Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Pawłowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Antonina Pawłowska
Id rekordu informacji: 53359
wdowa lat 55. z Guberni Wileńskiej powiat trocki, aresztowana na zasadzie nieporozumienia. Zwolniona 12.1863
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Eliza Pawłowska
Id rekordu informacji: 60229
(Eliza Orzeszkowa), pochowana Grodno, wraz ze swoim drugim mężem Stanisławem Nahorskim. Popularyzatorka Powstania Styczniowego.
źródło: nad. GP+, za: nagrobek


Eliza Pawłowska
Id rekordu informacji: 22935
(Orzeszkowa) pisarka, ukrywała Traugutta przez 2 tygodnie w czasie powstania i przewoziła swoim kobiecym powozem tajnie do Petersburga
źródło: oprac. DHRP


Elżbieta Pawłowska
Id rekordu informacji: 33885
zan. Majewska, 1845-1917, poch. Lublin, cm. przy ul. Lipowej
źródło: oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl


Krystyna Pawłowska
Id rekordu informacji: 53360
włościanka zamężna lat 50z Mińska, niedoniesienie władzy o czynie powstańca, Kara 3 miesiące więzienia 18.03.1865
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Stefania Pawłowska
Id rekordu informacji: 53361
wyrok sądu polowego 16.08.1865 włościanka z Guberni Witebskiej powiat lepelski, niedoniesienie władzy o powstańcu kara 25 rubli 23.04.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Stefania Pawłowska
Id rekordu informacji: 47351
Zam. Kawecka-Ejgird . ur. na Białorusi w 1834 roku, Powstaniec 1863 roku. Przebywała na zesłaniu na Syberii .Wdowa po Piotrze Kaweckim, na zesłaniu wyszła za Ignacego Szokal-Ejgirda. Powróciła do Polski, zm.1913 r. pochowana Leszczyny / Kieleckie
źródło: nad. J.E., za: http://www.powstanie 1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=103


Pawłowski
Id rekordu informacji: 45631
Dr udział w potyczkach: grodzieńskie: Horki 25.05.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Pawłowski
Id rekordu informacji: 25978
majster szewski z Gołubia służył w oddzialekapitana Szermentowskiego, poległ w bitwie pod Nietrzebiem d. 22 Kwietnia 1863 r. pochowany w Chrostkowie d. 25 t. m. i roku (Dz. Poz. Nr. 104).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Pawłowski
Id rekordu informacji: 25979
malarz z Częstochowy, służył jak się zdajew oddziale Drochomireckiego, poległ w bitwie pod Lipinami w parafii Brzeziny w Sieradzkiem.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Pawłowski
Id rekordu informacji: 23146
poległ pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10. maja 1863 r.
źródło: [StupSP]


Pawłowski
Id rekordu informacji: 21258
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Pawłowski
Id rekordu informacji: 54734
rodem z Litwy, oficer wojsk rosyjskich, który w styczniu 1863 r. na wezwanie rządu narodowego uszedłszy z Brześcia Litewskiego pospieszył do oddziału Roginskiego, gdzie dowodził kompanią strzelców, z którymi przeszedłszy na Litwę (odłączywszy się od głównego oddziału kapitana Rylskiego napadnięty przez Moskali pod dowództwem Nostitza pod wsią Rzeczycą) wzięty został do niewoli, wkrótce w Brześciu Litewskim rozstrzelany został mając lat 29, do rozstrzelania go wykomenderowani żołnierze, którzy poprzednio pod nim służyli, odmówili posłuszeństwa – inny dopiero oddział dopełnił egzekucji.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Pawłowski
Id rekordu informacji: 44943
udział w potyczkach: grodzieńskie: Łysków 16.06.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Pawłowski
Id rekordu informacji: 44944
udział w potyczkach: wołyńskie: Salicha 26.05.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Pawłowski
Id rekordu informacji: 25980
zabity pod Sołowiejówką na Wołyniu d. 10 Maja 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Pawłowski
Id rekordu informacji: 35285
zm. 1863.04.23, nad Drwęcą, poległ majster szewski z Gołubia pochowany w Chrostkowie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.05.07 R. 5 nr 104, karta 3


Adam Pawłowski
Id rekordu informacji: 15306
szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Aleksander Pawłowski
Id rekordu informacji: 16762
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Aleksander Pawłowski
Id rekordu informacji: 53476
Aleks. Pawłowski + w zeszł. mies. na Sybirze, b. patron trybun. cyw. warsz., zesłany tam do ciężkich robót w 1865. * w lubels., syn kap. b. w. p. Kończył gimn. w Lublinie w 1844, uniw. w Moskwie. Liczył lat 50 (ze wzmianki w wiadom. w nr 106)
(Dziennik Poznański) 1876
źródło: nad. GP, za: [Teki.]


