Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Jasiński związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Natalia Jasińska
Id rekordu informacji: 53516
z Bursy, członkini Komitetu we Włodawskiem powołanego w celu zbierania pieniędzy
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Nepomucena Jasińska
Id rekordu informacji: 56778
zam. Dembińska, zaangażowanie w sprawy powstańcze
źródło: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe, Tow. św. Michała Archanioła, 1933


Rozalia Jasińska
Id rekordu informacji: 43470
Przebywała na zesłaniu w Usolu
źródło: nad. DHRP, za: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Jasiński
Id rekordu informacji: 19601
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jasiński
Id rekordu informacji: 57294
dowodząc małym oddziałkiem w województwie połockim połączył się z Dembowskim i Lutyńskim. Mieli razem około 2700 ludzi i parę pomyślnych utarczek stoczyli. Następnie Jasiński z Dąbkowskim, Trąbczyńskim i Nowickim obwarowali się na płaskiej górze nad rzeką Orzyc i ostatnich dni czerwca 27-29 wytrzymali napad znacznych sił rosyjskich. Potem Jasiński z Dąbkowskim ruszyli do powstania łomżyńskiego, gdzie Jasiński 8 lipca pod Zambrowem stoczył zwycięską bitwę z majorem Kołokołowym, a następnie połączył się z Wawrem, a stoczywszy bitwy 4 go pod Wrześniewem, 12 go pod Magnuszewem, a 17 go pod Dynakiem trzymali się dość długo między Narwią a Bugiem. Zdaje się, że to Antoni, pseudonim Chwetko, z kowieńskiego, który zginął jako kapitan dowodzący małym oddziałkiem pod Powiatówką 27 listopada 1863 r. albo Aleksander, który walczył jako rotmistrz i dostał się za granicę, umarł w Paryżu 3 grudnia 1866 r.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Jasiński
Id rekordu informacji: 26971
Odstawny porucznik 7/19 marca 1863 r rozstrzelany, w Radomiu.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Jasiński
Id rekordu informacji: 20554
pojmany przez Moskali pod Pohrebyszczami na Ukrainie i przywiązany do drzewa, zastrzelony przez czynownika moskiewskiego Masłowa.
źródło: [StupSP]


Jasiński
Id rekordu informacji: 23112
Ranny w bitwie ściercieskiej 8.6.1863
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Jasiński
Id rekordu informacji: 24526
terminator szeweki z Warszawy, zginął pod Ignacewem 8 Maja 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Jasiński
Id rekordu informacji: 59838
uczestnik bitwy pod Sosnowcem
źródło: nad. Martyna, za: Ryszard Szwed. Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim.


Jasiński
Id rekordu informacji: 44512
udział w potyczkach: grodzieńskie: Mereczowszczyzna 8.06.1863 r
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Jasiński
Id rekordu informacji: 44513
udział w potyczkach: lubelskie: Fajsławice 24.08.1863 r
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Jasiński
Id rekordu informacji: 44514
udział w potyczkach: Ukraina: Kisłówka 9.05.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Jasiński
Id rekordu informacji: 36340
ujęty pod Pohrebyszczami, z rozkazu dowodzącego oddziałem rosyjskim przywiązany do drzewa i zastrzelony z dubeltówki przez oficera Masłowa (Czas Nr 197., Dz. Poz. Nr 199.).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Jasiński
Id rekordu informacji: 23847
W bitwie pod Płaską Górą. Pociągnął do Łomży. Stoczył bitwę 7.8 pod Zambrowem z majorem Kolokołowym i ze Skarżyńskim udał się do Wawra. Przeciw niemu wyruszył generał-major Karczawski, Rall Toll i pułkownik Watujew. Pobił ich i trzymał się między Narwią. 4.8. stoczył bitwę pod Wiśniewem, 12-go pod Magniszewm, 17-go pod Drynakiem
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Jasiński
Id rekordu informacji: 20555
za wyrokiem sądu moskiewskiego rozstrzelany w Kadomiu r. 1863.
źródło: [StupSP]


