Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Topolnicki związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Maria Topolnicka
Id rekordu informacji: 30366
a. pracowała w organizacji we Lwowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Maria Topolnicka
Id rekordu informacji: 47173
Działaczka powstańcza ze Lwowa. Przewoziła A. Jeziorańskiemu broń, oraz pisma jego do gen. Wysockiego (raport o bitwie pod Kobylanką 1.5.1863)
źródło: nad. KEK, za: Jeziorński A., Pamiętniki, cz. I, s. 47


Maria Topolnicka
Id rekordu informacji: 47181
Panna ze Lwowa. Po bitwie oddziału Jeziorańskiego pod Kobylanką 1.5.1863 przywiozła ze Lwowa do oddziału amunicję.
źródło: nad. KEK, za: Sawicki J., (Struś), Zapiski z powstania 1863, wyd. 1899


Paulina Topolnicka
Id rekordu informacji: 47174
Działaczka w 1863. Zm. 9.1886 we Lwowie.
Pogrzeb prowadził Terapon Kotowicz, proboszcz w Podberezcach. Przed śmiercią długo chorą Pauliną opiekował się dr Władysław Skałkowski. Podziękowanie umieścił brat Julian z rodzeństwem.
Takie samo podziękowanie w Gazecie Narodowej z 14.9.1886

Genealogia Topolnickich

Córka Dionizego Bonawentury Topolnickiego i Maria (Julii?) Zawadzkiej (Zadoreckiej?)
źródło: nad. KEK, za: Dziennik Polski 1886/210


Hryć Topolnicki
Id rekordu informacji: 58170
Z Łodzinki Dolnej, kmieć lat 60 żona, skazany na 14 dni aresztu za przekroczenie zarządzeń publicznych (skazany również Mikołaj lat. 19 z Łodzinki Dolnej - syn Kmiecia) - wyroki zapewne w związku z udziałem w Powstaniu
źródło: nad. GP+, za: Gazeta Narodowa 18.11.1864


Jan Topolnicki
Id rekordu informacji: 34051
"Naznaczając do pułku Waszego kapitana Topolnickiego, polecam go Wam jako oficera zdalnego i doświadczonego przeze mnie w robotach organizacyjnych, Wydano mu a conto pensji 10 złotych" (Lwów 2.2.1864)
Oryginał w zespole Dzieduszyckich w e Lwowie, VIII, k. 505

Genealogia Topolnickich
źródło: List T. Winnickiego do płk. J. Grekowicza, za: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...


Jan Topolnicki
Id rekordu informacji: 34052
"Oceniając Wasze gorliwość i poświęcenie się w organizowaniu powierzonej Wam Kampanii pomimo tylu przeciwnych okoliczności, oświadczam Wam moje podziękowanie i zadowolenie, prosząc Was, abyście nadal nie ustawali w szlachetnej gorliwości Waszej" (Z obwodu sanockiego, 24.2.1864)
oryg. zesp. Dzieduszyckich, Lwów, VIII, k. 494, brulion.
źródło: Podziękowanie J. Grekowicza dla kpt. Topolnickiego, za: Powstanie Styczniowe w Galicji...


Jan Topolnicki
Id rekordu informacji: 47176
Powstaniec 1863, były dyrektor Banku Budowlanego, zm. w październiku 1902 we Lwowie, lat 79
źródło: nad. KEK, za: K. W. 1902/282


Jan Topolnicki
Id rekordu informacji: 20072
Powstaniec styczniowy, organizator Lwowa, dowódca kompanii 3 pułku piechoty, póź dyr. Banku Budowniczego we Lwowie.
Syn Dionizego Bonawentury Topolnickiego i Maria (Julii?) Zawadzkiej (Zadoreckiej?)
źródło: nad. AnnaKwasny1954-1954, za: Jan Grabiec
Nota biograficzna: Jan Topolnicki


Józef Topolnicki
Id rekordu informacji: 47177
lat 29, (rtm. URAGAN ?), urzędnik skarbowy z Dobrostanów, por. uczestnik bitwy pod Opatowem 21.02.1864
źródło: nad. KEK, za: Kotarski St., Opatów w latach 1861-1864


Józef Topolnicki
Id rekordu informacji: 57897
Syn Dionizego Bonawentury i Marii Zawadzkiej (Zadoreckiej?), ur. 19.3.1835 Dobrostany, Uczył się w seminarium łacińskiem we Lwowie lecz jego naukę przerwała choroba. Dokończył je dopiero prawd. w 1854. W 1857 ukończył Uniwersytet Lwowek po czym pracował jako strażnik domen lasowych w Dyrekcji Skarbu Państwa.

