Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Krzyżanowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Sabina Krzyżanowska
Id rekordu informacji: 52470
czynna i ofiarna w pracy Komitetu Niewiast, właścicielka dóbr Cudzynowice
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 37572
walczył w oddziałach powstańczych
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Paluch J., Wągrowieccy powstańcy


Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 51195
Powstaniec, poległ w bitwie pod Janikiem. Pochowany wśród 38 - Kunów - cmentarz parafialny.
źródło: nad. GP, za: www.jezewski.ostrowiec.pttk.pl


Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 62844
powstaniec, stracił rękę
źródło: nad. GP+, za: Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. 2 i 3.


Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 44651
udział w potyczkach: sandomierskie: Żeleźnica 30.04.1864
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 44652
udział w potyczkach: wołyńskie: Salicha 26.05.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 44653
udział w potyczkach: zob. Wilusz
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Aleksander Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 48864
gmina/wieś Łomża, przestępstwo: był w bandzie Jasińskiego, data zarządzenia: 13.02.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Aleksander Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 32117
ur. w Surowicy r. 1826, legion, polski z wojny węgier. r. 1848, nauczyciel języków w Sheffieldzie w Anglii, służył jako oficer i intendent oddz. Wysockiego pod Radziwiłłowem i Lelewela pod Panasówką i Batorzem. Ranny ciężko pod Batorzem. Po powst. dyetaryusz.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Aleksander? Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 45722
uczestnictwo w potyczkach: wołyńskie: Radziwiłłów 2.07.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Aleksarder Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 32479
zm. 1894, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Andrzej Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 16786
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Andrzej Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 47945
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1863 miejsce wysyłki: mohylewska, miejsce zsyłki: tomska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 125, d. 3218, k. 145-157 /-/ d. 3221, k. 25-27, 41, 63. 64 /-/ d. 3225, k. 99 /-/ Kubicki, cz, 2, 2, s. 477
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Andrzej Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 39706
mężcz. 40 lat na 1868 r., warunki zesłania nieznane, z 1868 r. przebywał w Mariińskie, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Andrzej Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 2338
s. Dominika, ksiądz kościoła franciszkańskiego mohylewskiej guberni.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Andrzej Dominikow Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 10983
ksiądz, syn Franciszkaskogo, kostieła mohylewskiej guberni.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Anton Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 39703
Antonow, muż, austriacki poddany, zesłany na osadzenie, przebywał w Iszymskom okręgu
GU GAOO. F. 3, Op. 4. d. 5727. Ł. 108.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Anton Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 39707
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Omskim okręgu, potem w Omskie, usłużeniie
GU GAOO. F. 3. Op. 9. d. 15136. Ł. 5 ob., 15, 15 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Anton Antonow Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 12705
obywatel Austrii
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 16856
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 50989
patrz. Franciszek Rydygier
źródło: nad. GP, za: Gazeta Narodowa, 18.8.1864


Antoni Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 21086
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Augustyn Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 48179
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: wileńska, miejsce zsyłki: tomska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 166 /-/ op. 125, d. 3218, k. 12
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Feliks Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 60633
Więzień cytadeli warszawskiej. chłop z Zakanala, pow. bialski, lat 29. Katolik, żonaty. Aresztowany w Zakanalu 27 czerwca 1864 r. "za udział w bandzie, zabójstwo chłopa Kondratowicza i grabienie poczty". Sądzony przez Audytoriat Polowy. Wyroku brak. (K-151).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Iwan Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 37254
КРЖИЖАНОВСКIЙ Иванъ,szlachcic (дворянин),sekretarz Kolegiaty w Mińsku (Коллежский Регистратор, при упразднении питейного отделения в Минской казенной палате оставлен за штатом.),gubernia mińska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Jan Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 17554
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 24827
(podług innych Krzykowski), służył w oddziale Broniewskiego, poległ jako szeregowiec w bitwie pod Niegorzewem d. 3 Czerwca 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Jan Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 55556
informacja taka sama jak rekord nr 24827
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Jan Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 39704
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Tomskie, pisьmowodstwo
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 6277. Ł. 34.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jan Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 1119
ppro (1836) Pakość
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Jan Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 14966
szlachcic obwód Mińsk
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 60145
wiek: 45, pochodzenie: Kijów. Zatrzymany i osadzony w Kursku
źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Czas 1.9.1863


