Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Kisielewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Kisielewski
Id rekordu informacji: 45471
(Wujek), udział w potyczkach: (sandomierskie: Staszów 9.04.1863) Kisielnicki, lubelskie: Boby 28.04.1863 ranny
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki …


Antoni Kisielewski
Id rekordu informacji: 30498
h. Junosza, ur. w G-wóźnicy górn. r. 1842 student, służył pod Kurowskim w bitwie Miechowskiej. Dwukrotnie ranny dostał sie do niewoli. Skazany na Sybir, przebył 4 lata w gub. Jenisiej skiej. Na reklamacyę rządu austr. wrócił do G-alicji, a jako niezdolny do woj ska, był 5 lat pod dozorem policji. Pracował po powstaniu jako prywatny urzędnik.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Antoni Kisielewski
Id rekordu informacji: 21019
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Bolesław Kisielewski
Id rekordu informacji: 43483
Rodem z Korony, był zarządzającym majątkiem Tadeusza Czudowskiego w gub. mohylowskiej, gdzie też pojął żonę. Za udział w powstaniu na Białej Rusi przysłany do ciężkich robót w Usolu. Dozgonna towarzyszka Kisielewskiego była czas jakiś naszą karmicielką, a następnie przez całe lata wygnańcze w Usolu i Irkucku pracą swą rozumną i poczciwą starczyła na utrzymanie domu i wychowanie trojga dzieci, które przyszły na świat we Wschodniej Syberji. Pan Bolesław palił fajeczkę, stękał i narzekał ciągle, co dało powód do częstych żartów kolegów. Ubolewaliśmy, że te stękania i żale nie mogą być użyte jako motor do pomagania żonie w pracy, która cały jej ciężar dźwigała niepodzielnie sama. Z dzieci starszy syn jest weterynarzem w Królestwie Polskiem, drugi pracuje w banku irkuckim, córka prowadzi magazyn w Irkucku. Sam Kisielewski zmarł już dość dawno. Żona żyje dotąd, otoczona miłością dzieci.
źródło: nad. DHRP, za: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Junosza Kisielewski
Id rekordu informacji: 24638
Adam 20to letni młodzieniec z Podiawskiego, służył w kawaleryi pod dowództwem Lelewela, zginął w wąwozie pod czas bitwy pod Panasówką dnia 3 Września 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Junosza Kisielewski
Id rekordu informacji: 24639
Seweryn brat stryjeczny zabitego pod Panasówką, syn obywatelski z Podlesia, ukończony technik, podoficer kawaleryi pod dowództwem Lelewela, on jeden z kawaleryi zginął od kuli kartaczowej pod Batorzem dnia 6 Wrześniu 1863 roku.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Seweryn Kisielewski
Id rekordu informacji: 23102
pseud. Wujek (7 - 1915) - oficer armii austriackiej 1849 - 1860. W 1863 stworzył w Słupcu bazę organizacyjną dla oddziałów Łopackiego, Jordana i Dionizego Czachowskiego. Był również uczestnikiem wyprawy Łopackiego. Zmarł w Krakowie w listopadzie
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Teodor Kisielewski
Id rekordu informacji: 55415
informacja taka sama jak rekord nr 20595
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Teodor Kisielewski
Id rekordu informacji: 20595
krakowianin, umarł d. 12. sierp. 1863. wskutek ran odniesionych pod Miechowem.
źródło: [StupSP]


Teodor Kisielewski
Id rekordu informacji: 24637
wieku lat 20 z Krakowa, wskutek otrzymanych ran w bitwie pod Miechowem w dniu 17 Lutego 1863 r. zmarł w Krakowie w szpitalu św. Łazarza dnia 10 Wrześ. 1863 roku. (Kron. Krak. Nr. 35.)
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Kisielewski
Genealogia rodziny Kisielewski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.