Jasiński
Id rekordu informacji: 24523
zginął w bitwie w Wasilkowskióm o 8 mil od Kijowa (Czas Nr. 116). .
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Albert Jasiński
Id rekordu informacji: 48742
Z protokołu przyjęcia do Towarzystwa Weteranów:
Ur. 6.9.1844 Brzeziny, gub.lubelska. Słuchacz Wszechnicy Jagiellońskiej w Krakowie i właściciel dóbr ziemskich w Królestwie. W powstaniu początkowo w oddziale Ruckiego - jako szeregowiec. później pomocnik naczelnika urzędowego w organizacji Nie był ranny. Brał udział w potyczkach pod Kaniowolą i Puchaczami. Posiadał medal pamiątkowy jako uczestnik powstania, ale nie miał żadnych dokumentów. Wymienia jako poświadczenie dr. Wojdę i Zenona Lewickiego, byłych delegatów towarzystwa, w czasie składania wniosku - zmarłych.
W 1905 agent krakowskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Mieszka w Kołomyi. Żonaty, rz.-kat. ma dzieci.
źródło: nad. DHRP, za: Oświadczenie Przystąpienia do Towarzystwa, CDIAL 195-1-80


Aleksander Jasiński
Id rekordu informacji: 48884
gmina/wieś Łomża, kara: tajny nadzór, data zarządzenia: 25.04.1870
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Aleksander Jasiński
Id rekordu informacji: 24520
urodzony 1842 r., walczył w ostatniem powstaniu i jako rotmistrz dostał się za granicę. Umarł w Paryżu dnia 3 Grudnia 1866 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Andrzej Jasiński
Id rekordu informacji: 858
ppro. (1837) Osowiec
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Antoni Jasiński
Id rekordu informacji: 42365
"Chwetko" major, poległ2 7.11.1863 pod Powiatówką
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Antoni Jasiński
Id rekordu informacji: 45785
(Chwetko, Jastrzębiec), uczestnictwo w potyczkach: kowieńskie: Korsakiszki 26.04.1863, Świrpleny 8.05.1863, Draginie 22.06.1863, Szywruciany 28.07.1863, Strumiła 13.08.1863, Kiejdany 26.11.1863, patrz w przypisach do Kiejdan
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Antoni Jasiński
Id rekordu informacji: 24525
(pseudonim Chwetko) z Kowieńskiego, żonaty, zginął jako kapitan dowodzący małym oddziałkiem z kilkunastu konnych strzelców złożonym, w potyczce pod Powiatówką 27go Listopada 1863 r. Znany z męztwa.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Antoni Jasiński
Id rekordu informacji: 43537
Powstaniec, zesłaniec, w pocz. 1867 przeniesiony do Usola z gorzelni Aleksandrowskiej
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Antoni Jasiński
Id rekordu informacji: 37826
stracony Sejny 23.4.1864
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno


Antoni Jasiński
Id rekordu informacji: 27102
szeregowiec, Kaporskiego pułku piechoty.Skazany na mocy konfirmacji Wojennego Naczelnika Oddziału Augustowskiego, z 11 kwietnia 1864 roku, pod Nr. 2114. Rozstrzelany w Sejnach, 11 kwietnia 1864 roku, za drugą ucieczkę ze służby i wstąpienie do oddziału powstańczego, a tem samem zdradę obowiązku służby i złamanie przysięgi wiernopoddańczej
Wyrok w brzmieniu oryginalnym, może nie być całkiem zgodny ze stanem faktycznym.
źródło: [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]


Antoni Jasiński
Id rekordu informacji: 14166
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Jasiński
Id rekordu informacji: 60566
Więzień cytadeli warszawskiej. naczelnik żandarmów "wiesztatielej i sztyletników" w pow. radzyńskim. Skazany na katorgę na Syberii. 21 września 1864 r. odesłany do Warszawy. (Ja-23).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Antoni Jasiński
Id rekordu informacji: 50885
więziony w twierdzy dynaburskiej
Publikowana w prasie lista nie wskazuje, że osoby te brały udział w Powstaniu, lecz należy to podejrzewać ze względu na okoliczności i datę. Większość z tej listy to obywatele północnych Kresów z konfiskatą majątku
źródło: nad. GP, za: Chwila 25.3.1864 w: MBC


