Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Kuczewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Emilia Kuczewska
Id rekordu informacji: 56743
Emilia Kuczewska zam. Cieszkowska. Właścicielka majątku Starościn w powiecie lubartowskom woj lubelskie. Przed powstaniem wraz z mężem Kajetanem założyła szkołę dla wiejskich dzieci zniosła pańszczyznę w swoim majątku od początku powstania prowadziła w Starościnie pocztę powstańczą szpital i skład mundurów.
źródło: nad. Rodak Sławomir, za: Osobisty kontakt z potomkami Emili zamieszkującymi we Francji i materiały stowarzyszenia historycznego ze Starościna


Emilia Kuczewska
Id rekordu informacji: 35128
żona Kajetana Cichońskiego, aresztowana w Rozwadowie w początku 1864 r.
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Kuczewski
Id rekordu informacji: 59348
uczestnik powstania, notowany: powiat święciański
źródło: nad. GP+, za: Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim


Adolf Kuczewski
Id rekordu informacji: 14633
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Adolf Kuczewski
Id rekordu informacji: 59456
ur. ok. 18 30, szlachcic z pow. wiłkomierskiego gub. kowieńskiej. Na podstawie rozporządzenia Murawiowa, jako „nieprawomyślny pod względem politycznym", został 19 marca 1864 wysłany na zamieszkanie pod dozorem policji w gub. ołonieckiej. Mieszkał w Kargopolu (zona pozostała w kraju).
LVIA, mkf, GARF, z. 109, I ekspedycja, I 863, wol. 2 3, cz. 263, k. 57-58, 62
źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999


Aleksander Kuczewski
Id rekordu informacji: 55777
informacja taka sama jak rekord nr 35523
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Aleksander Kuczewski
Id rekordu informacji: 37850
stracony Szawle 12.1.1864.
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno


Aleksander Kuczewski
Id rekordu informacji: 27123
syn Fortunata, szlachcic. Skazany na mocy konfirmacji Dowódcy Wojsk 11-go Oddziału gub. Kowieńskiej, z dnia 30 grudnia 1863 r. pod Nr. 2473. Powieszony w m. Szawlach 31 grudnia 1863 r., za należenie do zbrojnego powstania, przebywanie w 2-ch powstańczych oddziałach, werbunek do nich ludzi, służbę u powstańców, jako szpieg, odebranie od posłańców do władz rządowych listów i oddanie takowych naczelnikom powstańczych oddziałów, udział z nimi w grabieży i powieszeniu we wsi Umkolne włościanina Łopuksa.
Wyrok w brzmieniu oryginalnym, może nie być całkiem zgodny ze stanem faktycznym
źródło: [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]


Aleksander Kuczewski
Id rekordu informacji: 14643
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Aleksander Kuczewski
Id rekordu informacji: 35523
zm. 1864.01.12, Szawle, powieszony za udział w powstaniu
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1864.01.31 R. 6 nr 25


