Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Jaworski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Jaworska
Id rekordu informacji: 37151
Jaworska i dwoje dzieci umarli w Kazaniu
źródło: Trynkowski Jan, Z Zabajkala, przez Chiny do Szwajcarii, w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim ...


Antonina Jaworska
Id rekordu informacji: 55331
zesłana do miasta Perm, tamże zmarła.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Marianna Jaworska
Id rekordu informacji: 18429
powstaniec ?
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Marianna Jaworska
Id rekordu informacji: 39227
zesłana na osadzenie, z 1864 r. znajdowała się w Marińskim okręgu, przy niej dieti
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Teofila Jaworska
Id rekordu informacji: 16632
właścicielka ziemska grodzieńskiej gub.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Teofilija Jaworska
Id rekordu informacji: 39226
50 lat na 1868 r., wł. ziemska Grodzieńskiej gub., zesłana na osadzenie, z 1864 r. znajdowała się w Marińskim okręgu, przy niej dieti
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Waleria Jaworska
Id rekordu informacji: 59916
Mieszkanka Modrzejowa, za udział w powstaniu została aresztowana i sądzona w Olkuszu.
źródło: nad. Martyna, za: Ryszard Szwed. Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim.


Jaworski
Id rekordu informacji: 55794
informacja taka sama jak rekord nr 36348
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Jaworski
Id rekordu informacji: 36348
majster szeweki z Warszawy, zesłany do Krasnojerska, tamże zmarł w końcu czerwca 1864 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Jaworski
Id rekordu informacji: 34833
mieszczanin z Przeworska
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Jaworski
Id rekordu informacji: 56948
Pod Józefowem zjawił się w obozie Zapałowicza i jako były rosyjski oficer kawalerii przez komendanta oddziału do oddzialiku Tomisława Rozwadowskiego przydzielonym został. Pod Tyszowcami usnął i zaniedbał luzowanie warty. Po potyczce zniknął.
źródło: nad. GP, za: Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II


Jaworski
Id rekordu informacji: 42372
porucznik
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Jaworski
Id rekordu informacji: 24534
rodem z Suwałk, nauczyciel muzyki, emigrant z 1848 r., po powrocie do kraju siedział w fortecy w Zamościu, w powstaniu służył początkowo w oddziale Kamińskiego, następnie pułkownika Andruszkiewicza, zginął pod Balinką 24 Kwietnia 1863 r. w wieku lat około 40, zostawiwszy żonę z kilkorgiem dzieci.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Jaworski
Id rekordu informacji: 44519
udział w potyczkach: augustowskie: Czarny Bród 23.04.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Jaworski
Id rekordu informacji: 44520
udział w potyczkach: krakowskie: Stopnica 26.03.1864 dostał się do niewoli
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Jaworski
Id rekordu informacji: 24533
żołnierz z oddziału Andruszkiewicza, poległ pod Czarnym Borem w Augustowskiem 23 Kwietnia 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Adam Jaworski
Id rekordu informacji: 45649
uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Glanów 15.08.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Anton Jaworski
Id rekordu informacji: 39229
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Tomskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu,
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8607. Ł. 49 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Antoni Jaworski
Id rekordu informacji: 16929
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Jaworski
Id rekordu informacji: 48952
gmina/wieś Puchały Pniewo, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Antoni Jaworski
Id rekordu informacji: 33541
Osiek - Spis Powstańców 1863 r
źródło: Lisowski Cz., Powstanie Styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, za: Szkice Rypińskie, materiały z sesji..., Kuj-Pom. Tow. Kult., Bydgoszcz 1967, za: K-PBC


Antoni Jaworski
Id rekordu informacji: 873
ppro. (1846) Lublin
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Antoni Jaworski
Id rekordu informacji: 30924
służył w oddz. Miłkowskiego i walczył pod Kostangalią.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Antoni Jaworski
Id rekordu informacji: 51984
zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Miszkieniki , pow. grodzieński został przymusowo sprzedany
źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 20.12.1867


