Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Dowódcy w Małopolsce (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Mundury 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Nazwisko lub część:                    
Wpisz min 4 litery bez gwiazdki, np. Langiew, giewic, ewicz... Dowolna litera: znak _
Znajdź w opisach:                   
Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

Osoby o nazwisku Wasilewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Wasilewska
Id rekordu informacji: 60429
Wdowa po Tadeuszu. Prowadziła dom we Lwowie nie zbytkownie, ale szeroko i serdecznie, ze staro polską gościnnością. Tn, każdej niedzieli wieczór zbierało się grono lndzi, przeważnie młodych, a nawet młodziutkich, w znacznej części literatów, żeby mile a korzystnie spędzie wieczór na swobodnej, nieograniczonej rozmowie, oraz czytaniu deklamacji, czasem muzyce.
źródło: nad. GP+, za: Romanowiczówna Zofia, Tadeusz Romanowicz, listy i wspomnienia, Lwów 1934


Alina Wasilewska
Id rekordu informacji: 53913
zamężna lat 26 z Guberni Mohylewskiej powiat orszański, przygotowanie dla powstańców bielizny i.t.p., kara 100 rubli 30.12.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Felicja Wasilewska
Id rekordu informacji: 32667
zm. Boberska ur. 1825, zm. 15 I 1889, powstaniec styczniowy, poch. Sieńków
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Felicja Wasilewska
Id rekordu informacji: 56830
zaangażowanie w sprawy powstańcze
źródło: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe, Tow. św. Michała Archanioła, 1933


Felicja Wasilewska
Id rekordu informacji: 60361
Żona Tadeusza, matka powstańców. Inicjatorka Stowarzyszenia Dam im. Klaudii Potockiej, we Lwowie w czasie Powstania Styczniowego - zwanej popularnie "Klaudynkami". Sama więziona przez Austriaków.
źródło: nad. GP, za: Romanowiczówna Zofia, Klaudynki, wyd. Lwów 1913


Felicja Wasilewska
Id rekordu informacji: 60428
Felicja z Wasilewskich Boberska (1825—1889), patriotka i działaczka narodowa, była czynna w „Komitecie Niewiast“ we Lwowie w r. 1863/64, za co została uwięziona przez Austriaków. Zasłużona wychowawczyni, przez lat 33 prowadziła we Lwowie zakład wychowawczo-naukowy dla dziewcząt.
źródło: nad. GP+, za: Romanowiczówna Zofia, Tadeusz Romanowicz, listy i wspomnienia, Lwów 1934


Felicja Wasilewska
Id rekordu informacji: 63048
Gdy rząd austrjacki ogłosił w Galicji stan oblężenia 28.11.64 r. ażeby ostatecznie utrudnić tu formowanie oddziałów powstańczych, nastąpiły masowe areszty i zapadały setki wyroków. Przesłuchiwano wiele innych kobiet, a między innemi Felicję Wasilewską zarzucając im, że należały do stowarzyszenia kobiet pod nazwą „Stowarzyszenie Klaudii".
Tak samo: "Ojczyzna" 7.5.1864 [Przyp. GP+]
źródło: nad. GP+, za: Białokur Franciszek, Praca samarytańska i społeczna kobiet polskich w powstaniu styczniowem 1863—1864, w "PCK", 1927/10


Felicya Wasilewska
Id rekordu informacji: 30362
zamęż. Boberska, ur. r. 1825, literatka i właśc. zakładu naukowo-wychowawczego, była w czasie styczniowego powst. duchową kierown. komitetu dam we Lwowie. Udział swój w pracach odpokutowała w r. 1864 więzieniem. Umarła w r. 1889.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Karolina Wasilewska
Id rekordu informacji: 41692
warunki zesłania nieznane, z 1865 r. znajdowała się w Tobolskiej gub., przy niej 5 dzieci
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5727. Ł. 100.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Klementyna Wasilewska
Id rekordu informacji: 30782
później zam. Juliuszowa Starklowa, pracowała w organizacji lwowskiej.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Klementyna Wasilewska
Id rekordu informacji: 56831
zam. Starkl, zaangażowanie w sprawy powstańcze
źródło: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe, Tow. św. Michała Archanioła, 1933


