brał udział w wyprawie radziwiłłowskiej, skazany na Sybir, listopad 1863
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 266, 29.12.1863


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Dunajewski
Genealogia rodziny Dunajewski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.