Arkadi Jasiński
Id rekordu informacji: 16303
szlachcic z województwa warszawskiego.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Arkadij Jasiński
Id rekordu informacji: 39209
mężcz. 24 lat, ziemianin Warszawskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw na zamieszkanie, przebywał w Tobolskie, potem w Omskie, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 5. d. 7601. Ł. 242 ob. 243, Op.6. d. 7918. Ł. 143 ob.-144, F. 14. Op. 1. d. 520. Ł. 49-50.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Arkadiusz Jasiński
Id rekordu informacji: 42887
Kawaler orderu Virtuti Militari za udział w Powstaniu Styczniowym
fot: Album zjednoczenia: pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości, Wyd. T.W.Rubikon, Warszawa 1934, za: ZBC
źródło: Szwedo B., Weterani Powstania Styczniowego odznaczeni Orderem Virtuti Militari, wyd. 2013r. w 150 rocznicę Powstania.


Arkadiusz Jasiński
Id rekordu informacji: 51093
powstaniec 1863, poch. Warszawa - Powązki Wojskowe
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: www.genealogiczne.pl


Arkadiusz Jasiński
Id rekordu informacji: 36479
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Arkadiusz Jasiński
Id rekordu informacji: 58325
Szlachcic Arkadjusz Jasiński lat 24 liczący, na skutek raportu radomskiego naczelnika wojennego oddany był pod sąd za to, że znajdował się w oddziale dowodzonym przez Langiewicza, że walczył z wojskami rossyjskiemi, a potem zbiegł do Galicji. Rząd austryjacki wydał go władzom tutejszym.
Z uwagi, że Jasiński skruch}' nie okazał, Audytorjat w dniu 15 lipca 1865 r. skazał go na pozbawienie wszystkich praw szczególnych i zamieszkanie na Syberji.
Namiestnik wyrok ten konfirmował 5/17 lipca 1865 r.
źródło: nad. GP , za: Cederbaum Henryk, Powstanie Styczniowe - Wyroki Audytoriatu Polowego, wyd. 1917


Arkadiusz Jasiński
Id rekordu informacji: 50383
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Bronisławem Carossim, Janem Doberskim, Józefem Domańskim, Aleksandrem Hildebrandtem, Bolesławem Horodyńskim, Michałem Jamnickim, Cyprjanem Janiszewskim, Janem Januszem, Aleksandrem Krausharem, Augustem Kręckim, Józefem Leskim, Aleksandrem Marjańskim, Janem Massalskim, Franciszkiem Mieczyńskim, Antonim Migdalskim, Zygmuntem Olszańskim, Pawłem Podniesińskim, Antonim Strzałeckim, Alfonsem Stypułkowskim, Sewerynem Sunderlandem, Juljanem Adolfem Święcickim, Józefem Wróblem, Władysławem Zapałowskim i Józefem Żelisławskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Warszawy.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.


Arkadiusz Jasiński
Id rekordu informacji: 56854
z Warszawy, był uczestnikiem zjazdu odbytego w Warszawie w grudniu 1919 r.
źródło: nad. Tomasz Lenczewski, za: Święcicki J. A., Weterani 1863 r. - Narodowi! Warszawa, Sgł. u Gebethnera i Wolffa, 1920. – 37, (3) s., 24 cm, brosz. wyd.


Arkadjusz Jasiński
Id rekordu informacji: 859
ppro. (1836i) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Arkady Jasiński
Id rekordu informacji: 50201
Weteran powstania styczniowego, zdjęcie wykonane w 1916 po pochodzie 3-majowym.
źródło: nad. Piotr Świątecki


August Jasiński
Id rekordu informacji: 36339
były oficer z gwardyi wojsk rosyjskich, rodem z województwa Sandomierskiego, po opuszczeniu służby moskiewskiej powrócił na łono rodziny i mieszkał na wsi. W noc wybuchu powstania 23 stycznia 1863 r., z garstką poświęconej młodzieży uderzył według rozkazu na Moskali w Szydłowcu, kilkakrotnie ranny, wzięty został do niewoli, a następnie rozstrzelany w Radomin 4 marca 1863 r. (Dz. Poz. Nr 67.).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


August Jasiński
Id rekordu informacji: 42366
poległ 23.1.1863 pod Szydłowcem
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


August Jasiński
Id rekordu informacji: 45807
uczestnictwo w potyczkach: sandomierskie: Szydłowiec 23.01.1863 ranny, dostał się do niewoli
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Bolesław Jasiński
Id rekordu informacji: 52413
powstaniec, pochowany Zwierzyniec
źródło: nad. MJK, za: nagrobek


