Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Ruszkowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Ruszkowski
Id rekordu informacji: 26101
krawiec z Warszawy, żołnierz w oddziale Andruszkiewicza, zginął w potyczce pod Kozim-Rynkiem 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Aleksander Ruszkowski
Id rekordu informacji: 25299
z Miechowa, powstaniec z 1863 r., wyemigrowawszy osiadł w Swajcaryi w Biel, w kantonie Berneńskim, gdzie pracował jako cieśla. Wieczorem dnia 20 Lipca 1835 roku, kąpiąc się w jeziorze Nidau, utonął, pozostawił żonę Franciszkę i dwoje dzieci. Dnia 22 t. m. pochowany tamże w obec zebranych wszystkich w Biel znajdujących się rodaków.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Aleksy Ruszkowski
Id rekordu informacji: 43526
kandydat praw petersburskiego uniwersytetu, jako prokurator Trybunału Rewolucyjnego skazany do ciężkich robót w Usolu, gdzie zarządzający powierzył mu opiekę nad żywym inwentarzem warzelni, za co pobierał pensji 25 rubli miesięcznie.
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Anton Martynowicz Ruszkowski
Id rekordu informacji: 11077
(Rutkowskij), Handlowiec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Ruszkowski
Id rekordu informacji: 25300
w wieku lat 2*1, żołnierz szeregów powstańczych, schroniwszy się na terrytoryum państwa Austryjackiego, internowany w jednej z twierdz tegoż, w końcu roku 1864, wstąpił w szeregi armii meksykańskiej i zginął dnia 9 Września 1865 r. Akt zejścia przesłany głównemu Archiwum królestwa Polskiego.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Józef Ruszkowski
Id rekordu informacji: 47981
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1863 miejsce wysyłki: warszawska, miejsce zsyłki: orłowska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 99 /-/ op. 125, d. 3225, k. 64v /-/ op. 150, d. 224, k. 59 /-/ Kubicki, cz. 2, 3, s. 169
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Józef Ruszkowski
Id rekordu informacji: 59527
ksiądz, ur. w 18 31 we wsi Wola Kałkowa w pow. gostyńskim gub. warszawskiej, syn Antoniego i Marii z Brochockich. Ukończył seminarium duchowne w Warszawie, w I 8 54 otrzymał święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki wikarego w archidiecezji warszawskiej, w momencie aresztowania w listopadzie I 861 — w Łęczycy. Za wygłoszenie „bardzo podburzającego kazania, w którym wypadki mające miejsce w Warszawie przedstawił w sposób wypaczony a ludność zachęcał do opanowania Warszawy" (!), został osadzony w cytadeli i na podstawie decyzji namiestnika Królestwa Polskiego ze stycznia 1862 wysłany w głąb Rosji pod dozór policji początkowo prawdopodobnie do gub. ołonieckiej, do Pietrozawodzka, skąd po dwóch latach miał być przeniesiony do Orła. W 1867 namiestnik wyznaczył dla ks. Ruszkowskiego zapomogę rządową w wysokości 120 rubli. Na mocy manifestu z maja 1871 ks. Ruszkowski został zwolniony z dozoru policji 1, mimo zakazu zamieszkania w Królestwie Polskim, wyjechał z Orła do kraju. Po powrocie był wikarym w archidiecezji warszawskiej: w Sochaczewie, Skierniewicach, Łowiczu, w I 876 został administratorem w Tumie. Nie zmienił swoich patriotycznych przekonań: w 1894, jako wikary w Łagiewnikach, został skazany na 25 rubli kary za niestosowanie się do przepisów dotyczących sposobu odprawiania nabożeństwa galowych „po mszy św. odprawianej za dom panujący 26 września 1893, odszedł od ołtarza 1 wyszedł z kościoła, gdy śpiewacy zaczęli śpiewać hymn Boże} carja chram!, przy tym świece na ołtarzu zaraz zgaszono, gdy śpiew ten jeszcze nie był skończony"). Zmarł w 1902.
RGIA, z. 1286, inw. 50, wol. 488, k. 33v., 5 Iv., 53v. (kart. J. Sztakelberga), Kubicki, cz. I, t. 3, cz. 2, t. 3, cz. 3, t. 2
źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999


Józef Ruszkowski
Id rekordu informacji: 60752
Więzień cytadeli warszawskiej. mieszczanin ze wsi Wieizbno, pow. stanisławowski, lat 37. Ma pięcioro dzieci, posiada dom. Wójt gminy. Aresztowany 20 stycznia w Wierzbnie za "przynależność do żandarmerii". 4 kwietnia 1864 r. skazany na zesłanie do Rosji. (R-32).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Ruszkowski
Genealogia rodziny Ruszkowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.