Klementyna Wasilewska
Id rekordu informacji: 60412
We Lwowie uczyła żydówki języka polskiego i polskiej historii. Jedna z "Klaudynek"
źródło: nad. GP+, za: Romanowiczówna Zofia, Klaudynki, wyd. Lwów 1913


Muńcia Wasilewska
Id rekordu informacji: 60367
We Lwowie, jedna z pierwszych uczestniczek Klaudynek (Stowarzyszenia im Klaudyny Potockiej), krzewiących tożsamość polską i niosącą pomoc powstańcom i weteranom.
źródło: nad. gp, za: Romanowiczówna Zofia, Klaudynki, wyd. Lwów 1913


Wasilewski
Id rekordu informacji: 23268
kapitan z starej emigracyi, poległ w walce z Moskalami pod Brdowem dnia 23. kwietnia 1863 r.
źródło: [StupSP]


Wasilewski
Id rekordu informacji: 26308
czeladnik tkacki z m. Turka w Kaliskie**, służył jako szeregowiec w piechocie w oddziale Szumlańehiego, poległ w bitwie pod Dalkowem w powiecie Łęczyckim*
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Wasilewski
Id rekordu informacji: 26309
wieku lat 21, brat poległego pod Dalkowem, poległ tamże.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Wasilewski
Id rekordu informacji: 37191
"Wasilewski z Litwy, utonął na Obi"
List Szymona Tokarzewskiego do Agatona Gillera z 13.6.1866, zawierał spis zmarłych zesłańców. Z tych danych korzystał Z. Kolumna, a także był drukowany w Dzienniku Poznańskim, Czasie, Głosie Wolnym. Dane zostały poszerzone przez autora opracowania na podstawie danych z KEK i in.
źródło: Trynkowski Jan, Z Zabajkala, przez Chiny do Szwajcarii, w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim ...


Wasilewski
Id rekordu informacji: 62249
Komisarz Rzędu Narodowego w Powstaniu Styczniowym
źródło: nad. GP+, za: Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. 2 i 3.


Aleksander Wasilewski
Id rekordu informacji: 1962
ppro.(1844) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Aleksander Wasilewski
Id rekordu informacji: 16586
syn Jana, Właściciel ziemski m. Wilno
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Aleksander Wasilewski
Id rekordu informacji: 10978
s. Wawrzyńca lat 23 ze wsi Podborze, zesłany na Syberię
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...


Aleksander Wasilewski
Id rekordu informacji: 19302
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Aleksander Wasilewski
Id rekordu informacji: 25571
b. emigrant, członek stowarzyszenia polskiego we Francy i, przybywszy do kraju, i wstąpiwszy to szeregi powstańcze, poległ w jednej z bitew na Kujawaek (w Mazowieckiem), w 1863 r. Podług innych źródeł, służył W oddziale Younga de Blankenheim, i poległ w bitwie pod Bfdotfaa*
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Aleksander Wasilewski
Id rekordu informacji: 45706
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Nowa Wieś 26.04.1863, Brdów 29.04.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Aleksander Wasilewski
Id rekordu informacji: 47649
Aleksander pochodził z zamożnej ziemiańskiej rodziny z poznańskiego(?). Był uczestnikiem powstania w 1863r.[1]. Po upadku powstania ukrywał się. P. Wasilewscy przyjechali do Krakowa. Aleksander nie mieszkał z żoną, przychodził do domu tylko czasami na noc. Kiedyś zauważył go jego „przyjaciel”, doniósł o tym władzom. Przyszli do domu, ale Aleksander zdążył uciec. Aresztowali jednak jego żonę, Honoratę, którą wsadzili do więzienia Św. Michała
[1] Rewers fotografii

