Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Kowalewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Julia Kowalewska
Id rekordu informacji: 39553
Karłowa, żen., 58 lat na 1868 r., wł. ziemska Warszawskiej gub., warunki zesłania nieznane, z 1864 r. znajdowała się w Tomskie, przy niej dieti
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Julia Kowalewska
Id rekordu informacji: 60258
ur. ok. 18l5 , właścicielka majątku w Królestwie Polskim, wdowa; za „działalność na rzecz podtrzymania powstania" (przyjmowanie powstańców w domu, zaopatrywanie ich w podwody, ukrywanie broni) zesłana wraz z córką na zamieszkanie do gub. tomskiej; w 1871 wyjechała do Królestwa Polskiego.
źródło: nad. GP+, za: Ostromęcka J., Pamiętnik z lat 1862-1911, (oprac. Anna Brus) Warszawa 2004


Julia Kowalewska
Id rekordu informacji: 16638
właścicielka ziemska warszawskiej gub.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Waleria Kowalewska
Id rekordu informacji: 18994
powstaniec ?
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Waleria Kowalewska
Id rekordu informacji: 39552
warunki zesłania nieznane, znajdowała się w Tomskiej gub., w 1865 r. zmarłła
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5745. Ł. 58.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Kowalewski
Id rekordu informacji: 44611
udział w potyczkach: podlaskie: Płock 23.01.1863 dostał się do niewoli
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Kowalewski
Id rekordu informacji: 44612
udział w potyczkach: zob. Korralewski
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Kowalewski
Id rekordu informacji: 59857
Znajomy Cieszkowskiego z okresu jego pobytu we Włoszech, przybył do Dąbrowy jako ochotnik do oddziału powstańczego.
źródło: nad. Martyna, za: Ryszard Szwed. Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim.


Antoni Kowalewski
Id rekordu informacji: 11736
jednodworzec Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Bolesław Kowalewski
Id rekordu informacji: 32615
zm. 1895, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Czesław Kowalewski
Id rekordu informacji: 32154
ur. w Warszawie, r. 1838, drukarz, służył w oddz. Turkietego, Czachowskiego, Ćwieka i Gozdawy. Walczył w kilkunastu bitwach i potyczkach. Ranny w lewą nogę.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Feliks Kowalewski
Id rekordu informacji: 57713
Był proboszczem w Lutocinie, miał 38 lat. Aresztowany został
31 maja 1863 r. Oskarżony był o to, że odczytał w kościele ogłoszenie Centralnego Komitetu Narodowego, w którym była mowa, że włościanie, o ile wezmą udział w powstaniu, otrzymają od ziemian na własność grunty, z których obecnie korzystają. Oskarżony był nadto, że nawoływał w kościele do udziału w powstaniu, że przechowywał u siebie skrajne podburzające broszury pt. Słowo kapłana polskiego do Braci polskich. Jako więzień polityczny przetrzymywany był w kazamatach modlińskich, potem w Warszawie. Wyrokiem z 25 czerwca 1863 r. skazany został na 10 lat robót katorżniczych na Syberii. W 1883 r. biskup K. Borowski wstawiał się do gubernatora o jego uwolnienie
źródło: nad. GP, za: Grzybowski M.M. ks., Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego V, 2013


Feliks Kowalewski
Id rekordu informacji: 48236
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1865 miejsce wysyłki: płocka, miejsce zsyłki: tomska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
AS, f. 148, k. 67 /-/ Kubi­cki, cz. 2, 2, s. 438
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Iosafat Kowalewski
Id rekordu informacji: 39554
Jakowlew, mężcz. 26 lat, chrześcijanin Grodzieńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, przebywał w Tobolskie, potem w Omskie, pisьmowodstwo
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 6277. Ł. 2, 9, Op. 5. d. 7546, Op. 6. d. 7918. Ł. 65-66, F. 14. Op. 1. d. 520. Ł. 26-27.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Iosafat Jakowlew Kowalewski
Id rekordu informacji: 11640
Iz krestian grodzieńskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Kowalewski
Id rekordu informacji: 49242
gmina/wieś Miastkowo, kara: aresztowany, przestępstwo: był żandarmem, data zarządzenia: 10.01.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Jan Kowalewski
Id rekordu informacji: 15699
szlachcic Witebsk
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Magiiewicz Kowalewski
Id rekordu informacji: 12994
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jerzy Kowalewski
Id rekordu informacji: 47962
(Józef) duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1863 miejsce wysyłki: płocka, miejsce zsyłki: Syberia, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 125, d. 3218, k. 10 /-/ Kubicki, cz. 1, 2, s. 262
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Józef Kowalewski
Id rekordu informacji: 11956
Ksiądz
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Kowalewski
Id rekordu informacji: 57706
Ksiądz. Proboszcz parafii Wąsewo. W 1863 miał 46 lat. Aresztowano go 19.03.1863 za udział w Powstaniu. Przez jakiś czas był przetrzymywany w twierdzy zamojskiej i wydawano 11 kopiejek na jego dzienne utrzymanie. Oskarżony był za przyjęcie i przetrzymywanie broszur treści podburzającej i dostarczanie powstańcom "rewolucyjnej korespondencji". Oskarżony był nadto o to, że w czasie rewizji znaleziono pismo jakiegoś Powstańca do Zygmunta Padlewskiego oraz inną korespondencję powstańczego komisarza pułtuskiego. Wojenny Sąd Polowy 7.5.1863 pozbawił ks. Kowalewskiego godności duchownego i skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie.
Namiestnik królestwa Polskiego skazał ks. Kowalewskiego na osiedlenie na Syberii. Z akt śledczych wiadomo, że ksiądz Kowalewski w niedzielę przed Nieszporami uczył lud czytania, a dla upowszechniania nauki sprowadzał przez Towarzystwo Rolnicze elementarze. W sprawie plebana wąsewskiego interweniował ks. biskup Gintowt, prosząc o jego zwolnienie. Otrzymał je 1.11.1875 (po 12 latach)., z zaznaczeniem żeby nie otrzymał żadnego stanowiska. Dopiero 16.1.1878 gubernator łomżyński zgodził się aby ks. kowalewski był wikariuszem w Ostrołęce.
źródło: nad. Andrzej Galazka, za: Grzybowski M.M. ks., Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego V, 2013


