Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Dowódcy w Małopolsce (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Mundury 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Nazwisko lub część:                    
Wpisz min 4 litery bez gwiazdki, np. Langiew, giewic, ewicz... Dowolna litera: znak _
Znajdź w opisach:                   
Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

Osoby o nazwisku Sienkiewicz związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 19594
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 26130
b. emigrant, poległ jako kapitan w bitwie pod Batorzem 6 Września 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 26131
z oddziału Litewskiego, poległ w bitwie pod Borkami w Styczniu 1864 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 26489
Powstaniec potkany przez Stanisławę Przyłędzką - ukrywającą się przed Kozakami w stawie. Miało to miejsce jakiś czas po bitwie pod Radziwiłłowem. Na pytanie kim jest odpowiedział że nazywa się Antonio i jest Włochem - dopiero potem gdy dowiedział się że Przyłęcka jest powstańcem ujawnił swoje nazwisko. Miał kalabryjski kapelusz który rzucił do stawu i w ten sposób zwiódł Kozaków że utonął. Po tym zdarzeniu udał się na punkt zborny oddziału Wysockiego.
Prawdopodobnie chodzi o Roberta Sienkiewicza.
źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]


Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 45117
udział w potyczkach: lubelskie: Depułtycze 5.08.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 45118
udział w potyczkach: lubelskie: Majdan 30.01.1864, Wielkopole 3.02.1864
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 45119
udział w potyczkach: podlaskie: Sławetycze 11.07.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 45521
(Sieniewicz, Siniewicz), udział w potyczkach: lubelskie: Depułtycze 5.08.1863, Fajsła­wice 24.08.1863 poległ
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki …


Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 62762
wyższy strażnik leśny
źródło: nad. GP+, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014


Aleksander Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 25347
wieku lat 24, pochodził z Czemiawej pod Mościskami w Galicy i, kształcił się w Wiedniu w 1862 r. w szkole nadwornej opery. Powstanie powołało go w szeregi, gdzie pospieszył pod dowództwo Kurowskiego, w nieszczęśliwej bitwie pod Miechowem 17 Lutego, brał czynny udział i znikł bez wieści. Rodzina Aleksandra, pomimo poszukiwań i odezw w gazetach mianowicie w Czasie Nr. 181 z r. 1867, o udzielenie wiadomości, dotąd żadnego nie doszła o nim śladu, prawdopodobnie zginął.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Aleksander Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 68274
Powstaniec z oddziału Czerwińskiego, dostał się do niewoli pod Ucieną (Lipagórami), zapewne zesłany na Syberię.
List Czesława Paszkowicza z Wołmontowicz do autorek.
źródło: nad. Antoni Krzyżanowski, za: Sawaniewska-Mochowa Zofia, Zielińska Anna, Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej, Warszawa 2007


Dominik Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 17023
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Dominik Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 41051
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w tomskiej guberni, w 1867 r. zmarł (gorjaczka)
GU GAOO. F. 3 Op. 4. d. 5745. Ł. 57 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Franciszek Pietrowicz Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 14258
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 47743
Poległ w bitwie pod Waliłami (wraz z dwójką braci, których imion trwa ustalanie)
źródło: nad. mars78, za: informacje rodzinne


Jan Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 58806
Syn Bartłomieja, przybył z okolic Wilna do pracy jako strażnik leśny, z nakazu carskiego. Osiadł w Królowym Stojłe w podworskich zabudowaniach. Znając teren pomagał powstańcom dowożąc im żywność i ubranie. Zdradzony został przez mieszkańca Królowego Stojła, który rozrzucając po drodze słomę wskazał moskalom miejsce pobytu kuriera. Jan Sienkiewicz przeżył 95 lat, spoczywa na cmentarzu w Krynkach.
źródło: nad. Martyna, za: Ewa Bozik. Bohaterowie sprzed 150 lat.


Józef Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 17874
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 41052
mężcz. 21 lat na 1868 r., warunki zesłania nieznane, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, przy nim żona
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Kajetan? Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 62763
brat Sienkiewicza Jana z Królowego Stojła oraz Ich szwagier (Kajetana i Jana Sienkiewiczów) polegli w bitwie pod Waliłami
źródło: nad. GP+, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014


Karolina Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 52870
wyrok sądu polowego 04.12.1865 lat 36 z Wilna, udział w powstaniu, zwolniona 15.12.1865
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Kazimierz Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 18128
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Kazimierz Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 50547
Brat Henryka, żołnierz wojsk 1863, zmarł w Sygniówce pod Lwowem, w styczniu 1891 r, na serce.
Był zarządcą majątku Czesława Kozłowieckiego.
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 9, 1891-01-10


L. Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 62764
mieszczanin z powiatu bielskiego
źródło: nad. GP+, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014


Leonti Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 12126
mieszczanin
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Przemysław Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 46553
uczestnictwo w potyczkach: podlaskie: Rossosz 17.11.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Robert Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 20205
oficer włoski, wychowany we Francji, brał udział w wyprawie na Radziwiłłów,
źródło: [Grabiec J., Rok 1863...]


Robert Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 34612
kpt. armii włoskiej, w 1863 r. dca 4. Oddziału Jazdy Wołyńskiej, za niesubordynację oddany pod sąd i wygnany z kraju
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Robert Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 46558
uczestnictwo w potyczkach: wołyńskie: Poryck 2.11.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Robert Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 56691
dowódca oddziału u Heydenreich ‘‘Kruka’‘ w jesieni 1863 – potem partii Komorowskiego - na jesieni 1863 w sokalskim
źródło: nad. GP., za. Cichocki S., Sokalszczyzna w dobie powstania styczniowego, w: Ziemia sokalska nr. 26


Romuald Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 12386
mieszkaniec grodzieńskiej gub.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Romuald Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 41053
mężcz. 38 lat na 1868 r., czynownik grodzieńskiej guberni, zesłany bez pozbawienia praw na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w tomskim okręgu, rabotał na składie, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960. 10388. Ł. 181-182.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Stanisław Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 61090
ur. 1823 r. W bardzo szczupłych aktach osobistych księdza Stanisława Sienkiewicza jest raport dziekana siedl., ks. Winc. Aleksandrowicza, z 13 maja 1864 r. Nr. 40/ że księdza Stanisława Sienkiewicza, prob. par. Domanice, pow. i gub. siedl., aresztowały i uprowadziły wojska rosyjskie i że 12 kw. 1864 r. tenże prob. powrócił do domu.
źródło: nad. GP+, za: Kubicki P.F.., Bojownicy kapłani za sprawe Kosciola i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sandomierz 1933


Waleria Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 52871
z Guberni Koweńskiej, przychylność powstańców, zwolniona 03.08.1863
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Władysław Sienkiewicz
Id rekordu informacji: 46840
(Sinkiewicz), uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Stara Wieś 18.01.1864 ranny, dostał się do niewoli
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Sienkiewicz
Genealogia rodziny Sienkiewicz

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ

Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2022
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.