Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Wąsowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Jan WąSowski
Id rekordu informacji: 25580
z Poznańskiego, zginął w Konińskim powiecie w Kwietniu 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Konstanty Wąsowski
Id rekordu informacji: 48138
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: siedlecka, miejsce zsyłki: ołoniecka, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 137 /-/ op. 125, d. 3228, k. 22, 23-26 /-/ op. 150, d. 224, k. 24 /-/ Kubicki, cz. 1, 2, s. 458 /-/ Niebelski, s. 524
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Konstanty Wąsowski
Id rekordu informacji: 59568
ksiądz, syn Józefa, ur. ok. 1837, wikariusz parafii Kock w pow. radzyńskim gub. siedleckiej. Aresztowany 30 października 1 86 3 za zbieranie składek na rzecz powstania, został wysłany na podstawie decyzji namiestnika Królestwa Polskiego do „odległych guberni Cesarstwa" na zamieszkanie pod dozorem policji. Wyjechał z Warszawy do Pskowa 28 lutego 1864 w dwudziestej trzeciej partii zesłańców, na mocy rozporządzenia MSW zesłany do gub. ołonieckiej. Początkowo, od kwietnia 1864, mieszkał w Ołońcu, następnie, zapewne od 1869 — w Powieńcu. Otrzymywał zapomogę ze skarbu państwa. Władze policyjne charakteryzowały go jako „szkodliwego, niebezpiecznego i podstępnego fanatyka'1, później złagodziły ocenę, pisząc o jego „nienagannej postawie, ale prawomyślności wątpliwej". W grudniu 1871 ks. Wąsowski został przeniesiony z powodów zdrowotnych do gub. jekaterynosławskiej, gdzie wkrótce zmarł, prawdopodobnie na suchoty.
LVIA, mkf, AGAD, ZGR inw. 12, k. 407, inw. 8, 3923/2, 3 924/1, RGIA, z. 821, inw. 150, wol. 222, k. 26, z. 1286, inw. 25. wol. II 34. k. 2, inw. 30, wol. I 31 I. k. I6v.-I7, 47v.-48, inw. 32, wol. 1277, k. II9v, inw. 50, wol. 466, k. 503v.-306 (kart. J. Sztakelberga), MWR zb. A. Kręckiego, Kubicki, cz. 3, t. 2, Pawłowicz, Pamiętnik
źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999


Mikołaj Wąsowski
Id rekordu informacji: 19602
s. Józefa lat 48, zesłany do gub. tobolskiej
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...


Wojciech Wąsowski
Id rekordu informacji: 60801
Więzień cytadeli warszawskiej. szlachcic z Chróścic, pow. stanisławowski, lat 18. Katolik, kawaler. Aresztowany w Chróścicach 20 września 1864 r. "Znajdował się w bandzie, brał udział w powstaniu". 2 grudnia skazany na 3 lata aresztanckich rot. 7 grudnia wywieziony do Warszawy. (W-31).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Wąsowski
Genealogia rodziny Wąsowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.