Nadawca jest prawnuczką powstańca
źródło: nad. Marta Świdrak, za: informacje rodzinne


Aleksander Wasilewski
Id rekordu informacji: 51951
zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Litwinowo , pow. orszański został przymusowo sprzedany
źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 25.12.1867


Aleksander Wasilewski
Id rekordu informacji: 55156
kapitan ze starej emigracji, poległ w walce z Moskalami pod Brdowem 23 kwietnia 1863 r. Wróciwszy do kraju wstąpił w szeregi do oddziału Jounga i poległ jak wyżej.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Aleksander Wasilewski
Id rekordu informacji: 57999
ur. w 1844 roku. Po ukończeniu gimnazjum w Suwałkach uczył się w Zakładzie Praktyki Leśnej w Feliksowie koło Broku. Wstąpił do oddziału Władysła Cichorskiego „Zameczka”. Po rozpuszczeniu partii przeszedł pod dowództwo Pawła Suzina. Po tragicznej bitwie pod Staciszkami próbował połączyć się oddziałem Konstantego Ramotowskiego „Wawra”. Został aresztowany i uwięziony w Suwałkach, a następnie skazany na osiedlenie we wschodniej Syberii. Po powrocie pracował m.in. na kolei Nadwiślańskiej i Wiedeńskiej. U schyłku życia mieszkał w Warszawie. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 1741/1923
źródło: nad. GP , za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)


Aleksander Wasilewski
Id rekordu informacji: 62242
powstaniec
źródło: nad. GP+, za: Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. 2 i 3.


Aleksy Wasilewski
Id rekordu informacji: 23609
zabity pod Sołowijówką na Wołyniu dnia 10. maja 1863 r.
źródło: [StupSP]


Aleksy Wasilewski
Id rekordu informacji: 23775
Student Uniwersytetu Kijowskiego z oddziału Iwijewicza. Zginął pod Sołowijówką.
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Aleksy Wasilewski
Id rekordu informacji: 25572
zabity w Sołowiejńwcei przez bandę foarjdamaków, podburzonych przez ajentów rossyjskićh, sto pętfafonych przez wojsko 10 Maja 1863 r. (Czas Nr. 197 i Dzień. Poznań. Nr. 199).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Andrzej Eugeniusz Wasilewski
Id rekordu informacji: 50321
Uczestnik powstania 1863 i skazaniec. Wg przekazów rodzinnych nigdy nie powrocił z Syberii Urodzony na białostocczyznie w Łapczynie(lub w Łapach).
Nadawca jest praprawnukiem powstańca
źródło: nad. Andrzej Eugeniusz Wasilewski, za: dokumenty rodzinne


Antoni Wasilewski
Id rekordu informacji: 12309
mieszczanin Wileńskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Wasilewski
Id rekordu informacji: 10979
s. Józefa lat 27 z ok. Półstoki
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...


Antoni Wasilewski
Id rekordu informacji: 20407
z Goniądza - zmarł na Syberii 25.04.1866 roku
http://www.inter.home.pl/studniarek/goniadz.html
źródło: Powstańcy 1863 roku z Goniądzu i okolic


Antoni Wasilewski
Id rekordu informacji: 20408
z Goniądza - zmarł na Syberii 25.04.1866 roku
http://www.inter.home.pl/studniarek/goniadz.html
źródło: Powstańcy 1863 roku z Goniądzu i okolic


Antoni Wasilewski
Id rekordu informacji: 31366
" Chochlik" ur. r. 1840 w Juśkowicach, ziemianin, służył w oddz. Czechowskiego i Zapałowicza i był członkiem organizacji narodowej. Skazany na sześć miesięcy więzienia, po odsiedzeniu powrócił do gospodarstwa, później zaś otrzymał agencyę krak. To warz. wzaj. ubezp. w Brodach.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Antoni Wasilewski
Id rekordu informacji: 51001
Weteran powstania, uczestnik uroczystości pamiątkowych w Brodach w 1903r
źródło: nad. GP, za: Białynia-Chołodecki, Księga Pamiątkowa w 40 rocznicę ...


