Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Milewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Maria Milewska
Id rekordu informacji: 61131
Maria Milewska zam. Buczyńska - ur. 1847, zm. 1922, ppor. Korp. Wet. Powstania 1863r. Pochowana Warszawa, Powązki - kwatera 284 wprost, rząd 4, miejsce 23.
źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek


Milewski
Id rekordu informacji: 48827
gmina/wieś Zambrów, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Milewski
Id rekordu informacji: 11069
(Pomian), Tytuł i pochodzenie jest nieznane
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Milewski
Id rekordu informacji: 54727
Majtek w marynarce rosyjskiej. Zbiegł z okrętu do Ameryki północnej, a zaciągnąwszy się do wojska tegoż kraju, walczył przeciwko południowcom, na skutek wszakże rekwizycji moskiewskiej, pomimo że walczył za całość Stanów Zjednoczonych, wydany został przez wolną, niepodległą Rzeczpospolitą Północno-Amerykańską Moskalom, którzy go natychmiast na okręcie w porcie amerykańskim stojącym powiesili, Polacy zamieszkali w Ameryce zanieśli protest do senatu Ameryki – skończyło się na proteście.
Milewski miał na imię Aleksander. Incydent miał miejsce w Wirginii we wrześniu 1863. Sekretarz Stanu William Seward, oparł się na amerykańsko-rosyjskiej umowie, zawartej w roku 1832, o wzajemnym wydawaniu sobie zbiegłych marynarzy, pomimo tego że umowę tę zawarto na 7 lat. [uzup. GP za: Wandycz P., "The United States and Poland", Harvard University Press 1980]
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Milewski
Id rekordu informacji: 25877
syn obywatela z Konińskiego, słuchacz akademii Wrocławskiej zginął w potyczce 2 Marca 1863 r. pod Dobrosołowem i Mieczownicą w powiecie Konińskim i tamże pochowany.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Aleksander Milewski
Id rekordu informacji: 47918
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1863 miejsce wysyłki: kowieńska, miejsce zsyłki: orenburska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 125, d. 3228, k. 46 /-/ Kubicki, cz. 2, 2, s. 657
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Aleksander Milewski
Id rekordu informacji: 46934
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Brzegodny, gub. Kaliska , pow. Przasnyski 2250 rs.
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Aleksander Milewski
Id rekordu informacji: 46935
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Milewo, gub. Kaliska , pow. Przasnyski
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Ałoizi Milewski
Id rekordu informacji: 15795
szlachcic Witebsk
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Apolinary Milewski
Id rekordu informacji: 14878
szlachcic Mohylew województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Celestyn Milewski
Id rekordu informacji: 55863
informacja taka sama jak rekord nr 22372
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Celestyn Milewski
Id rekordu informacji: 56149
informacja taka sama jak rekord nr 25016
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Celestyn Milewski
Id rekordu informacji: 45854
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Nowa Wieś 26.04.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Celestyn Milewski
Id rekordu informacji: 25016
wieku lat 20 syn obywatela ziemskiego, właściciela dóbr Mikorzyna w powiecie Konińskim, śmiertelnie ranny w bitwie pod Nową-Wsią d. 29 Kwietnia (lub też w bitwie pod lgnącewem d. 8 Maja) 1863 r. przywieziony do domu rodziców, zmarł wkrótce.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Celestyn Milewski
Id rekordu informacji: 22372
z Poznańskiego, umarł z ran otrzymanych d. 26. kwietnia 1863 r. w bitwie pod Nowąwsią.
źródło: [StupSP]


Celestyn Milewski
Id rekordu informacji: 35310
zm. 1863., Słomkowo, pochowany w Ślesinie syn obywatela z konińskiego powiatu zmarł po 2 tygodniowych mękach
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.06.03 R. 5 nr 124