Feliks Jasiński
Id rekordu informacji: 24524
służył w oddziale Karola Frycze, zginął pod Porembą 3 Czerwca 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Franciszek Jasiński
Id rekordu informacji: 49065
gmina/wieś Śniadowo Szabły Stare, kara: na poręczeniu, data zarządzenia: 10.10.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Franciszek Jasiński
Id rekordu informacji: 54405
introligator, skazany na miesiąc więzienia przez sąd w Krakowie, za udział w powstaniu narodowym 31.12.1863
źródło: nad. Małgorzata Wójcicka-Hasiak, za: Gazeta Narodowa, 5.01.1864, nr 3.


Franciszek Jasiński
Id rekordu informacji: 24521
vel Jesionowski, wieku lat 20, uczeń [gimnazyum, służył jako żołnierz w oddziale jenerała Padlewskiego, pod Myszyńcem ciężko ranny nie chcąc się dostać do niewoli, rewolwerem śmierć sobie przyspieszył w pierwszych dniach Marca 1863 r. Pochowany na polu bitwy.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Gabrjel Jasiński
Id rekordu informacji: 43613
Powstaniec, zesłany do ciężkich robót w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Gawrił Jasiński
Id rekordu informacji: 17295
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Gustaw Jasiński
Id rekordu informacji: 30564
h. Topór, syn Franciszka kapit. polsk. ułanów z r. 1812 i Emilii z Bogdanowiczów, ur. r. 1842 w Pachaczowie. Po ukończeniu szkół śred. w Lublinie, odbył kurs szkoły wojskowej w Paryżu u jen. Mierosławskiego. Rząd naród, mianował go setnikiem. Dnia 21/22. stycznia 1863 zebrawszy garstkę ochotników z pomiędzy włościan wsi swoich, stanął na ich czele i odtąd nieopuszczał prawie obozu pod rozkazami Rutkowskiego. Pod Fajsławicami otrzymał 32 ran i skutkiem tego utracił prawą rękę. Po utracie rodzinnego majątku, zebrawszy resztę fortuny, kupił willę w Nałęczowie, gdzie oddawał się hodowli kwiatów. Umarł r. 1903.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Henryk Jasiński
Id rekordu informacji: 58181
auskultant sądowy w Tarnopolu, brał początkowo udział w pracach organizacyi, następnie wyruszył na pole walki. Pracownik czynny i gorąco sprawie oddany. Autor licznych broszur literackich i polityczno-społecznych.
źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913


Hieronim Jasiński
Id rekordu informacji: 42367
naczelnik oddziału straży narodowej, stracony 24.7.1864 w Siedlcach
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Hieronim Jasiński
Id rekordu informacji: 26657
Szlachcic, był dowódcą partii żandarmów wieszających, 24 lipca 1864 r powieszony w Siedlcach.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Ignacy Jasiński
Id rekordu informacji: 17414
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ignacy Jasiński
Id rekordu informacji: 48731
Brał czynny udział w spisku na życie namiestnika carskiego Berga w Warszawie. Zesłany w głąb Rosji do wiatki 1864-1866.
źródło: nad. DHRP, za: Dworecka T., Uczastniki polskowo bosstania 1863-1864 godow w Biatskoj ssylkie, Kirow 2012


