Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Padlewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Padlewski
Id rekordu informacji: 35509
zm. 1863., Płock, rozstrzelany
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.08.13 R. 5 nr 183, k 1


Wł. Padlewski
Id rekordu informacji: 47112
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Czerniawka Mała , pow. Berdyczowski.
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Władysław Padlewski
Id rekordu informacji: 57115
Był młodym chłopakiem kiedy rozpoczęło się powstanie w 1831 r. Na silne jego błagania matka powiozła go do oddziału polskiego, lecz na drodze otoczyli ich Kozacy. Matkę Padlewskiego zamordowali, a jego samego wzięli do niewoli. Skazany do fortecy po krótkim czasie wrócił do zniszczonego majątku. Ożenił się i w całej okolicy podtrzymywał nastrój patriotyczny. w 1863 r. złączywszy się z Platonem Krzyżanowskim dowodzili oddziałem Berdyczowskim na stepach ukraińskich. Mieli 150 jeźdźców i czterdziestu kilku pieszych. Po kilku pomyślnych utarczkach 15 maja pod Malinnikami, napadnięci przez 800 Rosjan zostali pobici. Krzyżanowski i Padlewski ocaleni w bitwie zginęli rozstrzelani. Waleczny i rycerski, trwałą po sobie zostawił pamięć: Póki piaski na Mazowszu, stepy w Ukrainie,/póty pamięć o Padlewskich w Polsce nie zaginie.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Władysław Padlewski
Id rekordu informacji: 22233
Był organizatorem powstania styczniowego na Ukrainie,poświęcił swój majątek na sformowanie oddziału,nad którym objął komendę - 21 maja 1863 roku został ujęty do niewoli.Powieszony w Kijowie w 21 listopada 1863 roku.
Śląska Biblioteka Cyfrowa
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Dowódcy oddziałów ...]


Władysław Padlewski
Id rekordu informacji: 23379
obywatel ziemski, ojciec Zygmunta podciągnięty pod śledztwo za udział w powstaniu na Wołyniu, za wyrokiem moskiewski wojennego rozstrzelany w Kijowie dnia 21. listopada 1863 r.
źródło: [StupSP]


Władysław Padlewski
Id rekordu informacji: 37634
ojciec Zygmunta, oddział pokonany przez dragonów pod Pohrebyszczem. Chłopstwo łapało rozproszonych powstańców i mordowało bez litości lub oddawało w ręce policji. Tak wzięto Padlewskiego i został rozstrzelany w Kijowie
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Mossoczowa M., Krwawe dzieje-historya powstania styczniowego w 50-tą rocznicę opowiedziana, Biblioteka Macierzy Polskiej Lwów 1913


Władysław Padlewski
Id rekordu informacji: 23791
Ojciec Zygmunta, połączył się z Platonem Krzyżanowskim. Rozstrzelany jak tamten. Był jeszcze bardzo młodym kiedy wstąpił do powstania 1831. Matka odwożąc go do obozu została zamordowana przez Kozaków, on sam dostał się do niewoli lecz potem powrócił do ojcowizny.
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Władysław Padlewski
Id rekordu informacji: 50524
Padlewski Władysław (1803—1863) — ziemianin z pow berdyczowskiego, żonaty z Judytą z Potockich. Działacz przedpowstaniowy na Ukrainie, współorganizator partii berdyczowskiej i dowódca szwadronu jazdy. Po klęsce pod Bulajem wzięty do niewoli, oskarżony o współudział w straceniu Taksowa i rozstrzelany w Kijowie 21.11.1863. Jego syna, Zygmunta, stracono w maju w Płocku. Majątek, Czerniawkę Małą, skonfiskowano l przekazano gen. Dreutelnowi
źródło: nad. GP, za: Kozłowski E., Zapomniane Wspomnienia ...


