Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Zajączkowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Józefa Zajączkowska
Id rekordu informacji: 42954
Koło Polek, zajmowała się rannymi powstańcami z oddziału łódzkiego
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Muszyński L., Początki działań powstańczych 1863 r. w Łodzi i okolicy w: Strzelec, nr 1(35)


Zajączkowski
Id rekordu informacji: 57646
powstaniec
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Zajączkowski
Id rekordu informacji: 43881
Powstaniec, zesłaniec w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Zajączkowski
Id rekordu informacji: 35968
szeregowiec ranny w potyczce, 1863.10.22
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.04 R. 5 nr 252


Zajączkowski
Id rekordu informacji: 45377
udział w potyczkach: grodzieńskie: Bojary 8.08.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Zajączkowski
Id rekordu informacji: 45378
udział w potyczkach: lubelskie: Łążek 22.10.1863 ranny
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Adolf Zajączkowski
Id rekordu informacji: 20378
(zmarł 1910), powstaniec 1863/4
http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/spisRakow.htm
źródło: Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie


Adolf Zajączkowski
Id rekordu informacji: 31966
ur. w Krakowie r. 1846, uczeń, służył jako szereg, w oddz. Mossakowskiego i walczył pod Golczewicami i Myszkowem. Wzięty do niewoli i zasądzony w roty areszt, został wywieziony do Permy. następnie zaś na posilenie, W r. 1870 powrócił do Krakowa. Po powrocie murarz.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Agapit Zajączkowski
Id rekordu informacji: 25664
wieku lat 20, z powiatu Sokalskiego, uczeń gimnazyum Grodzieńskiego, służył w oddziale Młotka, poległ w bitwie około Bo jary w 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Antoni Zajączkowski
Id rekordu informacji: 33411
Rypin - Spis Powstańców 1863 r
źródło: Lisowski Cz., Powstanie Styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, za: Szkice Rypińskie, materiały z sesji..., Kuj-Pom. Tow. Kult., Bydgoszcz 1967, za: K-PBC


J. Zajączkowski
Id rekordu informacji: 42971
fryzjer, naczelnik Łodzi, zmuszony do ucieczki wyjechał w końcu sierpnia 1863 do Krakowa
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Ilustrowana Encyklopedia Łodzi zeszyt Nr 5


Jan Zajączkowski
Id rekordu informacji: 54924
lekarz, był bardzo czynnym w kole młodzieży rosyjskiej.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Jan Zajączkowski
Id rekordu informacji: 2097
ppro. (1844) Zaklików
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Józef Zajączkowski
Id rekordu informacji: 42974
fotograf, powstaniec, naczelnik
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Muszyński L., Początki działań powstańczych 1863 r. w Łodzi i okolicy w: Strzelec, nr 1(35)


