Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Dowódcy w Małopolsce (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Mundury 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Nazwisko lub część:                    
Wpisz min 4 litery bez gwiazdki, np. Langiew, giewic, ewicz... Dowolna litera: znak _
Znajdź w opisach:                   
Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

Osoby o nazwisku Morykoni związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Lucjan Morykoni
Id rekordu informacji: 58911
Lucjan hr. Morykoni, (ur. 1818 r. zm. 1893 r.), powstaniec 1863, mineralog, członek komitetu wykonawczego prowincji na Litwie z siedzibą w Wilnie
źródło: nad. GP, za: Kancelaria Prezydenta RP, Miejsca pamięci na Litwie


Lucjan Morykoni
Id rekordu informacji: 59025
s. Hieronima i Gertrudy (1818–1893) powstaniec 1863 r.
(WSB, s. 238)
źródło: nad. GP, za: Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016


Lucjan Morykoni
Id rekordu informacji: 59083
Zmarli w Warszawie: Lucjan hr. Morykoni, w 74tym roku życia
źródło: nad. GP, za: Słowo 15.2.1893


Lucjan Morykoni
Id rekordu informacji: 59084
W Warszawie zmarł niedawno hrabia Lucjan Morykoni. Pochowano go w Wilnie. Poważany to był u nas człowiek, pochodził ze znanej i bogatej rodziny. Sam zubożał, był prywatnym nauczycielem nauk przyrodniczych, następnie członkiem bardzo czynnej sanitarnej komisji.
źródło: nad. GP, za: Kraj, 5.3.1893


Lucjan Morykoni
Id rekordu informacji: 59085
We wtorek, to jest dnia 21-go lutego, o godzinie 11-ej przed poł. w kościele św. Krzyża przed wielkim ołtarzem od prawioną będzie msza świętu zaduszę ś. p. Lucjana hr. Morykoniego, na którą pozostała rodzina zaprasza krewnych i znajomych.
źródło: nad. GP, za: Kurjer Warszawski, 21.2.1893


Lucjan Morykoni
Id rekordu informacji: 59086
Hrabia, syn Hieronima i Gertrudy z Saków, ur. w r. 1818 (30 października), dziedzic Świadości i Sól. (w pow. wilkomierskim), potomek rodziny włoskiej za Jana Kazimierza na Litwie osiadłej, skoligaconej z najmożniejszemi rodzinami, kształcił się w szkole Bernardynów w Traszykunach i następnie, pod kierunkiem nauczyciela domowego ks. Dębińskiego. Żonaty był l-o v. z Marją Łopacińską, 2-o v. z Ludwiką Ledóchowską, 3-o v. z Elżbietą Monday. Z upodobaniem oddawał się studiom przyrodniczym, zwłaszcza w zakresie mineralogii. Brał udział w organizacji r. 1863 i wszedł do wydziału (po aresztowaniu Al. Oskierki i Ant. Jeleńskiego), jako jego członek. „Cechowała tego człowieka z wyższem wykształceniem i zdrowym sądem o rzeczach — pisze Gieysztor w swych notatach: dobroć wielka i niepraktyczna. On był raczej stworzony na uczonego badacza, na którego zrazu wyglądał, jak na magnata. Łopaciński Ignacy przedstawił go, jako swego zastępcę. Mało go znałem, pozory raczej odstręczały, ale myliły zarazem". Aresztowany na skutek udziału w wypadkach, więziony był w, Wilnie, najprzód u Misjonarzy (krótko), następnie u Franciszkanów, (kilka miesięcy), wreszcie w Kownie (rok cały). Po powstaniu, niegdyś znacznej fortuny dziedzic, „z rezygnacją filozoficzną", „z pogodą i zimną krwią", jak stwierdza Gieysztor w notatach, znosił zmianę swego losu i zajmował się udzielaniem lekcji. Zmarł w Warszawie 2 lutego 1893 r., pozostawił 7-ro dzieci.
źródło: nad. Gp , za: Gieysztor Jakub, Pamiętniki z lat 1857-1865, t. II. Wilno 1921


Lucjan Morykoni
Id rekordu informacji: 59117
Morykoni był to niegdyś bardzo bogaty obywatel kowieńskiej gub. człowiek prawy, uczony, naturalista, ale niepraktyczny i cały fundusz niewidocznie jakoś stracił, - ale pełen patryjotyzmu, z chęcią na propozycję Łopacińskiego jego zastępstwo przyjął i sumiennie wypełniał, a dzięki Bogu ocalał, jak Wagner i Łopaciński. Człowiek delikatny, miękki, wypełniał swój obowiązek kasjera, napisał, gdy co było potrzebne, ale energicznie nigdy się nie stawiał.
źródło: nad. GP, za: Gieysztor Jakub, Pamiętniki z lat 1857-1865, t. II. Wilno 1921


Lucjan Morykoni
Id rekordu informacji: 70716
Hrabia, herbu Morykoni. Ur. 30.10.1818, zm. 14.2.1893 Warszawa. Syn Hieronima i Gertrudy Sak
Pochodził z rodziny włoskiej, jego daleki przodek w prostej linii był kuzynem św. Franciszka. Rodzina skoligacona była z możnymi rodami litewskimi. Dziedzic majątków Świadoście i Sól w pow. wiłkomirskim.
Trzykrotnie żonaty: Maria Łopacińska, Ludwika Ledóchowska, Elżbieta Monday.
Miał 8 dzieci: Stefanię, Annę, Franciszka, Teresę, Ludwikę, Tadeusza, Jadwigę i Jana.

Kształcił się w szkole Bernardynów w Traszykunach i następnie, pod kierunkiem nauczyciela domowego ks. Dębińskiego. Bardzo silnie poświęcał się zgłębianiu mineralogii. Dobrotliwy - co powodowało że był też łatwowierny, niezdecydowany.
W 1863 wszedł do wieleńskich władz powstańczych pełniąc rolę kasjera w czym pomagała mu trzecia żona przenosząc pieniądze i dokumenty za klauzulę u sióstr Wizytek. Został zaaresztowany. Siedząc w celach pomisjonarskich i pofranciszkańskich po kilka miesięcy a w końcu cały rok w więzieniu w Kownie.
Majątek sprzedał już w 1855. Po powstaniu zamieszkał w Warszawie, a zubożywszy zajął się udzielaniem lekcji. Znosił swój los pogodnie z filozoficznym usposobieniem. Pochowany jest w Wilnie na Rossie.
Jego córka Ludwika prowadziła w Warszawie przytułek dla dziewcząt upadłych, które uczyła zawodu szycia i in. Założyła potem zakon istniejący do dzisiaj jako ss. Pasterzanki. Zakon ten wyciągnął z dna moralnego ponad pół tysiąca dziewcząt.
źródło: nad. GP, za: Opracowanie GP
Nota biograficzna: Lucjan Morykoni


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Morykoni
Genealogia rodziny Morykoni

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ

Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2022
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.