Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Stankiewicz związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Stankiewicz
Id rekordu informacji: 23220
były podporucznik moskiewski, za zamiar wywołania powstania nad Wołgą, wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Kazaniu dnia 6. czerwca 1864 r.
źródło: [StupSP]


Stankiewicz
Id rekordu informacji: 53683
stała na czele Komitetu polskiego w Ptetersburgu
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Stankiewicz
Id rekordu informacji: 45165
udział w potyczkach: krakowskie: Mierzwin 5.12.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Stankiewicz
Id rekordu informacji: 45166
udział w potyczkach: płockie: Szczutowo-Blizno 9.07.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Stankiewicz
Id rekordu informacji: 58510
W kwietniu 1863 dowódca jednego z 5 plutonów u Kuszłejki. Niedługo zachorował a komendę przejął Bitis
źródło: nad. GP , za: na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865 nr 60


Stankiewicz
Id rekordu informacji: 57134
Za udział w wybuchu kazańskim został rozstrzelany 18 czerwca 1864 r. w Kazaniu. Podporucznik 45 rezerwowego batalionu azowskiego pułku, konzystującego w Kazaniu. Należał do przygotowania planu powstania, którego początkiem miało być zdobycie iżewskiej fabryki broni i zajęcie Kazania, a szczególniej prochowni. Obarczony tymi zarzutami oraz za rozszerzanie propagandy i namawianie do zbiegostwa do oddziałów powstańczych, oddany wraz z Kiniewiczem, Mroczkiem i Iwanickim pod sąd wojenny. Pomimo, że się do niego nie przyznał i nic mu nie dowiedziono został skazany na śmierć i rozstrzelany pod Kazaniem 18 czerwca 1864 r.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Aleksander Stankiewicz
Id rekordu informacji: 19337
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Aleksander Stankiewicz
Id rekordu informacji: 1795
ppro. (1841) maj. Michalewo
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Aleksander Stankiewicz
Id rekordu informacji: 43513
uczeń gimnazjum z Podola. Rusin Powstaniec, zesłaniec w Usolu, przeniesiony tam w pocz. 1867 Uniewinniony od udziału w powstaniu zabajskalskim
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Aleksander Ferdynand Daniel Stankiewicz
Id rekordu informacji: 42207
Ur.26.02.1822r. w Łyskowie. Wice-Marszałek Szlachty powiatu wołkowyskiego. Sekretarz Guberialny. Porucznik Powstania 1863. Aresztowany 12.12.1863. Wyrok: "za sokrytie prebywanija krestjanina w szajkie" -18 lat zesłania na Sybir. Miejscowość Jadrin (ob.Sadrin), Gub. Kazańska. Następnie przymusowe osiedlenie w Warszawie, pod stałym nadzorem policji, bez możliwości kontaktu z rodziną. Zmarł w Warszawie 25.05.1882r.
Informacje z rosyjskich archiwów. Zapis na fotografii syna Ludwika.
źródło: nad. Bogdas, za: Przekazy rodzinne i inne materiały


Andrzej Stankiewicz
Id rekordu informacji: 21375
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Andrzej Stankiewicz
Id rekordu informacji: 51486
z Krakowa
Lista więźniów moskiewskich z Galicji, którzy mają zostać zwolnieni. Na liście występuje kilku potwierdzonych powstańców, reszta to prawdopodobnie również powstańcy. Listę tę miał też jako wycinek w archiwum ks. Ruczka
źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 14.11.1866


Aniela Stankiewicz
Id rekordu informacji: 52951
szlachcianka, zamieszana w powstanie, zwolniona 27.04.1866
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Anna Stankiewicz
Id rekordu informacji: 52952
żona Kaspra, szlachcianka z Guberni Koweńskiej miejscowość Poniew zamieszana w powstanie, zwolniona 10.03.1865
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Anton Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41258
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Iszymie, w 1869 r. w Tambowskuju gub.
GU GAOO. F3. Op. 6. d. 10388.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Antoni Stankiewicz
Id rekordu informacji: 16907
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Stankiewicz
Id rekordu informacji: 12559
Nieutwierzdiennyj szlachcic Wileńskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Stankiewicz
Id rekordu informacji: 1796
ppro. (1844) Castrop
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Antonina Stankiewicz
Id rekordu informacji: 19412
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antonina Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41245
warunki zesłania nieznane, znajdowała się w Tomskiej gub., w 1865 r. była ubita
GU GAOO. F. 3 Op. 4. d. 5745. Ł. 58.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Fr. Stankiewicz
Id rekordu informacji: 50255
Weteran powstania styczniowego, zdjęcie wykonane w 1916 po pochodzie 3-majowym.
źródło: nad. Piotr Świątecki