Aleksander Pawłowski
Id rekordu informacji: 40498
mężcz. 37 lat na 1864 r., Warszawskiej gub., zesłany na katorgu, przebywał w Omskie, w 1876 r. zmarł
GU GAOO.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Aleksander Pawłowski
Id rekordu informacji: 43512
prawnik, jeden z członków Trybunału Powstańczego i za to skazany do ciężkich robót, prowadził sklep z artykułami warszawskiemi w Krasnojarsku razem z Bykowskim, potem w Omsku, gdzie w 1876 roku życie zakończył.
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Aleksander Pawłowski
Id rekordu informacji: 42188
Szewc z Golubia. Poległ w bitwie pod Nietrzebą 22 IV 1863r.
źródło: nad. kujawiak, za: Kalembka S. (red) Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej


Andrzej Pawłowski
Id rekordu informacji: 16792
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Andrzej Pawłowski
Id rekordu informacji: 40496
mężcz. warunki zesłania nieznane, z 1864 (65) r. przebywał w Jałutorowskie
GARF. F. 109. 1 эkspiedicija. 1865. d. 31. Ł. 18 ob. (dannyie W. Sliwowskoj).
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Andrzej Pawłowski
Id rekordu informacji: 40495
mężcz. ziemianin Mogilewskoj gub., zesłany z pozbawieniem praw, z 1864 r. przebywał w Tjumieni
GARF. F. 109. 1 эkspiedicija. 1863. d. 23. Cz. 416. Ł. 146, CGA Rf. F, 109. 1 эkspiedicija. 1871. d. 62. Ł. 516. (dannyie W. Sliwowskoj).
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Andrzej Pawłowski
Id rekordu informacji: 14763
szlachcic Mohylew województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Andrzej Pawłowski
Id rekordu informacji: 15848
szlachcic z Mohylewie prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Anton Pawłowski
Id rekordu informacji: 40509
Kazimirow, mężcz. 35 lat na 1868 r., szlachcic Kowieńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw, z 1866 r. przebywał w Kaińskie, podienszczyk, rodziny nie posiadał
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Anton Pawłowski
Id rekordu informacji: 40514
Osipow, mężcz. 37 lat na 1868 r., szlachcic Kowieńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw, z 1865 r. przebywał w Kaińskie, rodziny nie posiadał
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Antoni Pawłowski
Id rekordu informacji: 54520
Powstaniec, prywatny oficjalista. Zm. 1907 Radymno w 79 roku życia.
źródło: nad. GP, za: Kuryer Lwowski, 16.11.1907


Antoni Pawłowski
Id rekordu informacji: 25136
terminator szewski z Poznańskiego, zginął pod Mieczownicą 5 Grudnia 1863 r. (Imion. Stup.).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Antoni Pawłowski
Id rekordu informacji: 23498
uczeń szewski z Poznania, zginął w boju pod Mieczownicą dnia 5. grudnia 1863 r.
źródło: [StupSP]


Antoni Kazimierzow Pawłowski
Id rekordu informacji: 15205
szlachcic Prowincja Kownie.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Osipow Pawłowski
Id rekordu informacji: 15206
szlachcic Prowincja Kownie.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Benedykt Pawłowski
Id rekordu informacji: 13978
szlachcic Grodno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Br. Pawłowski
Id rekordu informacji: 50235
Weteran powstania styczniowego, zdjęcie wykonane w 1916 po pochodzie 3-majowym.
źródło: nad. Piotr Świątecki


Bronisław Pawłowski
Id rekordu informacji: 16968
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Edward Pawłowski
Id rekordu informacji: 43952
Powstaniec i zesłaniec
źródło: nad. DHRP, za: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy


Edward Pawłowski
Id rekordu informacji: 60706
Więzień cytadeli warszawskiej. szlachcic z Leszczanki, lat 20. Kawaler. Aresztowany 7 stycznia 1863 r. za udział w zabójstwie podpułkownika Sreżniewskiego. 22 lutego 1865 r. skazany na 20 lat katorgi w kopalniach. 7 marca odesłany został do Warszawy. (P-l).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Efim Pawłowski
Id rekordu informacji: 61665
syn Jakuba, szeregowy Nieświeżskiego Pułku Grenadierów w stanie spoczynku
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Feliciano Pawłowski
Id rekordu informacji: 17087
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ferdynand Pawłowski
Id rekordu informacji: 56601
Poległ pod Kobylanką. Nabożeństwo żałobne 14.8.1863 w kościele oo. Bernardynów
źródło: nad. GP, za: Zbiory Lanckorońskich z Przeworska, Biblioteka Stefanyka


Ferdynand Pawłowski
Id rekordu informacji: 23397
poległ pod Kobylanką dnia 8. maja 1863 r.
źródło: [StupSP]


Ferdynand Pawłowski
Id rekordu informacji: 51202
Ur. 1833, prawd. Łopatyn, poległ 8.5.1863 pod Kobylanką. Syn. Mikołaja i Wiktorii Witkowskiej.
Informacje od prawnuka brata powstańca - Adama
Genealogia Pawłowskich
źródło: nad. GP, za: Informacje rodzinne


Ferdynand Pawłowski
Id rekordu informacji: 25137
zginął d. 8 Maja 1863 r. pod Kobylanką. (Imion. Stup.).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Franciszek Pawłowski
Id rekordu informacji: 26641
Podoficer, był w partii, 17 lipca 1864 r rozstrzelany w Włocławku.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Henryk Pawłowski
Id rekordu informacji: 15379
szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ignacy Pawłowski
Id rekordu informacji: 20324
(1828-1904), powstaniec 1863/4, emigrant, sekretarz Towarzystwa Dobroczynności w Nowym Jorku,
http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/spisRakow.html
źródło: Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie


Ignacy Pawłowski
Id rekordu informacji: 43927
Ignacy Pawłowski syn Józefa urodzony w 1826 roku w Krakowie ochrzczony 23 lipca 1826. Bierze udział w Powstaniu jako niespełna 40 letni mężczyzna. Powstańczy szlak rozpoczyna od Jedlni, gdzie wstępuję do oddziałów formowanych przez gen. Langiewicza. Brał udział w bitwie pod Słupią. W bitwie pod Chrobrzem zostaje ranny. Rany leczy ukrywając się w lasach świętokrzyskich. Przeżył powstanie jednak wciąż musiał ukrywać się przed carskimi czynownikami. Ostatecznie zamieszkuje w Radoszycach.
źródło: nad. roculus, za: Rodowód Rodzinny, przekaz i opowiadania rodzinne


Ignacy Pawłowski
Id rekordu informacji: 40507
Martynow, mężcz. 30 lat na 1868 r., szlachcic Kowieńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw, z 1864 r. przebywał w Kaińskie, potem w Narymie, k 1869 r. przebywał w nieizwiestny, otłuczkie
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Ignacy Pawłowski
Id rekordu informacji: 40504
mężcz. 31 lat na 1868 r., szlachcic Kowieńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1865 r. przebywał w Tomskim okręgu, czernyie raboty, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Ignacy Martynow Pawłowski
Id rekordu informacji: 15210
szlachcic Prowincja Kownie.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ignatius Pawłowski
Id rekordu informacji: 13588
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ignatius Pawłowski
Id rekordu informacji: 15211
szlachcic Prowincja Kownie.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jakow Pawłowski
Id rekordu informacji: 40505
mężcz. 35 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jakub Pawłowski
Id rekordu informacji: 17464
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Pawłowski
Id rekordu informacji: 1535
ppro. (1843) Kraków
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Józef Pawłowski
Id rekordu informacji: 17845
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Pawłowski
Id rekordu informacji: 49367
gmina/wieś Kupiski Jednaczewo, kara: nadzór policyjny, data zarządzenia: 09.06.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Józef Pawłowski
Id rekordu informacji: 25138
ekonom z Cieehoncina służył jako podoficer kawaleryi w oddziale Gustawa Zakrzewskiego wskutek ran otrzyraanych w bitwie pod Rudą w powiecie Łukowskim dnia 23 Marca 1863 r. zmarł w Ciechoncinie.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Józef Pawłowski
Id rekordu informacji: 11959
Ksiądz
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Pawłowski
Id rekordu informacji: 40506
mężcz. 36 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Józef Pawłowski
Id rekordu informacji: 21640
poległ pod Wolą Cyrusową Ziemia Brzezińska
Cmentarz rzymskokatolicki p.w. Wszystkich Świętych Kołacinek, Powiat brzeziński, woj. łódzkie grób zbiorowy
źródło: ROPWiM Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych


Józef Pawłowski
Id rekordu informacji: 43953
Powstaniec i zesłaniec
źródło: nad. DHRP, za: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy


Józef Pawłowski
Id rekordu informacji: 2256
s. Wincentego lat 15 z Kukawki par. ejszyskiej, zesłany na Syberię
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...