Ignacy Jasiński
Id rekordu informacji: 53962
Ignacy Jasiński, ur. 7.12.1833 Kalisz, zm. 16.10.1878 Merana, Włochy. Polski malarz, powstaniec styczniowy, zesłaniec.
Syn Franciszka (1870 Stopnica) i Marii Strzyżowskiej, brat Antoniego Ludwika (ur. 1832, zm. 1903). Wnuk gen. Jana, bohatera insurekcji kościuszkowskiej, który zginął w 1794 r. w Warszawie
Mieszkał w Kaliszu, gdzie zaczął pracować jako rachmistrz w kontroli skarbowej województwa kaliskiego. Ukończył gimnazjum gubernialne w Suwałkach w 1852. W 1854 roku zaczął studiować w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w klasie Rafała Hadziewicza, a zarazem studiował na Akademii Medyko - Chirurgicznej. Jako student zaangażowany był w ruch niepodległościowy. W 1861 roku pojawił się jego rysunek patriotyczny Polski przedstawionej jako "Obłąkana". W 1863 roku oskarżony o przynależność do partii Mierosławskiego i udział w spisku na życie carskiego namiestnika Berga został skazany na zesłanie w głąb Rosji do Wiatki wraz z Teofilią Błędkowską (Blendkowską). W archiwach Wiatki (obecnie Kirow), znajdują się akta policji carskiej z aresztowania obojga w Warszawie, wyroku w Pskowie i zsyłki do Wiatki w 1864 roku. W Wiatce spotkał się m.in. z poetą Aleksandrem Hercenem, malarzem Elwiro Andriollim, był nauczycielem rysunku Konstanina Ciołkowskiego (syn zesłańca do Witki i Rosjanki), Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej (córka zesłańca do Wiatki) oraz malarzy rosyjskich braci Wiktora i Apolinarego Wasniecow. Dokumentem zsyłki w Polsce pozostał notatnik malarza. Artysta zawarł w nim zapiski, wiersze, ale także recepty na lekarstwa, mydło itp, uzupełnione rysunkami ołówkiem, podmalowywanymi akwarelą. Są to głównie portrety i scenki rodzajowe z życia zesłańców i tubylców Czuwaszy i Czeremisów, oddające szczegóły o charakterze etnograficznym.
W Polsce zachował się także wykonany przez Jasińskiego portret żony Gubernatora Wiatki, Sukorowa. Z zesłania wrócił do Warszawy w 1866 roku, gdzie wynajął pracownię w Hotelu Europejskim. Zachowały się narysowane ołówkiem, w tym samym roku, dwa portrety jego narzeczonej Celiny Mejer (ślub 1870). Spotkania artystów i studentów sztuk pięknych, w latach 1867 - 1880 dokumentował rysunkami z których większość znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie i jeden obraz w Muzeum Narodowym w Krakowie. W 1869 roku namalował autoportret ze sztafażem, niosącym wspomnienia zesłania, zatytułowany "Wygnaniec". Portret Arcybiskupa Wiatki znajduje się w Moskwie.
Zamiłowanie artysty do wędrówek plenerowych ze szkicownikiem zaowocowało serią rysunków z różnych stron kraju - kielecczyzny, Kurpii, Poronina, Zakopanego, Ojcowa, Ogrodzieńca oraz zagranicy w 1872 - dom wuja Strzyżowskiego w Dreźnie, statek w Trieście, Pompeje, Neapol, Mediolan, Florencja, Rzym.
W 1873 roku przez dwa semestry Jasiński studiował w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych w klasie profesora Sandora Wagnera. Prace Jasińskiego wystawiane były i wielokrotnie nagradzane na pokazach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych corocznie od 1860 roku aż do śmierci.
Po powrocie z zesłania, w swoim malarstwie coraz odważniej odchodził od akademizmu, na rzecz portretów psychologicznych malowanych mocnymi pociągnięciami pędzla. Jasiński należał do straconego pokolenia artystów, od których - jak pisał Witkiewicz - zaczął się rzeczywisty, świadomy rozwój sztuki polskiej. Wspaniały i nagradzany portrecista, chwalony za "surowość pędzla", lapidarność i dosadność.
Zmarł na gruźlicę 16 października 1878 roku w Meranie i tam też został pochowany.
[1] Archiwa rodzinne, w tym fotografie
[2] wizyta w Wiatce (Biblioteka Gerceńska, archiwa Kirowa).
[3] Wystawa "Malarze uczestnicy Powstania Styczniowego", kraków Sukiennice (MNK) 2013.
[4] Tatiana. A. Dworecka "Uczastniki Polskowo Wosstania 1863-1864 godow w wiatskoj ssyłce." Bibliograficzeskij slowar'. Kirow 2012
Nadawca jest członkiem rodziny.
źródło: nad. Zuzanna Janina Baranowska, za: zbiór źródeł


Ignacy Jasiński
Id rekordu informacji: 860
ppro. (1841) Huta Szklana
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Ignacy Jasiński
Id rekordu informacji: 54391
Student Szkoły Sztuk Pieknych w Warszawie, Powstaniec Styczniowy, za udzial w zamachu na namiestnika Berga zesłany do Wiatki 1864-1867
Jeden z artystów pokazanych na wystawie "Malarze polscy w powstaniu styczniowym", Sukiennice 2013.

