Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Nowosielski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Zofia Nowosielska
Id rekordu informacji: 53303
panna lat 18 z Guberni Wileńskiej powiat oszmiański, nakłanianie brata do powstania, śpiewanie hymnów, aara 3 miesiące więzienia 17.08.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Nowosielski
Id rekordu informacji: 25931
służył jako kapitan, w kawalerii pod dowództwem pułkownika Wróblewskiego, w bitwie 19 Stycznia 1S64 r. (Głos Nr. 48 podaje, że) pod Rudą Kory buto wską został ciężko ranny, jeden zaś z jego towarzyszy twierdzi, że w tydzień zmajrł.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Nowosielski
Id rekordu informacji: 44884
udział w potyczkach: grodzieńskie: Łysków 16.06.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Adolf Nowosielski
Id rekordu informacji: 57111
Dowodził w Białostockiem. Zdaje się, że to ten jako kapitan kawalerii służył w oddziale pułkownika Wróblewskiego i w bitwie pod Rudą Kozłową został ciężko ranny i wkrótce zmarł.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Adolf Nowosielski
Id rekordu informacji: 58248
Siostrzeniec Kazimierza Kobylińskiego. Za waleczność dosłużył się stopnia kapitana w powstańczej kawalerii. 19.1.1864 roku pod Rudą Korybutowską został ciężko ranny i po tygodniu zmarł.
źródło: nad. GP+, za: Zdanowicz Hernyk: Kazimierz Kobyliński - najpiękniejsza Postać Grodzieńskiego Powstania 1863 r., Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała, Kiecień 2013


Adolf Nowosielski
Id rekordu informacji: 58785
Siostrzeniec, adiutant Kazimierza Kobylińskiego, kapitan w powstańczej kawalerii
źródło: nad. Martyna, za: Ewa Bozik. Bohaterowie sprzed 150 lat.


Daniel Nowosielski
Id rekordu informacji: 59030
b. uczeń gimnazjum wileńskiego, powstaniec 1863 r.
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 42)
źródło: nad. GP+, za: Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016


Daniel Nowosielski
Id rekordu informacji: 40340
Franciew, mężcz. 18 lat, priwilegirowannogo zwanija Wileńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Omskie, pisьmowodstwo, rodziny nie posiadał, żenił się w Syberii
GU GAOO. F.3. Op. 6.d. 8970, Op. 13.D. 18456. Ł. 93,f. 14. Op. 1. D. 487. Ł. 16 ob., 52 ob., D. 520. Ł. 32-33, D. 533.Ł. 46-47.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Feliks Nowosielski
Id rekordu informacji: 47358
(20.11.1800-22.04.1864) szlachcic, pierwowzór bohatera „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza, odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari, podpułkownik w armii polskiej okresu powstania listopadowego. Autor książki „O kształceniu serca” w której opisał obowiązki Polaka wobec ojczyzny, konieczność pracy nad własnym charakterem, umacnianiu w sobie cech które decydują o sile narodu. Podczas pobytu na emigracji w Londynie organizował pomoc dla powstańców styczniowych wysyłke broni, amunicji i rekrutował ochotników do walki. Współzałożyciel fundacji pomagającej weteranom i najbiedniejszym emigrantom, działacz Młodej Polski.
źródło: nad. DHRP, za: patriaefidelis.pl


Feliks Nowosielski
Id rekordu informacji: 55245
przed 1830 r. oficer saperów, w powstaniu listopadowym biorąc czynny udział wraz z pułkownikiem Gawrońskim posunięty został na podpułkownika i zdobiony Krzyżem Złotym Virtuti Militari. Po upadku powstania w emigracji należał do wszelkich przedsięwzięć rewolucyjnych we Francji, Szwajcarii, tudzież w Londynie od r. 1833?-1846-1848-1863. Z powodu słabego zdrowia nie mógł pośpieszyć w szeregi ojczyste. Zmarł w Londynie w styczniu 1864 r.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Felix Nowosielski
Id rekordu informacji: 54723
wieku lat 54, urodził się na Mazowszu, oddany do szkoły wojskowej kadetów wyszedł z niej oficerem, w powstaniu listopadowym brał czynny udział, walczył w r. 1831, wyemigrowawszy po powstaniu należał do wszystkich wypraw i spisków przedsiębranych przez tułaczy, w wyprawie Zaliwskiego 1833 brał czynny udział jako organizator, lecz z powodu słabości nie wystąpił na pole walki, odpierając z kolegą swoim (zdaje się Andrzejem Gawrońskim) z nieustraszoną odwagą i męstwem atak całej kompanii nieprzyjacielskiej we Frankfurcie zostawił niewygasłe wspomnienie swej waleczności nawet wśród nieprzyjaciół niemieckich, po nieudaniu się wyprawy Sabaudzkiej cofnął się do Szwajcarii, a następnie zamieszkał w Londynie, w r. 1863 z powodu słabości zdrowia nie mógł wystąpić na pole walki, wszedł przeto do komitetu działającego w Londynie, a jako człowiek praktyczny i wyćwiczony w szkole wojennej nie małe oddał usługi szczególniej zajmując się wysyłaniem wychodźców z Anglii na pole walki, 1864 silnie zapadł na zdrowiu i po paru godzinnych mękach zakończył pełne zasług życie.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Jan Nowosielski
Id rekordu informacji: 20314
(ok. 1840-1931), ziemianin, powstaniec 1863/4
http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/spisRakow.html
źródło: Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie


Jan Nowosielski
Id rekordu informacji: 36761
ppor., odzn. Medalem Niepodległości za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Jan Nowosielski
Id rekordu informacji: 1457
ppro. (1842) Siedlce
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Jan Nowosielski
Id rekordu informacji: 22465
szlachcic ze wsi Radomyśli, lat 22. Aresztowany dnia 5 marca 1864 r. we wsi Dziewule. Oskarżony o przynależność do bandy buntowników, do oddziału powstańczej żandarmerii. W więzieniu od 9 kwietnia. Dnia 5 listopada zwolniony i odesłany na miejsce zamieszkania.
Z carskich akt Zarządu Naczelnika Siedleckiego Wojennego Oddziału z lat 1863-1865 - Dziewule opr.Andrzej Boczek
źródło: Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64)


Józef Nowosielski
Id rekordu informacji: 43100
b. żołnierz rosyjski, powstaniec , powieszony w Dąbiu 15.4.1864
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Czubiński A.Powstanie 1863-1864 roku we wschodniej Wielkopolsce. wyd.1993


Józef Nowosielski
Id rekordu informacji: 26762
Odstawny szeregowiec był w partii, uczył powstańców fechtunku i uczestniczył w grabieżach i gwałtach nad spokojnymi mieszkańcami/15 kwietnia 1864 r powieszony w Dąbiu.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Ludwig Nowosielski
Id rekordu informacji: 40339
mężcz. warunki zesłania nieznane, z 1865 r. przebywał w Omskie
GU GAOO. F. 14.Op. 1. d. 487. Ł. 53.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Nowosielski
Genealogia rodziny Nowosielski


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.