Antoni Wasilewski
Id rekordu informacji: 55295
powstaniec
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Antoni Wasilewski
Id rekordu informacji: 60306
Brał udział w bitwie miechowskiej. Ponownie wyszedł do powstania ze Lwowa 6 marca.
źródło: nad. GP , za: Romanowiczówna Zofia, Z dni krwi i łez, wyd. Lwów 1913


Antoni Wasilewski
Id rekordu informacji: 64030
Zm. przed 1919, żona: Jadwiga, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: V-86
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Antoni Wasilewski
Id rekordu informacji: 66242
Ur. 1843, miejscowość w 1923: Kotlica, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-560
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Edward Napoleon Wasilewski
Id rekordu informacji: 37717
z Kijowca,żandarm,kwatermistrz oddziału kosynierów u Nenckiego, oddział Rogińskiego, ranny w Brześciu
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Działania Rogińskiego w Powstaniu Styczniowym, w: Przegląd historyczno-wojskowy, t. X., Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1938


Edward Napoleon Wasilewski
Id rekordu informacji: 66041
Ur. 1843 Kłębów, miejscowość w 1923: Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-667
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Eustachy Wasilewski
Id rekordu informacji: 63111
Kleryk w zakonie oo. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim. Za działania związane z Powstaniem Styczniowym wywieziony przez Moskali do Warty w nocy z 27/28 listopada 1864
źródło: nad. GP+, za: Sitnik Aleksander Krzysztof OFM, Kasata klasztoru Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim i jego rewindykacja, Łódzkie Studia Teologiczne 2016/3


Feliks Wasilewski
Id rekordu informacji: 35947
ksiądz, z grodzieńskiego województwa skazany na 6 lat cieżkich robót w kopalni wywieziony na Sybir 1863.10.23
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.08 R. 5 nr 256


Feliks Wasilewski
Id rekordu informacji: 37399
ВАСИЛЕВСКIЙ Феликсъ, przeor nowoaleksandrowskiego kościoła słonimskiego powiatu (настоятель Новоалександровского костела Слонимского уезда),gubernia grodzieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Feliks Wasilewski
Id rekordu informacji: 47951
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1863 miejsce wysyłki: nieznane, miejsce zsyłki: katorga, 6 lat, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 1286, op. 25, d. 1455, k. 16
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Feliks Wasilewski
Id rekordu informacji: 67142
Ur. 1846 Wilno, miejscowość w 1923: Wilno, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-969
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Feliks. Wasilewski
Id rekordu informacji: 1963
ppro.(1843) Kotllca
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Fieliks Wasilewski
Id rekordu informacji: 17116
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Franciszek Wasilewski
Id rekordu informacji: 25573
) rodem z Serocka, służył pod dowództwem Lelewela, poległ w bitwie pod wsią Luty dnia 7go Marca 1863 r. (Czas Nr. 75 i Gł. Nr. 17).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Franciszek Wasilewski
Id rekordu informacji: 45966
uczestnictwo w potyczkach: podlaskie: Luta 7.03.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Franciszek Wasilewski
Id rekordu informacji: 49107
gmina/wieś Bożejewo Janczewo, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 15.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Franciszek Wasilewski
Id rekordu informacji: 68563
powstaniec, zesłaniec
źródło: nad. GP, za: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy


Gustaw Wasilewski
Id rekordu informacji: 20019
powstańczy komisarz w-lubelskiego, uczestnik oddziału Marcina Borelowskiego "Lelewela", poległ w bitwie pod Józefowem
źródło: pomnik poległych - Józefów


