Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Dowódcy w Małopolsce (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Mundury 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Nazwisko lub część:                    
Wpisz min 4 litery bez gwiazdki, np. Langiew, giewic, ewicz... Dowolna litera: znak _
Znajdź w opisach:                   
Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

Osoby o nazwisku Michalski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Michalska
Id rekordu informacji: 23152
zam. Piotrowicz, będąca przy mężu w obozie, w zażartej walce z Moskalami pod Łodzią dnia 15. lutego 1863., gdzie powstańcy podczas gotowania obiadu zostali napadnęci, po stracie męża poległego od kuli nieprzyjacielskiej, zginęła toż samo broniąc się do upadłego rewolwerem. Moskale poznawszy w niej kobietę, jakby w tryumfie jakim topili w jej zwłokach bagnety swoje.
źródło: [StupSP]


Anna Michalska
Id rekordu informacji: 53206
zamężna szlachcianka z powiatu bielskiego Guberni Grodzieńskiej, kontakty z powstańcami, dostarczanie pożywienia, kara 100 rubli 02.04.1865
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Mirosława Michalska
Id rekordu informacji: 53207
pannaz powiatu bielskiego, Gubernia Grodzieńska, zamieszana w powstanie, zwolniona 02.04.1865
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Michalski
Id rekordu informacji: 44803
udział w potyczkach: kaliskie: Kuźnice 4.04.1863 poległ
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Michalski
Id rekordu informacji: 44804
udział w potyczkach: sandomierskie: (Lipa 15.02.1864), (Jaroszki 7.03.1864)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Michalski
Id rekordu informacji: 45498
(Rzepecki), udział w potyczkach: krakowskie: Rudniki 28.07.1863 ranny, Góry 5.11.1863, Strojnów 24.11.1863 (dostał się do niewoli), (sandomierskie: Jeziorko 29.11.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki …


Antoni Michalski
Id rekordu informacji: 1331
ppro. (1836) Grodzisk
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Antoni Michalski
Id rekordu informacji: 22360
poległ w utarczce z Moskalami stoczonej pod Saniami dnia 3. września 1863 r.
źródło: [StupSP]


Antoni Michalski
Id rekordu informacji: 26559
szewc, żandarm wieszający, 16 listopada 1863 r. powieszony w Częstochowie.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Antoni Michalski
Id rekordu informacji: 24993
wieku lat 18, syn obywatela ziemskiego z powiatu Bialskiego, uczeń gimnazyum Białostockiego służył w oddziale jazdy Augusto ws.-Grodzińskiej pod dowództwem Kazimierza Kobylińskiego (Nadmiilera), brał udział w bitwie pod Waliłowem, poległ w bitwie pod wsią Sanie dnia 4 Września 1863 roku. (Cz. Nr. 219 i Głos Nr. 35), podług innych wiadomości poległ w bitwie pod Zambrowem w Sierpniu 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Antoni Michalski
Id rekordu informacji: 35555
zm. 1863.09.03, pod wsią Sanie, poległ w bitwie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.09.29 R. 5 nr 221


Antoni Michalski
Id rekordu informacji: 45767
uczestnictwo w potyczkach: augustowskie: Sanie 3.09.1863 poległ
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Antoni Michalski
Id rekordu informacji: 55576
informacja taka sama jak rekord nr 24993
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Antoni Michalski
Id rekordu informacji: 62689
uczeń białostockiego gimnazjum, brał udział w bitwie pod Waliłam i
źródło: nad. GP, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014


