Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Godlewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Maria Godlewska
Id rekordu informacji: 52581
pracownica sklepowa, z Białegostoku, ukrywała polski herb, kara - 100 rubli, 13.04.1865
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Marya Godlewska
Id rekordu informacji: 36028
szlachcianka uwięziona w Kownie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268


Godlewski
Id rekordu informacji: 24380
były ułan 4 pułku wojsk Polskich w roku 1831, rodem z Radzyńskiego, służył pod dowództwem Gustawa Zakrzewskiego, poległ 23 *Maja 1863 roku pod Środą w Łukowskim po w.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Godlewski
Id rekordu informacji: 56016
informacja taka sama jak rekord nr 24380
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Godlewski
Id rekordu informacji: 44412
udział w potyczkach: kaliskie: Kuźnica 4.04.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Godlewski
Id rekordu informacji: 44413
udział w potyczkach: podlaskie: Środa 23.05.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Godlewski
Id rekordu informacji: 36287
z Galicyi, wzięty do niewoli, zesłany do rot aresztanckich, zmarł w Archangielsku w końcu 1864 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


A. Godlewski
Id rekordu informacji: 48027
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1863 miejsce wysyłki: wołyńska, miejsce zsyłki: kostromska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 186
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Adam Godlewski
Id rekordu informacji: 38933
mężcz. 20 lat na 1868 r., ziemianin Wileńskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw administratiwno, z 1865 r. przebywał w Tomskim okręgu, do 1869 r. zmarł rodziny nie posiadał, kawaler.
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Adam Godlewski
Id rekordu informacji: 15611
szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Adam Godlewski
Id rekordu informacji: 58977
z zaśc. Dyrwaniszki pow. wileńskiego – powstaniec 1863 r.
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 38v)
źródło: nad. GP+, za: Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016


Adolf Godlewski
Id rekordu informacji: 574
ppor. (1840) Chlebiski
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Andrzej Godlewski
Id rekordu informacji: 48373
stracił majątek za czynny udział w powstaniu styczniowym
źródło: nad. Andrzej Babkiewicz, za: pamiętniki i nieopublikowana autobiografia najmładszej córki Janiny Morczkowskiej


Anton Godlewski
Id rekordu informacji: 38934
mężcz. 29 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał.
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Antoni Godlewski
Id rekordu informacji: 16823
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Bernard Godlewski
Id rekordu informacji: 48999
gmina/wieś Kossaki Gosie Duże, przestępstwo: był w bandzie u nieznanego, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Bolesław Godlewski
Id rekordu informacji: 43563
Powstaniec, zesłany do ciężkich robót w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Bolesław Godlewski
Id rekordu informacji: 14175
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Celestyn Godlewski
Id rekordu informacji: 60989
1822 - 1884. Urodził się we wsi Godlewie Łubach z Idziego i Urszuli Stokowskich. W szkołach świeckich był w Sokołach, pow. tykocińskim, gub. aug. W 1840 r. wstąpił do refor matów w Węgr. w pow. siedl., gub. lubi., teologję kończył w Płocku, w 1846 wyśw. na kapł. W 1849 został prefektem szkół elem. w Żurominie, pow. mław., gub. płoc kiej, 1853 r. został kaznodzieją w Węgrowie, pow. siedl., gub. lubi., 1856 r. sekularyzowany i został wikarjuszem w m. Łosicach do grud. 1857 r. a od 1857 r. w m. Stężycy.
1. Ks. C. G. wiedział zawczasu o mającem wybuchnąć powstaniu, a nie doniósł o tern właściwym władzom rządowym, owszem sam brał czynny udział w nocnym napadzie na wojska w Radzyniu. Nadto w kościele w Wohyniu, pow. radzyń., gub. siedl., podczas rewizji władze wojskowe znalazły 4 funty prochu i pół puda tabaki. Wobec powyższych danych po zatwierdzeniu przez nmka Kr. P. wniosku audytorjatu polowego z dnia 20 lip. 1863 r. księdza C. G. zesłano do katorżnych robót na lat 10 do jednej z fortec Syberji.
2. Arcbp metrop. warsz. 28 maja 1863 r. Nr. 1563 1 zwracał się do dra gł. kom. rz. spr. d. i o. p. o zwolnie nie księdza C. G., wik. par. Wohyń, pow. radzyń., gub. siedl., którego 2 lut. 1863 r. zaaresztowały władze woj skowe z Radzynia.
3. 29 lut. 1884 r. cesarz pozwolił wrócić do kraju księdzu C. G., byłemu wik. par. Wohyń, pow. radzyń., gub. siedl. ale zastrzegł, że mu nie będzie wolno speł niać żadnych obowiązków religijnych ani zająć żadnego stanowiska kościelnego.-
4. Odbywając jeszcze karę na wygnaniu, ksiądz C. G., były wik. par. Wohyń, pow. radzyń., gub. siedl., otrzymał paszport do Warszawy na 5 miesięcy, przyje chał do kraju i 23 paźdz. (3 list.) 1884 r. umarł u krew nych w par. Metele, pow. sejn., gub. łomż.
źródło: nad. GP+, za: Kubicki P.F.., Bojownicy kapłani za sprawe Kosciola i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sandomierz 1933


