Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Smoleński związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Smoleński
Id rekordu informacji: 37583
prowadził działalność konspiracyjną na rzecz powstania
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Paluch J., Wągrowieccy powstańcy


Smoleński
Id rekordu informacji: 26150
emigrant z ostatniego powstania, przybył do Bukaresztu w końcu 1865 r. Wyższe ukształcenie umysłowe, "Znajomość kilku języków i muzyki, zapewniały mu byt, lecz tęsknota za krajenp silnię wpłynęła na jego zdrowie, wkrótce też zmarł, 9 Grudnia 1866 r. i tam pochowany.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Smoleński
Id rekordu informacji: 55737
informacja taka sama jak rekord nr 26150
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Smoleński
Id rekordu informacji: 45139
udział w potyczkach: mazowieckie: Grodzisk 1.11.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Smoleński
Id rekordu informacji: 45140
udział w potyczkach: płockie: Dębsk 15.02.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Smoleński
Id rekordu informacji: 45141
udział w potyczkach: sandomierskie: Białobrzegi 7.07.1863 patrz tamże
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Aleksander Smoleński
Id rekordu informacji: 32483
ur. 1844, zm. 1836., powstaniec styczniowy, poch. Sądziejów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Aleksander Smoleński
Id rekordu informacji: 31585
ur. r. 1844 w Krzeszowicach, uczeń, służył w strzelcach Langiewicza. Po powstaniu prywatny urzędnik. Zmarł w Sędziszowie r. 1886.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Franc Smoleński
Id rekordu informacji: 41154
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Tomskiej gub., w 1865 r. zmarł (aniewrizm)
GU GAOO. F. 3 Op. 4. d. 5745. Ł. 54 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Franciszek Smoleński
Id rekordu informacji: 17238
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Franciszek Smoleński
Id rekordu informacji: 61400
syn Piotra, uczeń gimnazjum w Białej Cerkwi
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Jan Smoleński
Id rekordu informacji: 35371
zm. 1872., inżynier, inżynier Kolei przemysko-łupkowskiej, żołnierz, weteran 1863 roku
źródło: nad. Caseyy, za: Kurier Poznański, 1872.03.09 R 1 nr 57


Jar Smoleński
Id rekordu informacji: 33275
h. Nieczuja, ., zm. 1872, powstaniec styczniowy, poch. Terło
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Julian Smoleński
Id rekordu informacji: 57744
Był wikariuszem w Lipnie. Oskarżono go jako politycznie nieprawomyślnego, za podburzanie mieszczan w Lipnie i namawianie by szli do partii. Oddany był pod nadzór policyjny.
źródło: nad. GP, za: Grzybowski M.M. ks., Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego V, 2013


Julian Smoleński
Id rekordu informacji: 48683
ksiądz wikariusz z Lipna za pomoc powstańcom zesłany do Werchotorii w guberni permskiej. Wrócił na szczęście z krótkotrwałego pobytu w czerwcu 1863r.
źródło: nad. Wanda, za: Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.24 i s.136