Franciszek Stankiewicz
Id rekordu informacji: 48000
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1863 miejsce wysyłki: wileńska, miejsce zsyłki: nieznane, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
LVI A, f. 378 b/s, 1864, d. 102, k. 6-29 /-/ Kubicki, cz. 2, 3, s. 222
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Franciszek Stankiewicz
Id rekordu informacji: 1797
ppro. (1843) Bydgoszcz
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Franciszek Stankiewicz
Id rekordu informacji: 1798
ppro. (1848) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Ignacy Stankiewicz
Id rekordu informacji: 21374
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Iwan Stankiewicz
Id rekordu informacji: 37325
СТАНКЕВИЧЪ Иванъ,szlachcic (дворянин Витебскаго уезда) ,gubernia witebska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Iwan Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41248
mężcz. 44 lata na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jakow Stankiewicz
Id rekordu informacji: 11709
jednodworzec kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Stankiewicz
Id rekordu informacji: 17641
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Stankiewicz
Id rekordu informacji: 17640
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41251
mężcz. 24 lata na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1869 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jan Stankiewicz
Id rekordu informacji: 15412
szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Stankiewicz
Id rekordu informacji: 15703
szlachcic Witebsk
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Stankiewicz
Id rekordu informacji: 25400
wieku lat 26, pomocnik assesora z m. Dewina w powiecie Kobryńskim, kawalerzysta z oddziału Trauguta,zginął pod Kobryniem. (Im. Stupn.)
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Józef Stankiewicz
Id rekordu informacji: 49380
gmina/wieś Łomża, przestępstwo: był w bandzie Jasińskiego, data zarządzenia: 13.02.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Józef Stankiewicz
Id rekordu informacji: 57810
24 lat czeladnik ciesielski z Krakowa, 25 listopada 1866 odstawiony w grupie na granicę austriacką z niewoli rosyjskiej
Lista zawiera prawdopodobnie powstańców
źródło: nad. GP, za: Czas 15.12.1866


Józef Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41246
mężcz. 53 lata na 1870 r., pomieszczyk Grodzieńskiej gub., warunki zesłania nieznane, z 1864 r. przebywał w Tobolskie, przy nim żona, w 1872 r. zmarł
GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 8960, 9736. Ł. 16, d.10388.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Józef Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41257
mężcz. ziemianin Lublińskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw na służbę wojskową, przebywał w Tomskiej gub. Tomskim gub. batalonie, w 1869 r. wyjechał do Królestwa Polskiego
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 9242. Ł. 22.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Józef Stankiewicz
Id rekordu informacji: 12379
mieszkaniec grodzieńskiej gub.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Stankiewicz
Id rekordu informacji: 42212
Oficjalista z Prus. Poległ 9 lipca 1863 roku w bitwie pod Szczutowem - Bliznem.
źródło: nad. kujawiak, za: Kalembka S. (red) Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej


Józef Stankiewicz
Id rekordu informacji: 48055
reformat duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: kowieńska, miejsce zsyłki: archangielska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 164 /-/ Kubicki, cz. 2, 3, s. 223
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Józef Stankiewicz
Id rekordu informacji: 14366
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Stankiewicz
Id rekordu informacji: 14729
szlachcic Lublinskoj gub.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Stankiewicz
Id rekordu informacji: 16527
Właściciel Grodno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Stankiewicz
Id rekordu informacji: 37711
z Rożanki, powstaniec z oddziału Rogińskiego
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Działania Rogińskiego w Powstaniu Styczniowym, w: Przegląd historyczno-wojskowy, t. X., Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1938