Celestyn Godlewski
Id rekordu informacji: 48304
duchowny katolicki, zesłaniec miejsce wysyłki: siedlecka, miejsce zsyłki: katorga, 10 lat, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 125, d. 3225, k. 124 /-/ Niebelski, s. 444
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Edward Godlewski
Id rekordu informacji: 61487
jednodworzec, mieszkaniec powiatu radomyskiego
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Franciszek Godlewski
Id rekordu informacji: 49063
gmina/wieś Zambrów Wdzieńkoń, kara: nadzór policyjny, przestępstwo: pomocnik żandarmów, data zarządzenia: 07.12.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Franciszek Godlewski
Id rekordu informacji: 23121
(ok. 1834 - 1863) - pochodził z drobnej szlachty łomżyńskiej. Od końca lat pięćdziesiątych czynny w ruchu konspiracyjnym Edwarda Kaplińskiego w kręgach młodzieżowych i w manifestacjach. Członek Komitetu Miejskiego i redaktor jego organu „Pobudki". Aresztowany w kwietniu 1862 został zwolniony, w październiku wszedł w skład Komitetu Centralnego, w grudniu wyjechał do Francji z misją zakupu broni Po jej niepowodzeniu wrócił do kraju, zaciągnął się do partii Antoniego Jeziorańskiego i poległ w szturmie koszar rawskich
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Franciszek Godlewski
Id rekordu informacji: 56015
informacja taka sama jak rekord nr 24379
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Franciszek Godlewski
Id rekordu informacji: 57009
Należał do komisji utworzonej w Paryżu w celu uzbrojeń i zajmował się wraz z Langiewiczem i Ćwierczakiewiczem zakupem broni, a następnie wchodził w skład Komitetu Centralnego Narodowego w Warszawie, na którego czele był Zygmunt Padlewski.
Wieku lat 29, rodem z powiatu Łomżyńskiego. Pochodził ze szlachty zagrodowej. Ukończył 6 klas w gimnazjum w Łomży. Do roku 1859 był członkiem organizacji. Należał do towarzystwa zwanego /nieczytelne/
W dniu 10 kwietnia 1862 r. wychodząc z kościoła Św. Jana aresztowany i skazany do rot aresztanckich. Ułaskawiony w drodze. Powróciwszy do Warszawy został obrany członkiem zawiązującego się właśnie Komitetu Centralnego. W listopadzie wyjechał do Paryża.
Powróciwszy do Warszawy pośpieszył do Jeziorańskiego i otrzymał pluton strzelców pod swoją komendę w pomyślnym ataku na miasto Rawę i odznaczył się niesłychanym męstwem. Zwycięstwo osiągnięto, lecz Godlewski przeszyty kulą poniżej serca wymierzoną, wraz z Sokołowskim, równie ciężko rannym, ze zdobytych koszar przeniesionymi do szpitala zostali, gdzie Godlewski tejże nocy umarł. Pochowany w Rawie. Był to młodzieniec wielkich zasług i większych jeszcze nadziei.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Franciszek Godlewski
Id rekordu informacji: 42331
poległ 24.1.1863 pod Rawą
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Franciszek Godlewski
Id rekordu informacji: 45944
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Rawa 4.02.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Franciszek Godlewski
Id rekordu informacji: 24379
urodził się w powiecie Łomżyńskim z tak zwanej zagonowej szlachty, uczeń klasy VI Gimnazyum w Łomży. Służył w oddziale Zameczka, zginął pod Myszyńcem, mający lat 20.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Ignacy Godlewski
Id rekordu informacji: 49176
gmina/wieś Zambrów Wądołki, kara: nadzór policyjny, przestępstwo: pomocnik żandarmów, data zarządzenia: 09.08.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Jan Godlewski
Id rekordu informacji: 49327
gmina/wieś Puchały Koty, kara: zesłany na Syberię, przestępstwo: za przestępstwa polityczne, data zarządzenia: 27.01.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Jan Godlewski
Id rekordu informacji: 56014
informacja taka sama jak rekord nr 24378
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Jan Godlewski
Id rekordu informacji: 24378
służył w oddziale Oksińskiego poległ pod Kużmianką w Wieluńskiem 4 Kwietnia 1863 roku.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Jan Godlewski
Id rekordu informacji: 14716
szlachcic Lublin województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Godlewski
Id rekordu informacji: 61790
Uczestnik powstania 1863r., żył lat 77, zm. 8 maja 1917r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Wasilkowie.
źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek


Józef Godlewski
Id rekordu informacji: 44007
powstaniec, pochowany: Lwów, cm. Łyczakowski
źródło: www.genealogiczne.pl


Julian Godlewski
Id rekordu informacji: 59315
włościanin, uczestnik powstania, notowany: powiat święciański
źródło: nad. GP+, za: Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim


Leon Godlewski
Id rekordu informacji: 48321
franciszkanin konwentualny duchowny katolicki, zesłaniec miejsce wysyłki: warszawska, miejsce zsyłki: nieznane, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 125, d. 3218, k. 2 lv, 127-128 /-/ d. 3225, k. 24v
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Ludwik Godlewski
Id rekordu informacji: 33221
h. Gozdawa, ur. 1833 zm. 26 XII 190-1, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Ludwik Godlewski
Id rekordu informacji: 58178
H. Gozdawa. Ur. w r. 1833; ziemianin, pracował w organizacyi narodowej i stworzył z domu swego stałą kwaterę dla przechodzących na pole walki ochotników. Osobiście przeprawiał za kordon oddział Wysockiego. Zmarł w Krasówce, w powiecie tarnopolskim w dniu 26. grudnia 1904
źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913


MichałJanBrunon Godlewski
Id rekordu informacji: 33860
1834-1913, poch. Lublin, cm. przy ul. Lipowej
źródło: oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl


Romuald Godlewski
Id rekordu informacji: 20920
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Romuald Godlewski
Id rekordu informacji: 51573
powstaniec z terenu zaboru austriackiego, w niewoli rosyjskiej, upoważniony do powrotu rozkazem z dnia 24.2.186?
na spisie ołówkiem dopisany znak "+"
źródło: nad. GP, za: Arch. Ks. Ludwika Ruczki, seria 3 korespondencja z urzędami …


Stanisław Godlewski
Id rekordu informacji: 42220
Syn urzędnika z Lipna. Poległ 9 lipca 1863 roku w bitwie pod Szczutowem - Bliznem
źródło: nad. kujawiak, za: Kalembka S. (red) Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej


Stanisław Godlewski
Id rekordu informacji: 46598
uczestnictwo w potyczkach: płockie: Szczutowo-Blizno 9.07.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Tadeusz Godlewski
Id rekordu informacji: 47889
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1863 miejsce wysyłki: grodzieńska, miejsce zsyłki: permska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 90 /-/ op. 150, d. 224, k. 27v /-/ Kubicki, cz. 2, 2, s. 247
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Tomasz Godlewski
Id rekordu informacji: 16575
Właściciel ziemski łomżyńskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wiktor Godlewski
Id rekordu informacji: 49993
gmina/wieś Łomża, kara: nadzór policyjny, data zarządzenia: 03.03.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Godlewski
Genealogia rodziny Godlewski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.