Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Marczewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Marczewski
Id rekordu informacji: 27034
Bleszczyński Praporszczyk, był powstańczym naczelnikiem Piotrkowskiego powiatu, 22 lutego 1864 r powieszony w Piotrkowie.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Marczewski
Id rekordu informacji: 22758
sekretarz Teodora Cieszkowskiego
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Marczewski
Id rekordu informacji: 43088
vel Błeszyński, b oficer rosyjski, naczelnik powstańczy powiatu piotrkowskiego, powieszony w Piotrkowie 22.2.1864
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Czubiński A.Powstanie 1863-1864 roku we wschodniej Wielkopolsce. wyd.1993


Albert Marczewski
Id rekordu informacji: 47336
W czasie Powstania Styczniowego w gimnazjum w Łukowie propagował pisemka demokratyczne, potem w Warszawie pisał również do nich. Skazany na nadzór policyjny
źródło: nad. DHRP, za: [KEK]


Aleksander Marczewski
Id rekordu informacji: 43520
Powstaniec, zesłany do ciężkich robót w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Aleksander Marczewski
Id rekordu informacji: 47337
Zm. 1874 na Syberii, sądzony w Kazaniu, zesłany na 16 lat ciężkich robót po Powstaniu Styczniowym (1865 Tobolsk, Irkuck potem Usole)
źródło: nad. DHRP, za: [KEK]


Antoni Marczewski
Id rekordu informacji: 47338
Muzyk, zesłaniec na Syberię po powstaniu Styczniowym, żonę poznał na zesłaniu, 1873 przeniesiony z gub irkuckiej (praca w gorzelni) do jenisiejskiej (praca w warzelni soli). Żona (1873) Agrafena Popowa, matka żony: Ewdoksja
źródło: nad. DHRP, za: [KEK]


Antoni Marczewski
Id rekordu informacji: 1297
ppro. (1843 Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Antoni Marczewski
Id rekordu informacji: 47335
Syn Franciszka, ur. 1833, mieszkał: Warszawa, 1864 zesłany na Syberię za udział w Powstaniu Styczniowym, 1866 sądzony powtórnie za uderzenie wartownika, skazany na dalsze 6 lat
źródło: nad. DHRP, za: [KEK]


Bronisław Marczewski
Id rekordu informacji: 40027
mężcz. 35 lat na 1863 (67) r., ziemianin Warszawskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Omskie, potem w Tobolskie, posiadał mastierskuju, rodziny nie posiadał, kawaler
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 6971, Op. 5. d. 7601. Ł. 63 ob.-64, Op. 6. d. 7918, Jedrychowska B. Polscy zeslancy na Syberii (1830-1883), Wroclaw, 2000, s. 88, 168, 224.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Bronisław Marczewski
Id rekordu informacji: 53473
Pozn. 23/X. W Warsz. + w tych dn. Bron. Marczewski w 1828. * w Modlinie. Szkoły w Warsz. Inż. w zarz. kom., tłum. i pisał w dziedzinie techn. Udział w 1863. Kilka lat na zesłaniu w Rosji
(Dziennik Poznański) 1882 nr 218
źródło: nad. GP, za: [Teki.]


Bronisław Marczewski
Id rekordu informacji: 16272
szlachcic z województwa warszawskiego.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Marczewski
Id rekordu informacji: 27142
mieszczanin Król. Polskiego, felczer. Skazany na mocy konfirmacji Dowódcy Wojsk Wileńskiego Okręgu Wojennego. Powieszony w Wilnie 28 sierpnia 1863 roku, za służenie Rewolucyjnemu Komitetowi Polskiemu w charakterze szpiega i policjanta na miasto Wilno — celem dokonywania zabójstw.
Wyrok w brzmieniu oryginalnym, może nie być całkiem zgodny ze stanem faktycznym
źródło: [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]


Jan Marczewski
Id rekordu informacji: 22343
obwiniony o zamach na marszałka gubernialnego Domejkę, wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Wilnie dnia 9. sierpnia 1863 r.
źródło: [StupSP]


Jan Marczewski
Id rekordu informacji: 47339
Pisarz komory celnej w Radomiu, w czasie powstania styczniowego nocował u niego emisariusz W. Migurski, zadenuncjonowany został skazany na 2 tygodnie aresztu.
źródło: nad. DHRP, za: [KEK]


Jan Marczewski
Id rekordu informacji: 37870
stracony Wilno 9.9.1863
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno


Józef Marczewski
Id rekordu informacji: 49396
gmina/wieś Wizna, kara: nadzór policyjny, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Julian Marczewski
Id rekordu informacji: 47333
Syn Feliksa, ur. 1834, mieszkał w gub. radomskiej, w Powstaniu Styczniowym walczył pod Chechowskim, zesłany do Semipałatyńska gdzie przymusowo był w pułku przez 10 lat.
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Maliszewski J., Sybiracy


Juljan Marczewski
Id rekordu informacji: 58588
Ur. w 1834r. w Głowaczewie z. Radomskiej. Walczył pod rozkazami Czechowskiego. Zesłany na Sybir do Semipałatańska, gdzie przymusowo służył w jednym ze stacjonowanych tam pułków. Przesłużył tam 10 lat.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.