Gustaw Wasilewski
Id rekordu informacji: 23312
akademik kijowski, poległ w utarczce z Moskalami pod Józefowem dnia 24. kwietnia 1863 r.
źródło: [StupSP]


Gustaw Wasilewski
Id rekordu informacji: 25574
patrz w dodatku w końcu dzieła.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Gustaw Wasilewski
Id rekordu informacji: 34673
poszukiwany przez policję austr. w Krakowie w listopadzie 1863 r.
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Gustaw Wasilewski
Id rekordu informacji: 37642
powstaniec w oddziale "Lelewela", zginął śmiercią bohaterską 24.4.1863
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Mossoczowa M., Krwawe dzieje-historya powstania styczniowego w 50-tą rocznicę opowiedziana, Biblioteka Macierzy Polskiej Lwów 1913


Gustaw Wasilewski
Id rekordu informacji: 45988
uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Józefów 24.04.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Gustaw Wasilewski
Id rekordu informacji: 57531
Był wybranym do komitetu pierwszego centralno-narodowego, a następnie komisarzem wojewódzkim. Poległ w utarczce pod Józefowem 2 kwietnia 1863 r. Wieku lat 25. Po ukończeniu szkół w Królestwie Polskim udał się do Kijowa na uniwersytet, gdzie stał się jednym z czynnych agitatorów. Śledzony przez władze rosyjskie udał się do Włoch, gdzie się zapisał do szkoły wojskowej polskiej w Genui, a następnie wyjechał do Paryża, skąd powołany został do Warszawy. Otrzymał polecenie organizowania województwa kaliskiego. Zasiadał i w Komitecie Centralnym. Po rozbiciu Frankowskiego pośpieszył w marcu do Lwowa, gdzie przebywał generał Wysocki, mający główne dowództwo nad oddziałami w Lubelskiem. Aresztowany w chwili wyjazdu zdołał ujść z więzienia. Gdy świeżo sformowany oddział oddany został pod komendę generała Jeziorańskiego, Wasilewski przybył w celu porozumienia się z nowym naczelnikiem właśnie w chwili walki pod Józefowem. W krwawej tej potyczce, schwyciwszy za karabin i zagrzewając drugich do ataku, śmiertelnie ugodzony kulą padł na miejscu, a nadbiegłe żołdactwo, żyjącego jeszcze najchaniebniej zamordowało.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Gustaw Wasilewski
Id rekordu informacji: 61862
Absolwent Polskiej Szkoły Wojennej w Genui Cuneo, Komisarz Centralnego Komitetu Narodowego "Czerwonych" na województwo kaliskie.
źródło: nad. Witold Wiśniewski, za: informacje własne nadawcy


Ignacy Wasilewski
Id rekordu informacji: 51919
zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Hoślewo , pow. czerykowski został przymusowo sprzedany
źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 25.12.1867


Jan Wasilewski
Id rekordu informacji: 1964
ppro (1843) Sokal
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Jan Wasilewski
Id rekordu informacji: 32770
zm. 11 XI 1920, powstaniec styczniowy, poch. Sokal
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Jan Wasilewski
Id rekordu informacji: 49314
gmina/wieś Bożejewo Ruś, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 17.02.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Jan Wasilewski
Id rekordu informacji: 56661
mieszkaniec Sokala, powstaniec, w oddziale Zapałowicza
źródło: nad. GP., za. Cichocki S., Sokalszczyzna w dobie powstania styczniowego, w: Ziemia sokalska nr. 26