Apolinary Jaworski
Id rekordu informacji: 50340
1825 - 1904
Minister Galicji, poseł, właściciel w. Ordów, pow. kamionecki, Trościaniec Mały. Po żonie właściciel d. Skwarzawa. W 1863 siedział w więzieniu razem z Sapiehą.Żona Wiktoria Malinowska, dzieci: Kazimierz Andrzej, Józefa Julianna, Ludwik.
uzup. GP - hasło: Ordów
źródło: nad. GP, za: Kurier Lwowski 26.10.1904


Apolinary Jaworski
Id rekordu informacji: 36871
ze Lwowa, 38 l. właściciel dóbr, za udział w uzbrajaniu i wyprawianiu korpusu Miniewskiego skazany z wliczeniem 2miesięcznego aresztu śledczego na 3 miesiące więzienia za zbrodnie zaburzenia spokojności publicznej według par.66. przez Sąd wojenny we Lwowie, w miesiącu czerwcu 1864.
Sąd ten w przeważającej większości sądził powstańców.
źródło: Czas 1864 nr. 89


Dominik Jaworski
Id rekordu informacji: 37406
ЯВОРСКIЙ Доминикъ,szlachcic powiatu, obwodu białostockiego (однодворец Белостокского уезда),wieś Rogowki ? (деревни Роговки),gubernia grodzieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Dominik Jaworski
Id rekordu informacji: 11689
jednodworzec grodzieńskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Feliks Jaworski
Id rekordu informacji: 60027
Burmistrz Buska Zdroju, który razem z innymi mieszkańcami stanął w szeregach partii Langiewicza
źródło: nad. GP+, za: tablica


Feliks Jaworski
Id rekordu informacji: 874
ppro. (1838) Francja Paryż
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Franciszek Jaworski
Id rekordu informacji: 44071
lat 20 z Gajówki k. Dalikowa, powstaniec z oddziału mjr Roberta Skowrońskiego, kpt. Roberta Szumlańskiego, poległ 10.09.1863 pod Dalikowem. Pochowany w zbiorowej mogile 55 powstańców na cmentarzu w Dalikowie (woj. łódzkie)
źródło: nad. Grażyna Słupczyńska, za: fotografia własna, oraz ROPWiM - Powstanie styczniowe, mogiły ...


Franciszek Jaworski
Id rekordu informacji: 879
ppro. (1844) Lubawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Hipolit Jaworski
Id rekordu informacji: 58071
Pseud. Jan Drewnowski. Dowódca pułku powstańczego. Ur. 1813 Opoczno. Powstaniec listopadowy. Skazany na 12 lat karnej służby wojskowej na Kaukazie. W armii rosyjskiej awansowany na kapitana. Wraca do Polski w 1846 r. W 1850 r. dostaje od cara Mikołaja I etat dozorcy dóbr carskich na terenie Warszawy. W 1862 r przystępuje do tajnej Organizacji Narodowej i przyjmuje pseudonim Jan Drewnowski. Po wybuchu powstania w 1863 r. zostaje w stopniu majora dowódcą oddziału sformowanego w Korabiewicach koło Mszczonowa. Oddział ten opuścił samowolnie podczas potyczki z Rosjanami pod Ulowem. Wyemigrował do Paryża, a później przeniósł się do Brukseli, gdzie zmarł 2 grudnia 1877 roku.
źródło: nad. Karol Adamczyk, za: Turystyczna Puszcza Mariańska


Iwan Jaworski
Id rekordu informacji: 39228
Onufriiew, mężcz. 37 lat, szlachcic , zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1865 r. przebywał w Omskie, usłużeniie, przy nim 4 dzieci i żena
GU GAOO. F. 14. Op. 1. d. 496. Ł. 453, 548-549, d. 520. Ł. 47-48.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jakób Jaworski
Id rekordu informacji: 875
ppro. (1846) Sobołówek
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Jakub Jaworski
Id rekordu informacji: 21772
1847-1936 z, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]


Jakub Jaworski
Id rekordu informacji: 47427
1867 figuruje na liście wychodźców politycznych
źródło: nad. DHRP, za: Akcja Katolicka Parafii Kazimierz Dolny (oprac) Powstanie Styczniowe w Kazimierzu Dolnym 147. rocznica wybuchu, na: wkazimierzudolnym.pl


