Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Mroczkowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Mroczkowski
Id rekordu informacji: 48779
poszedł do powstania 1863, mieszkaniec rejonu brzeżańskiego
źródło: nad. witek, za: Wiszniewski S., Brzeżańczycy przy odbudowie państwa polskiego 1831-1920


Mroczkowski
Id rekordu informacji: 44842
udział w potyczkach: lubelskie: Malinówka 20.11.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Mroczkowski
Id rekordu informacji: 44843
udział w potyczkach: wołyńskie: Radziwiłłów 2.07.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Mroczkowski
Id rekordu informacji: 44844
udział w potyczkach: zob. Kamiński
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Mroczkowski
Id rekordu informacji: 23802
Z Andruszkiewiczem i Hłaskim walczył w augustowskim
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Adam Mroczkowski
Id rekordu informacji: 1388
ppro. (1837) Tykocin
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Antoni Mroczkowski
Id rekordu informacji: 52699
h. Prus, oficjał C.K. kolei
ur. 1846, zm. 1910
Poch. Kraków-Rakowice, kw. Ra
źródło: nad. GP, za: nagrobek


Antoni Mroczkowski
Id rekordu informacji: 31695
ur. r. 1845, student, służył jako porucz. kawaleryi w oddz. Langiewicza i "Wróblewskiego. Walczył pod Skałą, Chrobrzą, Grochowiskami i w ogóle prawie we wszystkich stoczonych bitwach. Kontuz. od kuli działów. Po powst. urzędn. kolei Karola Ludwika.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Apolinary Mroczkowski
Id rekordu informacji: 47312
Lat 17, szlachcic, pochodzenie: Bobrowniki w tarnowskim, kawalerzysta w szwadronie mjr Szameita, brał udział w bitwie pod Jeziorkiem 29.10.1863,
źródło: nad. DHRP, za: Kulpiński J., Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery... Miej.-Gmin. Bibl. Publ. w Bodzentynie, 2012


Apolinary Mroczkowski
Id rekordu informacji: 55074
W Tarnowie zmarł Apolinary Mroczkowski h. Nałęcz, b. żołnierz polskie z r. 1863., dyetariusz sądu obwodowego
źródło: nad. Gp, za: Kuryer Lwowski, 12.1.1892


August Mroczkowski
Id rekordu informacji: 31683
ur. r. 1845 w Zarwanicy, student, służył jako szereg, karabinierów w oddz. Horodyńskiego (pod Radziwiłłowem) i Komorowskiego (pod Poryckiem). Po powst. profesor gimnaz.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


August Mroczkowski
Id rekordu informacji: 22869
urodzony w Zatwarnicy w roku 1845. Przerwał studia by wziąć udział w walkach. Służył jako szeregowy w oddziale karabinierów u Horodyńskiego i Komorowskiego. Walczył pod Radziwiłowem i Poryckiem, gdzie został ranny. Po powstaniu był profesorem gimnazjalnym w Sanoku, gdzie uczył historii naturalnej i języka polskiego
Twoje Bieszczady - opracowanie-Piotr Szechyński
źródło: Zatwarnica - historia i teraźniejszość


Kamil Mroczkowski
Id rekordu informacji: 51432
z Wadowic
Lista więźniów moskiewskich z Galicji, którzy mają zostać zwolnieni. Na liście występuje kilku potwierdzonych powstańców, reszta to prawdopodobnie również powstańcy. Listę tę miał też jako wycinek w archiwum ks. Ruczka
źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 14.11.1866


Mieczysław Mroczkowski
Id rekordu informacji: 25039
b. kapitan wojsk austryackich służył jako major pod dowództwem jen. Wysockiego w skutek ran otrzymanych d. 1 Lipca 1863 r. w bitwie pod Radziwiłowem zm. w Brodach 24 Lipca t. r. (Kron. Krak. N. 17. Gł. N. 28).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Mieczysław Mroczkowski
Id rekordu informacji: 22388
były kapitan wojsk austrjackich, w wyprawie Wysockiego na Wołyń, pod Radziwiłowem ranny ciężko, umarł w Brodach dnia 24. lipca 1864 r.
źródło: [StupSP]


Mieczysław Mroczkowski
Id rekordu informacji: 32589
major, zm. 24 VII 1863, powstaniec styczniowy, poch. Brody
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Mieczysław Mroczkowski
Id rekordu informacji: 57669
Opis jak w rekordzie nr 25039
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Mieczysław Mroczkowski
Id rekordu informacji: 54692
Ur. ok. 1815, kapitan wojsk polskich, ciężko ranny w bitwie pod Radziwiłłowem 1.7.1863, zmarł w Brodach, poch. 27.7.1863
źródło: nad. GP, za: [par. Brody rz.-kat]


Stanisław Mroczkowski
Id rekordu informacji: 36565
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Stanisław Mroczkowski
Id rekordu informacji: 1389
ppro. (1844) Kowalewo
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Stanisław Mroczkowski
Id rekordu informacji: 31680
ur. r. 1845 w Wadowicach, uczeń, służył w oddz. Czachowskiego (pod Rybnicą i Jurkowicami), później w oddz. Semetkowskiego, Denisiewicza i Waltera. Wzięty do niewoli został zesłany do rot areszt, do Charkowa. Po powrocie leśniczy.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Stanisław Apolinary Mroczkowski
Id rekordu informacji: 21197
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Stanisław Apollin Mroczkowski
Id rekordu informacji: 51605
powstaniec z terenu zaboru austriackiego, w niewoli rosyjskiej, upoważniony do powrotu rozkazem z dnia 20.4.1865
źródło: nad. GP, za: Arch. Ks. Ludwika Ruczki, seria 3 korespondencja z urzędami …


Tymoteusz Mroczkowski
Id rekordu informacji: 59490
ur ok. 1801 lub 1805 w Radomskiem, szlachcic z gub. wołyńskiej, wdowiec. Uczestnik powstania listopadowego, wzięty do niewoli 1 zesłany najpierw do gub. wiackiej, a stąd na osiedlenie na Syb ern, gdzie spędził dwa lata. Za postawę w czasie powstania styczniowego („dostarczenie powstańcom piwa, przechowywanie zakazanych ubiorów, szpilek i spinek z jednogłowym orłem polskim") został postawiony przed sądem woj., pozbawiony wszelkich praw 1 przywilejów oraz skazany na konfiskatę majątku i zesłanie do gub. ołonieckiej (konfirmacja d-cy wojsk kijów skl ego okręgu woj. me później niz 21 marca 1867). Mieszkał w Kargopolu. (Być może chodzi o Tomasza Mroczkowskiego, ok. 1799—1 882, oficera w powstaniu listopadowym, sybiraka, pochowanego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie).
GARF, z. 109,1 ekspedycja, 1863, wol. 23, cz. 416, k. Ą-JĄW-ĄJG-, RGIA, z. 1286, inw. 50, wol. 473, k. 3 34v.-3 3 5 (kart. J. Sztakelberga), Sliwowska, Zesłańcy
źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Mroczkowski
Genealogia rodziny Mroczkowski


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.