Cprian Kuczewski
Id rekordu informacji: 23758
Herbu Poraj. Brał czynny udział w Powstaniu 1863 w oddziale Wawra. Zmuszony był z całą rodziną opuścić Litwę chroniąc się przed prześladowaniem caratu do Paryża, potem mieszkał w Egipcie otoczony powszechnym szacunkiem swoich i obcych jako Urzędnik Towarzystwa Kanału Sueskiego. Zm. 10.2.1892 w Izmaili w 64 roku życia.
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Cyprian Kuczewski
Id rekordu informacji: 30535
h. Poraj, ur. r. 1828, służył w oddz. Wawra. Emigrował do Paryża, później osiadł w Egipcie. Zmarł jako urzędnik Towarz. kanału Suezkiego r. 1892 w Izmailji.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Edmund Kuczewski
Id rekordu informacji: 45882
(Kaczewski, Korczewski), uczestnictwo w potyczkach: wileńskie: Kruszany 1.03.1863, kowieńskie: Buda 16.03.1863 (dostał się do niewoli), (wileńskie: Antokolce 16.04.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Edmund Kuczewski
Id rekordu informacji: 42425
powstaniec
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Eugeniusz Kuczewski
Id rekordu informacji: 55564
informacja taka sama jak rekord nr 24843
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Eugeniusz Kuczewski
Id rekordu informacji: 45908
uczestnictwo w potyczkach: augustowskie: Kadysz 21.05.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Eugieniusz Kuczewski
Id rekordu informacji: 24843
wieku lat 40, rodem z guberni i Augustowskiej, syn niezamożnych rodziców, służył w wojsku rossyjskiem w randze Stabs-kapitana. Stojąc w Saratowie ze swym pułkiem dowiedział się z gazet o powstaniu w kraju, natychmiast wziął urlop pod pozorem odwiedzenia swej familii i przybył w powiat Łomżyński gilzie podówczas formował się oddział Wawra, zaraz się też do niego zapisał jako prosty szeregowiec. Oficerowie i żołnierze tego oddziału wkrótce w nim spostrzegli większą znajomość sztuki wojskowej, niż się po szeregowcu spodziewaćby można, zaraz go też z tej strony przedstawili pułkownikowi Ramotowskiemu (Wawrowi). Dawszy się tym sposobem poznać awansował szybko, i wkrótce dosłużył się stopnia majora, teraz już rozwinął całą swą czynność i niezmordowaną wytrwałość w służbie, wyrobienie żołnierzy, ład i porządek jaki egzystował w obozie, to jego zasługa, w boju odważny przytomny, obecny prawie wszędzie gdzie potrzeba było jego zachęty, rady lub czynnej pomocy, dla tego teź oddział ten los swój i każdą pomyślną bitwę jemu w znakomitej części zawdzięczał. Gdy on zginął i oddział w krótce istnieć przestał. Poległ wbitwie pod Kozim-rynkiem w powiecie Augustowskim.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Ignacy Jerzy Kuczewski
Id rekordu informacji: 30536
h. Poraj, ur. r. 1834 w Bosieńsku dymis oficer kon. artyl. ros. właściciel dóbr w Trockiem, zaszczycony wyborem na sejmikach szlach. gub. Wileń skiej, pracował jako wojow. Wileński, główny organiz. woj. i członek Rządu naród. Walczył w oddz. Wisłoucha we wszystkich bitwach. Po powst. muzyk.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Kuczewski
Id rekordu informacji: 21093
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Jerzy Kuczewski
Id rekordu informacji: 42426
h. Poraj, powstaniec
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Kajetan Kuczewski
Id rekordu informacji: 24845
brat stryjeczny Michała, służył pod Langiewiczem i Rudowskim, zginął pod Samsonowem w Guberoii Radomskiej.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Kajetan Kuczewski
Id rekordu informacji: 55565
informacja taka sama jak rekord nr 24845
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Michał Kuczewski
Id rekordu informacji: 55247
rodem z Drzewicy w Królestwie Polskim, syn dzierżawcy dóbr ziemskich, służył w oddziałam Langiewicza i Chmielińskiego, zginął pod Opatowem w 1863 r.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Władysław Kuczewski
Id rekordu informacji: 58566
Obywatel ziemski. Ur. w 1828r. we wsi Rudawka (pow. augustowski). Walczył pod dowództwem Wawra. Pełnił funkcje żandarma, dostarczał żywność do obozu. W potyczce w lasach Augustowskich został ranny. Zesłany na Syberię do katorżnych robót, gdzie przebył lat 9.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.


Władysław Kuczewski
Id rekordu informacji: 13962
szlachcic augustowskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Kuczewski
Id rekordu informacji: 57979
ur. w 1828 roku we wsi Rudawka w powiecie augustowskim. Służył w partii Konstantego Ramotowskiego „Wawra”. Pełnił funkcję żandarma, a także dostarczał żywność do obozu. W czasie jednej z potyczek został ranny, wzięty do niewoli i zesłany na katorgę, gdzie przebywał 8 lat. Zmarł przed 1919 rokiem. Pensję weterańską pobierała wdowa Paulina
źródło: nad. GP , za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Kuczewski
Genealogia rodziny Kuczewski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.