Józef Pawłowski
Id rekordu informacji: 42529
stracony w Brześcu litewkim
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Józef Pawłowski
Id rekordu informacji: 44045
vel Szepkowski, lat 40, pochowany w mogile zbiorowej 45 powstańców z oddziałów kpt. Stanisław Szumlańskiego, i Roberta Skowrońskiego, walczących pod dow. Taczanowskiego, poległych 4.9.1963, na cmentarzu rz.-kat. Kołacinek, gm. Dmosin, woj. łódzkie
źródło: ROPWiM - Powstanie styczniowe - Mogiły poległych, weteranów i miejsca pamięci, dokument pdf


Józef Aleksander Pawłowski
Id rekordu informacji: 21259
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Józef Woitsekhowicz Pawłowski
Id rekordu informacji: 13662
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Kalikst Pawłowski
Id rekordu informacji: 54417
wolno-praktykujący lekarz, lat 29, za rozpowszechnianie podburzających proklamacji, został pozbawiony wszelkich praw stanu, zesłany na lat 5 do robót ciężkich na zakładach, a po ustaniu kary ma zostać na Syberji na zawsze. Wyrok ogłoszono w petersburskim dzienniku a wyrok podpisał prezydujący w Radzie państwa książę Paweł Gagaryn.
źródło: nad. Małgorzata Wójcicka-Hasiak, za: Gazeta Narodowa, 6.01.1864, nr 4, str.1


Karol Pawłowski
Id rekordu informacji: 56471
lat 19, Galicjanin, wg relacji Edwarda Tuller Lettnera z dn18.12.1863 zesłany na Syberię z Kijowa
źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1


Karol Pawłowski
Id rekordu informacji: 21260
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Karol Pawłowski
Id rekordu informacji: 32887
ur. 1844, zm. 3 III 1883, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Karol Pawłowski
Id rekordu informacji: 32316
z oddz. Horodyńskiego, wzięty do niewoli pod Radziwiłłowem, został zesłany na Sybir.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Karol Korwin Pawłowski
Id rekordu informacji: 57427
Żołnierz z roku 1863, Sybirak. Referent banku hipotecznego. Zmarł we Lwowie 29 marca 1883 r.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Kazimierz Pawłowski
Id rekordu informacji: 18088
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Kazimierz Pawłowski
Id rekordu informacji: 40499
Iwanow, mężcz. żytiel Kowieńskiej gub., warunki zesłania nieznane, przebywał w Tobolskom okręgu
GU GAOO. F. 3, Op. 9. d. 13620.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Kazimierz Pawłowski
Id rekordu informacji: 40500
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Tomskiej gub., w 1865 r. zmarł
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5745. Ł, 56 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Kazimierz Janow Pawłowski
Id rekordu informacji: 12437
Mieszkaniec Kowna prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Konstanty Pawłowski
Id rekordu informacji: 18172
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Konstanty Pawłowski
Id rekordu informacji: 40502
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Iszymie, w 1869 r. wyjechał w Tambowskuju gub.
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 10388.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Konstanty Pawłowski
Id rekordu informacji: 2257
s. Jana ze wsi Ogrodniki
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...


Leonard Filippowicz Pawłowski
Id rekordu informacji: 13089
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Leopold Pawłowski
Id rekordu informacji: 52112
Syn. Franciszka i Reginy. Ur. 5.11.1818 Zamch, zamojskie. Ksiądz diec. lubelskiej. Gimnazjum w Łomży. Od 1836 w seminarium w Tykocinie, od 1839 w lubelskim, święcenia 1841.Wikariusz w Markuszowej. 1862 naczelnik okręgu organizacji narodowej i pomocnik naczelnika pow. lubelskiego ks. Bielińskiego. 1863 zbiegł za granicę.
źródło: nad. Eugeniusz Niebelski, za: Niebelski E., Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestników powstania 1863 roku, Kul, Lublin 2011


