Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Wołodźko związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Wołodźko
Id rekordu informacji: 45536
(Piłeczka), udział w potyczkach: mińskie: Przyłuki 2.05.1863, Waleryany 14.05.1863, Skrył 16.08.1863, Kowalewice 30.08.1863, patrz w przypisach do Przyłuk
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki …


Bolesław Wołodźko
Id rekordu informacji: 59576
syn Kazimierza, ur. ok. 1842, szlachcic z okolicy Jurgajcy w pow. kowień skl m, współwłaściciel majątku w okolicy Jenkuny w tymże powiecie, student uniwersytetu moskiewskiego, kawaler. W kwietniu 1 863 aresztowany jako d—ca pododdziału w oddziale powstańczym Sawickiego 1 uwięziony w Kownie, od maja przebywał w szpitalu wojskowym, w związku z chronicznym zapaleniem rdzenia krzyzowego, powodującym częściowy paraliż nóg. Na mocy wyroku sądu woj., powołanego przy sztabie I. dywizji kawaleryjskiej, z 25 czerwca 1863, został pozbawiony wszelkich praw stanu 1 skazany na piętnaście lat ciężkich robót w kopalniach na Syberii 1 konfiskatę majątku (w konfirmacji Murawiowa z 3 I sierpnia termin kary został skrócony do dwunastu lat). Ze względu na stan zdrowia wykonanie wyroku zawieszono, nakazując Wołodźce pozostanie w Kownie pod dozorem policji. Prośby o ułaskawienie, kierowane do Murawiowa 1 Aleksandra II, zostały odrzucone. Dopiero w 1871, na podstawie licznych oględzin lekarskich, orzeczono, że Wołodżko może poruszać się tylko z pomocą laski 1 nie podlega zesłaniu na Syberię. W rok później, w lipcu 1872, odjęto decyzję o wysłaniu Wołodźki do gub. ołonieciej pod dozór policji. Nie wiemy, czy rzeczywiście tam wyjechał - w najpóźniejszych, pochodzących z września 1872 dokumentach znajdujemy stwierdzenia o braku środków do życia 1 niemożności utrzymania się na zesłaniu. Podczas pobytu w Kownie Wołodźko ożenił się, miał córkę.
RGWIA. z. 484, mw. I. wol. 185
źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999


Heliodor Wołodźko
Id rekordu informacji: 37933
stracony Wiłkomierz 13.8.1863
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno


Heliodor Wołodźko
Id rekordu informacji: 27211
syn Kajetana, szlachcic gub. Mińskiej. Skazany na mocy konfirmacji Wojennego Naczelnika m. Wiłkomierza i powiatu, pułkownika Moliera. Powieszony w m. Wiłkomierzu 1-go sierpnia 1863 roku za udział w powstaniu zbrojnem.
Wyrok w brzmieniu oryginalnym, może nie być całkiem zgodny ze stanem faktycznym
źródło: [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]


Henryk Wołodźko
Id rekordu informacji: 48486
lekarz, powstaniec, zesłaniec na Syberię gdzie umiera po 24 latach
źródło: nad. Władysława Kormańska, za: informacje rodzinne


Wacław Wołodźko
Id rekordu informacji: 48482
Działał pod peud. Wacław Koszczyc. Zaangażował się w Powstanie również własnymi nakładami pieniężnymi. Po upadku powstania wychodźca do Turcji, gdzie pisze o miłości i tęsknocie do Ojczyzny pod pseudonimem "Sahi-bey" Autor książki m.in. "Wybrańcy losu". Po 7 latach wraca do Polski i mieszka we Lwowie, gdzie umiera w skrajnej nędzy w 1904. Pochowany na Łyczakowie.
źródło: nad. Władysława Kormańska, za: informacje rodzinne


Wacław Wołodźko
Id rekordu informacji: 42410
powstaniec
Chołodecki zapisuje go jako Wacław Koszczyc - co było jego psudonimem [DHRP, na podst. in. rodzinnych od Władysławy Koromańskiej]
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Wacław Wołodźko
Id rekordu informacji: 48485
pseud. Wacław Koszczyc, powieściopisarz pol., (1831—1904), inżynier dróg i mostów w służbie tureckiej, jeden z założycieli „Konfederacji narodu polskiego“, oddzielnie wydał: „Wschód. Ze Stambułu do Angory“ (1874), powieści: „Praca Syzyfa“ (1876), „Wybrańcy losu“ (1882), „Ład Boży“ (1882), „Krwawy dorobek“ (1884), „Gwiazda przewodnia“ (1884), „Z tajemnic Wschodu, obrazki i szkice“ (1886) i in.
Wacław brał udział w Powstaniu [wg m.in. inf. rodzinnych Władysławy Koromańskiej]
źródło: nad. WanKa, za: Encyklopedia Powszechna, wyd. Gutenberg


Wacław Wołodźko
Id rekordu informacji: 46711
uczestnictwo w potyczkach: mińskie: Waleryany 14.05.1863
Zieliński zapisuje go jako Wacław Koszczyc - co było jego psudonimem [DHRP, na podst. in. rodzinnych od Władysławy Koromańskiej]
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Wacław Wołodźko
Id rekordu informacji: 31173
ur. r. 1832 w gub. Mińskiej, organizator w Kijowie i naczel. woj. Mińskiego (oddz. X.). Brał udział w potyczkach pod Waleryanowem, Horkami, Horelcem itp. Po powst. literat. Umarł we Lwowie r. 1904.
Chołodecki zapisuje go jako Wacław Koszczyc - co było jego psudonimem [DHRP, na podst. in. rodzinnych od Władysławy Koromańskiej]
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Walery Wołodźko
Id rekordu informacji: 21938
Wołodźko - Koszczyc. 1832-1904, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
właś. Wacław Wołodźko, pseud. Wacław Koszczyc, Sahi-bei
źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]


Władysław Wołodźko
Id rekordu informacji: 43869
z Litwy, oficer dymisjonowany. Powstaniec, zesłaniec w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Wołodźko
Genealogia rodziny Wołodźko


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.