Faddiej Milewski
Id rekordu informacji: 14220
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Franciszek Milewski
Id rekordu informacji: 55862
informacja taka sama jak rekord nr 22371
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Franciszek Milewski
Id rekordu informacji: 58012
Przywodzę tutaj słowa raportu urzędu leśnego do dyrektora wydziału dóbr i lasów w komisji rządowej przychodu i skarbu z dnia 2(14) b. m. i roku. „W następstwie raportu z dnia 7(19) grudnia r. z., donoszącego o aresztowaniu Franciszka Milewskiego, strzelca leśnego, przez oddział kozaków z miasta Sejn, o jego okropnem pobiciu przez to wojsko i uwiezieniu z sobą, urząd leśny pośpiesza donieść, że wedle protokolarnego zeznania Milewskiej, żony powyższego strzelca, w dniu dzisiejszym w urzędzie leśnym złożonego, mąż jej po przy aresztowaniu zawieziony był do wsi Mankinie, gdzie trzykrotnie był pokładany i niemiłosiernie bity nahajkami; co widzieli gospodarze tej wsi: Chrulski, Daniłowicz i Milewski. Ponieważ po wycierpianej męczarni nie mógł chodzić, przeto przewieziono go do wsi Danowskie, gdzie z ponowionego bicia odszedł od przytomności; nie zważając na to oficer Owczenników, kazał przysposobić jeszcze rózgi, w piecu je rozgrzewać, temi siec Milewskiego, posypując ciało solą, co widzieli gospodarze tejże wsi: Józef i Jan Sławicki, Danowski i inni. W ogóle siedemnaście razy był pokładany i bity. Zabrany następnie w tej wsi na furmankę i pozbawiony przytomności został przewieziony dalej; dokąd? dowiedzieć się żona nie mogła. Szukała go więc po różnych miastach i wsiach okolicznych przez tydzień przeszło, aż nareszcie w dniu 13(25) grudnia r. z. znalazła go w mieście Serajach, o 8 mil od domu swego, ale już nieżywego, przez powyższe wojsko tam porzuconego. Śledztwo sądowe nad ciałem Milewskiego w asystencyi deputata wojskowego było wyprowadzone w dniu 14(26) grudnia, aw obecności wdowy, gdzie się pokazało, że życie utracił skutkiem niemiłosiernego i nieludzkiego zbicia. Sól zaś przy powyższem śledztwie w ciele jeszcze zostawiona świadczyła o jego męczeńskiej śmierci."
źródło: nad. GP , za: Dziennik Poznański" 1864 nr 48


Franciszek Milewski
Id rekordu informacji: 22371
strzelec leśny powiatu sejneńskiego , zasieczony na śmierć rózgami przez setnika dońskiego pułku kozaków dnia 19. grudnia 1863 r.
źródło: [StupSP]


Franciszek Milewski
Id rekordu informacji: 25017
strzelec leśny w powiecie Lipnowskim, kozacy zabrali go z domu własnego i bili batami zmuszając do wskazania oddziału jaki się znajdował w pobliżu, gdy nic z niego nie wydobyto, zostawiono go w mieście Serejach, gdzie skonał 28 Grudnia 1863 r. (Dz, Pozn. Nr. 48 z r. 1864. Imionospis podaje, że zmarł 19 t. m.)
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Henryk Milewski
Id rekordu informacji: 30468
emer. oficer wojsk austr. właściciel zakładu naukowo - wychowaw. dla chłopców we Lwowie, pracował w organizacji.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Milewski
Id rekordu informacji: 17579
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Milewski
Id rekordu informacji: 40132
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Tomskiej gub., w 1864 r. zmarł (kożno-wieniericzeska bolezń)
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5745. Ł. 56.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Józef Milewski
Id rekordu informacji: 49392
gmina/wieś Puchały Wypychy, przestępstwo: był w bandzie Wawra, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Karol Milewski
Id rekordu informacji: 11309
syn Adama, handlowiec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Korwin Milewski
Id rekordu informacji: 32906
Henryk, ur. 1817, zm. 1895 (, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Lew Milewski
Id rekordu informacji: 15161
szlachcic Podole
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Mateusz Milewski
Id rekordu informacji: 13121
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Michał Milewski
Id rekordu informacji: 13745
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Mieczysław Milewski
Id rekordu informacji: 16564
Właściciel ziemski grodzieńskiej guberni.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Mikołaj Milewski
Id rekordu informacji: 49728
gmina/wieś Kossaki Zanie Dęby, przestępstwo: był w bandzie Grzymały
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Paweł Milewski
Id rekordu informacji: 49744
gmina/wieś Puchały Milewo, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 07.03.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Stanisław Milewski
Id rekordu informacji: 49892
gmina/wieś Chlebiotki Cibory Witki, kara: aresztowany, przestępstwo: był żandarmem, wieszał, chciał powiesić Ciborowskiego
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Stanisław Milewski
Id rekordu informacji: 21910
1844-1910, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: GP, za: Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ..., oraz fotografia GP


Stanisław Milewski
Id rekordu informacji: 33053
ur. 1844, zm. 11 V 1910, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Tadeusz Milewski
Id rekordu informacji: 37462
МИЛЕВСКIЙ Фаддей,szlachcic (дворянин) powiatu wiłkomirskiego (Вилкомирскаго уезда),dziedzic wsi Stojanca ? (У отца родовой участок земли в д.Стоянцы.),gubernia kowieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Teofil Milewski
Id rekordu informacji: 49938
gmina/wieś Bożejewo, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wincenty Milewski
Id rekordu informacji: 1352
ppro. (1839) Nosków
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Władysław Milewski
Id rekordu informacji: 1353
ppro. (1843) wieś Łaza
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Milewski
Genealogia rodziny Milewski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.