Józef Kowalewski
Id rekordu informacji: 57707
Miał być naczelnikiem oddziału na Litwie, po jego rozbiciu wyjechał do Wilna a gdy policja zaczęła się nim interesować wysłano go Archangielska gdzie zwolniło się probostwo - dzięki czemu uniknął kary i sądu.
źródło: nad. GP, za: Niebelski E., Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim, KUL Lublin-Warszawa 2008


Karol Kowalewski
Id rekordu informacji: 748
z m. Szczuczyna
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...


Kazimierz Kowalewski
Id rekordu informacji: 36181
uwięziony w Kownie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268


Mateusz Kowalewski
Id rekordu informacji: 1054
ppro. (1845) w. Czechy Kosaki Rudki
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Nikodem Kowalewski
Id rekordu informacji: 24746
służył w oddziale Kierzgaiły, poległ jako oficer w bitwie pod sjeszolami w Wileńskiem dnia 30 Kwietnia 1863 r. (Czas Nr. 127).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Nikodem Kowalewski
Id rekordu informacji: 54637
Służył w oddziale Kieżgajły [Kierżgajłły], poległ jako oficer w bitwie w bitwie pod Szeszolami w Wileńskim 30.4.1863
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Nikodem Kowalewski
Id rekordu informacji: 46504
uczestnictwo w potyczkach: kowieńskie: Szeszole 30.04.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


P. Kowalewski
Id rekordu informacji: 48211
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1865 miejsce wysyłki: kowieńska, miejsce zsyłki: tomska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 197
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Paweł Kowalewski
Id rekordu informacji: 60612
Więzień cytadeli warszawskiej. chłop z Sokołowa, pow. siedlecki lat 17. Katolik, kawaler, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Skrzyszewie 17 lutego 1864 r. "za przynależ­ ność do bandy". W więzieniu od 27 lutego, skazany na zesłanie w głąb Rosji, 13 marca 1864 r. odesłany do Warszawy. (K-14).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Piotr Kowalewski
Id rekordu informacji: 49766
gmina/wieś Drozdowo Piątnica, kara: nadzór policyjny, przestępstwo: uczestniczył w powieszeniu Wasilewskich, data zarządzenia: 09.01.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Pletan Kowalewski
Id rekordu informacji: 12007
ksiądz Ratnowskogo Biernardinskogo monastyria Kowienskogo uiezda.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Teodor Kowalewski
Id rekordu informacji: 54678
Krakowianin, umarł 10.8.1863 z ran otrzymanych pod Miechowem.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Teodor Kowalewski
Id rekordu informacji: 20642
krakowianin, umarł d. 10. sierpnia 1863. z ran odniesionych pod Miechowem.
źródło: [StupSP]


Teodor Kowalewski
Id rekordu informacji: 24747
rodem z Krakowa, służył w piechocie, w skutek ran otrzymanych w bitwie pod Miechowem, zmarł 10 Sierp. 1863 r. (Zdaje się, że w Krakowie).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Walenti Michałw Kowalewski
Id rekordu informacji: 11973
Ksiądz
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Walentij Kowalewski
Id rekordu informacji: 39555
Michajłow, mężcz. 57 lat na 1865 r., ksiendz, zesłany bez pozbawienia praw na zamieszkanie, z 1865 r. przebywał w Omskie, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 5. d. 7601. Ł. 28-29, 209 ob.-210, F. 14. Op. 1. d. 496. Ł. 567, 595, d. 520. Ł. 25-26.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Walenty Kowalewski
Id rekordu informacji: 49976
gmina/wieś Kupiski, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 15.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wiktor Kowalewski
Id rekordu informacji: 50000
gmina/wieś Bożejewo Janczewo, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 15.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wincenty Kowalewski
Id rekordu informacji: 50027
gmina/wieś Drozdowo Jeziorko, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 15.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wincenty Kowalewski
Id rekordu informacji: 48067
bernardyn duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: kowieńska, miejsce zsyłki: tobolska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 395 /-/ op. 125, d. 3225, k. 106 /-/ Kubicki, cz. 1, 3, s. 350
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Wincenty Kowalewski
Id rekordu informacji: 12074
Ksiądz.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Zigmund Kowalewski
Id rekordu informacji: 15603
szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Kowalewski
Genealogia rodziny Kowalewski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.