Józef Zajączkowski
Id rekordu informacji: 31077
ur. r. 1817 w Krakowie, fotograf, pracował w organiz. jako naczel. miasta Łodzi. Po powst. malarz.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Józef Kazimierz Zajączkowski
Id rekordu informacji: 58389
ur. 4. marca 1844 r. wyszedł do powstania jako b. uczeń gimnazyum tarnopolskiego. Wstąpił do oddziału Czarneckiego, który po zajęciu wstępnym bojem Tomaszowa, został wyparty z miasta przez zwiększone oddziały Moskali, którzy wypierali gromadki powstańców do Galicyi. W jednej z tych gromadek znachodził się i Zajączkowski, jeden z trzech studentów wśród 17 towarzyszy, jacy pospieszyli przeważnie od warstatu, wszyscy ze Lwowa, gdy on jeden zdążył do oddziału z gimnazyum w Tarnopolu. Wśród wielkich mrozów przeszedł oddział granicę i został rozbrojony przez żandarmów austryackich przy pomocy kilkunastu chłopów a następnie odstawiony ze związanym Zajączkowskim, który strzelił do jednego żandarma, — do Cieszanowa. Osadzony w oddzielnej ubikacyi, towarzysze we wspólnej kazamacie. Z lat dziecinnych znany naczelnikowi powiatu daremnie przybrał nazwisko Kazimierza Mokrzyckiego, studenta z Lublina, odstawiany dalej konwojem znika w drodze żandarmowi Teleżyńskiemu i z dwoma towarzyszami udaje się do Lwowa.
Po raz wtóry spieszy w szeregi Jeziorańskiego i walczy w dniu 6. maja 1863 pod Kobylanką. W oddziale tym walczyło około 80 ułanów, pochodzących przeważnie z dworów i dworków szlacheckich z okolic Tarnopola, Czortkowa i Husiatyna, walczących pod dowództwem pułk. Weleżyńskiego. Wobec wielkich posiłków, jakie przybywały nieprzyjacielowi, oddział zachwiał się chwilowo a gdy z karabinem w ręku poszedł w bój sam Jeziorański, nowy duch ożywił słabnące szeregi powstańcze i nieprzyjaciel pewny już zwycięstwa rozprószony został. Bitwa pod Kobylanką była największą, jaką przebył Zajączkowski podczas trzynastomiesięcznej swej kampanii. pod Kobylanką był Zajączkowski kontuzyonowany. Naciskany przez nieprzyjaciela cofnął się oddział do Galicyi, gdzie obce szeregi oddały powstańcom honory wojskowe, poczem wszedł z powrotem na ziemię lubelską a po usunięciu się rannego jeziorańskiego szedł dalej pod dowództwem gen. Śmiechowskiego, który osaczony coraz bardziej przez Moskali przeszedł w dniu 8. maja granicę galicyjską koło Ulanowa, gdzie cały oddział został rozbrojony. W dniu 15. maja odstawiono Zajączkowskiego z towarzyszami do Rzeszowa, następnie do Lwowa, gdzie go osadzono w »Brygidkachzapowiadając mu równocześnie, że odstawiony zostanie do Tarnopola. Nie tam go jednak wysłano, ale do więzienia Karmelickiego przy ul. Batorego, gdzie spoczął w celi więziennej.
Śledztwo w jego sprawie prowadził radca Kuczyński a rozprawę wyznaczono na dzień 20. lipca. Oskarżony o strzał do żandarma w lesie bełzeckim i rzucenie drugiego żandarma do rowu pod Rzeszowem, skazany został na cztery dni więzienia i wykluczenie ze wszystkich szkół austryackich. Więzienie opuścił 24. lipca i ruszył wnet do jazdy Wołyńskiej, stojącej na leżach w okolicy Tarnopola.
Lwów nie miał połączenia kolejowego z Tarnopolem, to też ruszył Zajączkowski budą bałaguły tarnopolskiego »starego Srula* i po 18-godzinnej jeździe stanął w Tarnopolu, skąd wyruszył w dom rodzicielski, położony e dwie mile od tego miasta. Poprzednio zgłosił się w komendzie jazdy Wołyńskiej, mieszczącej się w hotelu Puntscherta, gdzie po przedłożeniu legitymacyi otrzymał rozkaz bezwłocznego udania się do Bohatkowiec i przydzielony został do trzeciego szwadronu rotmistrza Nałęcza. Pułk. Różycki pod koniec maja przedarł się po zwycięskiej bitwie pod Salichą na Podole, gdzie dwory i dworki szlacheckie nader gościnnie Wołyniaków podejmowały.
W czasie wstąpienia Zajączkowskiego do oddziału, był on już uzupełniony, liczył 5 szwadronów po 150 koni i 50 kozaków dla służby wywiadowczej. Zajączkowski przeniesiony do Rosochowaćca mianowany został furierem szwadronu. Z końcem sierpnia stanął cały oddział na stepie strusowskim na przegląd i manewry. Gdy z wymarszem zwlekano udał się Zajączkowski w Sokalskie do oddziału hr. Komorowskiego a gdy ta wyprawa zawróciła do Porycka, przedostał się w Krakowskie do oddziału gen. Bosaka, gdzie wstąpił w randze porucznika. Po chwilowo odbywanej służbie wywiadowczej wysłany został jako kuryer do Tarnowa i Krakowa, tu został aresztowany, osadzony najpierw »pod Telegrafem* a następnie w więzieniu wojskowem. Przez sąd wojskowy skazany został na sześć tygodni ścisłego aresztu z zastrzeżeniem odesłania szupasem do miejsca przynależności. Po odsiedzeniu więzienia pod eskortą wraca z Krakowa do Tarnopola, po części koleją do Lwowa a następnie furą do miejsca przynależności. Po audyencyi u pułkownika, który w czasie stanu oblężenia był komendantem miasta, skazany został Zajączkowski za męskie zachowanie się wobec niego i pełną godności obronę sprawy powstania na 48 godzin więzienia, poczem był internowany w Tarnopolu aż do chwili zniesienia stanu oblężenia tj. przez przeciąg trzech miesięcy. Po powstaniu poświęcił się Zajączkowski studyom technicznym, był inżynierem kolei państwowych. Umarł w dniu 31. lipca 1911 w 69 roku życia w Mikulińcach, gdzie też został pochowany.
źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913