Antoni Michalski
Id rekordu informacji: 63979
Zm. przed 1919, żona: Franciszka, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: IV-341
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Franciszek Michalski
Id rekordu informacji: 24994
wieku lat 20, syn obywatela ziemskiego z powiatu Kaliskiego, służył w oddziale Oksińskiego, odznaczał się męstwem, poległ w bitwie pod Praszką w powiecie Wieluńskim. Podług innych poległ w bitwie pod Kuźnianką dnia 4go Kwietnia 1863 r. (Cz. Nr. 88).
[Akt zgonu 4.4.1863 wykazuje zgon po Kuźniczką - zwaną także przez bliskość bitwą pod Praszką - GP+]
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Franciszek Michalski
Id rekordu informacji: 45954
uczestnictwo w potyczkach: sandomierskie: Bodziechów 26.12.1863 poległ
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Franciszek Michalski
Id rekordu informacji: 55577
informacja taka sama jak rekord nr 24994
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Franciszek Michalski
Id rekordu informacji: 57952
Franciszek Michalski kawaler ok. 21 lat ur. ok. 1842, syn zmarłego Franciszka i Zuzanny z Jamiołkowskich posesorów małżonków Michalskich, urodzony w miejscowości Jasionna powiat wówczas łowicki, zamieszkały w miejscowości Iwonie powiat wówczas sieradzki, matka wówczas zamieszkała w miejscowości Błaszki w powiecie sieradzkim. Zm 4.4.1863, poch. 7.7.1863
źródło: nad. Maciej Róg, za: akt zgonu par. Praszka


Grzegorz Michalski
Id rekordu informacji: 48050
reformat duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: kielecka, miejsce zsyłki: kostromska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 785 /-/ op. 125, d. 3225, k. 145 /-/ d. 3228, k. 18-23 /-/ op. 150, d. 224, k. 49v /-/ Kubicki, cz. 2, 2, s. 623
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. GP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Grzegorz Michalski
Id rekordu informacji: 58023
ksiądz, ur. 1828 zm. 1909, pochowany Kielce.
źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek


Ignacy Michalski
Id rekordu informacji: 24995
wieku lat 24, syn obywatela ziemskiego z powiatu Gostyńskiego, kawaler, służył w oddziale Syrewicza, poległ w bitwie pod wsią Ratajami w powiecie Gostyńskim.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Ignacy Michalski
Id rekordu informacji: 55578
informacja taka sama jak rekord nr 24995
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Jan Michalski
Id rekordu informacji: 44094
powstaniec, pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu w miejsc. Poddębice, woj. łódzkie
źródło: nad. Grażyna Słupczyńska, za: fotografia własna


Jan Michalski
Id rekordu informacji: 64639
Ur. 1836 Płodno, miejscowość w 1923: Grodzisk, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: IX-915
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Jan Michalski
Id rekordu informacji: 69757
Z Czernej k. Krzeszowic, lat 20, stanu wolnego, syn kmiecia. W sierpniu 1864 sądzony przez sąd wojenny w Tarnowie, za zbrodnię zaburzenia spokojności publicznej (zapewne w związku działaniami powstańczymi), skazany na 4 tygodnie więzienia.
źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 20.9.1864


Jan Grzegorz Michalski
Id rekordu informacji: 20442
(ur.1828r.) W 1864 roku władze rosyjskie aresztowały ks. Michalskiego w Pilicy.Za kazania podburzające został oddany pod ścisły dozór policji i zesłany czasowo do m.Czuchomy a stamtąd przeniesiony do Kołogrywu w guberni Kostromskiej.Zwolniony z dozoru,przeniósł się do gub.saratowskiej ,gdzie pozostawał do 1900 r.W 1901r.,po amnestii, przyjechał do Warszawy r.po 36 latach pobytu poza krajem.Zamieszka w Kurozwękach gdzie zmarł w roku 1909.
http://www.jura-pilica.com/?powstancy-1863,155
źródło: Jura Pilica - Powstańcy 1863


Józef Michalski
Id rekordu informacji: 17926
s. Mateusza
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Józef Michalski
Id rekordu informacji: 26750
włościanin, był żandarmem wieszającym, 27 października 1864 r powieszony w Łomży.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Julian Michalski
Id rekordu informacji: 48118
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: piotrkowska, miejsce zsyłki: kostromska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 109, 143, 416, 785 /-/ op. 125, d. 3225, k. 209v /-/ op. 150, d. 224, k. 49 /-/ Kubi­cki, cz. 2, 2, s. 623
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. GP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Kazimierz Michalski
Id rekordu informacji: 21554
Powstaniec styczniowy z oddziału majora Aleksandra Litticha, poległy w bitwie pod Wąsoszem w dniu 23 kwietnia 1863 r.
lat 34, ur. w Węgloszynie, syn dzierżawcy z Czastar, pow. Wieluń
Popów-Wąsosz Górny stary cmentarz Mogiła/grób zbiorowy
źródło: ROPWiM Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych


Kazimierz Michalski
Id rekordu informacji: 24996
obywatel ziemski z Czastar w Kaliskiem, służył pod dowództwem De la Croix, zginął w bitwie pod Lis-Wartą w Kaliskiem dnia 23go Kwietnia 1863 roku. (Czas Nr. 99).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Kazimierz Michalski
Id rekordu informacji: 46301
uczestnictwo w potyczkach: kaliskie: Więcki 23.04.1863 poległ
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Kazimierz Michalski
Id rekordu informacji: 55579
informacja taka sama jak rekord nr 24996
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Konstanty Michalski
Id rekordu informacji: 21848
1833-1904 z, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: GP, za: Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ..., oraz fotografia GP


Konstanty Michalski
Id rekordu informacji: 32171
ur. w Zawichoście r. 1834, strażnik skarb., służył jako porucz. kosynierów pod Langiewiczem. Walczył pod Wąchockiem, Małogoszczą, Staszowem i Śt Krzyżem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Konstanty Michalski
Id rekordu informacji: 32900
ur. 1833, zm. 5 XII 1904, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Konstanty Michalski
Id rekordu informacji: 72136
Ur. Zawichost w Królestwie Polskim 11.03.1834r., dozorca baterii telegraficznych, zamieszkały we Lwowie, żonaty, bezdzietny, rzymsko-katolickiego wyznania. W oświadczeniu o przystąpieniu do Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863/64r. podał, iż przed powstaniem pracował jako dozorca skarbowym finansowym, natomiast w powstaniu był porucznikiem kosynierów w oddziale Langiewicza. Walczył w Wąchocku, Małogoszczu, Staszowie i na Świętym Krzyżu. Powołuje się na Władysława Zawadzkiego.
źródło: nad. Martyna Jarosińska, za: CDIAL 195-1-79, Towarzystwo Weteranów, wnioski


Lucian Fridrichowicz Michalski
Id rekordu informacji: 15163
szlachcic Podole
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Ludwik Michalski
Id rekordu informacji: 16742
Otstawnoj Тitularnyj Sowietnik. Mieszkaniec Podolskiej guberni.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Ludwik Michalski
Id rekordu informacji: 46397
uczestnictwo w potyczkach: sandomierskie: Grzybowa Góra 19.04.1863
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Ludwik Michalski
Id rekordu informacji: 47059
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Wierzchówka, gub. Podolska , pow. Mohyl., dz. 1162.
źródło: nad. GP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Marcin Michalski
Id rekordu informacji: 18439
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Marcin Michalski
Id rekordu informacji: 26436
Ojczym Marii Piotrowiczowej - również uczestniczki powstania. Poległ pod Dobrą 24.2.1863
źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]


Marcin Michalski
Id rekordu informacji: 40073
mężcz. 38 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Mateusz Michalski
Id rekordu informacji: 18476
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Mateusz Michalski
Id rekordu informacji: 40072
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Omsku, sodierzał bułocznuju
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8455. Ł. 9 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Michał Michalski
Id rekordu informacji: 31736
ur. r. 1846 we Lwowie, kowal, służył jako szereg, żuawów w oddz. Komorowskiego pod komendą kapit. Fischera. Walczył pod Poryckiem. Po powst. właśc. fabryki powozów i realności, drugi prezyd. miasta Lwowa, poseł do Sejmu i członek licznych towarzystw.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Michał Michalski
Id rekordu informacji: 32978
ur. 1846, zm. 1907, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Michał Michalski
Id rekordu informacji: 35467
wiek: 88 lat, zm. 1935.11.18, weteran z 1863 podpor
poch. Poznań, Cmentarz Garnizonowy (Cytadela), kwatera Powstańców Styczniowych [DHRP - z natury]
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poranny, 1935.11.19 R 1 nr 218


Michał Michalski
Id rekordu informacji: 35468
wiek: 88 lat, zm. 1935., ppor.-weteran z 1863 roku księgi Stanu Cywilnego
W miasteczku Szalach rozstrzelano 28 zm. Paulina Bohdanwicza dymisjowanego junkra moskiewskiego za czynny udział w narodowem powstaniu.[…]
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, Nr 268


Michał Michalski
Id rekordu informacji: 62876
powstaniec
źródło: nad. GP, za: Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. 2 i 3.