Jan Wasilewski
Id rekordu informacji: 66276
Ur. 1843, miejscowość w 1923: Sokal, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-351
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Jan Wasilewski
Id rekordu informacji: 66548
Ur. 1844 Warszawa, miejscowość w 1923: Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-92
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Józef Wasilewski
Id rekordu informacji: 13630
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Wasilewski
Id rekordu informacji: 13629
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Wasilewski
Id rekordu informacji: 12554
Nieutwierzdiennyj szlachcic mieńskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Wasilewski
Id rekordu informacji: 25575
wieku lat 22, ze Zgierza rymarz, służył w kawaleryi Parczewskiego, poległ w btewie pod DałkoWeift w powiecie Łęczyckim. Pochewany tamże.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Józef Wasilewski
Id rekordu informacji: 26760
Szeregowy, był w partii i potyczce z wojskiem i namawiał drugich do powstania, 23 marca 1864 r rozstrzelany w Siedlcach.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Józef Wasilewski
Id rekordu informacji: 32340
z Wilna, został zesłany na Sybir.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Józef Wasilewski
Id rekordu informacji: 35948
wiek: 21 lat, skazany na 10 lat cieżkich robót w fortecy
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.10.27 R. 5 nr 245


Józef Wasilewski
Id rekordu informacji: 43681
Powstaniec, zesłany do ciężkich robót w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Józef Wasilewski
Id rekordu informacji: 60157
wiek: 21, pochodzenie: Podole. Skazany do ciężkich robót w fortecach syberyjskich na lat: 10
źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Czas 1.9.1863


Józef Wasilewski
Id rekordu informacji: 67845
W Usolu między 1866-68
Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem
źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku


Józef Walentiiewicz Wasilewski
Id rekordu informacji: 13060
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Julian Wasilewski
Id rekordu informacji: 1965
ppro. (1843) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Julian Wasilewski
Id rekordu informacji: 66935
Ur. 1845, miejscowość w 1923: Łódź, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: IV-169
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Kazimierz Wasilewski
Id rekordu informacji: 25576
służył w oddziale Ramotowskiego (Wawra), poległ w bitwie pod Mikasówką w powiecie Sejneńskim driia 27 Czerwca 1863 r. (Czas Nr. 172 i Gł. Nr. 27 podają, że zginął 28 t. m. Podług innych poległ pod Kozim-Rynkiem).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Kazimierz Wasilewski
Id rekordu informacji: 25577
włościanin, zginął pod Imbramowicami.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Kazimierz Wasilewski
Id rekordu informacji: 46311
uczestnictwo w potyczkach: augustowskie: Krasne 29.06.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Kazimierz Wasilewski
Id rekordu informacji: 64350
Zm. przed 1919, żona: Wiktoria, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: IV-89
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Klemiens Wasilewski
Id rekordu informacji: 13084
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ludwig Wasilewski
Id rekordu informacji: 15491
szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Michaił-Dionisi Antonow Wasilewski
Id rekordu informacji: 15956
szlachcic z Wilna prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Michaił-Dionisij Wasilewski
Id rekordu informacji: 41694
Antonow, mężcz. 19 lat, ziemianin wileńskiej guberni, zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1866 r. przebywał w Omsku
GU GAOO. F. 3. Op. 6. D. 7918. Ł. 18 ob.-19, F. 14. Op. 1. d. 520.Ł. 14-15.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Michał Wasilewski
Id rekordu informacji: 1966
ppro.(1845) Łódź
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Michał Wasilewski
Id rekordu informacji: 65167
Ur. 1840 Jóżkowice, zm. przed 1919, żona: Kinga, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: IX-105
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Michał Kazimierzowicz Wasilewski
Id rekordu informacji: 13128
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Napoleon Wasilewski
Id rekordu informacji: 41693
Ioanow, mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w omskim okręgu, potem W Omsku, miechanik
GU GAOO. F. 14. Op. 1. d. 582. Ł. 35 ob.-36.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Napoleon Ioanow Wasilewski
Id rekordu informacji: 18614
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Paweł Wasilewski
Id rekordu informacji: 49754
gmina/wieś Kupiski Kupiski, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 15.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Paweł Wasilewski
Id rekordu informacji: 51767
zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Wieliczkowo , pow. trocki został przymusowo sprzedany
źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 3.1.1868