Konstanty Marczewski
Id rekordu informacji: 18224
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Konstanty Marczewski
Id rekordu informacji: 47340
Za udział w Powstaniu skazany na miesiąc więzienia, zamieniony na srogi dozór policji.
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: AGAD, WSK


Leon Marczewski
Id rekordu informacji: 55850
informacja taka sama jak rekord nr 22342
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Leon Marczewski
Id rekordu informacji: 22342
poległ w bitwie pod Żyzynym dnia 8. sierpnia 1863 r.
źródło: [StupSP]


Leon Marczewski
Id rekordu informacji: 24972
poległ w bitwie pod Żyżynem d. 12 Sierp. 1863 r. (Cz. Nr. 247).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Leon Marczewski
Id rekordu informacji: 46360
uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Żyżyn 8.08.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Marcin Marczewski
Id rekordu informacji: 47341
Ur. 1835 zm. 23.1.1897, powstaniec styczniowy, zwolniony 23.1.1897, pochowany Kraków, Rakowice
źródło: nad. DHRP, za: KEK, (za: Czas 1897/20, Sł.Pol. 1897, Dz.Pol 1897, Głos Narod. 1897


Marcin Marczewski
Id rekordu informacji: 31980
ur. w Kruszelu r. 1842, kucharz, służył jako szereg, w oddz. Jankowskiego i Wierzbickiego. Schwytany w Skierniewicach, został wysłany do Symbirska na lat 5.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Mateusz Marczewski
Id rekordu informacji: 43081
vel Szulc, włościanin, żandarm narodowy, powieszony w Izbicy 25.1.1864
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Czubiński A.Powstanie 1863-1864 roku we wschodniej Wielkopolsce. wyd.1993


Stanisław Marczewski
Id rekordu informacji: 47334
Syn. Feliksa, ur. 1845. mieszczanin z Warszawy, Powstaniec Styczniowy, sądzony w Włodzimierzu, 1864 zesłany na 4 lata dogub. penzeńsiej
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: AGAD


Wincenty Marczewski
Id rekordu informacji: 19085
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wincenty Marczewski
Id rekordu informacji: 40028
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Tobolskom okręgu, w 1868 r. zmarł
GUTO GA w r. Tobolskie. F. 152. Op. 4. d. 537. Ł. 36.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Witold Marczewski
Id rekordu informacji: 57375
należał do pierwszego komitetu kierującego stronnictwem powstania w 1861 r., a następnie do Komitetu Centralnego Narodowego w czerwcu 1862 r.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Witold Marczewski
Id rekordu informacji: 22940
Ur. 1832 w Wierzbicy, płockie, zm.
13.04.1903. Syn Floriana. Członek Zarządu Dróg Żelaznych, powstaniec styczniowy, zesłaniec, kawaler orderu św. Stanisława II kl.

1861 - obiecał Mierosławskiemu dostarczenie 800 tys. na broń czego nie wykonał. Zważywszy jednak na aresztowanie brata - Bronisława w 1863/4 właśnie za przemyt broni, można przypuszczać, że dostawa nie dotarła na miejsce pomimo jej zorganizowania za ową sumę.

23.1.1863 - należał do najczynniejszych współpracowników S. Bobrowskiego, prawd. autor raportu sytuacyjnego dla Mierosławskiego z 10.2.
18.2.1863 - aresztowany na skutek denuncjacji przez F. Fischera (w nocy). Przy aresztowaniu znaleziono przy nim broszury i list W. Milowicza na temat transportu broni i stosunków z M. Bakuninem.
1863 - zesłany na 12 lat prac w kopalniach na Syberii początkowo w Hucie Piotrowskiej, 12.8.1863 wysłany do Nerczyńska. Pełnił tam funkcję starosty grupy zesłańców jako "jeden z najdzielniejszych starostów". Znalazł się w więzieniu w Czycie po doniesieniu przez Żychlińskiego, że on i Epstein posiadają broń. We więzieniu w Czycie wykrył ogromne defraudacje miejscowych urzędników, doprowadził do śledztwa i zwrotu zesłańcom zagrabionych pieniędzy. 26.12.1863 przybył do Irkucka w wagonach bydlęcych.

11.1.1864 - wysłany dalej na katorgę z Irkucka.

3.1864 - otrzymywał 75 kopiejek i 2 pudy żywności na miesiąc

1868 - Tiumeń, gub. tobolska, potem w Irkucku

1870 - Turyńsk - jako zarządzający jednym z zakładów Alfonsa Koziełł-Poklewskiego

1871 - przywrócono mu prawa stanu

1874 - Kamszyłowo - gub. permska

1876 - Chołunice, pow. słobodzki, gub. wiacka - praca w zakładach metalurgicznych

1880 - Wiatka (zach gubernie cesarstwa)

1889 - powrót do Warszawy
źródło: oprac. DHRP, za: KEK, AGAD, GARF, ZGP, PSB, Morm. i in.
Nota biograficzna: Witold Marczewski


Władysław Marczewski
Id rekordu informacji: 47332
Syn Jakuba, ur. 1846, mieszkał: Brześć Kujawski, Powstaniec Styczniowy, 29.1.1864 skazany za nielegalne przekraczanie granicy, zesłany do Archangielska, potem do gub. astrachańskiej na roboty publiczne
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: AGAD, LGR


Władysław Marczewski
Id rekordu informacji: 51665
urodzony w Aleksandrowie, przez pewien czas mieszkajacy we Włocławkupo powrocie z zesłania był jednym z założycieli straży pożarnej w Brzesciu Kujawskim
źródło: nad. Wiesław Tomczak, za: Początki działalności straży pożarnych w powiecie włocławskim, w: www.kmpsp.wloclawek.pl
Nota biograficzna: Władysław Marczewski


Władysław Jakowlewicz Marczewski
Id rekordu informacji: 11412
Handlowiec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Marczewski
Genealogia rodziny Marczewski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.