Jakub Jaworski
Id rekordu informacji: 36483
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Jan Jaworski
Id rekordu informacji: 46110
(Drewnowski), uczestnictwo w potyczkach: (krakowskie: Igołomia 4.05.1863), sandomierskie: Ułów 16.05.1863, Stawiszyn 17.05.1863
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Jan Jaworski
Id rekordu informacji: 34381
por. kawalerii z organizacji narod, obwodu jasielskiego, ranny pod Komorowem
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Jan Jaworski
Id rekordu informacji: 61475
Syn Onufrego, szlachcic powiatu winnickiego, wieś Jaroszówka. Był ekonomem we wsi Ordyńce w powiecie berdyczowskim
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Jan Jaworski
Id rekordu informacji: 31012
ur r. 1845 w Zalesiu, zarządca dóbr, służył w oddz Chościakiewicza Ranny na wylot przez lewą pierś został z umarłymi oddany przez litościwego oficera kozaków Budkowskiego rodzinie Wójcickich. Po wyleczeniu, poszedł pod komendę Kruka i jako poruczn. walczył do końca powstania. Z powodu komplikacyj, wynikłych z przestrzelenia płuc, zmarł r. 1866.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Jaworski
Id rekordu informacji: 54052
w latach 1863-4 pracował w org. narodowej obw. jasielskiego. Porucznik. 20.6.1963 walczył pod Komorowem w oddziale Popiela, gdzie został ranny. Organizator oddziału Czachowskiego. Jeden z pamiętnikarzy napisał o nim że byą niestrudzonym dostawcą żywności i amunicji, którą umiał zdobywać wśród największych trudności i pojedynczym oddziałom dostarczać. Jeszcze w połowie lutego 1864 leczył i pomagał organizacji pow. jasielskiego. Zgłosił się do oddziału kawalerii który organizowano w tarnowskim, dow. przez rotm. Prendowskiego, jako nie całkiem wyleczony został jednak zatrzymany.
źródło: nad. Piotr Klaja, za: Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997


Jan Onufriiew Jaworski
Id rekordu informacji: 13626
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Jaworski
Id rekordu informacji: 17904
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Jaworski
Id rekordu informacji: 39232
mężcz. 64 lata na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Józef Jaworski
Id rekordu informacji: 876
ppro. (1844) Szczebrzeszyn
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Karol Jaworski
Id rekordu informacji: 34382
z Warszawy, zbiegły z Ołomuńca, poszukiwany przez policję w Krakowie w listopadzie 1863 r.
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Kazimierz Jaworski
Id rekordu informacji: 14043
szlachcic Grodno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Konstanty Jaworski
Id rekordu informacji: 33253
h. Kościesza, ur. 1848, podoficer, zm. 1911, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Konstanty Jaworski
Id rekordu informacji: 31770
ur. r. 1848 w Tarnowie, student szkół średn. służył 8 mies. jako szereg, i 6 mies. jako podof. pierwotnie w oddz. Grekowicza. Po bitwie pod Szklarami. przeszedł do oddz. Oksińskiego i był we wszystkich bitwach. Pod Koniecpolem pobity i ranny, opuścił oddział, a po wyzdrowieniu wstąpił do oddz. Taczanowskiego. Był we wszystkich potyczkach aż do czasu rozbicia oddz. pod Kruszyną, gdzie został ranny. Po wyzdrowieniu poszedł pod komendę Słupskiego, po rozbiciu tegoż pod Rudnikami, do oddz. Zaremby, potem Wagnera. Po bitwie pod Jelnem, skąd pędzili moskale oddział aż pod Częstochowę, tułał się w małych oddziałkach po lasach aż do wiosny i do końca powstania. Po powst. zarządca pocztowy.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Leon Jaworski
Id rekordu informacji: 21622
lat 30 z Rossoszycy powieszony w Warcie 14 marca 1864
Cmentarz rzymskokatolicki Warta. Powiat sieradzki, woj. łódzkie
źródło: ROPWiM Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych


Leon Jaworski
Id rekordu informacji: 26800
Mieszczanin (Władysław Gołębiowski), był żandarmem wieszającym, 5 marca 1864 r powieszony w Warcie.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Leon Jaworski
Id rekordu informacji: 43095
vel Gołębiowski Władysław,mieszczanin,żandarm narodowy,powieszony w Warcie5.3.1864
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Czubiński A.Powstanie 1863-1864 roku we wschodniej Wielkopolsce. wyd.1993