Zachował się pamietnbik z zysłki, szereg portretów (rysunków) osob zesłanych.
źródło: nad. Zuzanna Janin, za: przekazy rodzinne, opracowania naukowe, badania historyków sztuki


Ignacy Jasiński
Id rekordu informacji: 22461
szlachcic, lat 31, - udział w buncie i pełnienie funkcji żandarma (w powstańczej Żandarmerii Narodowej), do maja 1864 r. przetrzymywany w siedleckim więzieniu, potem zwolniony
Z carskich akt Zarządu Naczelnika Siedleckiego Wojennego Oddziału z lat 1863-1865 - Dziewule opr.Andrzej Boczek
źródło: Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64)


Ignacy Jasiński
Id rekordu informacji: 46024
uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Lubartów 23.01.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Iwan Jasiński
Id rekordu informacji: 39212
Tadieuszew, mężcz. 41 lat na 1868 r., ziemianin Kowieńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw, z 1866 r. przebywał w r. Kaińskie, w 1867 r. wyjechał w Kostromskuju gub.
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jakób Jasiński
Id rekordu informacji: 46049
uczestnictwo w potyczkach: płockie: (Drążdżewo 27.06.1863), Drążdżewo 29.06.1863, augustowskie: Brzeźnice 7.07.1863, płockie: Wąsewo 13.07.1863, Rząśnik 14.07.1863, Porządzie 15.07.1863, Szygi 16.07.1863, Wiśniew 4.08.1863, Ma­gnuszew 12.08.1863, Różan 21.08.1863
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Jan Jasiński
Id rekordu informacji: 17674
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Jasiński
Id rekordu informacji: 37069
były aktuaryusz z Bydgoszczy. Oskarżony w wielkim procesie politycznym, rozpoczętym 7.7.1864 przed Trybunałem w Berlinie dla 149 powstańców.
źródło: Czas 1864, nr 52 za: Dziennik Poznański


Jan Jasiński
Id rekordu informacji: 39211
mężcz. 34 lata na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał.
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jan Jasiński
Id rekordu informacji: 861
of. wet. (1835) Nieradowo
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Jan Jasiński
Id rekordu informacji: 30934
służył w oddz. Miłkowskiego i walczył pod Kostangalią.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Jasiński
Id rekordu informacji: 51339
z Krzeszowic
Lista więźniów moskiewskich z Galicji, którzy mają zostać zwolnieni. Na liście występuje kilku potwierdzonych powstańców, reszta to prawdopodobnie również powstańcy. Listę tę miał też jako wycinek w archiwum ks. Ruczka
źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 14.11.1866


Jan Тadieuszew Jasiński
Id rekordu informacji: 14344
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Jasiński
Id rekordu informacji: 42680
1901 członek Towarzystwa wzajemnej pomocy uczestników powstania polskiego r 1863 i 1864 w Krakowie
źródło: nad. DHRP, za: Kalendarz Krakowski 1901


Józef Jasiński
Id rekordu informacji: 46155
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Krzywosądz 19.02.1863 ranny, dostał się do niewoli
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Józef Tadeusz Jasiński
Id rekordu informacji: 30983
ur. w Kielcach r. 1840, stud. szkoły główn., służył jako szeregów, pod jener. Mierosławskim i walczył pod Krzywosądzą. "Wzięty do niewoli, zasądzony na osiedlenie w Syberyi, powrócił do Galicji w r. 1871 i otrzymał posadę nauczyciela.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Józef Tadeusz Jasiński
Id rekordu informacji: 54498
Zm. 1900 Kraków, profesor szkół średnich w Królestwie, sybirak, prezes Towarzystwa Weteranów
źródło: nad. GP, za: Kuryer Lwowski, 29.10.1900