Michał Pawłowski
Id rekordu informacji: 49695
gmina/wieś Kupiski Jednaczewo, kara: nadzór policyjny, data zarządzenia: 09.06.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Michał Pawłowski
Id rekordu informacji: 61059
1829-1885. 1. Zarządzający 4 oddz. III okr. korpusu żandarmerji 12 (24) czrw. 1863 r. Nr. 3470 3 komunikuje drowi gł. kom. rz. w. r. i o. p., że ksiądz M. P., wik., w czasie swego pobytu w Czemiernikach, pow. lubrt., gub. lubi., brał udział w śpiewie „zakazanych” hymnów i w uroczystości po święcenia krzyża, wystawionego ku uczczeniu pamięci poległych w Warszawie w czasie manifestacji 1861r. Z tego względu za jego polityczny sposób myślenia nie można ręczyć. 2. Nlk wojn. pow. lubi. 16 kw. 1866 r. Nr. 1964 4 składa raport do nlka wojn. na okrąg lubi., że pomocnikiem ks. Marcelego Bielińskiego , prob. z Kraśnika, pow. jan., gub. lubi., jako nlka powstańczej organizacji lubi., był wik. z Markuszowa, pow. pułw., gub. lubi., ksiądz M. P., ale obaj gdzieś się ukryli.
źródło: nad. GP+, za: Kubicki P.F.., Bojownicy kapłani za sprawe Kosciola i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sandomierz 1933


Michał Pawłowski
Id rekordu informacji: 33969
1846-1920, poch. Lublin, cm. wojskowy
źródło: oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl


Michał Pawłowski
Id rekordu informacji: 48635
OFM (1799-1881) gwardian OO. Reformatów w Wieliczce do 1872 r. Wspierał powstanie
źródło: nad. Jadwiga Duda, za: 182 Spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" - zeszyt 127/ 2012


Miochał Pawłowski
Id rekordu informacji: 52113
Ur. 28.9.1829 Rzeczyca księża (lub Ziemiańska), pow. zamojski, syn. Szymona i Rozalii Chróścielewskiej. Szlachcic, ksiądz diec. lubelskiej. Od 1840 w szkole w Opolu, 1847 w seminarium w Lublinie, 1853 święcenia kapłańskie. Wikariusz w Urzędowie, mansjonarz i wikariusz w Czemiernikach. Od 12.1863 administrator w Łańcuchowie, pw. krasnostawski, od 4.1864 proboszcz. Jako wikariusz w Czemiernikach brał udział w śpiewaniu zakazanych hymnów i w uroczystości poświęcenia krzyża ku czci poległych w Warszawie w 1861r. Po powstaniu administrator w Kurowie, od 1883 w Gołębiu. Zmarł tamże 11.10.1885
źródło: nad. Eugeniusz Niebelski, za: Niebelski E., Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestników powstania 1863 roku, Kul, Lublin 2011


Osip Pawłowski
Id rekordu informacji: 18640
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Osip Pawłowski
Id rekordu informacji: 40508
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Omskim okręgu, potem w Omskie, powar
GU GAOO. F. 3. Op. 6. Op. 9. d. 15136. Ł. 5 ob., 11, 11 ob., d. 7882. Ł. 163.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Paweł Pawłowski
Id rekordu informacji: 22964
(1839 - 1863) - dr med., był absolwentem uniwersytetu petersburskiego. Poległ pod Horkami
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Paweł Pawłowski
Id rekordu informacji: 25139
lekarz z Kobrynia lat 24, służył w oddz. Trauguta poległ d. 25 Maja 1863 r. w Kobryńskióm (Cz. N. 131).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Piotr Pawłowski
Id rekordu informacji: 25140
pisarz prywatny z Warszawy, poległ w bitwie pod Budą-Zaborowską dnia 14 Kwietnia 1863 roku. (Cz. Nr. 96).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Piotr Pawłowski
Id rekordu informacji: 46540
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Budy Zaborowskie 14.04.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Riszard Pawłowski
Id rekordu informacji: 40503
mężcz. 30 lat na 1868 r., ziemianin Kowieńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw, z 1864 r. przebywał w Kaińskie, do 1869 r. otprawlen na katorgu
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Riszard Pawłowski
Id rekordu informacji: 40497
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Omskie
GARF. F. 109. 1 эkspiedicija. 1866. d. 38. Cz. 3. Ł. 17 ob., AGAD. Zeszyt IV. s. 70. poz 406. (dannyie W. Sliwowskoj).
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Roman Pawłowski
Id rekordu informacji: 25141
wieku lat 29, urzędnik magistratu z Radomia, zginął w bitwie pod Komorowem.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Rychard Pawłowski
Id rekordu informacji: 14076
szlachcic Grodno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ryszard Pawłowski
Id rekordu informacji: 18754
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ryszard Pawłowski
Id rekordu informacji: 37430
ПАВЛОВСКIЙ Рычардъ,szlachcic (дворянин Гродненского уезда) ,gubernia grodzieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Ryszard Pawłowski
Id rekordu informacji: 43958
Powstaniec i zesłaniec
źródło: nad. DHRP, za: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy


Ryszard Pawłowski
Id rekordu informacji: 14510
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Sewerin Pawłowski
Id rekordu informacji: 18784
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Seweryn Pawłowski
Id rekordu informacji: 40501
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Tomskiej gub., w 1864 r. zmarł (tifoznaja gorjaczka)
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5745. Ł. 56.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Stanisław Pawłowski
Id rekordu informacji: 60707
Więzień cytadeli warszawskiej. szlachcic ze wsi Sobyszki (?), pow. łukowski, lat 27. Żonaty, ma jedno dziecko. Aresztowany 25 stycznia 1864 r. w Budziskach "za pełnienie funkcji dziesiętnika w powstańczej organizacji. Oskarżony także o przekazywanie bandom broni i werbowanie ludzi". W więzieniu od 1 lipca 1864 r. 15 lutego 1865 r. skazany na 15 lat ciężkich robót w kopalniach. (P-47).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Stanisław Antonowicz Pawłowski
Id rekordu informacji: 16441
szlachcic. Urodził się w Wilnie prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stefan Pawłowski
Id rekordu informacji: 12341
mieszczanin Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stefan Pawłowski
Id rekordu informacji: 60114
urzędnik, wiek: 25, pochodzenie: Kijów. Zatrzymany i osadzony w Ekaterynosławiu
źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Czas 1.9.1863


Tadeusz Pawłowski
Id rekordu informacji: 33625
żołnierz polski 1863 r., kupiec, zmarł w Tarnowie w kwietniu 1892 r.
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Tadeusz Leon Pawłowski
Id rekordu informacji: 30692
ur. r. 1836 w Hrubieszowie, służył jako szereg, w oddz. Kruka i Mareckiego. Walczył pod Fajsławicami, Puhaczewem i Korybutową wolą. Po powst. kupiec.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Tadeusz Leon Korwin Pawłowski
Id rekordu informacji: 53946
żołnierz z roku 1863 , kupiec członek wydziału Kasy oszczędności i Rady nadzorczej Towarzystwa zaliczkowego w Tarnowie, zmarł dnia 11 kwietnia br. przeżywszy lat 55.

Śp. Tadeusz urodził się w Skryhiczynie w powiecie hrubieszowskim 28 paźdz.1836 r.Ojciec jego Antoni, żołnierz 15go pułku ułanów w Ks. Warszawskiego, biorący czynny udział w bitwach pod Raszynem, Grochowem, Sandomierzem, Baranowem i Krakowem ( za co otrzymał krzyż "virtuti militari" a później "medaille de Saint Helene") wychowywał dzieci swoje niemal po wojskowemu wpajając w nie poczucie miłości Ojczyzny, obowiązków i honoru. To też gdy z początkiem r. 1863 uciemiężony naród pochwycił za oręż, wszyscy synowie, wierni tradycji ojca, znaleźli się pod bronią Śp. Tadeusz, obawiając się wyrzutów ze strony matki, uciekł potajemnie z domu rodziców i wstąpił do korpusu gen. Kruka (Heidenreicha). Pod okiem takiego zdolnego dowódcy walczył mężnie pod Żyżynem, gdzie świetne nad Moskalami odniesiono zwycięstwo, a wydostawszy się szczęśliwie w bitwie pod Fajsławicami lekko ranny w nogę, przedarł się do oddziału Krysińskiego i walczył do ostatka. Po rozbiciu korpusu Krysińskiego,śp. Tadeusz, uważając sprawę polską za straconą, postanowił z towarzyszem Węgrem dotrzeć do granicy galicyjskiej. Trudno opisać niezliczone przygody, jakie przechodzili dwaj nieszczęśliwi emigranci. Szli nocą, lasami,omijając zdala wsie i miasteczka z obawy przed kozakami,sypiając na śniegu, żywiąc się kawałkiem chleba.Znużeni śmiertelnie, głodni, przeziębnięci, goniąc sił ostatkiem, dotarli po dwóch miesiącach tułaczki do granicy i tu znaleźli schronienie u leśniczego Schulza.