Józef Kazimierzowicz Stankiewicz
Id rekordu informacji: 14705
szlachcic ksiądz
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Julia Stankiewicz
Id rekordu informacji: 52948
z Guberni Grodzieńskiej powiat białostocki, przyjęcie powstańców, zaopatrzenie w konie, zwolniona 27.02.1865
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Justyna Stankiewicz
Id rekordu informacji: 52953
włościanka lat 20 z Poniew, niedoniesienie władzy o powstańcach, pranie im bieliżny, kara 2 miesiące więzienia 08.03.1865
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Karol Stankiewicz
Id rekordu informacji: 18050
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Karol Stankiewicz
Id rekordu informacji: 58409
Ur. ok. 1834r. w gub. kowieńskiej lub kijowskiej, w rodzinie szlacheckiej syn Eliasza, zesłaniec.
W marcu 1861r., podczas wizyty w Mińsku Władysława Mickiewicza (syna poety), wziął udział w konspiracyjnym zebraniu w domu księgarza Aleksandra Walickiego, poświęconym omówieniu szans powstania antyrosyjskiego na Litwie. Był jednym z głównych działaczy Towarzystwa Niesienia Pomocy Skazańcom z Polski, założonego w okresie manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim. Został aresztowany przed 15.02.1863r. i skazany na pozbawienie szlachectwa i osiedlenie w odleglejszych obszarach Syberii. 7.02.1865r. przybył do Tobolska, na początku marca został stąd odesłany do Krasnojarska, następnie odbywał karę w Irkucku.Po amnestii zamieszkał w Słobodsku. Podczas pobytu na Syberii malował widoki tamtejszych okolic. W 1872r. został zwolniony spod dozoru policyjnego i przeniósł się do Wiatki, gdzie podjął pracę buchaltera w pobliskim majątku kupca Krasowskiego. Ostatnie lata życia spędził w Warszawie, zatrudniony jako archiwista w Banku Handlowym. Zmarł w 1898r.
źródło: nad. Martyna, za: Internetowy Polski Słownik Biograficzny


Karolina Stankiewicz
Id rekordu informacji: 52949
lat 43 z Wilna, (powód nieznany), zwolniona 07.10.1863
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Katarzyna Stankiewicz
Id rekordu informacji: 52950
obywatelka lat 45 z Guberni Witebskiej, nieprawomyslność, wywieziona do Kostromy 21.08.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Kazimierz Stankiewicz
Id rekordu informacji: 18131
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Kazimierz Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41250
mężcz. 24 lata na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Kazimierz Stankiewicz
Id rekordu informacji: 14412
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Konstanty Stankiewicz
Id rekordu informacji: 59063
s. Stanisława lat 38 – powstaniec 1863 r., zesłany do gub. tobolskiej w 1864 r.
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 42, s. 803)
źródło: nad. GP+, za: Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016


Konstanty Stankiewicz
Id rekordu informacji: 15479
szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Kridoston Stankiewicz
Id rekordu informacji: 11824
chłop w gub kowieńskiej
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Kridoston Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41252
mężcz. 25 lat na 1868 r., chrześcijanin Kowieńskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw administratiwno, z 1865 r. przebywał w Tomskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Ludwig Stankiewicz
Id rekordu informacji: 18334
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ludwig Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41249
mężcz. zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał, w 1866 r. zmarł
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5745. Ł. 56 ob., Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Marcin Stankiewicz
Id rekordu informacji: 59256
szlachcic, uczestnik powstania, notowany: wieś Dzieszkowszczyzna
źródło: nad. GP+, za: Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim


Maria Stankiewicz
Id rekordu informacji: 52955
wyrok sądu polowego 21.05.1864, żona Naczelnika Oddziału, niedoniesienie o udziale męża w powstaniu, kontakty z powstańcami, wywieziona do Guberni Kazańskiej 17.08.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Marianna Stankiewicz
Id rekordu informacji: 52958
lat 25 z Guberni Koweńskiej powiat poniewski, powód aresztowania nieznany, 17.02.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Marianna Stankiewicz
Id rekordu informacji: 52954
niezananie okoliczności 13.12.1863
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Michał Osipowicz Stankiewicz
Id rekordu informacji: 13752
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Mikołaj Stankiewicz
Id rekordu informacji: 59257
szlachcic, uczestnik powstania, notowany: wieś Dzieszkowszczyzna
źródło: nad. GP+, za: Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim


Osip Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41256
Pietrow, mężcz. 60 lat na 1868 r., ziemianin Wileńskiej gub., warunki zesłania nieznane, z 1865 r. przebywał w Tomskie, przy nim dieti i żena
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Osip Pietrow Stankiewicz
Id rekordu informacji: 16009
szlachcic z Wilna prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Otton Stankiewicz
Id rekordu informacji: 14120
szlachcic Grodno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Paulina z córką Józefą lat 9 Stankiewicz
Id rekordu informacji: 52956
wyrok sądu polowego żona Józefa, lat 31 z Guberni Wileńskiej powiat trocki, przyjęcie powstańca, ukrywanie rannego, 14 miesięcy aresztu, (nieczytelne) 16.09.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Paweł Stankiewicz
Id rekordu informacji: 36116
włościanin uwięziony w Kownie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268


Piotr Stankiewicz
Id rekordu informacji: 25401
podporucznik, podczas przemarszu ochotników do Polski przez Mołdawią, poległ w bitwie pod Konstangalią z wojskami Mołdowołoókiemi dnia 15 Lipca 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Piotr Stankiewicz
Id rekordu informacji: 23390
podporucznik, poległ w bitwie z Rumanami pod Kastangalią na Mułtanach dnia 15. lipca 1364 r.
źródło: [StupSP]


Piotr Stankiewicz
Id rekordu informacji: 46542
uczestnictwo w potyczkach: Rumunia Kostangalia 15.07.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Piotr Stankiewicz
Id rekordu informacji: 35919
wywieziony na Sybir 1863.10.09
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.08 R. 5 nr 256


Piotr Stankiewicz
Id rekordu informacji: 35510
zm. 1863.07., pod Konstangalią, poległ pod Konstangalią podporucznik 1 kompanii
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.08.14 R. 5 nr 184, k 3


Piotr Józefowicz Stankiewicz
Id rekordu informacji: 14504
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Siemien Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41254
mężcz. 29 lat na 1868 r., ziemianin Kowieńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw, z 1864 r. przebywał w Mariińskie, stolar, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Siemien Stankiewicz
Id rekordu informacji: 12548
Nieutwierzdiennyj szlachcic kowieńskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Siemien Stankiewicz
Id rekordu informacji: 14525
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stanisław Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41253
mężcz. 25 lat na 1868 r., ziemianin Mogilewskoj gub., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, przy nim dieti i żena
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Stanisław Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41255
mężcz. 32 lata na 1868 r., ziemianin Mogilewskoj gub., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, przy nim dieti i żena
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Stanisław Stankiewicz
Id rekordu informacji: 12549
Nieutwierzdiennyj szlachcic kowieńskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stanisław Stankiewicz
Id rekordu informacji: 15870
szlachcic z Mohylewie prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stanisław Stankiewicz
Id rekordu informacji: 15869
szlachcic z Mohylewie prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Teresa Stankiewicz
Id rekordu informacji: 52957
wyrok sądu polowego 13.05.1864, szlachcianka, żona nauczyciela, lat 52 z Guberni Wileńskiej, znała członków organizacji powstańczej, ukrywanie męża po powrocie z powstania, wywieziona do Guberni Ołonieckiej 23.05.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Wincenty Stankiewicz
Id rekordu informacji: 41247
mężcz. 23 lata na 1868 r., ziemianin Mogilewskoj gub., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, potem w Tomskim ostrogie, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Wincenty Stankiewicz
Id rekordu informacji: 15877
szlachcic z Mohylewie prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wincenty Stankiewicz
Id rekordu informacji: 59258
szlachcic, uczestnik powstania, notowany: wieś Dzieszkowszczyzna
źródło: nad. GP+, za: Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim


Witold Stankiewicz
Id rekordu informacji: 52041
zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Wierzchucie, część , pow. bielski został przymusowo sprzedany
źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 20.12.1867


