Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

Osoby o nazwisku Hofmeister związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Apolin Hofmeister
Id rekordu informacji: 20257
(1825-1890), powstaniec 1863/4, zesłaniec, powstańczy wojewoda brzesko-litewski
http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/spisRakow.html
źródło: Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie


Apolin Hofmeister
Id rekordu informacji: 31112
ur. r. 1825 w Brześciu litew., obywatel ziemski, sybirak w latach 1846 do 1857, służył w organizacji jako naczel. wojen. Brzesko litew. Skazany do robót katorż., przebywał w Irkucku od r. 1865 do 1873.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Apolinary Hofmeister
Id rekordu informacji: 61768
1825-1890, urodził się w Brześciu nad Bugiem, syn Pawła, pułkownika wojska rosyjskiego i baronówny Stackelberg. W wieku dziecięcym zawarł znajomość z R. Trauguttem, którego ojciec dzierżawił majątek Szostaków od gen. Alberga, spokrewnionego z matką Hofmeistera. Uczył się w Świsłoczy, a później w gimnazjum w Warszawie, po ukończeniu którego podjął studia w Berlinie. To tutaj w latach 40. XIX w. nawiązał stosunki z polskimi konspiratorami i zaangażował się w ruch narodowy. Miał on przygotowywać powstanie w okolicach Grodna. Został aresztowany, osadzony w więzieniu w Wilnie i skazany na siedem lat ciężkich robót na Syberii. Do kraju powrócił na podstawie amnestii 1857r. i objął majątek Szostaków, gdzie prowadził czynną działalność gospodarczą i reformatorską (przeprowadził m.in. uwłaszczenie). W połowie 1862r. Hofmeister został powołany przez Kalinowskiego na naczelnika województwa grodzieńskiego. Po wybuchu powstania Wydział Litwy powołał go na naczelnika województwa brzesko-litewskiego. Stworzył on na tym terenie organizację cywilną oraz kobryński oddział powstańczy, którego dowódcą uczynił Traugutta. Po półrocznej działalności został aresztowany i zesłany na Syberię. W latach 70. XIX w. otrzymał zgodę na wyjazd poza imperium i osiadł w Krakowie, gdzie zmarł.
źródło: nad. Martyna, za: Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim.


Apolinary Hofmeister
Id rekordu informacji: 46947
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Szostaków, gub. Grodzieńska , pow. Brzeski, dz. 790.
w źródle Hofmejster
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Apollin Hofmeister
Id rekordu informacji: 34362
(1825-1890), uczestnik ruchu narodowo-wyzwoleńczego, emisariusz na Litwie, aresztowany w 1845 r. i skazany na 7 lat ciężkich robót na Syberii. Wrócił do kraju w 1857 r. Powst. naczelnik pow. brzeskiego, następnie zesłany na Syberię. Od r. 1873 w Krakowie
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Apollo Hofmeister
Id rekordu informacji: 22930
urodzony również w Szostakowie, kolega Traugutta z lat szkolnych, wojewódzki naczelnik grodzieńskiej organizacji powstańczej, naczelnik woj. brzesko-litewskiego
źródło: oprac. DHRP


Apollo Hofmeister
Id rekordu informacji: 22678
W powstaniu w r. 1863 wziął czynny udział w organizacji grodzieńskiej, jako jej wojewódzki naczelnik, został w r. 1864 uwięziony i skazany do katorgi w Usolu. W r. 1868 wyszedł, na mocy manifestu na osiedlenie i zamieszkał w Irkucku, udzielając lekcji muzyki. Dzięki staraniom pewnego przyjaznego mu cudzoziemca, otrzymał paszport emigracyjny, bez prawa powrotu do Rosji. Zamieszkał wówczas (około r. 1873) w Galicji — najprzód w Brodach, później w Krakowie, gdzie 1 lipca 1890 r. życia dokonał.
źródło: [Gieysztor J., Pamiętniki...]


Helojza Hofmeister
Id rekordu informacji: 59418
Hofmejster (Hofmeister?) Heloiza z d. Kurcjusz, ur. ok. 1823, z Szostakowa w pow. brzeskim gub. grodzieńskiej, zona Apolina, naczelnika województwa brzeskiego w powstaniu styczniowym, zesłanego po raz drugi na Syberię do ciężkich robót (Heloiza poślubiła Apolina w latach pięćdziesiątych w Tobolsku, kiedy przebywał na swoim pierwszym zesłaniu). Za niedoniesienie władzom o miejscu ukrywania się męża, została na podstawie rozporządzenia Murawiowa z I 3 kwietnia I864 zesłana wraz z domownikami do gub. ołonieckiej pod dozór policji. Mieszkała w Ołońcu z córkami: Wiktorią, ur. ok. 1854, i Olimpią, ur. ok. 1858, oraz wychowanicą Marią, ur. ok. 1850. Prawdopodobnie w 1867 wyjechała do męża na Syberię, gdzie zmarła 7 czerwca 1868. (Zob. też Domeradzka, Podgórskie)
GARF, z. 109. I ekspedycja, 1864, wol. 266, k. 419-421, 438— -442, LVIA, mkf, PSB, t. 9, (biogram Apolma Hofmeistra pióra T. Dubieckiego), Dubiecki, Pawłowicz, Sliwowska, Zesłańcy, Pamiętnik
źródło: nad. GP , za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Hofmeister
Genealogia rodziny Hofmeister

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.