Poczciwy Niemiec żywił ich i pielęgnował, gdyż wskutek niewygód i głodu zapadli w chorobę, tem cięższą, że i świeżo zasklepione rany pootwierały się na nowo.Wyzdrowiawszy pożegnał się śp. Tadeusz z towarzyszem niedoli, przeszedł granicę i dotarł do Lwowa, skąd wyemigrował niebawem do Szwajcaryi. Rok blisko przebywał w Genewie pracując w fabryce zegarków, jednak, że zarobek był lichy, przeniósł się za namową kolegów do Paryża, gdzie znalazł zatrudnienie przy fabryce wyrobów stalowych. Stęskniony za krajem, wrócił do Galicji w 1869 i osiadł w Brzeżanach a później w Krakowie jako spólnik księgarni Gebettnera i Wolffa. Po śmierci brata swego,lekarza powiatowego w Tomaszowie, ożenił się z wdową, by ulżyć sierotom,, gdy jednak księgarnia nie procentowała się należycie, wycofał się ze spółki i założył handel żelazny w Tarnowie
źródło: nad. Tadeusz, za: Gazeta POGOŃ nr 16 z dnia 17 kwietnia 1892 str 5


Tomasz Pawłowski
Id rekordu informacji: 36764
ppor., odzn. Medalem Niepodległości za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Tomasz Pawłowski
Id rekordu informacji: 1536
ppro. (1844) gm. Żary
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Tomasz Pawłowski
Id rekordu informacji: 53953
Schronisko dla weteranów powstania styczniowego w Krakowie.
źródło: nad. Bożenna Kuliberda, za: NAC


Tomasz Pawłowski
Id rekordu informacji: 58900
Wteran powstania, pochowany w Krakowie,na cm. rakowickim
źródło: nad. GP+, za: nagrobek


Tytus Pawłowski
Id rekordu informacji: 52001
zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Zubacze, część , pow. brzeski został przymusowo sprzedany
źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 20.12.1867


Walentia Pawłowski
Id rekordu informacji: 18985
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Walentij Pawłowski
Id rekordu informacji: 40510
mężcz. 24 lata na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Wicente Pawłowski
Id rekordu informacji: 19022
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wicenty i Piotr Pawłowski
Id rekordu informacji: 23393
polegli w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863 r.
źródło: [StupSP]


Wicientij pawłowski
Id rekordu informacji: 40513
mężcz. 41 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Wincent Pawłowski
Id rekordu informacji: 19062
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wincenty Pawłowski
Id rekordu informacji: 25142
kotlarz z kolei żelaznej w Warszawie,poległ w d. 14 Kwietnia 1863 r. w bitwie pod Budą-Zaborowską w okolicach Warszawy. (Cz. N. 96).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Wincenty Pawłowski
Id rekordu informacji: 40511
mężcz. 27 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1865 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Wincenty Pawłowski
Id rekordu informacji: 46758
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Budy Zaborowskie 14.04.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Wincenty Pawłowski
Id rekordu informacji: 36213
uwięziony w Kownie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268


Wincenty Pawłowski
Id rekordu informacji: 20012
zm. 1921 r
źródło: Lwów, cm. Łyczakowski, pole nr 40 (kw. powstańców styczniowych)


Witalis Pawłowski
Id rekordu informacji: 1537
ppro. (1841) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Władisław Pawłowski
Id rekordu informacji: 40512
mężcz. 32 lata na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GASO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Władisław Pawłowski
Id rekordu informacji: 40494
mężcz. warunki zesłania nieznane, z 1864 r. przebywał w Tobolskiej
CGA Rf. F. 109. 1 эkspiedicija. 1865. d. 31. Ł. 18. (dannyie W. Sliwowskoj).
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Władysław Pawłowski
Id rekordu informacji: 19151
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Pawłowski
Id rekordu informacji: 19152
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wojciech Pawłowski
Id rekordu informacji: 19189
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Pawłowski
Genealogia rodziny Pawłowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.