Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Dowódcy w Małopolsce (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Mundury 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Nazwisko lub część:                    
Wpisz min 4 litery bez gwiazdki, np. Langiew, giewic, ewicz... Dowolna litera: znak _
Znajdź w opisach:                   
Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

Osoby o nazwisku Jaroszewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Jaroszewska
Id rekordu informacji: 67425
19.6.1863 śpiewała zabronione hymny
LVIA 1248-1-622 k. 528
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jaroszewski
Id rekordu informacji: 63250
Oskarżony w wielkim procesie politycznym, rozpoczętym 7.7.1864 przed Trybunałem w Berlinie dla 149 powstańców. W październiku 1865 cofnął podanie o unieważnienie procesu.
Prawdopodobnie błąd wydawcy, chodzi o Jaraczewskiego [przyp GP+]
źródło: nad. GP , za: Gazeta Narodowa 12.10.1865


Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67430
Szlachcic gub. mohylewskiej, powiatu bykowskiego, podejrzewany o sprzyjanie powstańcom, uwolniony z zarzutu
KD 19 61-25, 723-724
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Adolf Jaroszewski
Id rekordu informacji: 68911
syn Adama, zasądzony do sekwestracji majątku za udział w wydarzeniach politycznych roku 1863, własność: Mankowice, pow. piński
Na podstawie odezwy Rządu Gubernialnego Mińskiego z dn 16.9. nr 4237
źródło: nad. GP, za: Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiey 14.11.1863


Antoni Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67442
19.12.1864 odprawiony z Tobolska do Tomska a partii pieszej nr 59,
13.3.1865 przybył do Tomska
15.3.1865 odprawiony z Tomska do wschodniej Syberii na katorgę partii pieszej 59 w kajdanach.
GARF 109 1. Eksp 1865, d 31, l. 257
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Antoni v. Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67440
Przybył 12.6.1865 do Irkucka, piechotą bez okowów, 24.6.1865 odprawiony do okręgu nerczyńskiego na katorgę w kiriwskim(?) zakładzie przemysłowym, piechotą w okowach.
GARF, 109, 1 Eksp 1865, d. 31, l. 508
źródło: nad. GP , za: [KEK]


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 48760
Ur. ok. 1837. Szlachcic z kijowskiej gub., urzędnik kancelarii w Kijowie. Skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach i zesłany na nerczyńską katorgę, przebywał w Akatui. Fotografia w Muz.Hist. m. Warszawy
źródło: nad. GP, za: Kamińska E. oprac., Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, M.H. Warszawa 2005


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 60117
urzędnik, wiek: 26. Skazany do ciężkich robót w kopalniach syberyjskich na lat: 12
źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Czas 1.9.1863


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67420
Ur. ok. 1835, syn Adama, brat Ludwika. Uczestnik powstania i zesłaniec do Tomska. Zm. 9.3.1902 Tomsk. Miał trójkę dzieci: Witolda, Leonarda i Sabinę - twórczynię biblioteki polskiej w Tomsku w latach 60-tych.
Uczestnictwo w powstaniu wg oceny źródła, brak dokumentów.
źródło: nad. GP+, za: Muzeum ofiar NKWD w Tomsku nkvd.tomsk.ru


