Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Jaroszewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 48760
Ur. ok. 1837. Szlachcic z kijowskiej gub., urzędnik kancelarii w Kijowie. Skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach i zesłany na nerczyńską katorgę, przebywał w Akatui. Fotografia w Muz.Hist. m. Warszawy
źródło: nad. GP, za: Kamińska E. oprac,, Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, M.H. Warszawa 2005


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 60117
urzędnik, wiek: 26. Skazany do ciężkich robót w kopalniach syberyjskich na lat: 12
źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Czas 1.9.1863


Cyprian Jaroszewski
Id rekordu informacji: 61635
jednodworzec powiatu berdyczewskiego
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Dominik Hieronim Jaroszewski
Id rekordu informacji: 22588
H. Janina, s.Józefa, ur. 1813, powstaniec styczniowy z Warszawy, nauczyciel, skazany na dozór polic. w Troicku
źródło: [KEK]


Feliks Jaroszewski
Id rekordu informacji: 39199
syn Dominika, mężcz. 20 lat na 1868 r., ziemianin Grodzieńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1864/65 r. przebywał w Omskie, w 1866 r. wyjechał w Siemipałatinsk, usłużeniie, rodziny nie posiadał, kawaler
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 7918. Ł. 140 ob.-141, d. 8960, F. 14. Op. 1. d. 496. Ł. 295 ob., CGIA SSSR. F. 1286. Op. 34. d. 1096. Ł. 63 ob. (Ispolzowany dannyie W. Sliwowskoj).
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Feliks Ferdynand Jaroszewski
Id rekordu informacji: 22589
Syn Dominika Hieronima, ur. 1847, szlachcic, uczestnik powstania styczniowego z gubernii grodzieńskiej, zesłaniec - 1864 gub tobolska, 1866 okr. semipałatyński, 1878 koniec zesłania.
źródło: [KEK]


Fieliks Jaroszewski
Id rekordu informacji: 16026
syn Dominika, szlachcic z województwa grodzieńskiego.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Franciszek Jaroszewski
Id rekordu informacji: 853
ppro. (1834) Rzeczpol
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Franciszek Jaroszewski
Id rekordu informacji: 62454
śp. Franciszek Janina-Jaroszewski. Dnia 26. bm. zmarł jedyny w naszem mieście, reprezentant i uczestnik bohaterskiego boju o wolność w powstaniu polskiem 1863 r. śp. Franciszek Janina – Jaroszewski, przeżywszy 93 lata. — Pochodził on, z Małopolski, kampanię powstańczą przebył, w Tomaszowskiem i Sandomierskiem pod wodzą Czachowskiego — a następnie Jeziorańskiego. Brał udział w bitwie pod górą św. Krzyża, gdzie został rannym postrzałem w nogę - dalszą kampanię przebył pod rozkazami generała Bosaka, a w grudniu 1863 po przejściu granicy austryackiej został zaaresztowany i więziono go przez kilka miesięcy. — Ze zmarłym schodzi do grobu czynny członek owych wysiłków bohaterskich naszego narodu, widomy znak tej gorącej miłości ojczyzny, jaka w owym czasie najgorszego ucisku we wszystkich zaborach rozpalała serca naszych ojców, — szli oni w bój z samą wiarę i nadzieją, oddania życia w ofierze ojczyźnie. To też od nas należy się cieniom zmarłego zniżenie czoła i cześć — jaką dzisiaj pamięci jego składamy — wyrażając pozostałej staruszce — wdowie i dzieciom wyrazy współczucia.
W Gazecie Leszczyńskiej Eleonora Jaroszewska (zd. Stroińska) zamieściła nekrolog.
Nadawca jest prawnuczką powstańca.
źródło: nad. Aleksandra Jaroszewska-Lis, za: Wiadomości z bliska i daleka, Leszno 29.10.1924


Henryk Jaroszewski
Id rekordu informacji: 22587
h. Janina. wg opowiadań rodzinnych powstaniec styczniowy. Po powstaniu uciekł być może z rejonów koło Mińska - na tereny Galicji gdzie zajmował się prawd. administrowaniem majątków. W domu nie pozwalał nigdy mówić na ten temat w obawie przed denuncjacją. Ojciec Kazimierza.
Genealogia Jaroszewskich
Jak udało się ustalić ojcem Kazimierza jest Karol (żonaty z Franciszką Kasperską). Jeśli by informacje o Henryku jako powstańcu były prawdziwe, to albo zmienił on imię uciekając w 1861 w związku z wydarzeniami przedpowstaniowymi, albo może Henryk był krewnym Karola.
źródło: Informacje rodzinne Jaroszewskich


Henryk Jaroszewski
Id rekordu informacji: 22590
oficer WP w Powstaniu Styczniowym, obywatel ziemski, zm. 3.1888
ur. ok. 1813 Płock, syn. Andrzeja i Julianny Sutkowskiej [uzup.: GP]
źródło: [KEK]
Nota biograficzna: Henryk Jaroszewski


Henryk Jaroszewski
Id rekordu informacji: 22591
ur. 1805. kawaler orderu Virtuti Militari, oficer powstania styczniowego po powstaniu wyemigrował do Francji
źródło: nad. DHRP, za: Genealogia Jaroszewskich


Konstanty Jaroszewski
Id rekordu informacji: 59720
s. Józefa, ur. ok. 1827. Od 1.12.1863 pod nadzorem za "udział w powstaniu". Przebywał na zesłaniu Carobokokszasku, otrzymywał zasiłek 6 rubli na miesiąc. Rodzina pozostała w guberni warszawskiej w mieście: Roczyn. Zwolniony 28.9.1867, Wyjechał z Kazania 11.10.1867
NART. f.1. op.3.d.1137. l.170 ob. -171
NART. f.1. op.2.d.1838. l.15
NART. f.1. op.З.d.387
BART. f.1. op.2.d.1854. l. 119-123
źródło: nad. GP+, za: Павлов В.А, Польская политическая ссылка в Казанской губернии во второй половине XIX века


Konstanty Jaroszewski
Id rekordu informacji: 15286
szlachcic z województwa warszawskiego
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: syn. Józefa, Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Romuald Jaroszewski
Id rekordu informacji: 37418
ЯРОШЕВСКIЙ Ромуальдъ,szlachcic powiatu kobryńskiego (дворянин Кобринскаго уезда),mieszkał z rodzicami we wsi Leżatkowicze ? W powiecie kobryńskim (Проживал у родителей в деревне Лежатковичи Кобринскаго уезда),gubernia grodzieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Romuald Jaroszewski
Id rekordu informacji: 14077
szlachcic z województwa grodzieńskiego
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stanisław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 60085
szlachcic, wiek: 20, pochodzenie: Podole. Zatrzymany i osadzony w Ekaterynosławiu
źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Czas 1.9.1863


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Jaroszewski
Genealogia rodziny Jaroszewski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.