Na wieść o powstaniu poprosił o urlop i wstąpił do oddziału konnego Horodyńskiego. Walczył pod Radziwiłłowem gdzie został ranny w nogę. Odstąpił wtedy swą broń koledze ratując mu życie. Broń ta znajduje się w muzeum w Jarosławiu. Ponownie 21.2.1864 walczył w bitwie opatowskiej.

Po powrocie pełnił urząd nadinspektora podatkowego. Ożeniony z Hanną Bielską h. Jelita, (ojciec: Wojciech, matka: Wiktoria Rosacińska (Rożańska)); właścicielka dóbr Ostara Mogita i Iwanówka w pow. skałkowskim w Galicji. Miał 6 dzieci: Józefa Wojciecha, Cecylię, Marię, Jadwigę, Stanisława i Władysławę Annę. Zmarł 10.8.1908 Jarosławiec, poch. Tarnopol cm Mikuliniecki 3-9-6,
Za: m.in. Chojnacka M., Topolniccy (praca doktorska na Un.Gdańskim) i pozostałe noty w Bazie.
źródło: nad. GP, za: Zbiór informacji
Nota biograficzna: Józef Topolnicki


Józef Topolnicki
Id rekordu informacji: 58157
Topolnicki Sas Józef, ur. 19 . marca 1835 r., z ojca Dyonizego i matki Maryi z Zadoreckich, w Dobrostanach koło Lwowa. Z rodziny najbliższej dwaj bracia Józefa starsi Julian i Jan pracowali w organizacyi lwowskiej, jak niemniej siostra Paulina. Józef Topolnicki ukończywszy uniwersytet lwowski w 22 roku życia wstąpił do dyrekcyi skarbu i przydzielony został w charakterze komisarza do domenów lasowych. Gdy nadszedł rok 1863 poczynił Topolnicki starania o uzyskanie dłuższego urlopu a otrzymawszy go wyruszył do oddziału Horodyńskiego pod Radziwiłłów, gdzie walczył jako oficer w od dziale konnym. Brał czynny udział w ataku na Radziwiłłów i podczas walki w ulicach tego miasteczka został ranny kulą w nogę. Nędzne było uzbrojenie oddziału, gdy nasz powstaniec, zbrojny w pałasz kawaleryjski i pistolet odstąpił tę broń pierwszą swemu towarzyszowi a sam atakował jedynie z pistoletem w ręku. Po rozbiciu oddziału pod Radziwiłłowem w dniu 1. lipca przeszedł granicę i powrócił do kraju, zgłosił się w swym urzędzie do służby i pełnił ją przez szereg miesięcy. W lutym 1864 wyrusza wystarawszy się po raz wtóry o urlop za kordon graniczny i w dniu 17. lutego walczy w nieszczęśliwej potyczce pod Miechowem, błąka się następnie czas dłuższy po lasach w poszukiwaniu za nowym oddziałem, do którego mógłby wstąpić, przechodzi wreszcie granicę i powraca do kraju, gdzie pełnił funkcye nadinspektora podatkowego. Zmarł w Jarosławiu w dniu 10. sierpnia 1908, spoczywa na cmentarzu tarnopolskim. Pistolet z pod Radziwiłłowa i fotografię tego powstańca złożyła rodzina w muzeum Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnopolu.
źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913


Józef Topolnicki
Id rekordu informacji: 47175
Ur. 1835 Dobrostany, oficer kawalerii oddziału Hrodyńskiego, walczył 1864, weteran, obywatel ziemski, emerytowany inspektor podatkowy. zm. 08.1908 Jarosławiec, 73 lata.
[1] G. kr. 1908/189
[2] Chołodecki J., Dąb-Dąbczańscy i Jan Żalplachata-Zapałowicz, Przyczynki do dziejów Powstania Styczniowego, Lwów, ok. 1911
[3] Med. Podolanie (o.ż)
źródło: nad. KEK, za: zbiór materiałów