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67423
Z guberni kijowskiej, W 1863 26 lat,urzędnik kancelarii sądu wydz. kijowskiego, skazany w Kijowie 3.8.1863 na 12 lat ciężkich robót w kopalniach.
za: Rawita-Gawroński, Rok 1863 na Rusi, s L. III
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67431
Chłop z powiatu kobryńskiego, studiował w Uniwersytecie Moskiewskim porzucił studia, mieszkał w Mińsku, następnie w Pińsku, podejrzewany o bytność w oddziale. W grudniu 1864, decyzją gen. Potapowa, trybunał adm. wysłał go na osadzenie do guberni tomskiej.
RGIA
(Określenie "chłop" wynika zapewne z pozbawienia go stanu szlacheckiego)
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67432
8.6.1864 przybył do Tobolska, 24. 6. 1864 odprawiony na wschodnią Syberię, na katorgę na lokomotywie Jermak.
GARF 109, 1 Eksp. 1864, op. 39, d 256, l. 234ob
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67433
8.7.1864 przybył do Tomska na lokomotywie Jermak, 15.7.1864 odprawiony dalej na wschód. Przestępca polityczny.
GARF 109 1 Eksp 1864, op 39, d. 265, l. 330
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67434
30.7.1864 przybył do Krasnojarska w kibitce, w osobnej partii, 2. 8.1864 wyprawiony dalej na wschód, na katorgę - w kibitce.
GARF 1 Eksp. 1864 op. 29, d. 265, l. 348 ob
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67435
2.9.1864 przybył do Irkucka w kibitce, 10.9.1864 odprawiony dalej na katorgę do kopalń nerczyńskich
GARF 1 Eksp. 1864 op. 39, d. 265 l. 472
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67436
Zesłany na 10 lat katorgi. Przybył do wschodniej Syberii 1.10.1864. Po spisaniu przez gubernatora Wsch. Syb. M.C. Korsakowa od 3.10.1864 miał odbywać karę w kopalniach nerczyńskich.
Nerczyńskaja Katorga, str. 16, 164, n. 2920-161
W źródle po rosyjsku imię: Belesław
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67437
Szlachcic guberni wołyńskiej, zesłany na 12 lat na ciężkie roboty. W 2. 1865 przebywał w łagrze Akatuj w rejonie nerczyńskim.
BN, rkps I 10101, k. 132
GARF f. 109 I. eksp. 1865, d. 164, l. 7-18
źródło: nad. GP , za: [KEK]


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 68872
Szlachcic. Ur. 9.4.1839 Wincze. Syn. Adama i Eleonory Tyczyn (chrzestni: Chryzostom Orzeszko, sędzia, Teofila Szyrmina podkomorzyna)
Brat Ludwika i Romualda.
Właściciel wsi Leżytkowicze (koło Winczy). Studiował w Uniwersytecie Moskiewskim porzucił studia, mieszkał w Mińsku, następnie w Pińsku, podejrzewany o bytność w oddziale. W grudniu 1864, decyzją gen. Potapowa, trybunał adm. wysłał go na osadzenie do guberni tomskiej, na konfiskatę Leżytkowicz i zapewne na utratę praw (określany w dokumentach jako chłop). W 1911 w Tomsku prowadził sklep kolonialny. Zm. 9.3.1902 Tomsk.
Miał trójkę dzieci: Witolda, Leonarda i Sabinę (1893-1972) - twórczynię biblioteki polskiej w Tomsku w latach 60-tych.
źródło: nad. GP, za: Nota zbiorcza GP


Bolesław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 68873
Ur. ok. 1837. Szlachcic z kijowskiej gub., urzędnik kancelarii w Kijowie. Skazany w Kijowie 3.8.1863 na 12 lat ciężkich robót w kopalniach.
W grudniu 1863 wysłany na wschód. 8.6.1864 przybył do Tobolska, 24.6.1864 odprawiony na lokomotywie Jermak do Tomska, gdzie przybył 8.7.1864 i 15.7.1864 odprawiony dalej na wschód. 30.7.1864 przybył do Krasnojarska w kibitce, w osobnej partii, 2.8.1864 wyprawiony dalej na wschód, na katorgę - w kibitce. 2.9.1864 przybył do Irkucka w kibitce, 10.9.1864 odprawiony dalej na katorgę do kopalń nerczyńskich. Przybył do wschodniej Syberii 1.10.1864. Po spisaniu przez gubernatora Wsch. Syb. M.C. Korsakowa od 3.10.1864 miał odbywać karę w kopalniach nerczyńskich. W 2.1865 przebywał w łagrze Akatuj w rejonie nerczyńskim.