Liberał Zajączkowski
Id rekordu informacji: 31528
ur. r. 1843 w Gródku, pracował w organizacji i służył w oddz. Langiewicza, Mossakowskiego i Bumockiego. Po powst. dziennikarz i prezes Towarz. dziennik, pols. we Lwowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Liberat Zajączkowski
Id rekordu informacji: 21858
1843-1901, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]


Liberat Zajączkowski
Id rekordu informacji: 54925
uczestnik powstania w oddziale Mossakowskiego, długoletni redaktor „Szczutka”, w końcu prezes Towarzystwa Dziennikarzy Polskich we Lwowie.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Libery Zajączkowski
Id rekordu informacji: 32930
ur, 1843, um, 1901, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Marian Zajączkowski
Id rekordu informacji: 51021
Powstaniec, uczestnik uroczystości z okazji 40-lecia powstania w Ponikwie Wielkiej 1903 r.
źródło: nad. GP, za: Białynia-Chołodecki, Księga Pamiątkowa w 40 rocznicę ...


Michał Zajączkowski
Id rekordu informacji: 32973
powstaniec styczniowy, poch. Przemyśl
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Michał Zajączkowski
Id rekordu informacji: 31045
ur. r 1842 w Strzyżowie prakt tecłrn. służył jako szereg, w oddz. Waligórskiego (pod Borowem). Ranny kula w prawą rękę i w lewą nogę. Po powstaniu inżynier i budowniczy.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Stefan Zajączkowski
Id rekordu informacji: 34700
(ur. ok. 1828), ppor., dca plutonu w 1. Pułku Jazdy Ruskiej
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Stefan Zajączkowski
Id rekordu informacji: 34061
Lat 36, podpor., dowódca plutonu 1 Batalionu, 1 Pułku Piechoty, Wojska Ziem Ruskich.

Były feldfebel z piechoty austriackiej. Mianowany w r. 1863 podpor. przez gen. Gołuchowskiego. "gorliwy w służbie oficer"
źródło: Lista imienna oficerów 1 Pułku Piechoty Ruskiej, Tarnopol 1.2.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...


Wiktor Zajączkowski
Id rekordu informacji: 43839
były oficer wojsk rosyjskich, po uwolnieniu z robót ciężkich pracował we Wschodniej Syberji w jednej z gorzelni.
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Wiktor Zajączkowski
Id rekordu informacji: 58730
Ur. w 1837r. w Jaroszencach na Podolu. Jako b. oficer wojsk rosyjskich, formował oddział na Wołyniu. Za udział w powstaniu zesłany do katorgi w Usoli pod Irkuckiem. Potem był na osiedleniu w Rosji Europejskiej. Zmarł w 1894r. w Odessie.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.


Wincenty Zajączkowski
Id rekordu informacji: 43843
był w kraju urzędnikiem. Powstaniec, bezżenny zesłaniec w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Zajączkowski
Genealogia rodziny Zajączkowski


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.