Maciej Jaworski
Id rekordu informacji: 13732
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Marceli Jaworski
Id rekordu informacji: 880
ppro. (1844) folw. Giemzów. pow. Łódź
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Marceli Jaworski
Id rekordu informacji: 59640
ur. ok. 1820, szlachcic z pow. lipnowskiego gub. płockiej. Za udział w powstaniu został pozbawiony wszelkich praw stanu 1 zesłany na osiedlenie na Syberii (konfirmacja namiestnika Królestwa Polskiego). Wyjechał 4 września I 864, 7 listopada przybył na podwodach do Tomska, a 30 listopada do Krasnojarska w gub. jenisejskiej, skąd został wysłany na miejsce zesłania do wsi Czernoreczeńskaja w pow. krasnojarskim. Na podstawie manifestu z maja 1874 przeniesiono go do gub. kazańskiej, do Jadrynia, gdzie mieszkał pod dozorem policji od 9 września 1874Otrzymywał zasiłek ze skarbu państwa. W grudniu 1882 został zwolniony z dozoru 1 uzyskał możliwość wyjazdu z guberni, z której skorzystał 4 sierpnia 1883.
AGAD, ZGR4/I564, k. 504v., GARF, z. 109,1 ekspedycja, 1865, wol. 31, k.39v., 130, 1878, wol. 6, cz. 17, k. 3 —4., 6, 8-10, NAR r/G AC z R (inf. W Pawłowa), RGIA, z. 1286, inw. 29, wol. 1089, k. 548v. (kart. J. Sztakelberga)
źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999


Marcieli Jaworski
Id rekordu informacji: 11886
syn Jana, ochrzcznony Płockiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Marcin Jaworski
Id rekordu informacji: 37407
ЯВОРСКIЙ Мартинъ,szlachcic powiatu bielskiego (дворянин Бельского уезда) ,gubernia grodzieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Marcin Jaworski
Id rekordu informacji: 14061
szlachcic Grodno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Matwij ? Jaworski
Id rekordu informacji: 37420
ЯВОРСКIЙ Матвъй,szlachcic powiatu, obwodu białostockiego (шляхтич Белостокского уезда) ,gubernia grodzieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Mikołaj Jaworski
Id rekordu informacji: 47471
Ur. 1844. Syn Leona. Podobno był zesłany ale uciekł. Zmarł w 1932r i podobno był odznaczony przez Piłsudskiego. Niestety to nic pewnego...

Pochowany: Krzynowłoga Mała
Nadawca jest prawnukiem Mikołaja. Na jego grobie jest stara tablica, na której jest napis "Weteran z 1863r".
źródło: nad. Wojtek, za: tablica nagrobna


Paweł Jaworski
Id rekordu informacji: 18678
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Paweł Jaworski
Id rekordu informacji: 39233
mężcz. szlachcic Augustowskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw, z 1864 r. przebywał w Tomskim okręgu, kriesćjańskiie raboty, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Pietr Jaworski
Id rekordu informacji: 39231
mężcz. 29 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Piotr Jaworski
Id rekordu informacji: 18728
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stanisław Jaworski
Id rekordu informacji: 36816
z Łodzi, porucznik. Zginął mając 25 lat
Mogiła zbiorowa na Cmentarzu Starym w Łodzi.
źródło: nad. Iwona Łaptaszyńska, za: zdjęcie


Stanisław Teofil Jaworski
Id rekordu informacji: 61101
Ur. ok. 1841 – zm. 18.02.1912, powstaniec 1863r.
Pochowany Warszawa, Powązki - kwatera 288, rząd 2, miejsce 14.
źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek


Szymon Jaworski
Id rekordu informacji: 37153
"Jaworski szewc z Warszawy zm. w czerwcu 1864 w Krasnojarsku", Kolumna, I: "zmarł w Krasnoufimsku" (!?). Tokarzewski, który był szewcem w Warszawie, znał zapewne kolegów po fachu, jeśli tu imienia nie wymienia, może to świadczyć, ze informację otrzymał z drugiej ręki (w Warszawie było kilku szewców o tym nazwisku). Skorowidz mieszkańców Warszawy z przedmieściami na rok 1854 (Warszawa 1854) wymienia 9 szewcowo tym nazwisku, wśród nich (s. 124): "Jaworski Szymon, cz. szewski", 34 lata (w 1863 r.), mieszczanin z Warszawy. Oskarżony o współudział w "przestępczych" działaniach. W jego mieszkaniu odbywały się zebrania "złoumyszlennikow". Szeregowy ros. armii, Krawczyński, którego namówił do wstąpienia do oddziału powstańczego, u niego w mieszkaniu przebierał się w cywilną odzież, zostawiwszy mundur ("kaziennyje wieszczi"). Aresztowany i od 30 III / 11 IV więziony w Cytadeli Warszawskiej. Skazany przez Audytoriat Polowy na zesłanie na Sybir, na osiedlenie. 29 XI / 11 XII 1863 r. wywieziony na Sybir. AGAD, ZGP, 3/456 (3/152) /-/ RGWIA (Moskwa) , zesp 1873, inw. 1, vo. 774, k. 298-425 /-/ zmarł 18 czerwca 1864 w szpitalu więziennym w Krasnojarsku. GARF (Moskwa) zesp. 109,1 eksp., 1864, vol. 266, k. 8, 328-330.
List Szymona Tokarzewskiego do Agatona Gillera z 13.6.1866, zawierał spis zmarłych zesłańców. Z tych danych korzystał Z. Kolumna, a także był drukowany w Dzienniku Poznańskim, Czasie, Głosie Wolnym. Dane zostały poszerzone przez autora opracowania na podstawie danych z KEK i in.
źródło: Trynkowski Jan, Z Zabajkala, przez Chiny do Szwajcarii, w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim ...


Szymon Jaworski
Id rekordu informacji: 51094
powstaniec 1863, poch. Warszawa - Powązki Wojskowe
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: www.genealogiczne.pl


Vitalij Jaworski
Id rekordu informacji: 61285
powstaniec, szlachcic, mieszkaniec Chejłowa w powiecie skwirskim
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Walenty Jaworski
Id rekordu informacji: 877
ppro. (1844) Kadzidło
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Wawrzyniec Jaworski
Id rekordu informacji: 57895
Brał udział w potyczkach pod Klonowem 28.03.1863, gdzie dostał się do niewoli.

Pochodził z Małogoszczy
źródło: nad. Alina Chalubowicz, za: Muzeum Historii Kielc


Wiktor Jaworski
Id rekordu informacji: 33753
Oficer - przedstawiciel Rządu Tymczasowego.
pamiętnik Wiktora Jaworskiego
źródło: Powstanie Styczniowe czyli jak szlachta z imperium wojowała


Wiktor Jaworski
Id rekordu informacji: 42962
porucznik partii łęczyckiej w 1863
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Ilustrowana Encyklopedia Łodzi zeszyt Nr 5


Wiktor Aleksander Jaworski
Id rekordu informacji: 878
of. wet. (1840) +2 Francja Paryż
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Wincenty Jaworski
Id rekordu informacji: 11699
jednodworzec grodzieńskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Jaworski
Id rekordu informacji: 33136
powstaniec styczniowy, poch. Przemyśl
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Władysław Jaworski
Id rekordu informacji: 31889
ur. w Iwonicza r. 1845, słuchacz techn. we Lwowie, służył jako szereg, w oddz. Zapałowicza i walczył pod Tyszowcami i Tuczępami. Po powstaniu przedsiębiorca.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Wojciech Jaworski
Id rekordu informacji: 11579
Handlowiec Warszawa woj.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wojciech Jaworski
Id rekordu informacji: 39230
mężcz. 25 lat na 1868 r., mieszczanin Warszawskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw administratiwno, z 1864 r. przebywał w r. Tomskie, kuzniec, rodziny nie posiadał, kawaler
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Zygmunt Jaworski
Id rekordu informacji: 33254
h. Kościesza, ur. 1844 zm. 1902, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Jaworski
Genealogia rodziny Jaworski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.