źródło: nad. GP, za: Nota zbiorcza GP


Cyprian Jaroszewski
Id rekordu informacji: 61635
jednodworzec powiatu berdyczewskiego
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Cyprian Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67421
Szlachcic niewylegitymowany guberni kijowskiej, przed sądem wojewódzkim w Kijowie i na mocy konfirmacji dowódcy okręgu kijowskiego skazany na wcielenie na 5 lat do rot aresztanckich. Konfirmacja z 19.9.1864
GARF f. 109, I Eksp, 1863, d 23, , cz. 416, l. 2
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Dominik Hieronim Jaroszewski
Id rekordu informacji: 22588
H. Janina, s.Józefa, ur. 1813, powstaniec styczniowy z Warszawy, nauczyciel, skazany na dozór polic. w Troicku
źródło: [KEK]


Feliks Jaroszewski
Id rekordu informacji: 16026
syn Dominika, szlachcic z województwa grodzieńskiego.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Feliks Jaroszewski
Id rekordu informacji: 39199
syn Dominika, mężcz. 20 lat na 1868 r., ziemianin grodzieńskiej guberni, zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1864/65 r. przebywał w Omsku, w 1866 r. wyjechał w Siemipałatinsk, usłużeniie, rodziny nie posiadał, kawaler
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 7918. Ł. 140 ob.-141, d. 8960, F. 14. Op. 1. d. 496. Ł. 295 ob., CGIA SSSR. F. 1286. Op. 34. d. 1096. Ł. 63 ob. (Ispolzowany dannyie W. Sliwowskoj).
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Feliks Jaroszewski
Id rekordu informacji: 63664
Oskarżony przez grubernatora grodzieńskiego o udział w Powstaniu, wezwany do powrotu do kraju. Pochodzenie: powiat grodzieński
źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Ojczyzna 23 i 26.3.1865


Feliks Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67422
ur. 1847, powstaniec
Wiadomości Wileńskie n3 206&63
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Feliks Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67462
Szlachcic. Obwieszczenie o konfiskacie majątku z dnia 17 i 148.3.1864 dla osób związanych gm. Freda pow. augustowskiego, tj. ks. Macieja Rzymickiego, ks. Józefa Bartoszewicza, Władysława i Wiktorii Białkowskich, i Feliksa Jaroszewskiego - szlachty oraz Walerego Sokołowskiego - pisarza przy wójcie
W źródle miejscowość: Treda (zapewne błędnie)
źródło: nad. GP , za: Dziennik Urzędowy Guberni Radomskiej 11.6.1864


Feliks Ferdynand Jaroszewski
Id rekordu informacji: 22589
Syn Dominika Hieronima, ur. 1847, szlachcic, uczestnik powstania styczniowego z guberni grodzieńskiej, zesłaniec - 1864 gub tobolska, 1866 okr. semipałatyński, 1878 koniec zesłania.
źródło: [KEK]


Franciszek Jaroszewski
Id rekordu informacji: 853
ppro. (1834) Rzeczpol
wątek na Forum
Genealogia Jaroszewskich
Popraw.: Reczpol (przyp GP+)
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Franciszek Jaroszewski
Id rekordu informacji: 62454
śp. Franciszek Janina-Jaroszewski. Dnia 26. bm. zmarł jedyny w naszem mieście, reprezentant i uczestnik bohaterskiego boju o wolność w powstaniu polskiem 1863 r. śp. Franciszek Janina – Jaroszewski, przeżywszy 93 lata. — Pochodził on, z Małopolski, kampanię powstańczą przebył, w Tomaszowskiem i Sandomierskiem pod wodzą Czachowskiego — a następnie Jeziorańskiego. Brał udział w bitwie pod górą św. Krzyża, gdzie został rannym postrzałem w nogę - dalszą kampanię przebył pod rozkazami generała Bosaka, a w grudniu 1863 po przejściu granicy austryackiej został zaaresztowany i więziono go przez kilka miesięcy. — Ze zmarłym schodzi do grobu czynny członek owych wysiłków bohaterskich naszego narodu, widomy znak tej gorącej miłości ojczyzny, jaka w owym czasie najgorszego ucisku we wszystkich zaborach rozpalała serca naszych ojców, — szli oni w bój z samą wiarę i nadzieją, oddania życia w ofierze ojczyźnie. To też od nas należy się cieniom zmarłego zniżenie czoła i cześć — jaką dzisiaj pamięci jego składamy — wyrażając pozostałej staruszce — wdowie i dzieciom wyrazy współczucia.
W Gazecie Leszczyńskiej Eleonora Jaroszewska (zd. Stroińska) zamieściła nekrolog.
Nadawca jest prawnuczką powstańca.