Władysław Stankiewicz
Id rekordu informacji: 47786
(1839 - 1929), lekarz z Warszawy, autor pierwszej, powstańczej instrukcji dla lekarzy polowych, członek Komisji Lekarskiej Wydziału Wojny Rządu Narodowego. Spotkał się z dr S. Łuszczkiewiczem, dyrektorem szpitala św. Aleksandra w Kielcach w sprawie opieki nad rannymi powstańcami w guberni radomskiej. W listopadzie 1863 r. został przez RN skierowany w Góry Świętokrzyskie, gdzie po ciężkich walkach stoczonych w tym regionie pod koniec października było wielu rannych. Odwiedzał powstańcze szpitale (m. in. : Klimontów, Kurozwęki, Koprzywnica), w których badał i operował rannych powstańców (w okresie 02 – 15.11.1863). Był także w lazarecie w Bodzentynie, gdzie dokonał specjalistycznych operacji.
F. Białokur, Materiały do opracowania służby zdrowia w powstaniu styczniowym 1863-1864 r. [w:] "Lekarz Wojskowy" R.8:1927, t.9, s.35 – 46.
źródło: nad. Jan Kulpiński, za: Kulpiński J., Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery... Miej.-Gmin. Bibl. Publ. w Bodzentynie, 2012


Władysław Stankiewicz
Id rekordu informacji: 1799
dr. ofic. wet. (1837) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Władysław Stankiewicz
Id rekordu informacji: 31930
ur. w Krakowie r. 1836, czelad. rzeźniczy. służył w oddz. żandarmeryi.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Władysław Stankiewicz
Id rekordu informacji: 58303
Urodzony w r, 1837, prowizor farmacji, następnie dr. med. Lekarz Na czelny Sił Powstańczych i Chirurg Polewy. Nie bę dąc w możności kończyć gimnazjum, wstąpił Stankiewicz na naukę do apteki i w roku 1854 otrzymał sto pień podaptekarza. W r. 1856 wstąpił do Szkoły Farmaceutycznej, uzyskał stopień prowizora farma cji, a we wrześniu tegoż roku maturę z rezultatem pomyślnym. Jako prowizor farmacji wstąpił Stankiewicz do Akademji Medyko - Chirurgicznej na drugi kurs medycyny, W listopadzie 1862 r. skończył medycynę w stopniu doktora. Po wybuchu powstania w lutym 1863 r., na pro pozycję Stefana Bobrowskiego, naczelnika powstań czego m. Warszawy, zajął się organizacją pomocy chirurgicznej dla powstańców. Stankiewicz sporządził listę lekarzy, gotowych do wyjazdu do oddziałów powstańczych w razie potrzeby i zaopatrzenie ich w najważniejsze narzędzia chirurgiczne. Wyjeżdżający do oddziału lekarz otrzymywał nominację Rządu Narodowego, pugilares chirurgiczny i 50 rb. na koszta podróży do danego miejsca. Rząd Narodowy na wniosek Stankiewicza utworzył Komisję Lekarską z 3 członków: z prezesa profesora Girsztowta, dr, Sommera i Stankiewicza. Jako chirurg wyjeżdżał do rannych po wszystkich prawie większych bitwach i w ciągu roku wy konał bezmała 800 operacyj. W czasie pobytu w Kraśniku aresztowany był przez pik. Emerowa jako podejrzany lekarz i, będą w ciągu kilku dni w jego oddziale, ścigającym powstańców, znalazł się w bitwie pod Fajsławicami, gdzie było około 150 rannych. Za pomoc rannym moskalom zwolniono go i pozwolono pielęgnować rannych w tej miejscowości. W listopadzie bawił w Sandomierskiem w okolicy Opatowa, gdzie po walkach Czachowskiego było bardzo dużo rannych. Wieści o pobycie tam Stankiewicza doszły do wiadomości moskiewskiego gen. Czengery w Kielcach, który zawiadomił władze warszawskie, iż on, Stankiewicz, miał być naczelnym lekarzem Armji Polskiej. Wskutek, tego policja przy szła aresztować Stankiewicza, szczęściem jednak nie było go w mieszkaniu; Stankiewicz wiedząc, że za stosunki z Rządem Narodowym natychmiast moska le wysyłają na Syberję, uciekł zagranicę, do Paryża. Tam spotkał wielu powstańców. Po powrocie do kraju pozostawał przez 7 lat pod dozorem policyjnym i nie mógł otrzymać żadnego stanowiska urzędowego w szpitalach.
źródło: nad. GP+, za: Wacław Sokolewicz, Farmaceuci w Powstaniu 1863, Warszawa 1931


Тiereziia Stankiewicz
Id rekordu informacji: 13470
szlachcianka Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Stankiewicz
Genealogia rodziny Stankiewicz


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.