Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Winnicki związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Celina Winnicka
Id rekordu informacji: 56835
zam. Łączyńska, zaangażowanie w sprawy powstańcze
źródło: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe, Tow. św. Michała Archanioła, 1933


Julia Winnicka
Id rekordu informacji: 30413
córka nadleśnicz. z Brzozdowiec, pracowała w organiz. i była delegowaną przez komitet pań do pielęgnowania rannych w szpitalach.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Julia Winnicka
Id rekordu informacji: 54893
należąc do Towarzystwa Kobiet we Lwowie pełniła służbę w szpitalach powstańczych.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Winnicki
Id rekordu informacji: 26331
rodem z Rzeszowa, podoficer strzelców, zginął pod Polichną 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Winnicki
Id rekordu informacji: 57556
Służył jako żołnierz kawalerii w oddziale Słupskiego. Zginął 15 października 1863 r.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Winnicki
Id rekordu informacji: 45342
udział w potyczkach: (krakowskie: Michałowice 2.02.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Winnicki
Id rekordu informacji: 33183
zm. 1898, powstaniec styczniowy poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Jan Winnicki
Id rekordu informacji: 57557
Żołnierz z oddziału Jeziorańskiego. Zginął pod Kobylanką 6 maja 1863 r.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Józef Winnicki
Id rekordu informacji: 36672
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Józef Winnicki
Id rekordu informacji: 2011
ppro. (1843) Gniezno
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Maksymilian Winnicki
Id rekordu informacji: 2012
ppro. (1846) Piotrków
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Mikołaj Winnicki
Id rekordu informacji: 30427
de Hist, ur. r. 1846 w Ustrzykach doi., termin, kraw., służył jako szereg, w oddz. śląskiego. Walczył pod Borowem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Stanisław Winnicki
Id rekordu informacji: 21459
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Tomasz Winnicki
Id rekordu informacji: 42632
"Chmurski"pułkownik
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Tomasz Winnicki
Id rekordu informacji: 34688
(1828-1883), urzędnik pocztowy, w październiku 1862 r. zastępca członka KCN, następnie naczelnik policji w Warszawie, w 1863 r. naczelnik sztabu w oddziale Jeziorańskiego. W 1864 r. szef sztabu „prawego skrzydła wojsk ruskich". Po powstaniu agent ubezpieczeń, właśc. ziemski i przemysłowiec w Galicji
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Tomasz Winnicki
Id rekordu informacji: 46705
(Chmurski), uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Rawa 4.02.1863, krakowskie: Chroberz 17.03.1863, Grochowiska 18.03.1863, lubelskie: Kobylanka 1.05.1863, Kobylanka 6.05.1863 ranny
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Tomasz Winnicki
Id rekordu informacji: 54586
Na karcie fotografii powstańców
źródło: nad. GP, za: polona.pl/item/338401


Tomasz Winnicki
Id rekordu informacji: 57675
Opis jak w rekordzie nr 31128
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Tomasz Winnicki
Id rekordu informacji: 2013
ppro. (1840) Łęczyca
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Tomasz Winnicki
Id rekordu informacji: 31128
ur. r. 1828 w Majdanie -łopackim, urzęd. w Warszawie, pracował od r. 1860 w tajn. organizacji. AV r. 1861 wywieziony do Tambowskiej gub., wrócił do kraju r. 1862 i pełnił funkcye w organiz. jako naczel. policji naród. m. Warszawy. Udzieloną mu nominacyę na dowódcę oddziału, przelał na Jeziorańskiego i wraz z nim jako szef sztabu odbył całą kampanię aż do Grochowisk i przejścia do Galicy i, następnie pod Kobylanką. Ranny ciężko w głowę czerepem granatu, przed zagojeniem rany poszedł z oddz. Śląskiego dzieląc jego losy. Po powst. agent Tow. wzaj. ubezp. a następnie właśc. dóbr ziem. i przemysłowiec.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Winnicki
Genealogia rodziny Winnicki


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.