Żona: Eleonora Stroińska. 6 dzieci, w tym: Michał, Jan, Bolesław, Stanisław Ferdynand [przyp. GP+]
źródło: nad. Aleksandra Jaroszewska-Lis, za: Wiadomości z bliska i daleka, Leszno 29.10.1924


Franciszek Jaroszewski
Id rekordu informacji: 64546
Ur. 1834, miejscowość w 1923: Rzeczpol, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-346
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

Popraw.: Reczpol (przyp GP+)
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Franciszek Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67426
ur. 1843, zamieszkały Rzeczpol, weteran
Rocznik oficerski 1923
Popraw.: Reczpol (przyp GP+)
źródło: nad. GP , za: [KEK]


Henryk Jaroszewski
Id rekordu informacji: 22587
h. Janina. wg opowiadań rodzinnych powstaniec styczniowy. Po powstaniu uciekł być może z rejonów koło Mińska - na tereny Galicji gdzie zajmował się prawd. administrowaniem majątków. W domu nie pozwalał nigdy mówić na ten temat w obawie przed denuncjacją. Ojciec Kazimierza.
Genealogia Jaroszewskich
Jak udało się ustalić ojcem Kazimierza jest Karol (żonaty z Franciszką Kasperską). Jeśli by informacje o Henryku jako powstańcu były prawdziwe, to albo zmienił on imię uciekając w 1861 w związku z wydarzeniami przedpowstaniowymi, albo może Henryk był krewnym Karola.
źródło: Informacje rodzinne Jaroszewskich


Henryk Jaroszewski
Id rekordu informacji: 22590
oficer WP w Powstaniu Styczniowym, obywatel ziemski, zm. 3.1888
ur. ok. 1813 Płock, syn. Andrzeja i Julianny Sutkowskiej [uzup.: GP]
źródło: [KEK]
Nota biograficzna: Henryk Jaroszewski


Henryk Jaroszewski
Id rekordu informacji: 22591
ur. 1805. kawaler orderu Virtuti Militari, oficer powstania listopadowego, po powstaniu wyemigrował do Francji. Zaangażowany (prawd) w powstanie styczniowe
źródło: nad. DHRP, za: Genealogia Jaroszewskich


Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 62980
powstaniec, zesłaniec
źródło: nad. GP+, za: Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, Katalog, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 2005


Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 63251
Powstaniec z 1863, zesłaniec, więziony, zmarł na Syberii ok. 3.1880
źródło: nad. GP , za: GN 2.4.1880


Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67443
Jest na liście 106 politycznych przestępców pod nr,. 87 odprawionych z Troickiego Solnego Zakładu 21.10.1870 do Irkucka do dyspozycji naczelnika guberni. Uwolniony za biletem nr. 85 Irkuckiego Okręgowego Isprawnika z 20.4.1876 z osiedlenia w włości Urik irkuckiego okręgu na rok do Nowojamskiego sioła. Następnie uwolniony za biletem nr 1659 przez Irkuckiego Okręgowego Isprawnika z 8.8.1878 po irkuckim okręgu.
GAIO 24-3-1-1-1.169-172
GAIO 24-3-234-1.25
GAIO 24-3-213-1.64
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67444
W 1864 24 lata. Mieszkanie m. Kucborsk, mławskiego powiatu. Pisarz gminny Skoczkowa. Obwiniany o częste uczestnictwo w oddziałach powstańczych. Ukrywał powstańców, dostarczył broń i wyposażenie wozami.
Skazany na pozbawienie wszelkich praw i wysłanie na 12 lat na katorgę na Syberię. Wyprawiony 4.9.1864. Zmarł 26.3.1869 i został skreślony.
AGAD, ZGP, 5/I490 k. 485v
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67445
28 lat, był w oddziale powstańczym, brał udział w powieszeniu pruskiego poddanego Sztolia. Pozbawiony wszelkich praw skazany na 12 katorgi na Syberii, do solnych kopalni w Ustk-Kuckim okręgu. Tam zmarł (dzieci nie posiadał) - data śmierci w dokumencie 1896.
GAIO (Irkuck), f. 24, op. 3, cb 1783, d. 33, (t IY), l. 654-654ob. tamże 1805 d. 394, l. 66
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67446
Z mieszczan płockiej guberni. Za osobiste uczestnictwo w powstaniu , współdziałaniu w podtrzymaniu jego, i znając zamiary powieszenia pruskiego poddanego Sztolno, nie uprzedził władz ale dostarczył sznur do powieszenia. po konfirmacji namiestnika pozbawiony wszelkich prawi i zesłany na katorżnicze roboty do kopalń na 12 lat. Zaliczony do kategorii 2 i odprawiony w Ust-kucki zakład.
GAIO usp 24, inw. 3, pudło 1763, t IV, vol 33g, k. 654-654v
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67447
mieszczanin, 32 lata, skazany na 12 lat na katorgę na Syberii, przebywał w irkuckim okręgu. Zmarł 26.3.1869 we wsi Bażedajewsk, Wiercholeńskiego powiatu.[1] Lub zmarł w Usolu.[2]
[1] GARF 109, 1 eksp. 1864, d. 266, , l. 480-482 ob
[2] GAIO zesp 24, inw 3, pudło 1805, poszyt 394, k. 66
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67448
33 lata w 1871 roku, zesłany za uczestnictwo w powieszeniu pruskiego poddanego - na 12 lat. Za uczestnictwo w Powstaniu Zabajskalskim, po procesie i zatwierdzeniu przez Korsakowa 15.11.1866 skazany na ciężkie roboty beztermionowo. Przebywał w Średnim Więzieniu, Karę rozpoczął 7.12. 1871.,
GARF 109, 1 eksp. 1872, d. 86b, l. 262ob. 263
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67449
lat 28, katoli bez rodziny, , włosy jasno-blond, oczy szare, nos długi, usta umiarkowane, podbródek wąski, twarz czysta. Miszczanin płockiej guberni. Za osobiste uczestnictwo w powstaniu i współdziałanie w podtrzymaniu złoczyńców powieszenia pruskiego poddanego Sztom... Nie uprzedził ale zaopatrzył w sznur dla jego powieszenia. Po konfirmacji Namiestnika Królestwa Polskiego pozbawiony praw i zesłany do kopalń na 12 lat na podstawie rozkazu 16.4.1866 okres robót skrócono o połowę. Po powstaniu zabajkalskim skazany na roboty bezterminowo.
GAIO usp 24 inw 3, pudło 1763, t. III., wol 33w. k. 471
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67450
7.3.1865 przybył do Irkucka piechotą w kajdanach. 22.4.1865 odprawiony do zakładów Ust-kuckich piechotą w okowach.
GARF 109 1 eksp. 1865, d. 31, l. 338
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67451
2.10.1864 przybył do Tobolska w pojeździe pocztowym, 12.1.0.1864 odprawiony na wschód w okowach.
GARF 109, 1 eksp 1864, op 39, d. 265, l. 479.
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jan Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67452
Prywatny pisarz majątku Skoczków w pow. mławskim, mieszczanin Kucborka. Oskarżony o pobyt w oddziale Padlewskiego, ukrywanie powstańców w swoim mieszkaniu i wiedząc o zamiarach 4 z nich o powieszeniu Niemca podejrzanego o szpiegostwo nie powiadomił władz. Konfirmacja namiestnika na orzecz. Audytoriatu Polowego 4.4.1864 został skazany na 12 lat kotorgi w kopalniach.
AGAD Tym.Kom.Sl., 8, k. 254v-255
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jan Antoni Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67438
Za uczestnictwo w Powstaniu Zabajkalskim przeznaczony do prac katorżniczych w kopalniach bez możliwości skrócenia kary. Odprawiony do wsi Gołoustnoje piechotą w okowach 22.11.1866
GARF 109, 1. eksp. 1863 d 23, cz. 416 I prodołż, l. 392ob-393
GARF 109, 1. eksp. 1863 d 23, cz. 416 II prodołż, l. 21, 23
LVIA, usp 1248, inw 1, vol 589
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jan Antoni Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67439
21.12.1866 był przeniesiony z gorzelni aleksandrowskiej w gub. irkuckiej do kopalni soli w Troicku, gub. jenisiejskiej
GARF 109, 1 Eksp 1867 . d 54, l. 289,290, 291 ob
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Jan Atoni Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67441
5.5.1865 przybył do Krasnojarska w partii pieszej nr 59, 16 maja 1865 odprawiony w kibitce do Irkucka.
GARF 109 1 Eksp. 1865, d. 31, l. 347 ob
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Józef Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67453
s. Mateusza, 20 lat, mieszkał Rudowo, powiat lipnowski gub. płockiej. Skazany na zamieszkanie na Syberii, Odprawiony 15.8.1864 w partii 37.. Gubernia Orłowska. Wrócił 1865.
AGAD ZYP 664/46
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Józef Jaroszewski
Id rekordu informacji: 68915
syn Jana, szlachcic, zasądzony do sekwestracji majątku za udział w wydarzeniach politycznych roku 1863, własność: Mikołajewo, pow. piński
Na podstawie odezwy Rządu Gubernialnego Mińskiego z dn 16.9. nr 4237
źródło: nad. GP, za: Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiey 14.11.1863