Jozef Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 32339
z Warszawy, został zesłany na wygnanie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Józef Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 55558
informacja taka sama jak rekord nr 24829
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Józef Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 58555
Ur. 1842 roku w Zaborówku. W powstaniu był czynny w organizacji. Zesła­ny na osiedlenie do odleglejszych gubernii Cesarstwa pod ostry nadzór policyjny. Zesłany z 5 partią zesłańców do guberni Woroneskiej.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.


Józef Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 31785
ur. r. 1852, stud., był używany w Warszawie do rozmaitych odpowiednich czynności, jak do rozrzucania proklamacyj, zbierania funduszów i doręczania ubrań przy wysyłkach na Sybir. Zamknięty w kościele farnym przez całą noc, a potem odesłany wraz z innymi na cytadelę, był tamże karany cieleśnie. Podczas ognia w ratuszu, pobity ciężko przez kozaków. Po powstaniu mechanik.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Józef Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 24829
urodził się w Galicyi w 1811 roku. Po ukończeniu szkół był słuchaczem w Uniwerszytecie Lwowskim, tam go zastała Listopadowa rewolucya. Złączywszy się z kilku kolegami, zaciągnął się pod dowództwo jenerała Skrzyneckiego, w bitwie pod Grochowem raniony ciężko od kuli, dopiero po 10 miesiącach przywrócony do zdrowia powrócił do Galicy i. Wypadki w roku 1846 bez względu na obszerne gospodarstwo, żonę i drobne dzieci natchnęły go do oddania swoich usł.ig sprawie narodowej. W pamiętnej podówczas rzezi, w której cały jego majątek ogniem zniszczono, raniony był w głowę toporem przez chłopów, zbity drągami i odstawiony władzom wojskowym, skazany został na 20 lat więzienia w Spielbergu. Rok 1848 uwolnił go z więzienia. Pospieszył wtedy do żony i dzieci, którzy zdołali się schronić w W. Ks. Poznańskiem, i tam oddał się pracy u swoich kuzynów. - Powstanie ostatnie nie mogło być dla niego obojęjętnem, przyjął udział w miejscowej organizacyi i zdrową radą i gorącym zapałem zachęcał młodzież udającą się do oddziałów. Silne uczucia patryotyczne i upadek powstania wiele wpłynęły na jego zdrowie, wreszcie dotknięty bolesnym ciosem śmierci 20 letniej córki, zapadł ciężko na wodną puchlinę, i wkrótce życie zakończył 28 Sierpnia 1865 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Kazimierz Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 55557
informacja taka sama jak rekord nr 24828
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Kazimierz Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 24828
ksiądz z Opatowskiego, pełnił obowiązki kapelana oddziału, zginął pod Komorowem.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Klemens Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 13685
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


L--- Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 20103
powstaniec, 1913 mieszkał w przytulisku dla weteranów powstania w Krakowie
źródło: [Grabiec J., Rok 1863...]