Władysław Padlewski
Id rekordu informacji: 42519
stracony 21.11.1863 w Kijowie
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Władysław Padlewski
Id rekordu informacji: 46811
uczestnictwo w potyczkach: Ukraina: Owsianiki 11.5. 1863, Rotmistrzówka 12.05.1863, Biała 12.05.1863, Bułaj 15.05.1863 dostał się do niewoli
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Władysław Padlewski
Id rekordu informacji: 35634
zm. 1863., Kijów, rozstrzelany za udział w powstaniu, ojciec rozstrzelanego wcześniej w Płocku Zygmunta
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.12.06 R. 5 nr 280


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 19879
(1836-1863)Syn powstańca listopadowego.Kształcił się w Korpusie Kadetów oraz Akademii Artyleryjskiej w Petersburgu. Należał do oficerskiego kółka rewolucyjnego.Będąc naczelnikiem wojskowym woj. płockiego napotkał wiele trudności. Przede wszystkim nie sprzyjała mu organizacja narodowa Białych. Pomimo zwycięskiego starcia pod Myszyńcem w marcu, kilka dni później przegrał bitwę pod Drążdżewem, następnie pod Radzanowem. W drodze do objęcia kolejnego oddziału został schwytany przez Kozaków. Skazany na śmierć w maju 1863 r., został rozstrzelany w Płocku.
http://www.mwb.com.pl/muzeum/index.php?option=com_content&view=article&id=815:powstanie-styczniowe-1863-1864&catid=73
źródło: Powstanie styczniowe 1863-1864


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 23853
Borykał się dzielnie z Moskalami do połowy kwietnia 1863 i jadąc jako jenerał w pełnym zdrowiu na spotkanie świeżego oddziału z Prus zachodnich, został koło Rypina schwytany 17 kwietnia przez Moskali i rozstrzelany w niespełna miesiąc później. Śmierć tego bohatera, jednego z najtęższych, jakich wydało powstanie styczniowe była pełną heroizmu i tragizmu.
źródło: [CDIAL 102-1-75, List otwarty Józefa Miniewskiego do W.P. Franciszka Rawity Gawrońskiego]


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 37633
były oficer rosyjski, powstaniec, koło Myszyńca odniósł zwycięstwo nad Rosjaniami.Po miesięcu pojmany i wyrokiem sądu wojennego skazany na śmierć przez rozstrzelanie.
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Mossoczowa M., Krwawe dzieje-historya powstania styczniowego w 50-tą rocznicę opowiedziana, Biblioteka Macierzy Polskiej Lwów 1913


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 20025
generał
źródło: nagrobek matki, Lwów - cm. Łyczakowski


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 42520
jenerał, stracony 15.5.1863 w Płocku
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 23355
kapitan - profesor szkoły artylerji w Petersburgu, w podróży do Francji i Włoch dowiedziawszy się o ruchach w Polsce, spiesznie powrócił do ojczyzny, gdzie najczynniejszy wziął udział w organizacji powstania. Następnie sformowawszy oddział i stanąwszy na jego czele, bezprzestannie ścierał się z dziesięćkroć liczniejszym nieprzyjacielem, aż dostawszy się w niewolę, za wyrokiem sądu wojennego został rozstrzelany w Płocku dnia 15. maja 1863., odrzuciwszy poprzednio wszelkie nęcące propozycje podawane przez jenerała moskiewskiego, aby się dał użyć za narzędzie złamania powstania.
Foto za: Przewodnik Katolicki 1929
źródło: [StupSP]