Maciej Smoleński
Id rekordu informacji: 43434
Ks. Maciej Zagłoba Smoleński, używający kryptonimu M.S. (ur. 23 lutego 1832 we wsi Grabienice Małe k. Ciechanowa – zm. 8 października 1899 r. w Krakowie). Miał braci Juliana, księdza i tłumacza oraz Władysława, historyka Mazowsza. Syn rodziny szlacheckiej Józefa i Balbiny ze Smosarskich. Nauki pobierał w Mławie, Płocku i Akademii Duchownej w Warszawie, którą ukończył w 1858r. Początkowo pracował jako wikariusz w Lipnie. Po roku pracy przy parafii lipnowskiej otrzymał nominację na profesora Seminarium Duchownego w Płocku. W 1862r. na skutek prośby parafian lipnowskich został mianowany katechetą pięcioklasowej szkoły w Lipnie. Nominację tę Komisja Rządowa WRiOP (Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) w Warszawie odrzuciła. Od 2 marca 1861 r. był proboszczem w Dulsku w ziemi dobrzyńskiej oraz administrował Dobrzyniem nad Drwęcą. Razem z właścicielem tej wsi, Aleksandrem Wysockim prowadził śmiałą działalność w okolicy przeciwko zaborcy rosyjskiemu, za co otrzymał od władz surowe nagany. Za sprzyjanie Powstaniu Styczniowemu został postawiony przed sądem i zesłany do Rosji. Wkrótce wrócił i 1 sierpnia 1865r. otrzymał parafię w Lipnie. Za patriotyczne kazania został aresztowany rozkazem generała – policmajstra Królestwa Polskiego z dnia 2 lutego 1866r. i 24 lutego zesłany na dwa lata do klasztoru w Oborach, gdzie internowano księży oskarżanych o udział lub popieranie powstania. Zbiegł w dniu 30 października 1866r. za granicę, na wiadomość, że władze carskie zbierają dalsze informacje o jego działalności patriotycznej. Przez kilka lat pracował jako wikariusz w czeskim Hradczynie pod Praga, a następnie przeniósł się do Galicji. Pełnił funkcję kapelana Sióstr Szarytek w Załoźcach (obecnie Ukraina), a następnie wikariusza w Wielopolu. Od 1876r. był proboszczem w Domosławicach koło Brzeska. Zasłużony dla miejscowej szkoły – 4 października 1888r. dokonał poświęcenia murowanego – parterowego budynku szkolnego, określanego jako: …wspaniały i drugi po kościele – świątynią ducha” (będący). Pozostawił po sobie wiele cennych prac: m.in. skończoną 15 sierpnia 1868r. w Załoźcach i wydaną w 1869 we Lwowie pracę p.t. „Cztery kościoły ziemi dobrzyńskiej” (Obory, Ruże, Dulsk, Dobrzyń n. Drwęcą) oparte na materiałach przejrzanych podczas internowania w klasztorze oborskim.” (Cztery Kościoły).
źródło: Strona parafii Wnibowzięcia NMP w Dulsku


Maciej Smoleński
Id rekordu informacji: 43475
ziemianin z powiatu mławskiego gub. płockiej. Towarzyszyła mu żona Zofja i wychowanka Urszulka. Oboje Smoleńscy, ludzie już niemłodzi, byli przysłowiowej, staropolskiej gościnności. Skupiali u siebie wygnańców przeważnie z Korony, nie bez znacznej przymieszki wszakże i z innych prowincyj dawnej Polski. Po przeniesieniu ich do Irkucka wyrabiał pan Maciej krupy perłowe i inne, które uzyskały nagrodę na wystawie irkuckiej. Odbywszy czyściec w Rosji europejskiej, powrócili do kraju, gdzie wydali za mąż wychowankę. Wkrótce oboje pomarli, a Urszulka niedługo przeżyła opiekunów.
źródło: nad. DHRP, za: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Marceli Smoleński
Id rekordu informacji: 21874
1843-1898 z, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]


Marceli Smoleński
Id rekordu informacji: 32959
ur. 2 IX 1843, zm. 2 I 1898, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Marceli Smoleński
Id rekordu informacji: 31564
ur. r. 1843, uczeń instytutu w Puławach, służył jako szereg, w oddz. Langiewicza i Padlewskiego. Po powstaniu inżynier.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Silwiestier Smoleński
Id rekordu informacji: 11133
Były studient.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Smoleński
Id rekordu informacji: 1769
ppro. (1841) Augustów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Władysław Smoleński
Id rekordu informacji: 57993
ur. w 1841 roku w Łanowiczach. Po ukończeniu gimnazjum w Suwałkach w 1865 roku wstąpił do Szkoły Głównej Warszawskiej na wydział prawa i administracji. Studia ukończył w 1869 roku. Pracował jako rejent i adwokat w Suwałkach, a w okresie międzywojennym w Augustowie. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 1486/1923. Był odznaczony Krzyżem Walecznych. Zmarł 31 października 1924 roku w Warszawie. Został pochowany na warszawskich Powązkach w kwaterze 185
źródło: nad. GP+, za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Smoleński
Genealogia rodziny Smoleński

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.