Julian Jasiński
Id rekordu informacji: 39210
Adamow, mężcz. 27 lat na 1872 r., jednodworzec Lublińskiej gub., zesłany na służbę wojskową, przebywał w Tobolskiej gub. 1 liniejnom bat.
GU GAOO. F. 3. Op. 6. D. 8948. Ł. 103, 108.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Julian Adamow Jasiński
Id rekordu informacji: 16715
odnodworec Lublinskoj gub.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Kalikst Jasiński
Id rekordu informacji: 46251
uczestnictwo w potyczkach: Ukraina: Bułaj 15.05.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Ludwik Jasiński
Id rekordu informacji: 36928
z Hudnicy, 27 1., respicyent rogatkowy, na 8 dni aresztn. Skazany za "przekroczenie przeciwko publicznym zarządzeniom." przez Sąd wojenny we Lwowie, w miesiącu czerwcu 1864.
Sąd ten w przeważającej większości sądził powstańców.
źródło: Czas 1864 nr. 89


Maciej Jasiński
Id rekordu informacji: 13733
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Paweł Jasiński
Id rekordu informacji: 49757
gmina/wieś Śniadowo Szabły Stare, kara: nadzór policyjny, przestępstwo: był żandarmem, data zarządzenia: 24.01.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Podsędek Jasiński
Id rekordu informacji: 24522
z Tomaszowa, zamordowany tamże 5 Lutego 1863 r. (Dz. Pozn. Nr. 43).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Stanisław Jasiński
Id rekordu informacji: 56223
informacja taka sama jak rekord nr 55087
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Stanisław Jasiński
Id rekordu informacji: 34379
w zimie 1863 — 1864 r. organizował oddział kawalerii w Rzeszowskiem i Przemyskiem
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Stanisław Jasiński
Id rekordu informacji: 56413
zmarł 16 marca 1864 r. w szpitalu w Strzelnie wskutek ran otrzymanych w powstaniu, pochodził w Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Stanisław Jasiński
Id rekordu informacji: 55087
Żołnierz polski z 1863 roku, emigrant zamieszkały stale w Brukselli, zmarł w dniu 11 bm. w St.-Josseten-Noode w Belgii. Zmarły był jednym z naczynniejszych członków kolonii polskiej i stowarzyszenia Polaków w Brukselli, a dla nieskazitelnego charakteru i wielkiej prawości cieszył się wielkim szacunkiem i miłością współziomków tamże zamieszkałych. Nieboszczyk znany był dobrze w kołach naszego miasta gdzie posiadał licznych znajomych, przyjaciół i stosunki, a gdy w zeszłym roku bawił czas jakieś w Krakowie wraz z rodziną, dom jego był tu ogniskiem życia towarzyskiego. Z pomiędzy trzech synów zmarłego, którzy wychowanie pobierali w Krakowie, najstarszy Feliks zdobył sobie jako akwaforcista głośne imię w Paryżu, a obecnie na wystawie krakowskiej udzielono mu medal srebrny. Drugi syn Gustaw otrzymał w tych dniach na Uniwersytecie w Paryżu dyplom doktora medycyny. Portret zmarłego przepysznie wykonany w akwaforcie przez syna Feliksa znajduje się na wystawie sztuki w Sukiennicach.
Stanisław Onufry Bogumił Jasiński, syn Feliksa (oficer powstania listopadowego) i Marianna Gieżowskiej ożeniony z Zofią Münchheimer. Synowie: Feliks Stanisław ur. 1862 i Gustaw Wincenty ur. 1863. [Min.]
Ur. 8.4.1835 Warszawa, par. św. Jana [par.]
źródło: nad. GP, za: Kuryer Lwowski, 18.9.1887


Teodor Jasiński
Id rekordu informacji: 34380
(1838-1877), właśc. ziemski z Podlasia. W 1862 r. naczelnik tego woj. z ramienia czerwonych. W 1863 r. bił się w oddziale Lelewela. Aresztowany w grudniu 1863 r. w Krakowie
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Teodor Jasiński
Id rekordu informacji: 46669
uczestnictwo w potyczkach: podlaskie: Radzyń 23.01.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Władysław Jasiński
Id rekordu informacji: 27255
Samostrzel -Terminator garbarski, ochotnik.
źródło: Rosiński R., Uczestnicy powstania styczniowego z Krajny, w: kwartalnik OBOK, 2010


Wojciech Jasiński
Id rekordu informacji: 862
ppro. (1839) Ciechanów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Zygmunt Jasiński
Id rekordu informacji: 56451
Szeregowy, wymieniony na rozkazie Rządu Narodowego z dn. 20.04.1863 jako zasłużony, odznaczający się męstwem na polu walki (woj. augustowskie).
źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Jasiński
Genealogia rodziny Jasiński

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.