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 23789
Pochodził z Rusi, kończył Uniwersytet w Kijowie, szkołę artyleryjską w Petersburgu, mianowany kapitanem gwardii wyjechał za granicę i był profesorem w Caneo. Już 17 stycznia stanął na czele zbiegów w lasach błońskich i kampinowskich. Z nimi ruszył na Modlin dla zajęcia twierdzy, lecz wyprawa nie udała się. Potem ruszył w lasy nasielskie w pow. płocki, gdzie pobił pułk Kozlaminowa w lesie Cełkowskim 21 stycznia. 23 kwietnia aresztowany i odwieziony do Lipna. 15 maja rozstrzelany.
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 23698
Połączywszy się z Zameczkim stanął na czele 2000 ludzi pod swoją chorągwią, pobił Rosjan dnia 9.3.1863 pod Maszyńcem. Stąd udał się do powiatu poczańskiego, otoczony 12.3. w Drędzewie nad Oszycą przez Rosjan, zdołał się ocalić zręcznym manewrem i zwrócił się w mławskie ku granicy pruskiej, gdzie spodziewał się dostać broń. Jego oddział rozproszył się do połowy kwietnia naprzykrzając wojskom rosyjskim.
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 48797
Skrócona genealogia:
1. Ludwik Padlewski + Anna Zapolska, zamordowana przez Kozaków w 1831
1.1. Władysław Padlewski, ur. 1814, powieszony 21.11.1863, majątek skonfiskowany + Judyta "Fox" Potocka, ur. 1817, zm. 1889, ojciec: Piotr, matka: Waleria Mazaraki
1.1.1. Zygmunt Padlewski, ur. 1.1.1843, rozstrzelany 15.5.1863
1.1.2. Roman Padlewski. ur. 1839 + Oktawia Górska
1.1.2.1. Władysław Wacław Padlewski, zm. młodo
1.1.3. Ludwika Padlewska, ur. 1840 + Oktawian Jan Udalryk Podhorski
1.1.3.1. Konstanty Podhorski, ur. 1859 + Klaudyna Dunin-Karwicka
1.1.3.2. Zofia Podhorska, zesłana na Sybir +(1) Władysław Gunther +(2) Sokołowski
1.1.3.2.1. Władysław Gunther, zesłany na Sybir
1.1.4. Antonina Padlewska, ur. 1842 +August Rakowski
1.1.4.1. Maria Rakowska + Fransois de la Brugieze de Lavancoupet
1.1.5. Anna Konstancja Padlewska + Henryk Uziębło
1.2. Dorota Padlewska + Józef Darowski
Wykorzystano informacje Zenona Dylewskiego
źródło: nad. GP, za: zbiór informacji z Herbarzy, oprac.: GP


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 57424
syn Władysława, urodził się w 1835 r. Jego nazwisko mocno skojarzyło się z powstaniem 1863 r. Pochodził za zamożnej, szlacheckiej rodziny na Rusi. Ukończywszy uniwersytet w Kijowie wszedł do szkoły artylerii w Petersburgu, gdzie zdolnościami swymi zwrócił na siebie uwagę, a mianowany kapitanem gwardii otrzymał posadę profesora. Po dwóch latach wysłano go za granicę dla dalszego kształcenia się. W tym czasie sprawa polska zaczęła już silnie poruszać umysły. Padlewski rzucił się do robót rewolucyjnych. Był po Langiewiczu niejaki czas profesorem artylerii w szkole wojskowej w Cuneo, gdzie się poróżnił z Mierosławskim. W jesieni 1862 r. wszedł do Centralnego Komitetu i był jednym z najczynniejszych jego członków. Po wybuchu powstania został naczelnikiem wojennym województwa warszawskiego, a potem płockiego. Zorganizowawszy znaczny oddział w puszczach nadnarwiańskich, umiejętnym manewrowaniem utrzymywał w ciągłym niepokoju generała Tolla, którego wreszcie pobił 9 marca pod Myszyńcem. Dnia 23 kwietnia, jadąc w kilka osób ku granicy pruskiej, poznany przez sztabskapitana Prowolskiego został aresztowany, a dnia 15 maja 1863 r. rozstrzelany.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 46888
uczestnictwo w potyczkach: płockie: (Płock 21.01.1863), (Płock 23.01.1863), (Unieck 28.01.1863), (Słomino 28.01.1863), (Maków 2.02.1863) (Rypin 4.02.1863), Dąbrowa 8.03.1863, Myszyniec 9.03.1863, (Rydzew 9.03.1863), Drążdżewo 12.03.1863, Chorzele 14.03.1863, Zeńbok 15.03.1863, Radzanów 20.03.1863, (augustowskie: Nowogród 26.03.1863), (płockie: Borzymin 21.04.1863 wzięty do niewoli, (Nietrzeba 22.04.1863), (Stok 5.05.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 48689
W kilka minut po godzinie 5 rano 15 maja 1863 r. zakończył życie, mając lat 28, naczelnik powstania w województwie płockim gen. Zygmunt Padlewski. Był jednym z najwybitniejszych dowódców powstania styczniowego. Za jego naczelnictwa stoczono w województwie płockim około 30 bitew i potyczek m.in. pod Myszyńcem, Koseminem,Brudnicą, Olszewem, Szreńskiem i Siemiątkowem.

