Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Mierosławski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Mierosławski
Id rekordu informacji: 23699
Na początku lutego 1863 zorganizowawszy mały oddział w ks. poznańskim wkroczył 18.2. na Kujawy i na drugi dzień pod Krzywosądzą został rozbity przez Schilder-Schuldnera. Objąwszy naczelne dowództwo nad oddziałem Mielęckiego, który miał ok. 1000 ludzi poniósł znów klęskę pod Nową Wsią. Wskutek tej klęski znaczenie partii rewolucyjnej upadło, a utworzyło się pole do intryg białych. Mierosławski odjechał, dowództwo po nim objął Mielecki.
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Franciszek Mierosławski
Id rekordu informacji: 37065
dziedzic Proszysk. Oskarżony w wielkim procesie politycznym, rozpoczętym 7.7.1864 przed Trybunałem w Berlinie dla 149 powstańców.
źródło: Czas 1864, nr 52 za: Dziennik Poznański


Ludwik Mierosławski
Id rekordu informacji: 34502
(1814—1878), powst. 1831 r., działacz demokratyczny w emigracji, dca w powstaniu poznańskim 1848 r., krótkotrwały dyktator, a następnie organizator jeneralny sił zbrojnych w powst. styczniowym
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Ludwik Mierosławski
Id rekordu informacji: 57384
był dyrektorem szkoły wojskowej polskiej w Genui, która 1 maja 1862 r. przeniesioną została do Cuneo, departamentowego miasta Włoch północnych. Szkoła ta została 26 czerwca 1862 r. przez gabinet Ratazzego rozwiązana. Dnia 21 stycznia 1863 r. doręczono mu nominację na dyktatora przez delegatów Janowskiego Władysława, Jeska Władysława i Danilewskiego Władysława w Paryżu. Potem był mianowany generalnym organizatorem wojska polskiego poza granicami zaboru moskiewskiego w połowie sierpnia 1862 r. Jako dyktator Mierosławski, pomimo silnego strzeżenia granicy przez Prusaków zdołał sie jednak przedrzeć przez granicę i dostać na Kujawy z młodzieżą wyższych zakładów wojskowych francuskich i rozłożył się obozem pod Krzywosądzem, gdzie został napadnięty przez Schilder-Schuldnera, który zgniótł mały oddziałek z 83 oficerów i podoficerów złożony. Sam Mirosławski, pod którym konia zabito z garstką zaledwo uszedł. Pod Płowcami spotkał nadciągający oddział Mielęckiego, do którego się przyłączył i podążył ku lasom kazimierskim, ale Schilder ubiegł go ku Nowej Wsi i z powiększonymi siłami zmusił do przyjęcia bitwy, która odbyła się 21 lutego i skończyła się nową klęską, która zmusiła dyktatora do wyjazdu w Poznańskie.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Ludwik Mierosławski
Id rekordu informacji: 37606
Generał, stanął na czele oddziału powstańczego na Kujawach, rozbity przez Rosjan 21.2.1863 pod Nową Wsią.
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Wodziński P., Wspomnienia żołnierza-tułacza 1848-1863 opracowanie przez Stanisława Krynickiego, BMP. Lwów 1912


Ludwik Mierosławski
Id rekordu informacji: 50684
Generał. Jeden z dowódców powstania. Pochowany w Paryżu na cm. Montparnasse
źródło: nad. Jadwiga Z., za: fotografia


Ludwik Mierosławski
Id rekordu informacji: 42484
jenerał
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Ludwik Mierosławski
Id rekordu informacji: 13726
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ludwik Mierosławski
Id rekordu informacji: 46398
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Krzywosądz 19.02.1863, Nowa Wieś 21.02.1863, (krakowskie: Igołomia 4.05.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Ludwik Mierosławski
Id rekordu informacji: 43160
uczestnik powstania listopadowego skazany w 1847 w Berlinie na śmierć i ułaskawiony. Naczelny kierownik powstania w Poznańskim w 1848r.Komendant Legionu słowiańskiego w 1861r.W powstaniu w 1863 dowódca oddziału.Zmarł w Paryżu w 1878r.
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J. Wiązanka szczegółów z dziejów powstania styczniowego, wyd. Lwów 1928


