Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Rogoziński związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Rogoziński
Id rekordu informacji: 43461
Ksiądz z Korony, krótko na zesłaniu w Usolu (kopalnia soli w Irkucku), później przeniesiony do Akatui (przeznaczonej wyłącznie dla kapłanów do ciężkich robót).
źródło: nad. DHRP, za: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Antoni Rogoziński
Id rekordu informacji: 61256
ziemianin, powstaniec, powiat berdyczowski
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Franciszek Rogoziński
Id rekordu informacji: 57725
Był proboszczem w Opinogórze, miał 47 lat. Uwięziony 31 października 1863 r., oskarżony był o to, że zajmował się zbieraniem funduszów na cele rewolucyjne. 13 stycznia 1864 r. został pozbawiony wszelkich praw stanu i zesłany na 8-letnią katorgę na Syberii
źródło: nad. GP, za: Grzybowski M.M. ks., Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego V, 2013


Franciszek Rogoziński
Id rekordu informacji: 48281
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1866 miejsce wysyłki: witebska, miejsce zsyłki: irkucka, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 125, d. 3218, k. 17 /-/ d. 3221, k. 201, 215 /-/ d. 3222, k. 21- 26 /-/ d. 3225, k. 87v /-/ Ku­bicki, cz. 2, 3, s. 105
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Franciszek Rogoziński
Id rekordu informacji: 57796
Syn Józefa, ur. 4.2.1816 Łuków, zm. po 1876. Duchowny, gimnazjum w Białymstoku, Seminarium i Akademia Duchowna w Wilnie z I stopniem. wikary parafii w Grodnie, kapelan szpitala św. Łazarza w Warszawie, nauczyciel w szkołach warszawskich, parafie w Korczynie Starym, Sąsopowie (proboszcz) Gołaczewie, Opinogórze (do 1863). Aresztopwany za zbieranie składek dla Rządu Narodowego, po 18.1.1864 zesłany do Rosji. W ok 1876 przebywał w Libawie w gub. kurlandzkiej.
źródło: nad. GP, za: Massalski Adam, Słownik biograficzny, Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833-1862, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach 2007


Franciszek Rogoziński
Id rekordu informacji: 61257
ziemianin, powstaniec, powiat berdyczowski
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Jan Rogoziński
Id rekordu informacji: 25264
podoficer, w czasie przemarszu przez Mołdawię w celu dostania się do Polski, w bitwie z wojskami MołdoWołoskiemi pod Konstangalią ciężko ranny , ślad po nim zupełnie zaginął pomimo usilnych poszukiwań, zdaje się więc, że zmarł w skutek ran.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Jan Rogoziński
Id rekordu informacji: 46099
uczestnictwo w potyczkach: Rumunia: Kostangalia 15.07.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Józef Rogoziński
Id rekordu informacji: 134
(1837 - 2 IV 1863), urodził się w Posłowicach, ciężko ranny pod Buskiem, zmarł w tarnowskim szpitalu.
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/tarnow/146-tarnow-kopiec-powstancow-styczniowych
źródło: Tarnów - kopiec powstańców styczniowych


Józef Rogoziński
Id rekordu informacji: 25265
wieku lat 26 rodem z Pusłowic w Kongresówce, w skutek ran otrzymanych w bitwie pod Grochowiskami, zmarł w Tarnowie dnia 2go Lutego 1863 roku, pochowany tamże.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Leopold (Iwan) Rogoziński
Id rekordu informacji: 11079
(Rogożinskij),
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Piotr Rogoziński
Id rekordu informacji: 1667
ppro. (1842) Lutomiersk
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Rudolf Rogoziński
Id rekordu informacji: 33595
Poddany austriacki - wzięty do niewoli w walkach z oddziałami powstańczymi w kieleckim.Skazany na pozbawienie wszystkich praw stanu i osiem lat ciężkich robót w twierdzach.
Autor : Cederbaum,Henryk(1863-1928) http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=172&t=17868
źródło: Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866 za:CBP


Rudolf Rogoziński
Id rekordu informacji: 21308
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Rudolf Rogoziński
Id rekordu informacji: 51207
Zesłaniec. Prawd powstaniec styczniowy. 1866 została mu przesłana kwota 10 rubli
Wycinek w archiwum dot. Działalności ks. Ruczki z odręcznymi notatkami - zapewne dowód przesłania zebranych funduszy w ramach jego pomocy powstańcom z Galicji zesłanym na Syberię
źródło: nad. GP, za: Gazeta Narodowa 6.1.1866


Teodor Rogoziński
Id rekordu informacji: 48049
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: kaliska, miejsce zsyłki: Syberia, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 125, d. 3219, k. 106, 207 /-/ d. 3220, k. 34, 35, 48, 67, 68, 89, 183
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Teodor Rogoziński
Id rekordu informacji: 62427
duchowny, zesłany do ciężkich robót w związku z wydarzeniami powstańczymi 1863-6 przejeżdżający przez Petersburg
źródło: nad. Piotr Strzetelski, za: Kubicki Paweł (oprac.) Bojownicy Kapłani… Sandomierz 1939


Teodor Rogoziński
Id rekordu informacji: 47556
Ksiądz, zakonnik, za wspieranie postania zesłany do ciężkich robót. Zarejestrowano jego pobyt w więzieniu w Petersburgu w trakcie przejścia na zesłanie.
źródło: nad. Lech Prawdzic Orliński, za: Syberia, oprac. Orliński L., Kalinowski Sz., wyd. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego, 2013


Teodor Rogoziński
Id rekordu informacji: 30855
proboszcz z Tuliszkowa w gub. Kaliskiej został deportowany nad jezioro Bajkalskie. Po amnestyi zamieszkał w Krakowie, gdzie umarł jako honorowy kanonik, wicekustosz katedralny.


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Rogoziński
Genealogia rodziny Rogoziński

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.