Naczelnik wojskowy województwa płockiego gen. Zygmunt Padlewski w 9 dni po aresztowaniu 1 maja 1863 r., złożył zeznanie śledcze przed Komisją Wojenno-Polową Sądu oddziału płockiego. Odpowiadając na 17 pytań, zachował się niezwykle godnie. Nie przyznał się do roli jaką odegrał w toku przygotowania powstania i jego wybuchu, usiłując pomniejszyć swoją rolę jako wojewody płockiego. Nie ujawnił też nici organizacyjnych, nie wymienił także żadnych nazwisk. Postawiony przed sądem został skazany na śmierć, jednakże wykonanie wyroku wstrzymano na pewien czas [...].
Dnia 15 maja o godzinie 5 rano skazańca w towarzystwie o. bernardyna Mateusza Lucińskiego przewieziono ulicami: Więzienną, Misjonarską i Płońską na rogatkę płońską przy prochowni i tu dokonano egzekucji. Ostatnie chwile życia generała spisali: oficer rosyjski Ponomarew, świadek egzekucji Józef Malinowski towarzysz kampanii Padlewskiego i wspomniany wyżej ksiądz-spowiednik. Oficer rosyjski napisał: "Polki rzucały z okien kwiaty tak, że cała droga zasłana była różami i fiołkami [...].
Plac egzekucyjny otoczony był oddziałami piechoty i jazdy rosyjskiej. Skazaniec był blady,pokazano mu słup między 8 a 9 topolą od brzegu. Sam włożył na czamarkę białą płócienną koszulę. Prosił, by nie zawiązywano mu oczu. Patrzył spokojnie w lufy karabinów. Padły strzały. Kule trafiły Padlewskiego w nogi. Naoczny świadek egzekucji J. Malinowski zapisał "a gdy już nie żył, włożyli go w fosę i zasypali równo". Pamiętnikarz J.S. Sawicki zanotował: "Ale zaledwie kilkanaście szufli piasku z głuchym łoskotem padło na ciało, podziemny głos zawołał. I wojsko, i widzowie usłyszeli przejmujące dreszczem grozy straszliwe wyrazy: "Na Boga, nie zasypujcie mnie, ja żyję! "[...] Próżniak (rosyjski pułkownik) się spostrzegł, zawołał podoficera i dał znak, ten nachylił karabin do grobu, strzał huknął...Czy dosięgnął on zasypanego ziemia?".
źródło: nad. Wanda, za: Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.101 i 102


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 35308
zm. 1863.05.15, Płock, rozstrzelany w Płocku
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.05.31 R. 5 nr 122


Zygmunt Padlewski
Id rekordu informacji: 42863
Zmarł 15.5.1863 w Płocku mając 28 lat. Świadkami zgonu są: Teodozy Feliks Gumiński i Mateusz Luciński
źródło: akt zgonu - za: Historia, zdjęcia, dokument - (anonimowy zbiór elektorniczny zdjęć w domenie publicznej) (w arch. DHRP)


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Padlewski
Genealogia rodziny Padlewski


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.