Ludwik Mierosławski
Id rekordu informacji: 56745
Ur. 17.1.1814 w Nemours (Seine-et-Marne) we Francji. Ojciec: Kasper Adam, oficer wojsk Ks. Warszawskiego, dowódca kompanii inwalidów w Łomży. Matka Adelajda Notte de Vaupleux.
Uczył się w Szkole Pijarskiej w Łomży. W latach 1826-1830 w Korpusie Kadetów w Kaliszu. Oficer 5 Pułku Piechoty Liniowej. Jako oficer brał udział w Powstaniu Listopadowym m.in pod dowództwem Samuela Różyckiego z którym wszedł do Wolnego Miasta Krakowa, następnie Powstaniu Wielkopolskim 1846 po którym został schwytany w Świniarach i skazany na śmierć i po uwolnieniu przez Rewolucję Berlińską we Wiośnie Ludów 1848. Później walczył też na Sycylii i jako naczelny wódz połączonych sił Badenii i Palatynatu. W 1860 z nominacji Garibaldiego dowódca niesformowanego legionu internacjonalnego. Od 1861 kierował Polską Szkołą Wojskową w Genui. W pierwszych bitwach odznaczył się odwagą i skutecznością, później wiele jego decyzji przyjmowano jako zaspokojenie ambicji osobistych. Wymyślił też kilka niezbyt praktycznych wynalazków jak kosowóz, czy łopatka saperska wkładana pod kaszkiet.
W 1862 w "Instrukcji powstańczej" wydanej w Paryżu przedstawił plan trzech etapów - napady na małe garnizony, oczyszczenie pewnego obszaru kraju i zorganizowanie regularnej armii. Propozycję objęcia dowództwa otrzymał dopiero 30.1.1863. Przyjął je od razu ale funkcję dyktatora z dużym ociąganiem. Plan zakładał przeprawienie się do powiatu lipnowskiego, zamiast tego generał wkroczył na Kujawy gdzie spotkał się w Krzywosądzy z niewielką grupą słabo uzbrojonych studentów Daniłowskiego. 16 lutego wydał odezwę do zrywu ogólnopolskiego. W dniach 19-21 wraz z oddziałem Mielęckiego stoczył zakończone klęską bitwy pod Krzywosądzem, Trojaczkami i Nową Wsią. Chory i zgorzkniały przekroczył granicę Pruską i udał się do Paryża. 8 marca pozbawiony został władzy dyktatorskiej. 12 marca przybył do Krakowa gdzie protestując przeciwko dyktaturze Langiewicza przyczynił się do dezorganizacji jego oddziału. Zorganizował oddział pod dowództwem Malczewskiego i stoczył bitwę4 maja pod Igołomią. 10 maja powrócił do Paryża. Tam w końcu zrzekł się dyktatury i 28 września został naczelnym organizatorem oddziałów poza granicami zaboru moskiewskiego. 8 listopada odwołany decyzji tej nie przyjął. Zmarł 22.11.1878 w Paryżu, jest pochowany na Montparnasse.
Brat Ludwika - Adam, był marynarzem, handlarzem, łowcą wielorybów a następnie właścicielem ponownie odkrytej wyspy na Oceanie Indyjskim - nowy Amsterdam. W 1848 uczestnik powstań w Europie i inżynier. Zginął wracając z rejsu do Australii w 1851r.
Źródła: inne noty Bazy oraz Gnat-Wieteska Z., Generałowie Powstania Styczniowego, Pruszków 1994
źródło: nad. GP, za: opracowanie GP na podstawie zbioru źródeł


Ludwik Mierosławski
Id rekordu informacji: 31070
ur. r. 1814 we Francji, kształcił się w szkole podchorążych w Kaliszu. Walczył r. 1831, poczem przebywał na emigracji w Paryżu. R. 1846 brał czynny udział w konspiracji w Poznańskiem i został 5. sierpnia 1847 skazanym w Berlinie na śmierć, następnie w drodze łaski na dożywotnie więzienie. Bewolucya r. 1848 otworzyła mu bramę wolności, poczem objął naczelne kierownictwo powstania w Poznańskiem. Po zwycięstwach pod Miłosławiem i Wrześnią rozbity, udał się na Sycylię, gdzie dowodził oddziałami powstańców i odznaczył się w wielu bitwach, podobnie jak później w Badeńskiem. Nawiązał związki z partyą rewolucyjną w całej Europie, w r. 1861 utworzył Legion słowiański i kierował szkołą wojskową w Genui. W r. 1863 przybył na czele oddziału na plac boju, ale poniósł klęskę pod Krzywosądzą i Nową wsią. Odtąd żył w Paryżu, gdzie umarł w r. 1878.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Mierosławski
Genealogia rodziny Mierosławski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.