Michał Michalski
Id rekordu informacji: 69449
W 1891 delegat wydziału lwowskiego na zjeździe Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863/4 we Lwowie.
źródło: nad. GP, za: Gazeta Narodowa 23.1.1891


Mikołaj Michalski
Id rekordu informacji: 64976
Ur. 1839 Krzepice, miejscowość w 1923: Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: oficer, stopień wojskowy w 1923r.: of. wet., odznaczenie w 1923r: KW, liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: Of.-18
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Narcyz Michalski
Id rekordu informacji: 61045
1835 - 1892, były paulin. Gbr siedl. 9 lut. 1867 r. Nr. 133 powiadomił Kancelarię nmka Kr. P., że ksiądz N. M. zbierał we Włodawie pieniądze na powstańców, zanim tam nadeszły wojska ros., dlatego nie powinien i nie może nadal pozostać we Włodawie. Z tej racji był przeniesiony na wikarjat do Batorza, jan. pow.
źródło: nad. GP, za: Kubicki P.F.., Bojownicy kapłani za sprawe Kosciola i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sandomierz 1933


Norbert Michalski
Id rekordu informacji: 68336
Jako weteran występuje na fotografii zbiorowej wykonanej 3.5.1916 w Łodzi
źródło: nad Piotr Rodziewicz, za: Kalendarz Kościuszkowski na 1918 rok


Piotr Michalski
Id rekordu informacji: 1332
ppro. (1843) Lipnica
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Piotr Michalski
Id rekordu informacji: 46538
uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Sobolew 24.05.1863
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Piotr Michalski
Id rekordu informacji: 60675
Więzień cytadeli warszawskiej. chłop z Juliopola, pow. radzyński, lat 27. Katolik, kawaler. Aresztowany w domu "za dobrowolne przystąpienie do bandy i uczestniczenie w dwóch bitwach". W więzieniu siedleckim od 19 czerwca. 19 listopada 1864 r. skazany na 3 lata aresztanckich rot. (M-57).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Piotr Michalski
Id rekordu informacji: 66246
Ur. 1843, miejscowość w 1923: Lipnica, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: V-54
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Stanisław Michalski
Id rekordu informacji: 24997
ksiądz emeryt 73 letni starzec wikary probostwa Małogoszcza, po bitwie pod Małogoszczą dnia 5 Marca 1863 roku, napadnięty przez kozaków i bezbronnie w własnym domu zamordowany. Inne źródła a mianowicie biografia Felińskiego podają że 26 Lutego t. r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Stanisław Michalski
Id rekordu informacji: 55580
informacja taka sama jak rekord nr 24997
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Stefan Kazimierz Michalski
Id rekordu informacji: 30643
ur. 1847 w Królestwie polskim, uczeń gimnaz., pracował w organizacji w Mazowieckiem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Wąadysąaw Michalski
Id rekordu informacji: 51602
powstaniec z terenu zaboru austriackiego, w niewoli rosyjskiej, upoważniony do powrotu rozkazem z dnia 18.5.1865
źródło: nad. GP, za: Arch. Ks. Ludwika Ruczki, seria 3 korespondencja z urzędami …


Wicienti Wikientiiewicz Michalski
Id rekordu informacji: 11408
Handlowiec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Wincenty Michalski
Id rekordu informacji: 1333
of. wet. (1839) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Wincenty Michalski
Id rekordu informacji: 22545
Z Bytomia - pracował w rotach aresztanckich przy budowie kolei Orłow - Kursk
Z pracy p.Czesława Korusa
źródło: Echa powstania styczniowego na ziemi śląskiej (1863-1864)


Wincenty Michalski
Id rekordu informacji: 50226
Weteran powstania styczniowego, zdjęcie wykonane w 1916 po pochodzie 3-majowym.
źródło: nad. Piotr Świątecki