Konstanty Jaroszewski
Id rekordu informacji: 15286
szlachcic z województwa warszawskiego
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: syn. Józefa, Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Konstanty Jaroszewski
Id rekordu informacji: 59720
s. Józefa, ur. ok. 1827. Od 1.12.1863 pod nadzorem za "udział w powstaniu". Przebywał na zesłaniu Carobokokszasku, otrzymywał zasiłek 6 rubli na miesiąc. Rodzina pozostała w guberni warszawskiej w mieście: Roczyn. Zwolniony 28.9.1867, Wyjechał z Kazania 11.10.1867
NART. f.1. op.3.d.1137. l.170 ob. -171
NART. f.1. op.2.d.1838. l.15
NART. f.1. op.З.d.387
NART. f.1. op.2.d.1854. l. 119-123
źródło: nad. GP , za: Павлов В.А, Польская политическая ссылка в Казанской губернии во второй половине XIX века


Ludwik Jaroszewski
Id rekordu informacji: 68871
Ur. 27.1.1837 Wincze, pow. kobryński. Pierwszy syn Adama i Eleonory Tyczyn. Brat Bolesława i Romualda. Powstaniec. Zesłany wraz z braćmi do Tomska.
Jego dwóch synów zostało rozstrzelanych przez NKWD: Jan w 1930 w Tobolsku, Michał w 1938 w Nowosybirsku.
Jan (ur. 1880 Tobolsk), lekarz, żonaty z Elżbietą zostawił dwójkę dzieci: Marię i Zofię (lekarkę)
Michał (ur. 1889) ożeniony z akuszerką Parascewią Sizową miał dwóch własnych synów: Piotra (zm. młodo) i Gienadiego (podpułkownika wojsk rakietowych, zm. 2011 Ufa), oraz przysposobionego syna żony - Gleba Jaroszewskiego, który poległ w 1942 pod Kaliningradem.
źródło: nad. GP, za: Nota zbiorcza GP


Ludwik Jaroszewski
Id rekordu informacji: 63227
czeladnik szewski z m. Lipna. 25.7. wywieziony z Warszawy (nocą) do pułków orenburskich karnych.
źródło: nad GP+, za: Czas 2.8.1863


Ludwik Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67419
Ur. ok. 1835. Syn Adama. Pochodził z powiatu kobryńskiego, zesłany za udział w powstaniu do Tomska. Miał dwóch synów tam urodzonych - obydwu rozstrzelanych przez NKWD - Jan - 1930 w Tobolsku, i Michał 1938 Nowosybirsk.
Uczestnictwo w powstaniu na podstawie oceny źródła - brak dokumentów.
Potomkowkie Jana żyją do dzisiaj w Ufie i Sankt Petersburgu.
źródło: nad. GP+, za: Muzeum ofiar NKWD w Tomsku nkvd.tomsk.ru


