Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Kuczyński związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Joanna Kuczyńska
Id rekordu informacji: 59007
z Wilna, powstaniec 1863 r.
(LVIA, zesp. 381, inw. 17, vol. 5780, s. 45)
źródło: nad. GP+, za: Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016


Kuczyński
Id rekordu informacji: 24846
felczer, zginął pod Budą Zaborowską 1863 r. (Imionps).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Kuczyński
Id rekordu informacji: 20694
felczer, zginął w bitwie pod Budami r. 1863.
źródło: [StupSP]


Kuczyński
Id rekordu informacji: 57090
po wzięciu do niewoli Korewy, prowadził partię, lecz niepowodzeniem zniszczył powstanie trockie, które w końcu kwietnia znów się ożywiło i miało trzy oddziały, mianowicie: Dahlena, Sęda i Wysłoucha.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Kuczyński
Id rekordu informacji: 44659
udział w potyczkach: mazowieckie: Budy Zaborowskie 14.04.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Adam Kuczyński
Id rekordu informacji: 11923
ochrzcznony.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Alojzy Kuczyński
Id rekordu informacji: 43528
Powstaniec, bezżenny zesłaniec w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Antoni Kuczyński
Id rekordu informacji: 11447
syn Jana, Handlowiec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


August Kuczyński
Id rekordu informacji: 43557
Powstaniec, bezżenny, więzień polityczny z pocz. 1867 przeniesiony z gorzelni Aleksandrowskiej do Usola, uniewinniony od udziało w powstaniu zabajkalskim
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


August Kuczyński
Id rekordu informacji: 48682
Wedle włas. zeznania: student Szkoły Głównej Warszawskiej, l. 23, adr. zameld. Bratoszewice, pow. Łęczyca. Oskarżony o dowodzenie oddziałem, skazany na 10 lat robót w twierdzy. Wysłany na Syberię etapem 10.10.1864. Po odbyciu wyroku w Usolu, osiedlony w siole Gadalej gub. irkuckiej, amnestionowany w 1886, zamieszkał w Warszawie.
Tożsamy z obecnym w bazie Augustem Kuczyńskim, którego nota sporządzona jest na podst. wspomnień Lasockiego
źródło: nad. Mikołaj Nowacki, za: AGAD, Zarząd Generał-Polcmajstra KP, sygn. 4, k. 587, PSB, t. 16, Muszalski C., Józef Kuczyński


Jan Kuczyński
Id rekordu informacji: 12316
mieszczanin Wileńskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Kuczyński
Id rekordu informacji: 35794
z województwa mińskiego wywieziony na Sybir 1863.10.09
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.08 R. 5 nr 256


Karol Kuczyński
Id rekordu informacji: 1134
ppro. (1845) Biechów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Leon Kuczyński
Id rekordu informacji: 32921
zm. 27 V 1887, powstaniec styczniowy i, powstaniec styczniowy, poch. Waręż
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Leopold Kuczyński
Id rekordu informacji: 34447
(1822-1863), radca sądu karnego we Lwowie, zamordowany 25 X
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Marian Kuczyński
Id rekordu informacji: 43406
Podporucznik, weteran, 22 stycznia 1929 zamieszkały we Lwowie
źródło: nad. DHRP, za: W 66 rocznicę Powstania Styczniowego, Polskiego Tow. Opieki nad grobami bohaterów, Lwów 1929


Marian Kuczyński
Id rekordu informacji: 36523
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Marian Kuczyński
Id rekordu informacji: 50361
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Wojciechem Biechońskim,Wojciechem Drewnowskim i Leonem Syroczyńskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 ze Lwowa.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.


Marian Kuczyński
Id rekordu informacji: 56883
ze Lwowa, był uczestnikiem zjazdu odbytego w Warszawie w grudniu 1919 r.
źródło: nad. Tomasz Lenczewski, za: Święcicki J. A., Weterani 1863 r. - Narodowi! Warszawa, Sgł. u Gebethnera i Wolffa, 1920. – 37, (3) s., 24 cm, brosz. wyd.


Marian Walenty Kuczyński
Id rekordu informacji: 21877
1847-1936 z, h. Korwin, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: GP, za: Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ..., oraz fotografia GP


Marjan Kuczyński
Id rekordu informacji: 1135
ppro. (1847) Lwów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Witalis Kuczyński
Id rekordu informacji: 1136
ppro. (1846) Siedlce
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Wojciech Kuczyński
Id rekordu informacji: 50072
gmina/wieś Zambrów, przestępstwo: był w bandzie Wawra, data zarządzenia: 14.03.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wojciech Kuczyński
Id rekordu informacji: 39717
Siemienow, mężcz. żytiel Grodzieńskiej gub., zesłany administratiwno na osadzenie, przebywał w Iszymskom okręgu, potem w Iszymie, rodziny nie posiadał, żonaty
GU GAOO. F. 3. Op. 9. d. 14182. Ł. 6-22.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Wojciech Siemienow Kuczyński
Id rekordu informacji: 12396
mieszkaniec grodzieńskiej gub.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Kuczyński
Genealogia rodziny Kuczyński


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.