Wincenty Michalski
Id rekordu informacji: 58270
ur. w r. 1839 w Krzepicach, ziemi Piotrkowskiej. Jako student Wydziału Farmaceutycznego Szkoły Głównej już przed wybuchem powstania, należał do organizacji rewolucyjnej, pełniąc obowiązki w Wydziale Kasy Narodowej. Po wybuchu powstania wyruszył jako oficer do oddziału Oksińskiego, który formował się wtedy w lasach Zagórskich pod Kłobuckiem. Brał udział w kilku walkach i potyczkach, a między innemi 23 kwietnia 1863 r. pod Wąsoszem nad Wartą, w której oddział Litticha i Oksińskiego stracił około 30-tu poległych i wielu rannych, a reszta ludzi rozsypała się. Ósmego maja, gdy zebrany po rozsypce oddział w sile dwustu ludzi walczył pod Rychłocicami w Wieluńskiem, tracąc 74 ludzi, w tern 38 poległych, a 36 rannych. Następnie walczył w Sandomierskiem pod Przedborzem nad Pilicą 27.VI.1863 r, i wreszcie pod Kruszyną.
Michalski należał również do oddziału złożone go z 20 ludzi, będącego pod naczelnem dowództwem kapitana Przybyłowicza Jana i bezpośredniem porucznika Kraszewskiego, wyznaczonego do zniszczenia mostów kolei Wiedeńskiej w Częstochowskiem. Oddziałek ten chlubnie wywiązał się ze swego za dania. Skazanemu na śmierć przez sąd połowy moskiewski, cudem udało się uniknąć szubienicy.
źródło: nad. GP, za: Wacław Sokolewicz, Farmaceuci w Powstaniu 1863, Warszawa 1931


Wincenty Michalski
Id rekordu informacji: 58592
Farmaceuta. Ur. w 1839r.w Krzepicach z. Piotrkowskiej. Ze Szkoły Głównej wstąpił początkowo do organizacji, a następnie walczył w partiach pod dowództwem Oksińskiego i Liticha. Walczył pod Wąsową u/Wartą, Rychłowicami. Internowany w Ołomuńcu.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.


Wincenty Michalski
Id rekordu informacji: 63521
Podporucznik, weteran Powstania Styczniowego, 5.8.1921 odznaczony Krzyżem Walecznych. Odznaczenia dokonał osobiście Józef Piłsudski.
źródło: nad. GP, za: Żołnierz Polski 21.8.1921


Wincenty Michalski
Id rekordu informacji: 64456
Ur. 1831 Brudzewo, zm. przed 1919, żona: Tekla, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: VII-73
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Wincenty Michalski
Id rekordu informacji: 64988
Ur. 1839 Mogilnica, zm. przed 1919, żona: Maria, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: VIII-107
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Wincenty Michalski
Id rekordu informacji: 70064
Farmaceuta, rodem z Krzepic pow. Częstochowskiego, w 1863 roku odbywał studya na kursach farmaceutycznych przy Szkole Głównej. Należał do organizacyi, po wybuchu powstania wyruszył do oddziału Oksińskiego pod Kłobuck. Brał udział w kilku potyczkach, a mianowicie pod Wąsoszą nad Wartą w dniu 23 kwietnia, w której poległo do 30 oprócz rannych, po rozsypce zebrało się na-nowo około 200 ludzi. W dniu 8 maja w bitwie pod Rychłocicami w Wieluńskiem zginęło około 40, partya na nowo się zebrała w liczbie około 100, których liczba codziennie się zwiększała. Był przeznaczony z oddziałkiem 20 osób pod komendą Przybylskiego i Kraszewskiego do zniszczenia mostów kolejowych drogi wiedeńskiej.
W Koniecpolu napadnięci przez silny oddział nieprzyjacielski w porządku pomaszerowali do Złotego Potoku. W dniu 28 czerwca była bitwa pod Przedborzem nad Pilicą. Przeszedł następnie pod komendę Kraszewskiego do oddziału Taczanowskiego. Wyjechał do Krakowa, skąd po kilku miesiącach powrócił do Warszawy, prowadził skład materyałów aptecznych.
źródło: nad. GP, za: Samborski Henryk, Wspomnienia z Powstania 1863 i pobytu na Syberii, Warszawa 1916


Władysław Michalski
Id rekordu informacji: 21180
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Władysław Michalski
Id rekordu informacji: 33141
ur. 1813, zm. 24 V 1871, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Michalski
Genealogia rodziny Michalski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ

Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2022
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.