Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Dunin związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Dunin
Id rekordu informacji: 42779
"Wolski"
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Dunin
Id rekordu informacji: 44351
udział w potyczkach: zob. Wolski Antoni
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Błażej Dunin
Id rekordu informacji: 49006
gmina/wieś Drozdowo Czarnocin, przestępstwo: oddalił się ze wsi, pochodzenie informacji: spis wydalonych nr 266
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Eugeniusz Dunin
Id rekordu informacji: 24268
z Warszawy, wyższy urzędnik narodowej organizacyi Warszawskiej, więziony i męczony w cytadeli, po wyjściu na wolność, złamany moralnie, dostał melancholii, w skutek czego życie sobie odebrał. (Czas 260.)
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Józef Dunin
Id rekordu informacji: 47310
lat 33, szlachcic, pochodzenie: Witanowice k. Wadowic, kawalerzysta w szwadronie mjr Szameita, brał udział w bitwie pod Jeziorkiem 29.10.1863,
źródło: nad. DHRP, za: Kulpiński J., Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery... Miej.-Gmin. Bibl. Publ. w Bodzentynie, 2012


Józef Dunin
Id rekordu informacji: 20876
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Mscisław Dunin
Id rekordu informacji: 42778
naczelnik sekcji straży narodowej
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Mścisław Dunin
Id rekordu informacji: 43766
Powstaniec, zesłaniec, w pocz. 1867 przeniesiony do Usola z gorzelni Aleksandrowskiej
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Stanisław Dunin
Id rekordu informacji: 34310
(?) w 1863 r. dca oddziału powst. na Wołyniu, określany w kwietniu 1864 r. jako „pełnomocnik Rusi" w Galicji 398-401
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Stanisław Dunin
Id rekordu informacji: 46594
uczestnictwo w potyczkach: wołyńskie: Lubar 9.05.1863, Miropol 17.05.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Walenty Dunin
Id rekordu informacji: 24269
pułkownik wojsk polskich z r. 1831, w czasie napadu na dwór w Wojsławicach w powiecie Hrubieszowskim kilkakrotnie ranny, po kilku miesiącach w skutek rzeczonych ran umarł w październiku 1863 r. w M. Lublinie. (Czas N. 260).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Władysław Dunin
Id rekordu informacji: 33134
powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Władysław Dunin
Id rekordu informacji: 57241
Ukończywszy gimnazjum w Buczaczu oddał się studiom technicznym i był urzędnikiem telegrafu. W 1863 r. należał do organizacji narodowej, a przejąwszy ważne telegramy musiał uciekać. Udał się do Rumunii, gdzie przybywał lat 14 jako naczelny inspektor kolei, pisując równocześnie cenne korespondencje do dzienników polskich i francuskich. Następnie bawił w Szwajcarii i Francji, a wróciwszy do kraju osiadł we Lwowie, gdzie zajął się urządzeniem stacji telefonicznych. Zmarł we Lwowie w listopadzie 1887 r. w 50 roku życia. Wydał zajmujące wspomnienie z lat swego tułactwa Rumunia.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Władysław Dunin
Id rekordu informacji: 32234
urzędn. telegr. we Lwowie, pracował w organizacji. Unikając więzienia emigrował za granicę. Bawił w Szwaj caryi i Rumunii w charakterze urzędn. kolejowego. Po amnestyi wrócił do kraju, gdzie zajął posadę dyrektora prywatnych telefonów we Lwowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Dunin
Genealogia rodziny Dunin

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.