Stanisław Wasilewski
Id rekordu informacji: 43802
Powstaniec, zesłany do ciężkich robót w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Stanisław Wasilewski
Id rekordu informacji: 49829
gmina/wieś Wizna, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 13.01.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Stanisław Wasilewski
Id rekordu informacji: 60328
Poległ pod Józefowem. 6 maja została odprawiona we Lwowie Msza za jego duszę.
Być może autorka zrobiła błąd i chodzi o Eugeniusza. [przyp. GP]
źródło: nad. GP+, za: Romanowiczówna Zofia, Z dni krwi i łez, wyd. Lwów 1913


Stanisław Wasilewski
Id rekordu informacji: 67871
W Usolu między 1866-68
Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem
źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku


Stefan Wasilewski
Id rekordu informacji: 18918
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stiepan Wasilewski
Id rekordu informacji: 41696
mężcz. 22 lata w 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Tadeusz Wasilewski
Id rekordu informacji: 36862
ze Lwowa, 29 l. dzierżawca dóbr, udział w uzbrajaniu i wyprawianiu korpusu Miniewskiego, z wliczeniem 10miesięcznego aresztu śledczego na 3 lata więzienia za zbrodnie zaburzenia spokojności publicznej według par.66.
Sąd ten w przeważającej większości sądził powstańców.
źródło: Czas 1864 nr. 89


Tadeusz Wasilewski
Id rekordu informacji: 60357
W czerwcu 1864 skazany na rok więzienia
źródło: nad. GP+, za: Romanowiczówna Zofia, Z dni krwi i łez, wyd. Lwów 1913


Tadeusz Wasilewski
Id rekordu informacji: 66204
Ur. 1843 Wólka, zm. przed 1919, żona: Anna, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: IX-106
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Teofil Kazimierz Wasilewski
Id rekordu informacji: 23398
poległ pod Kozimrynkiem w lipcu 1863 r.
źródło: [StupSP]


Wiktor Wasilewski
Id rekordu informacji: 1967
ppro. (1846) Wilno
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Wiktor Wasilewski
Id rekordu informacji: 36664
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Wiktor Wasilewski
Id rekordu informacji: 64194
Zm. przed 1919, żona: Maria, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: V-85
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Wincenty Wasilewski
Id rekordu informacji: 23780
Student Uniwersytetu Kijowskiego z oddziału Iwijewicza. Dostał się do niewoli pod Sołowijówką - zesłany na Sybir.
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Wincenty Wasilewski
Id rekordu informacji: 43849
Powstaniec z Kresów, na zesłaniu w Usolu. Wychowanek uniwersytetu kijowskiego, ocalony pod Sołowijówką.
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Wincenty Wasilewski
Id rekordu informacji: 46763
uczestnictwo w potyczkach: Ukraina: Sołowijówka 9.05.1863 ranny, dostał się do niewoli
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Wincenty Wasilewski
Id rekordu informacji: 60318
Wyszedł do powstania 17 marca ze Lwowa. Ponownie 24 października.
źródło: nad. GP , za: Romanowiczówna Zofia, Z dni krwi i łez, wyd. Lwów 1913


Wincenty Wasilewski
Id rekordu informacji: 67810
W Usolu między 1866-68 - z Rusi, z uniwersytetu Kijowskiego. Prowadził aptekę wygnańczą i zajmował się stolarstwem. Sądzony za udział w Powstaniu Zabajkalskim.
Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem
źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku


Władysław Wasilewski
Id rekordu informacji: 19136
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Wasilewski
Id rekordu informacji: 41695
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w tomskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu,
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8607. Ł. 49 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Zenobi Wasilewski
Id rekordu informacji: 61183
chłop z w powiecie berdyczowskim Guberni kijowskiej, mieszkaniec Ustimówki w powiecie wasylkowskim, powstaniec.
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Wasilewski
Genealogia rodziny Wasilewski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ

Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2022
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.