Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

Osoby o nazwisku Kulczycki związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Marya Kulczycka
Id rekordu informacji: 36172
uwięziona w Kownie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268


Kulczycki
Id rekordu informacji: 20697
były rotmistrz wojsk moskiewskich, dowodząc oddziałem powstańczym na Litwie, w potyczce dnia 19. kwietnia 1863. pod Sapieżo-sadami ciężko raniony, dobity został przez żołnierzy nieprzyjacielskich.
źródło: [StupSP]


Kulczycki
Id rekordu informacji: 24849
były rotmistrz wojsk rossyjskich pospieszył pod dowództwo Andruszkiewicza naczelnika wojennego w Augustowskiem, gdzie miał sobie powierzoną komendę nad małym oddziałem Strzelców, 19 Kwietnia 1863 r. pod Sapieżyszkami w Augustowskiem dobity został na placu boju przez nieprzyjacielskie żoł dactwo.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Kulczycki
Id rekordu informacji: 63119
Podleśny z m. Pazurek k Olkusza - wywieziony na Sybir z Olkusza w lutym 1863
źródło: nad. GP+, za: Chwila, 4.3.1864


Kulczycki
Id rekordu informacji: 61194
szlachcic powiatu zwinogródzkiego, powstaniec. Mieszkał w Siniawie w powiecie wasylkowskim.
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Kulczycki
Id rekordu informacji: 44663
udział w potyczkach: lubelskie: Depułtycze 5.08.1863, Fajsławice 24.08.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Adam Kulczycki
Id rekordu informacji: 61192
szlachic powiatu kijowskiego, powstaniec. Mieszkał w Szamrajówce w powiecie wasylkowskim.
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Adam Kulczycki
Id rekordu informacji: 60181
wiek: 38. Zatrzymany i osadzony w Połtawie
źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Czas 1.9.1863


Bolesław Kulczycki
Id rekordu informacji: 16988
syn Franciszka,
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Bolesław Kulczycki
Id rekordu informacji: 31196
ur. r. 1833, stabskap. rosyj., pracował jako organiz. na Wołyniu w po w. Starokonstantynowskim. Po bitwie pod Połonnem zbierał i wywoził rozbitków, po bitwie pod Salichą wykradł z niewoli rannego rotmistrza Mareckiego. Ścigany przez rząd mosk. udał się do Galicji, gdzie wcielony do oddz. pułk. Chranickiego, formował oddz. w okolicy Bursztyna. Po powst. pisarz gminny.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Kulczycki
Id rekordu informacji: 15188
szlachcic prowincja Kijowie
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Kulczycki
Id rekordu informacji: 69722
Ze Stanisławowa, 50 lat, rz-kat., żonaty, murarz, W sierpniu 1864 sądzony przez sąd wojenny w Stanisławowie, za przestępstwo przeciwko zarządzeniom publicznym (zapewne związane z działaniami powstańczymi), skazany na karę 8 dni aresztu zaostrzonego 2-krotnym postem i zwrot kosztów kary.
źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 17.9.1864


Kazimierz Kulczycki
Id rekordu informacji: 63916
Zm. przed 1919, żona: Bronisława, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-2
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Konrad Kulczycki
Id rekordu informacji: 60132
wiek: 21, pochodzenie: Kijowszczyzna. Skazany do ciężkich robót w fortecach syberyjskich na lat: 10
źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Czas 1.9.1863


Leon Kulczycki
Id rekordu informacji: 46359
uczestnictwo w potyczkach: grodzieńskie: Grodno 14.03.1863, augustowskie: Kozłowa Ruda 1.04.1863, Lokajcie 9.04.1863 ranny (poległ)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Leopold Kulczycki
Id rekordu informacji: 59227
szlachcic, uczestnik powstania, notowany: Swięciany
źródło: nad. GP+, za: Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim


Leopold Kulczycki
Id rekordu informacji: 50760
więziony w twierdzy dynaburskiej, zesłany na 6 lat katorgi do fabryk
Publikowana w prasie lista nie wskazuje, że osoby te brały udział w Powstaniu, lecz należy to podejrzewać ze względu na okoliczności i datę. Większość z tej listy to obywatele północnych Kresów z konfiskatą majątku
źródło: nad. GP, za: Chwila 25.3.1864 w: MBC


Timofej Kulczycki
Id rekordu informacji: 39723
Iwanow, mężcz. warunki zesłania nieznane, z 1867 r. przebywał w Iszymskom okręgu, torgował winom, wziął zasiłek na kupienie domu
GUTO GA w r. Tobolskie. F. 152. Op. 4. d. 538. Ł. 93.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Tomasz Kulczycki
Id rekordu informacji: 51110
powstaniec 1863, poch. Warszawa - Powązki Wojskowe
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: www.genealogiczne.pl


Tomasz Kulczycki
Id rekordu informacji: 36525
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Tomasz Kulczycki
Id rekordu informacji: 1141
ppro. (1842) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Tomasz Kulczycki
Id rekordu informacji: 65717
Ur. 1842 Kniażiny, miejscowość w 1923: Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: XI-27
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Władysław Kulczycki
Id rekordu informacji: 34448
(1834-1895), dziennikarz, od 1860 r. przebywał we Włoszech, pracował w Agencji Rzymskiej Hotelu Lambert. W 1863 r. p.o. agenta RN w Rzymie. Po powstaniu korespondent różnych czasopism polskich
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Władysław Kulczycki
Id rekordu informacji: 48749
poch. Rzym, cmentarz Campo di Verano
źródło: nad. Agata Rola, za: zdjęcie własne


Тimofiej Janow Kulczycki
Id rekordu informacji: 19506
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Kulczycki
Genealogia rodziny Kulczycki

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.