Ludwik Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67429
Z guberni płockiej, powiat lipnowski, Karnie wcielony do wojska za udział w powstaniu.
AP w Płocku, zesp. Płocki Urząd Powiatowy, sygn. 29, poz. 107
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Romuald Jaroszewski
Id rekordu informacji: 14077
szlachcic z województwa grodzieńskiego
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Romuald Jaroszewski
Id rekordu informacji: 37418
ЯРОШЕВСКIЙ Ромуальдъ, szlachcic powiatu kobryńskiego (дворянин Кобринскаго уезда), mieszkał z rodzicami we wsi Leżytkowicze, w powiecie kobryńskim (Проживал у родителей в деревне Лежатковичи Кобринскаго уезда), gubernia grodzieńska, uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Romuald Jaroszewski
Id rekordu informacji: 63182
Romuald Wincenty, syn Adama (jednodworzec) i Eleonory Tyczyn, ur. 11.12.1844 Wińcze (Wincza, Leżytkowicze k. Drohiczyna, kobryńskie) - powstaniec, zesłaniec
źródło: nad. GP , za: par.Braszewicze.rz-kat, AGAD 548-2


Romuald Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67424
Szlachcic sądzony 16.9.-19.9.1863. Sztab Wileńskiego Okręgu Wojennego
LVIA 494-1-374 kart 23
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Romuald Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67427
Szlachcic kobryńskiej guberni, miejsc. Leżatkowicze. Wcielony do wojska z utratą praw stanu i konfiskatą majątku.
LNB (BN AN) fol Ossol. d. 4535, l. 42
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Romuald Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67428
Szlachcic kobryńskiego powiatu, Leżatkowicze, skazany na utratę praw stanu i majątku
Tomskije Guberniskie Wiedomosti 14/1864 (kwiecień)
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Stanisław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 60085
szlachcic, wiek: 20, pochodzenie: Podole. Zatrzymany i osadzony w Ekaterynosławiu
źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Czas 1.9.1863


Stanisław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67455
20 lat w 1863, szlachcic z guberni podolskiej, skazany przez wojskowy sąd polowy na osiedlenie się na Syberii, wg Micela do dalszej dyspozycji w Jekatierinosławiu (13.8.1863), potem zesłany (14.12.1863)
Rawita-Gawroński, Rok 1863 na Rusi s. LVII i LXIX
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Stanisław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67456
Syn Augusta, 25 lat Za uczestnictwo w powstaniu był pozbawiony wszelkich praw i zesłany do tomskiej guberni pod nadzór policyjny. Osadzony w gminie Iszyńskej. Notowany jeszcze 31.12.1881 skierowany w nieznanym kierunku.
GATO f. 3, op. 51, . d.15, l.93
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Stanisław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67457
Syn. Augusta, Aresztowany 8.2.1864 we wsi Ostrowa gostyńskiego powiatu. Zesłany na zamieszkanie w Syberii. Odprawiony 22.2.1864 w 22 partii.
AGAD ZYP, kn. 12, l. 381,ob
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Stanisław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67458
Syn. Augusta, 22 lat w 1864, mieszkał w koloni Majdanów warszawskiej gub. Za uczestnictwo w powstaniu zesłany na osadzenie na Syberii. Odprawiony 22.2.1864 w 22 partii. Przeznaczony do guberni astrachańskiej.
AGAD ZYP 8/3645, 3641
źródło: nad. GP , za: [KEK]


Stanisław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67459
20 lat w 1863, z wyrokiem z 14.12.1864 zesłany na Syberię, notowany w Irkucku 15.9.186, 9.1.1865 na osiedlenie w gminie Wiercholeńskiej, zmarł 25.4.1867 w Irkucku.
rok wyroku prawd. błędnie, zamiast 1863
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Stanisław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67460
Przybył 11.7.1864 do Tobolska, na lokomotywie Jermak, odprawiony na wschód 12.7.1864 także tym samym pociągiem.[1]
19.9.1864 przybył do Irkucka kibitką. 9.1.1865 wyprawiony do gub jenisiejskiej do gminy Wiercholeńskiej [2]
[1] GARF 109, 1 eksp 1864, op. 39, d 265, l. 263ob
[2] GARF 109, 1 eksp 1865, d. 31, l. 143ob
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Stanisław Jaroszewski
Id rekordu informacji: 67461
Zmarł w Irkucku 25.4.1867 na kwaterze.
GARF, 1 Eksp, 1864, d. 266, l. 309, 310-31ob
źródło: nad. GP+, za: [KEK]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Jaroszewski
Genealogia rodziny Jaroszewski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ

Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2022
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.