Leon Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 39702
Antonow, mężcz. austriacki poddany, zesłany na osadzenie, przebywał w Omskim okręgu
GU GAOO. F. 3 Op. 4. d. 5727. Ł. 108 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Leon Antonow Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 12636
obywatel Austrii
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Michał Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 32584
h Dębno, ur. 1836, zm. 1897., powstaniec styczniowy, poch. Brzeżany
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Michał Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 31212
ur. r. 1834, w Dederkałach, dzierżawca, służył jako szeregów, w oddz. Ciechońśkiego pod Mińkowcami i Różyckiego pod Lubarem, Laszkami i Salichą.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Paweł Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 13142
Rolnik, syn Hieronima
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Piotr Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 18704
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Piotr Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 13155
syn Jana, Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Platon Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 23790
Był synem gubernatora perszyńskiego i wyznania prawosławnego. Za młodu służył w wojsku rosyjskim. W 1824 poddał się do dymisji i wrócił do swych dóbr na Podole. W 1831 brał udział w Powstaniu i dostał się do więzienia, lecz uwolniony przeniósł się znowu na Podole. Rok 1863 zastał go starcem 65-letnim. Mimo tak późnego wieku i trapiącej go choroby objął dowództwo nad oddziałem. Dowodził oddziałem berdyczowskim. Działał nad brzegami Rusi. Połączył się z nim Władysław Padlewski, ojciec Zygmunta, miał pod swoją komendą 140 jeźdźców i 40 pieszych żołnierzy. Po kilku pomyślnych utarczkach napadnięty 5 maja pod Malinkami przez 800 Rosjan poniósł klęskę. W niewoli okazał wielką stałość ducha. Krzyżanowski został rozstrzelany.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
Genealogia Krzyżanowskich
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Platon Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 42424
pułkownik stracony 25.9.1863 w Kijowie
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Platon Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 20687
rusin, starzec 70. letni były oficer dowódzca oddziału Berdyczowskiego ujęty w niewolę moskiewską i zapędzony do Kijowa, tamże za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany dnia 13. września 1863 r.
źródło: [StupSP]


Platon Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 37626
sam się oddał władzom po potyczce pod Pohrebyszczem, rozstrelany w Kijowie.
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Mossoczowa M., Krwawe dzieje-historya powstania styczniowego w 50-tą rocznicę opowiedziana, Biblioteka Macierzy Polskiej Lwów 1913


Platon Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 46549
uczestnictwo w potyczkach: Ukraina: Owsianiki 11.05.1863, Rotmistrzówka 12.05.1863, Biała 12.05.1863, Bułaj 15.05.1863 dostał się do niewoli
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Platon Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 35584
wiek: 70 lat, zm. 1863.09., Kijów, rozstrzelany za udział w powstaniu, dowodził oddziałem pod Bułhajami
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.03 R. 5 nr 251


Stanisław Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 20280
h. Dębno, (1848-23.10.1932)architekt, powstaniec 1863/4, prezes Związku Weteranów Powstania 1863/4,
http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/spisRakow.html
źródło: Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie


Stanisław Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 54500
Powstaniec, architekt, 1816 przemawiał na pogrzebie Eustachego Chronowskiego w Krakowie.
źródło: nad. GP, za: Kuryer Lwowski, 24.05.1916


Stanisław Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 1120
ppro. (1849) Kraków
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Stanisław Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 33059
zm. 1872, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Stasnisław Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 36519
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Wincenty Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 19078
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wincenty Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 39705
mężcz. 21 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał, kawaler
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Władysław Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 33876
1840-1896, poch. Lublin, cm. przy ul. Lipowej
źródło: oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl


Władysław Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 1121
ppro. (1845) Kraków
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Władysław Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 50352
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Wiktorem Hostynkiem,Janem Markiem, Adamem Piątkowskim,Michałem Różyckim i Edwardem Uherskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Krakowa.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.


Władysław Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 58901
Weteran Powstania, zm. 1.12.1925 mając 83 lata, pochowany Kraków, Rakowice
źródło: nad. GP+, za: nagrobek


Władysław Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 56874
z Krakowa, był uczestnikiem zjazdu odbytego w Warszawie w grudniu 1919 r.
źródło: nad. Tomasz Lenczewski, za: Święcicki J. A., Weterani 1863 r. - Narodowi! Warszawa, Sgł. u Gebethnera i Wolffa, 1920. – 37, (3) s., 24 cm, brosz. wyd.


Władysław Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 37691
z Nosowa, powstaniec z oddziału Rogińskiego
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Działania Rogińskiego w Powstaniu Styczniowym, w: Przegląd historyczno-wojskowy, t. X., Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1938


Władysław Krzyżanowski
Id rekordu informacji: 51358
z Podgórza
Lista więźniów moskiewskich z Galicji, którzy mają zostać zwolnieni. Na liście występuje kilku potwierdzonych powstańców, reszta to prawdopodobnie również powstańcy. Listę tę miał też jako wycinek w archiwum ks. Ruczka
źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 14.11.1866


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Krzyżanowski
Genealogia rodziny Krzyżanowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.