Józef Topolnicki
Id rekordu informacji: 47191
Ur. w 1835 w Dobrostanach, urzędnik skarbowy, był oficerem oddziału konnego. Pod Radziwiłłowem ranny. W r. 1864 służył w oddziale Zwierzdowskiego i walczył pod Opatowem. Po powstaniu inspektor podatkowy.
Syn Dionizego Bonawentury Topolnickiego i Maria (Julii?) Zawadzkiej (Zadoreckiej?)
źródło: nad. DHRP, za: Chołodecki J., Dąb-Dąbczańscy i Jan Żalplachata-Zapałowicz, Przyczynki do dziejów Powstania Styczniowego, Lwów, ok. 1911, za: ŚBC


Julian Topolnicki
Id rekordu informacji: 59744
Działał w organizacji - brat Jana, Józef i Pauliny.
Syn Dionizego i Julii
źródło: nad. GP , za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913


Kazimierz Topolnicki
Id rekordu informacji: 25525
czynny członek organizacyi narodowej, potem żołnierz w oddziałach powstańczych, po upadku powstania wydalił się do Szwajcaryi, i zapisał się w Zurichu do Szkoły Politechnicznej, po ukończeniu jej zapadł w skutek mozolnej pracy na zdrowiu, i zmarł na suchoty 10 Marca 1867 r. Pochowany 12 t. ra. na miejscowym cmentarzu.
Genealogia Topolnickich
(Ten sam zapis w zbiorze CDIAL 195-1-58 Sauczeya)
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Nota biograficzna: Kazimierz Topolnicki


Kazimierz Topolnicki
Id rekordu informacji: 34035
Lat 23, dowodził plutonem w oddziale Ciechońskiego, w 5.1863 nominowany na podporucznika. oficer w 2 Pułku Jazdy Ruskiej, "dobry"
źródło: Lista imienna oficerów 2 Pułku Jazdy Ruskiej, Tarnopol 28.1.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...


Kazimierz Topolnicki
Id rekordu informacji: 58148
Rodem z Wołynia; nauki odbywał w uniwersytecie charkowskim, po ich ukończeniu, znajdując się w kraju podczas wybuchu ostatniego powstania, zaciągnął się do oddziału Edmunda Różyckiego, bił się z nim pod Salichą i przeszedł później za granicę. Osiadłszy w Zurychu, wszedł tam do szkoły politechnicznej i skończył wydział chemii, był prezesem Stowarzyszenia uezycej się młodzieży, które przy tej politechnicznej szkole założyło polska biblioteczkę, skladającą się już teraz z tysiąca przeszło tomów, a także członkiem Rady wykonawczej Towarzystwa kassy oszczędności w Zurychu. Umarł z suchot, dnia 9 marca 1867 r. nie licząc jeszcze trzydziestu lat wieku.
źródło: nad. GP , za: Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, 1867


Kazimierz Topolnicki
Id rekordu informacji: 47179
ur. ok. 1841. Dowódca plutonu z pułku jazdy ruskiej.
źródło: nad. DHRP, za: KEK karta katalogowa


Kazimierz Topolnicki
Id rekordu informacji: 47180
Żołnierz 1863, rodem z Wołynia, walczył pod Salichą. Zm. 9.03.1867 Zurich
źródło: nad. KEK, za: Czas 1867/66


Kazimierz Topolnicki
Id rekordu informacji: 47178
Żołnierz E. Różyckiego, zm. 9.03.1867 Zurich, lat 28
źródło: nad. KEK, za: Niepoldegłość 1867/22


Mikołaj Topolnicki
Id rekordu informacji: 58171
z Łodzinki Dolnej, skazany na 12 dni aresztu, zapewne w związku z wydarzeniami powstańczymi (jednocześnie skazany też Hryć Topolnicki z Łodzinki Dolnej, lat 60 być może ojciec)
źródło: nad. GP+, za: Gazeta Narodowa 18.11.1864


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Topolnicki
Genealogia rodziny Topolnicki

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.